Bibliografie

BIBLIOGRAFIA GENERALA A TEATRULUI DE PĂPUŞI, MARIONETE ŞI DE ANIMAŢIE DIN ROMÂNIA

editia a 3-a, 2013

Lucrarea de faţa se doreşte a fi un instrument de lucru util pentru cercetătorii din domeniul teatrului de animaţie din Romania. Totodată, este un omagiu adus celor care prin cercetările, studiile, cronicile lor, au avut, alături de numeroşi artişti, o contributie deosebită la dezvoltarea acestui gen în ţara noastra.

Lucrarea a început sa fie elaborată în cadrul Centrului de Studii şi Cercetări în domeniul Spectacolului de Animaţie al UNATC – Secţia Păpuşi/Marionete, şi cercetarea este continuată în cadrul Sectiei Masterat Teatru de Animaţie. Autorii primei ediţii: Cristian Pepino, Ionuţ Brancu, Gabriel Apostol, Dan Bălan, Marcela Sava. Această editie, completata, corectata, actualizata, a fost realizată de Cristian Pepino pornind de la editiile anterioare.

VOLUME

Texte scrise de autori români

*    *    *      Istoria teatrului în România, vol. I, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1965 (lucrare stiintifica, de referinta si acum; ample referiri la teatrul popular cu măşti, şi la diverse forme de teatru de animaţie tradiţional din tara noastră).

*    *   *      Modern şi modernism. Ce inseamna a fi modern în arta spectacolului de păpuşi       Comunicări ţinute la ediţia a II-a a Săptămânii Teatrelor de Păpuşi,  Constanţa,1970, editor Teatrul de Dramă şi Comedie Constanţa, Secţia Teatrul  de Păpuşi (comunicări  de Horia Deleanu, Ursula Şchiopu, Andrei Băleanu,  Alexandru  Popescu, Ilie Păunescu, Stefan Lenkisch, Dan Nemţeanu, Lucia Trotonghi, Eugenia Tărăşescu-Jianu, Şerban Jianu, Ion Bădică, Alexandru Mitru,  68 pg. [Bibl. Naţională II 160012]

*    *   * – The Romanian Puppet Theatre – [Ţăndărică, UNIMA ROMANIA, Bucureşti,1998] [autori: Mihai Crişan, Cristian Pepino, trad. Raluca Tulbure, Carmen Stanciu, Monica Sorian, Irina Ionescu, Alina Mang, Amalia Soare] [cuprinde articolele Unima in Romania, The popular tradition of the puppet theatre in Romania, The puppet theater in Romania  after 1806, The schools, Theatres, Creators in puppet arts] [64 pagini; xerocopii]

*    *   * – Scenografia românească / Das rumanische buhnenbild/ Rumanskie dekorationnoe iskustvo /  – album, Ed. Meridiane 1965, [imagini şi texte biografice despre Mioara Buescu, Ella Conovici, Ioana Constantinescu, Maria Dimitrescu, Paul Fux, Eustaţiu Gregorian, Ştefan Hablinski, Clelia Ottone, Ion Sava etc.]

* * * Teatrul de păpuşi în lume Jocul de păpuşi contemporan în cuvînt şi imagine, Bucureşti, Ed. Meridiane, UNIMA, Leipzig, 1966 [coordonator Margareta Niculescu] [Bibl. Nat. ARS IV 6206]

* * * – Copiii şi teatrul lor de păpuşi, Organizatia Pionierilor din RSR, Consiliul Naţional, Bucureşti, 1985 (lucrare coordonată şi prefaţată de prof. Toma Mareş; desene de Nataşa Berehoi şi Elena Forţu); [cuprinde: Valenţe educative ale teatrului pionieresc de păpuşi, de prof. Toma Mareş, Marioneta de Liviu Berehoi; Păpuşa actor de Marian Marinescu – CSPC; Programul anual de muncă pentru activitatea de profil; piese:  Mileniul al III-lea – piesă de elevele Corina Hortopan şi Felicia Acatrinei, Peticuţ şi aventurile  sale – piesă de pionier Codrin Rebeleanu, Lecţia de gramatică (Miau !!!) de prof. Elena Ilie, Carnavalul păpuşilor de Elena Ilie, Lecţie de zbor şi cor pentru puiul de cocor de Cristian Pepino, Un băiat şi un pisoi de Elisabeta Preda, Un ou printre oameni de Vladimir Simon, scenariu de Irina Niculescu, Albastră ca cerneala, dramatizare după Octav Pancu – Iaşi de prof. Veronica Domşa; Intre noi, copiii de Ioana Sandu; Magistrala albastră de prof. Florina Adăscăliţei; Semaforul supărat de Marian Marinescu, Cocoşelul pintenat cu creastă de matostat de Doina Popa, Povestea Măriucăi de Doina Popa (Tg. Mures), Băieţel şi roboţel de Ion Gh. Arcudeanu, Povestea lui Petrişor cel atotneştiutor de Ion Arcudeanu].

ANTAL Pál, ZSIGMOND József, A bábjátékos kézikönyve, (Manualul  păpuşarului), Târgu Mureş, 1963

APETREI, Traian, Bucuriile mele, Editura Agata, Botosani, 2008, [cuprinde si un interviu cu Gabriela Nistorică de la Teatrul de Păpusi Vasilache, despre acest teatru in 1954, referiri la Max Weber, fondator al teatrului]

AVRAM, Ariadna, George Lӧwendal, un aristocrat în luminile rampei, Institutul Cultural Român în parteneriat cu Fundația Lӧwendal, 2011

BACIU, Angela, Marturii dintre milenii, Ed. Limes,  Cluj, 2007 (interviuri, Mircea Ghitulescu etc.)

BAICAN, E., Literatura populara sau palavre sau anecdote, Broşura I-a, Tipografia Academiei Române, Bucureşti, 1882, prefata semnata M. E. (Mihai Eminescu)

BANU, Georges, Actorul pe calea fără urmă, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995, 191 pg. [traducere şi postfaţă de Mircea Ghiţulescu] [referiri la Bunraku]

BĂBĂLĂU, Nicolae, Femei în constelaţia muncii, Scrisul românesc, Craiova, 1980 [despre Alexandra Davidescu, pp. 69-75]

BĂLĂIŢĂ, Aurelian, Un univers virtual – figuri păpusăresti in opera lui I.L.Caragiale, Ed. Artes, 2006

BĂLĂIŢĂ, Aurelian, Arta teatrului de umbre, Ed. Artes, 2007

BĂLĂIŢĂ, Aurelian, Incursiune in teatrul de animatie, Ed. Artes, 2007

BĂLEANU, Andrei,  DRAGNEA Doina, Actorul între adevăr şi ficţiune, Ed. Meridiane, 1984 [interviu cu  Brânduşa Zaiţa –Silvestru]

BĂNICĂ, Nicolae, Teatrul Aschiuta la 55 de ani, 2005.

BEBU, Ana, Cum sa fac un teatru de papusi, clasa a III-a, Editura Aramis Print, 2010 ISBN 978-973-679-737-8 792.97(075.33)

BERLOGEA, Ileana, Teatrul în societatea contemporană, Ed. Meridiane, 1985 [despre spectacolele trupei Bread and Puppet] [despre spectacolul Istoria lumii, 1963: “Marionetele sunt semne arhetipale, categoriale, de emoţionantă simplitate, aşa cum sunt eroii poveştilor pentru copii sau ai legendelor populare. Şi totuşi, în simplitatea lor ele au impresionat, arătând nu numai începutul universului, ci mai ales devenirea lui continuă, procesul de metamorfoză.”]

BRANCU, Ioan, Mişcare şi expresie artistică în spectacolul de animaţie, UNATC Press, Bucureşti, 2005 [principii ale animatiei]

BRĂILOIU, Constantin; STAHL, Henri, Vicleiul din Târgu-Jiu, în „Sociologie  româneasca”, I, 1936, nr. 12

BUJOREANU, Raluca, Repere psihopedagogice în formarea creatorului de limbaj păpuşăresc, Editura Artes, Iaşi, 2008,  ISBN 978-973-8263-13- 0 (2007)

BUJOREANU, Raluca, Autonomia limbajului păpuşăresc, Editura Artes, Iaşi, 2008, ISBN-978-973-8263-15-4 (2008)

BURADA, Teodor, Istoria Teatrului în Moldova , Iaşi, 1915, I.34 [v. şi ed. 1922, etc.] Istoria Teatrului in Moldova, Editura Minerva, Bucureşti, 1975

BURADA, Teodor, Opere vol. III, Editura Muzicală 1978 [editie critică de Viorel Cosma] [descriere amănunţită a teatrului de păpuşi tradiţional, referiri la Giamala şi Caloianul, partituri ale cântecelor păpuşarilor tradiţionali]

CIOBOTARI Calin, Teatrul Luceafarul   Cortine de cuvinte, Editura Timpul, Iasi, 2011 (16 interviuri cu artisti ai Teatrului „Luceafarul”, actori, regizori, scenografi, directori despre arta animatiei, trecutul si prezentul ei)    

CIOBOTARU, Anca Doina; MIHAILOVICI, Elena, Valenţe formative şi terapeutice ale teatrului – Editura “Spiru Haret” Iaşi , 2003, ISBN 973-579-014-9;

CIOBOTARU, Anca Doina,  Teatrul de animatie – intre magie si arta, Editura Princeps Edit, Iasi, 2006, ISBN 973-7730-85-2

CIOBOTARU, Anca Doina, Repere si puncte de vedere. Arta manurii papusii si marionetei, Editura ARTES, Iasi, 2006, ISBN 973-8271-54-1

CIOBOTARU, Anca Doina,  Teatrul dincolo de scenă, Editura Princeps Edit, Iasi, 2006, ISBN 973-7730- 59- 3

CINTEC, Oltita, Luceafarul 50 – o istorie evenimentiala, editura „Cronica”, Iasi, 2000, Monografie a Teatrului pentru Copii si Tineret „Luceafarul” Iasi. Cuprinde o analiza pe decenii de activitate a teatrului; interviuri cu citiva dintre actorii de baza ai trupei, cu directori, regizori; repertoriul pe stagiuni; palmares; participari la festivaluri internationale; un rezumat in limba engleza si franceza. (Premiul Special pentru Cartea de Teatru acordat la Bucuresti, in cadrul Festivalului National de Teatru „I.L. Caragiale” de Asociatia Internationala a Criticilor de Teatru-Sectia Romana).

CINTEC, Oltita,  60 de stagiuni. Monografia Teatrului Luceafarul Iasi (editia a II-a revazuta si adaugita), Editura Timpul, Iasi, 2010. Monografie a Teatrului pentru Copii si Tineret „Luceafarul” Iasi. Cuprinde o analiza pe decenii de activitate a teatrului; interviuri cu citiva dintre actorii de baza ai trupei, cu directori, regizori; cele mai importante evenimente; repertoriul pe stagiuni; palmares; participari la festivaluri internationale; un rezumat in limba engleza].

COMAN,Franciska-Elvira,   Mediatizarea în teatrul de animaţie, Sibiu,  Editura Tehnomedia, 2012, ISBN 978-606-616-020-9, 228 pag.  [cartea porneste de la experienta personala de impresar al Teatrului Gong din Sibiu a autoarei, prezentand insa si istoricul artei teatrului de animatie in general; cartea are ca tema centrala strategiile manageriale, impresariale si de mediatizare din domeniu]

COSTA-FORU,  Anca, Spectacole  de  divertisment  la  curtile  domnesti  si   boieresti  în  epoca feudala, în „Studii si cercetari de istoria artei”, V,  1958, nr. 2

DAVIDESCU, Alexandra, Un mic teatru mare, Craiova, ed. Scrisul Romanesc,1960 ,1979; 208 pg. [Bibl. Nat. II  268085][Bibl. UNATC 791.5 D 23][prezentare a activităţii Teatrului de  Păpuşi din Craiova ]

DAVIDESCU, Alexandra, Am trait intr-un mic teatru mare, Ed. SimArt, Craiova, 2009 (editie completată, cu multe adăugiri)

DĂNĂILĂ, Natalia, Magia lumii de spectacol, Ed. Junimea, Iaşi, 2003

DENES, Ivan, Păpuşarul, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968 [acest roman este dedicat păpuşarului Harro Siegel care a vizitat ţara noastră cu prilejul primului festival mondial al teatrelor de păpuşi şi marionete de la Bucureşti . Deşi este o operă de ficţiune, această lucrare prezintă  interes  datorită faptului că autorul expune o serie  de idei estetice interesante  despre teatrul de păpuşi şi descrie atmosfera din teatrele de păpuşi din acea vreme şi preocupările estetice ale păpuşarilor  într-o perioadă de  efecvescenţă creatoare (anii ’60). Sunt descrise pe larg spectacole ale lui Yves Joly care au fost prezentate în acea vreme în ţara noastră.]

DELEANU, Horia, Nemurirea teatrului [Meridiane, 1982] [capitol despre Bread and Puppet]

DELEANU, Horia, Elogiu actorului [Meridiane, 1982] [conţine un capitol despre Aneta Forna –Christu, una dintre cele mai importante artiste din domeniu care a avut o contributie remarcabilă la realizarea unor spectacole de referinţă ale teatrului de păpuşi românesc cum ar fi  Copilul din stele, Călina Făt-frumos, Metamorfoze etc. realizate la Teatrul de Păpuşi din Constanţa]

DINESCU, Viorica, Teatrul de umbre turc, Bucuresti, Ed. Meridiane, 1982 [Rod al unui studiu îndelungat, complex, aprofundat, lucrarea lui Viorica Dinescu este o remarcabila  lucrare care contribuie la intelegerea istoriei teatrului de umbre turc si a teatrului de animatie in general, in acest volum enuntându-se si teoria, foarte bine argumentata,  a  originii magico-religioase, samanice a genului.]

GASTER, M. Dr., Literatura poporana romană, Bucuresti 1883, pg. 496

GAVRILESCU, Liliana, Animatia in timp real in televiziune si film, UNATC Press, 2007 [referiri la primele spectacole TV cu păpusi si marionete din tara noastră si din lume, creatia lui Jim Henson etc.]

GHICA, Ion, Scrisori către Vasile Alecsandri, vol. IV, Bucuresti, 1925, p. 50:  „Astfel Shakespeare a nemurit pe Falstaff, Molière pe Tartuffe, Cervantes pe  Don Quijotte etc. Astfel poporul Italian a încarnat grotescul în Pulcinelio,  Francezul în Guignol, Românu în Vasilache Tiganul, Rusii în Hagi Aivat etc.”

GHITULESCU, Mircea, Cartea de păpusi a teatrului Gulliver (ed. Mircea Ghitulescu), Teatrul de păpusi Gulliver 1952-2002, Galati, 2002 [istoricul teatrului, interviuri, curs de constructie de păpusi]

GHITULESCU, Mircea, Cartea cu artisti. Teatrul românesc contemporan, Redacția Publicațiilor pentru Străinătate, 2004 [capitole despre Kovacs Ildiko, Mona Chirila, Cristian Pepino, Gabriel Apostol]

GÂTZĂ, Letiţia, Teatrul de păpuşi românesc, Casa Centrala a Creatiei Populare, Bucuresti, 1963 , 98 pg. [Bibl. UATC 791.5 G 58] [rod al unor cercetari ample, care au condus si la descoperirea unor interesante documente de arhiva in legatura cu teatrul de papusi popular romanesc, este prima incercare de a oferi o imagine de sinteză a evolutiei acestei arte in tara noastră, de la inceputuri pană in 1963].

GÂTZĂ, Letiţia; CHIMET, Iordan; SILVESTRU, Valentin, Teatrul de păpuşi în România/ Romanian puppetry/ Le theatre de marionnettes en Roumanie, Ed. Meridiane, 1968, 272 pg., numeroase ilustratii. [Lucrarea se bazează pe cercetările lui Letiţia Gatză şi in acelasi timp oferă o descriere completă şi complexă a artei păpuşăreşti din perioada 1953- 1967 caracterizată prin activitatea unui număr deosebit de mare de scenografi de mare valoare care au avut in această perioadă o contributie decisivă la dezvoltarea acestei arte in tara noastră precum şi la afirmarea teatrului de păpuşi romanesc in lume.]

HOGEA, Toma, Arta actorului in teatrul pentru copii, Editura Sedcom Libris, 2007 (valoroasa prezentare a experientei din cadrul Teatrului Luceafarul din Iasi).

HOGEA, Toma, Despre arta păpuşarilor români. Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2012, patru volume (numeroase articole, interviuri, marturii de creatie; prefete de Cristian Pepino, Sorina Balanescu); prezentari a numerosi artisti si teatre de gen. O lucrare fundamentala pentru studierea teatrului de animatie din Romania.

ISAC, Carol, Teatrul şi viaţa, Editura  Junimea, Iaşi, 1978.

KOGĂLNICEANU, Mihail, Esquisse sur l’histoire, les moeurs et la langue des  Cigains, connus en France sous le nom de Bohémiens, în vol. Opere. Scrieri  istorice, Bucureşti, 1946

KÓSA István, Teatrul de păpuşi în şcoală, traducere Kòsa Emma, Editura de Stat, Bucureşti, 1956, 36 pg. cu ilustratii.

KÓSA István, A bábszínház az iskolában (Teatrul de păpuşi în şcoală). Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1957. [Curs de iniţiere în teatrul de păpuşi destinat cadrelor didactice].

LEAHU, Oana, Poezia la fire lungi. Revenirea la marioneta, Editura Universitatii de Arta Teatrala Targu-Mureş, 2008 [cuprinde si interviuri cu Cristian Pepino, Cristina Pepino, Mircea Ghitulescu, Sorin Crişan, Alina Nelega, Gavril Cadariu, Gheorghe Balint, Eustatiu Gregorian, Eugenia Tarasescu-Jianu]

LENKISCH, Stefan; DINU, Lucia, Teatrul de păpuşi, Seria Mîini îndemînatice, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1963, 116 pg., ilustratii, [Bibl. UATC 791.5 D49] [Curs de iniţiere în teatrul de păpuşi destinat amatorilor şi cadrelor didactice; interesante remarci despre specificul şi estetica teatrului de păpuşi]

LEONTE, Rodica, Optionalul – teatrul de papuşi. Ghidul optionalului, Editura Rovimed, Colectia Biblioteca prescolarului, 64 pagini

MASSOFF, Ioan, Teatrul românesc. Privire istorică. De la obârşie până la 1860, vol. I, Bucureşti, 1961

MAŞEK, Victor Ernest, Arta de a fi spectator, Editura Meridiane, Bucuresti, 1986

MATEI, Petre, Apariţia poreclei «Gaşper» pentru ţigani în spaţiul românesc,  in Revista Istorică, tom XX, 2009, nr. 1–2

NICULESCU, Margareta – Despre teatrul de păpuşi, Bucureşti, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1957. [Bibl. Naţ. III 21824]. [Colaboratori: Ella Conovici, Ştefan Lenchiş, Mioara Buescu, Carmen Stamatiade, Justin Grad, Brânduşa Zaiţa Silvestru. Include dramatizarea Capra cu trei iezi de Eugenia Dimitriu. Imagini din spectacolele Găinuşa harnică, Mălina şi cei trei ursuleţi, Povestea porcului, Critica de jos de Nina Cassian şi indicatii de regie ale colaboratorilor menţionaţi mai sus].

NAGHY Miklós Kund, 1999, Az örökifjú Ariel (Veşnic tânărul Ariel). Târgu-Mureş: Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel

NOVÁK Ildikó, Fejezetek a Marosvásárhelyi állami bábszinhaz törteneteböl (1949 – 1975), UArtPress – Mentor, Tg. Mures. 2011 (monografie Teatrul de Păpusi Tg. Mures)

OLLĂNESCU, Dimitrie C. – Teatrul la români  [in Analele Academiei Romane, Seria II, Tom XVIII 1895-1896, pg. 95] [ample referiri la teatrul de păpusi traditional din tara noastră]; Ed. 1981, Editura Eminescu [editie ingrijită, prefată, note si comentarii de Cristina Dumitrescu]

OPRIŞAN, Horia Barbu, Teatrul popular românesc, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1987

OPRIŞAN, Horia Barbu, Teatru fără scenă, Editura Meridiane,  Bucuresti, 1981

PAMFILE, Tudor, Sărbătorile la români. Crăciunul. Studiu etnografic, Bucureşti, 1914

PAVEL, Emilia, Jeux a masques en Moldavie, Iasi, 1998

PEPINO, Cristian, Automate, idoli, papusi – magia unei lumi [Editura Alma, Galati, Festivalul Gulliver, 1998, 208 pg., editie ingrijita si postfata de Mircea Ghitulescu] [eseuri de teorie si istorie a teatrului de animatie]

PEPINO, Cristian si colaboratorii, Rodica Alboiu, Dan Antoci, Gabriel Apostol, Patrel Berceanu, Lucian Boldor, Dan Bălan, Ionuţ Brancu, Alina Cadariu-Nelega, Costin Calistrat, Oltiţa Cântec, Daniela Creţu, Mihai Crişan, Aurel Cucu,  Ştefan Dedu Farca, Sanda Diaconescu, Rodica Dianu, Fazakas Csilla, Zeno Fodor, Nicolae Gavrilov, Virginia Gâlea, Mircea Ghiţulescu, Hegyi Réka, Mircea Hendrich, Dumitru Ignat, Kovács Ildikó, Ioan Moldovan, Cornelia Pop, Remus Rednic, Anca Rotescu, Ludovic Seres, Brânduşa Zaiţa Silvestru, Carmen Stanciu, Stelian Stancu, Rodica Suplăcan, Anaid Tavitian, Adriana Teodorescu, Raluca Tulbure, Dorina Tănăsescu, Florin Tripa, Octavian Voicu, Dictionarul teatrelor de papusi, marionete si animatie din Romania, Editura Ghepardul, 2000

PEPINO Cristian (coordonator), si colaboratorii, Rodica Alboiu, Dan Antoci, Gabriel Apostol, Patrel Berceanu, Lucian Boldor, Dan Bălan, Ionuţ Brancu, Alina Cadariu-Nelega, Costin Calistrat, Oltiţa Cântec, Daniela Creţu, Mihai Crişan, Aurel Cucu,  Ştefan Dedu Farca, Sanda Diaconescu, Rodica Dianu, Fazakas Csilla, Zeno Fodor, Nicolae Gavrilov, Virginia Gâlea, Mircea Ghiţulescu, Hegyi Réka, Mircea Hendrich, Dumitru Ignat, Kovács Ildikó, Ioan Moldovan, Cornelia Pop, Remus Rednic, Anca Rotescu, Ludovic Seres, Brânduşa Zaiţa Silvestru, Carmen Stanciu, Stelian Stancu, Rodica Suplăcan, Anaid Tavitian, Adriana Teodorescu, Raluca Tulbure, Dorina Tănăsescu, Florin Tripa, Octavian Voicu, Dicţionarul teatrului de păpuşi, marionete şi animaţie din România, editia a II-a, Ed. Alma, Galaţi, 2000

PEPINO, Cristian; MURGU, Horea; GAVRILESCU, Liliana; STANCIU, Daniel; APOSTOL, Gabriel, Tehnologii digitale in spectacolul de animatie, UNATC Press, 2006

PEPINO, Cristian, Regia spectacolului de animatie, UNATC Press, 2007

PEPINO, Cristian, De la video la virtual. Imaginea in spectacolul contemporan, UNATC Press, 2007 [referiri la video in spectacolele de teatru de animatie]

PEPINO Cristian, Tehnica teatrului de animaţie, UNATC Press, 2005

PEPINO, Cristian Modalitatea estetică a teatrului de păpuşi, dactilografiat, Biblioteca UNATC, 1998

PEPINO, Cristian, 2010, Az animációs színház technikája. (Tehnicile teatrului de animaţie), Editura Universitătii de Arte Târgu-Mureş, 2010, traducere în limba maghiară: Barabás Olga.

PERJU, Viorica, Cromatica in reprezentarea scenica a unor basme fantastice de Mihai Eminescu si de A.S. Puskin, Ed. Universitas XXI, Iasi, 2010

POPA, Marian, Comicologia, Ed. Univers, Bucuresti [Un scurt capitol despre teatrul de păpusi care vehiculeaza din păcate informatii incomplete din punct de vedere istoric dar care prezinta un punct de vedere personal in ceea ce priveste această artă]

RODEAN, Nicolae, Teatrul Gong, Sibiu – Romania, 1949 – 1999, Biblioteca Euphorion, Sibiu, 1999

ROTESCU, Eugenia Anca, Animaţie la Ariel, Sibiu, Editura Honterus, 1999

ROTESCU, Eugenia Anca, Desprinderea de pluton. Underground 1999-2009, Editura Universitatii de Arte Târgu-Mureş, 2009 (despre proiectul Underground de la Teatrul Ariel din Tg. Mures)

SADOVEANU, Ion Marin, Istoria universală a dramei si a teatrului, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1973, vol. I, [despre Karagoz]

SADOVEANU, Ion Marin, Drama si teatrul religios in Evul Mediu, Editura Enciclopedică, Bucuresti, 1972

STAHL, T.; BRĂILOIU I., Vicleimul de la Targu-Jiu 

STANCIU, Daniel, Ipostazele teatrului tradiţional popular: de la rit la divertisment, UNATC Press, Bucuresti, 2006

STANCU, Stelian, Istoria unui proiect: Festivalul Guliver, Editura Fundatiei Universitare „Dunarea de Jos”, Galati, 2006

STOICA, Corneliu, Mihail Gavrilov, album, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos Galaţi, 2010. [album dedicat pictorului si scenografului Mihail Gavrilov, intemeietorul Teatrelor de Papusi din Braila si din Galati]

SZEBENI Zsuzsa (editor) Kovács Ildikó bábrendező, (Regizorul de teatru de păpuşi Kovács Ildikó). Studii, interviuri, scrieri. Cluj, Editura OSZMI, 2008

ŞĂINEANU, Lazăr, Jocul păpuşilor şi raporturile sale cu farsa Karagöz, Bucureşti, 1900 [Jocul păpuşilor –Variantă din Bucureşti după bucătarul Nae Romanu şi fostul artilerist Şerban Muşat, locuitori la Crucea de piatră, spusă în ziua de 27 decembrie 1884.]

ŞĂINEANU, Lazăr, Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române, vol. I–III, Bucureşti, Editura Librăriei Socec, 1900

ŞĂINEANU, Lazăr, Influenta  orientală  asupra  limbei  si  culturii  române,   în  „Convorbiri literare”, XXXIV, 1900, nr. 8

TAVITIAN, Anaid, MĂRTOIU, Georgeta; Thalia ex Ponto la cumpănă de milenii Editura Muntenia&Leda, 2001 [referiri ample la Teatrul de Păpuşi din Constanta]

TAVITIAN, Anaid, Metamorfoza unui vis, Editura Ex Ponto, Constanta, monografie despre Teatrul de Păpusi din Constanta, 2010 (55 ani de la infiintarea Teatrului de Păpusi Constanta)

TEODORESCU, G.  Dem,  Încercări  critice  asupra  unor  credinte,  datine  si   moravuri  ale poporului românu, Bucuresci, 1874

TULBURE, Raluca, MICESCU CRISTEA, Ioana, Teatrul Ţăndărică … 60 de ani cu cortina ridicată, 1945-2005

VRABIE, Gheorghe, Teatrul popular românesc, în „Studii si cercetări de istorie literară si folclor”, VI, 1957, nr. 3–4, p. 485–562.

VULCĂNESCU, Romulus, Măştile populare, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970

VULPESCU, Mihail, Irozii, păpuşile, scaloianul şi paparudele. Teatrul ţărănesc al Vicleimului, Bucureşti, 1941

VALTER, Radu, Teatrul Ţăndărică 1945-1995

ZBUCHEA, Alexandra; BEM NEAMU, Raluca; IORDAN, Beatrice; MASTAN, Bruno, Teatrul de umbre la muzeu, Editura Tritonic, Bucureşti, 2010

  

Volume. Traduceri

*  *  *   Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, BPT, Editura Minerva, Bucuresti, 1973, Antologare, postfață și note de B. Elvin, 1973 [texte de Gordon Craig despre teatrul de marionete]

BATTISTI, Eugenio, Antirenasterea, Ed. Meridiane, 1982 [referiri la teatrul de automate din perioada Renasterii]

BODROGI, Tibor, Arta Indoneziei şi a insulelor din sud-estul asiatic, Ed. Meridiane, Bucuresti,  1974 [foarte multe informatii despre traditiile teatrului din zonă, wayang kulit, wayang golek etc.]

BORDE-KLEIN, Inge, Teatrul de păpuşi: pentru grădiniţe de copii, învăţământ primar şi familie. Editor Inge Borde-Klein, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980, Bucureşti, 183 p. cu il.+16 f.pl.în parte color

BYERS, Ruth, Teatrul, izvor al fanteziei creatoare, Ed. IRI, 2000, Colecţia Cogito (piese de teatru scrise de către copii, teatrul făcut de copii la diferite varste)

FEDOTOV, A., Tehnica teatrului de păpusi, Bucuresti, ESIP,1956 [Bibl. Nat. II 29765]

KOSA, Istvan, Teatrul de păpusi in scoală, Bucuresti, ESDP, 1956 [Bibl. Nat. II,136628]

MOLNAR R. Erzsebet, Păpusi pe degete, traducere de George Valentin Volceanov,  Editura Ion Creangă, 1990 (scurte piese pentru teatrul de păpusi pentru grădinite; Cucurigu- Gagu, Printisorul miez de nucă, Motanul păcălit, Micul Iosca, Gută-Covrigută,  Păpusica Bălăioara si schite pentru realizarea păpusilor)

OBRAZŢOV , Serghei V., Profesiunea mea, [trad. de Mihail Graur si F. Galea] Ed. Cartea Rusă, Bucuresti, 1952, 320 pg.

SIMONOV, K.,   Note de drum in  Japonia [cap. Teatrul de păpuşi bunraku din Osaka] [Editura Tineretului, Colectia In jurul lumii, 1961]

SPERANSKI, E., Actorul teatrului de păpusi, Bucuresti, 1970 [Casa Centrală a creatiei populare, Comitetul de Stat pentru Cultura si Arta. traducere Mira Iosif]; 180 pg.

TIECK, Ludwig, KLEIST, von Heinrich, Despre teatrul de marionete. In volumul Hansvurst emigrant. Despre teatrul de marionete. Tieck/Kleist,  Junimea, Iaşi, 1997.

Carti în limbi straine cu referiri la teatrul de papusi din Romania

* * * Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette, ISBN: 978-2-912877-88-8 / Coédité par les éditions l’Entretemps et l’Union internationale de la marionnette, novembre 2009

* * * Marionnettes du monde entier, UNIMA, Leipzig, 1967 [Bibl.Nationala IV 22804]

* * *   1988 World Puppetry Festival, XV UNIMA Congress, editor Takeyoshi Nishio, red. sef Yoichi Shibayama, redactori Eimei Katami, Katsumi Kanou, Yuko Shiba, Organising Committee of 1988 World Puppet Festival (despre Teatrul Tandarica)   

* * * The Demarco European Art Foundation, Bridging the Gaps, DEA Foundation, Edinburgh, 1994 (Adunarea pasarilor, ATF/Tandarica)

* * *  Ventana a Rumania, Tolosa, Titirijai, 2003 (prezentare scenografi romani de teatru de animatie, Antonio Albici, Carmencita Brojboiu, Mioara Buescu, Ioana Constantinescu, Maria Dimitrescu, Daniela Dragulescu, Dan Fraticiu, Sever Frenticj, Eustatiu Gregorian, Joszef Haller, Mihai Madescu, Sanda Mitache, Mircea Nicolau, Cristina Pepino, Carmen Rasovsky, Eniko Simo, Eugenia Tarasescu-Jianu, Epaminonda Tiotiu, trei articole de Cristian Pepino: UNIMA en Rumania, La tradicion popular del teatro de marionetas en Rumania, El teatro de marionetas en Rumania despues 1806).

AMARAL, Ana Maria, Teatro de formas animadas: máscaras, bonecos, objetos, EdUSP, 1991 (referire Constanta, Copilul din stele)

ERZSE-BOITOR, Kinga, “Das” Bild des Anderen in der rumäniendeutschen Kinder- und Jugendliteratur, Ed. Peter Lang, Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien, Theorie – Geschichte – Didaktik, band 59, Frankfurt am Main, 2009 [cuprinde un interviu cu Lilly Kalmar-Krauss despre intemeierea teatrului de papusi Sibiu]

BUMENTHAL, Eileen, Puppetry: a world history, Harry N.Abrams, 2005 (referiri Tandarica, Margareta Niculescu)

DEL CHIARO, A. Maria, Storia delle moderne rivoluzioni della Valachia, con la  descrizione del paese, natura, costumi, riti e religioni  degli abitanti, con la tavola topografica di quella  provincia, Veneţia, 1781; ediţia in romana Revoluţiile Valahiei,  traducere de Sergiu Cristian, introducere de Nicolae Iorga,  Iaşi, 1929. (referire la un spectacol de papusi vazut intr-o casa boiereasca din Moldova).

GILLES, Annie, Le jeu de la marionnette. L’ Objet intermediaire et son metatheatre, Universite Nancy II, 1976 [amplu capitol despre spectacolele Teatrului Luceafărul din Iasi, Constantin Brehnescu, Natalia Danaila]

GOSH, Sampa; BANERJEE, Utpal Kumar, Indian puppets, Abhinav Publications, 2006, (Margareta Niculescu, citat)

HATZACK, Walter, Urahnen, Schicksalswende und Kasperletheater in Ost Und West (Auch Politisch Gesehen), Editura J.G. Blaschke, St. Michael, 1982, ISBN 3705316710; ISBN 9783705316713 [Walter Hatzack este un scriitor nascut la Sibiu in 1904, unul dintre fiii papusarului Hatzak, care juca teatru de papusi in satele sasesti; cartea cuprinde si amintiri despre aceste turnee]. [Strămoșii – Intorsaturile destinului și teatrul de păpuși din Est și Vest].

HATZACK, Walter, Urahnen – Schicksalswende und Kasperletheater (Band II), Im Fluge durch die Zeit!, Erinnerungen und Erlebnisse im Urlaub, Wandern und Reisen in Deutschland, in Rumänien und durch andere Länder, Thaurdruck, Giesriegl Ges.m.b.H., Thaur/Tirol, 1985. [Strămoșii – Intorsaturile destinului și teatrul de păpuși, vol. 2; In zbor prin timp! Amintiri și experiențe cu privire la vacanta, excursii și de călătorie în Germania, România și alte țări]

JURKOWSKI, Henryk, MÉTAMORPHOSES La Marionnette au XX Siécle, Éditions Institut International  de la Marionnette Charleville-Mézières, 2000 (capitol despre creatia lui Margareta Niculescu)

RUBIN, Don, The World Encyclopedia of Contemporary Theatre, Routledge, 1994 (referiri la teatrul de păpusi din Romania, Margareta Niculescu)

SCHULTZER, Fr., Geschichte des transalpinischen Daciens, Wien, 1872, II, pp. 401 – 403 (referiri despre teatrul de umbre jucat la curtile domnesti din Tarile romane)

SMIRNOVA, Natalia, 10 otcherkov o teatre Tandarica, editura Iskusstvo, Moscova, 1979 [Zece eseuri despre Teatrul Tăndărică]

VESELY, Jindrich  DR., Principalele teatre de păpusi din lumea intreaga/The most important marionnette theatres of the world /Vynikajici loutkova divadla celeho sveta  [publicatie in cinci limbi: ceha, franceza, germana, romana,                                                 engleza] vol VI. Rumunske loutkarstvi /Teatrul Romanesc de papusi/Roumanian  puppet-shows , Praga, 1931, Tiskarna Loutkare , 28 pagini , ilustratii [cuprinde un articol al lui Jindrich Vesely, un scurt istoric al teatrului de păpusi romanesc, referiri la legăturile dintre păpusarii cehi si cei romani, o  prezentare a creatiei lui Milan Sesan, Vera Mora, Theodor Nastasi, a baronului de Löwendahl, a lui Ioana Bassarab, insotite de numeroase  fotografii de mare valoare documentară ce infatisează mai ales creatiile lui Lowendahl si ale Ioanei Bassarab ]

YAMAMURA , Yu, […] [Teatrul de păpusi astăzi – Europa], Editura Soşinşa, Tokyo, 1959 [referiri Tandarica, Margareta Niculescu]

Cărti de Margareta Niculescu aparute în strainatate

NICULESCU, Margareta, Marionnettes en territoire japonais, Ed. IIM, 1997

NICULESCU, Margareta; BODSON, Lucile, PEZIN, Patrick, Passeurs et complices, Institut international de la marionnette, 2009, Ed. L’Entretemps Editions [20 de ani l’École nationale supérieure des arts de la marionnette – ESNAM].

NICULESCU, Margareta, Tendances: Regards, L’Age d’Homme, 1992

NICULESCU, Margareta; MIKOL,  Bruno, Collectif, Marionnettes en territoire brésilien, 1994, Ed. Institut Marionnette

VAIS, Michel, Deux voies de formation: entretien avec Margareta Niculescu in Jeu: revue de théâtre, n° 51, 1989, pp. 132-134, http ://id.erudit.org/iderudit/ 16364ac [despre scoala de la Charleville]

Cateva articole din străinătate despre teatrele de animatie din Romania

ASS, Pavel [despre Mana cu cinci degete, Micul Print, Umor pe sfori, Teatrul Tăndărică] in Izvestia, 1961

BADUN, D., Nastup rumunski lutkara, in Glas Slavonie, 7 octombrie 1981, Osijek (Metamorfoze, Teatrul de păpusi Constanta)

BAK, Bogdan, Z przydrozka po drogach traktach în Trybune Walbrzyska, nr.22, (886), din 30.05.1972, pag. 4., Walbrzych-Polska. Articolul vorbeste despre impresii din turneu și de la întâlnirea cu publicul și artiștii Teatrului „Ciufulici”din Ploiești.

BATCHELDER-Mc PHARLIN, Marjorie, […] Puppetry Journal, oct. 1958, (despre Mana cu cinci degete, Tăndărică, regia Margareta Niculescu, decor Stefan Hablinski, păpusi Ioana Constantinescu) (acest spectacol “…a incantat prin prospetime, vitalitate, dinamism si strălucire coloristică…”

BOWAN, Christopher, The Bird’s Assemby, ATF, Bucharest, Demarco Foundation, in The Scotsman, 1 septembrie 1994 (Adunarea păsărilor, ATF)

“… capetele păsărilor sunt păpusi pe mană manuite ca de un trib pierdut care si-a asumat pasărea ca idolul său sacru. .. această poveste este spusă cu o mare ingenuitate si abilitatea spectaculară a acestor tineri artisti este cu adevarăt impresionanta…”

BRENDENAL, G. von Silvia, Puppentheater Berlin: Der Schuhu und die fliegende Prinzessin von Peter Hacks, in Theater der Zeit, nr.10/1982 (regia Margareta Niculescu, scenografia Mioara Buescu).

CARTER, Chris, [despre spectacolul Cazul Pinocchio de Dan Handoreanu, regia Kovacs Ildiko, 1986, Sibiu] [“… acest spectacol m-a emotionat si m-a obsedat zile in sir. […] Mesajul sau a fost un semnal de alarma innobilator. Mi-a intarit convingerea ca teatrul de papusi poate fi puternic si emotionant…”] in revista A propoz, SUA, 1987

DESARTIS, Robert, [despre festivalul de la Bucuresti] în Unima France, 16/10/1965

ENNO, Franco, Una favola e impari a volare, în La Nuova, 27 octombrie 2002 [turneu in Italia cu Lectie de zbor si cor de Cristian Pepino, regia Daniela Peleanu, scenografia Eustatiu Gregorian, cu Rodica Prisăcaru si Mugur Prisăcaru, remarci elogioase despre artisti si despre piesă]

FAIRISE, Nelly Fairise – [Despre spectacolul Copilul din stele, Teatrul de Papusi Constanta, regia Geo Berechet] in Le Republicain Lorrain, 1971: “Teatrul de Păpuşi Constanţa, România. O revelaţie! Poate cel mai frumos experiment al festivalului, în orice caz cel mai elevat. Un teatru de suflet şi carton, alcătuit din inteligenţă, fineţe (şi ce este mai rar din sensibilitate). Plecând de la o virtuozitate tehnică sclipitoare, o lume de măşti enorme, fantastice, variate ca formă şi culoare, siluete fantomatice, personaje – obiecte, sau decor… O singură păpuşă extraordinar de vie (de plină de viaţă omenească) printr-o minune a dragostei care a legat-o de mânuitoarea sa… când vizibilă, când invizibilă”.

GIOVANETTI, Aldo, [despre festivalul de la Bucuresti] în Telesera 21-22 sept.1960

GONI, Juan M., El grupo rumano Tandarica hoy en el Festival de Marionetas, în El diario vasco, 26 noiembrie 1994, Tolosa (Teatrul Tăndărică, Adunarea păsărilor, Margareta Niculescu)

GRIMALDI, J.,  A Trip to Romania to study puppetry february 1993, în British UNIMA Bulletin nr. 83, iulie 1993, Birmingham (Tăndărică, Ivan Turbincă, Harap Alb, Cristian Pepino, Teatrul Gong, Pinocchio)

JAH, Rozmawial, […]  în Trybune Walbrzyska nr.50/14.03.1971, Walbrzych-Polska, (convorbiri preliminare, privind pregătirea unei colaborări a artiștilor Teatrului de păpuși din localitate cu creatori români din Ploiești: regizorul Cristian Mihalache, compozitorul și dirijorul Leonida Brezeanu, directorul Teatrului de Stat din Ploiești. Artiștii Teatrului de păpuși din Ploiești vor prezenta într-un viitor turneu la Walbrzych, spectacolul Sakiewka z dwo Groszami (Punguța cu doi bani), adaptare după basmul lui Ion Creangă, de Cristian Mihalache, regizorul spectacolului, cu muzica lui Leonida Vasilescu-Brezeanu și scenografia Marcela Fenato și Irina Borowschi.

JURKOWSKI, Henryk, […] in Teatr Lalek nr. 14/1960, Varsovia (despre Micul Print, Tăndărică, regia Radu Penciulescu, scenografia Stefan Hablinski)   

KOROLEV, N., [despre Mana cu cinci degete, Micul Print, Umor pe sfori, Teatrul Tăndărică] in Leningradskaia Pravda, 1961

OBRAZTOV, Serghei, [Teatrele de păpusi din diverse tări] in Teatr nr. 3/1958 (”… nimic nu intră in contradictie cu genul teatrului de păpusi; totul este organic, străveziu, si ca idee si ca subiect… Umorul si delicatetea, eroismul romanesc si elementele de satiră se imbină in acest spectacol intr-un mod fericit…” – [despre Povestea porcului, Tăndărică, 1958]

MALIK, Jan, [despre Tăndărică], in Rude Pravo, 14 oct. 1957

MALIK, Jan, [despre Tăndărică], in Ceskoslovensky Loutkar nr. 11/noiembrie 1958

MALIK, Jan, in Ceskoslovensky Loutkar 1972 [despre “Riga Cripto şi lapona  Enigel”, dupa Ion  Barbu, regia Geo Berechet, scenografia Eugenia Tărăşescu-Jianu, Teatrul de Papusi Constanta] “… folosind ca model o  baladă de Ion Barbu, Teatrul de Păpuşi Constanţa ne-a oferit plăcerea împletirii armonioase între jocul păpuşilor şi al  actorilor, costumaţi şi mascaţi…”

MAZUR, Krystyna, [Tăndărică] în Przeglad Kultavailny nr. 33/1958, Varsovia

MIGNON, Paul–Louis, [despre festivalul de la Bucuresti] în Nouvelles  litteraires 4.11.1965

P. F.,  La descente aux enfers du Faust roumain, în L’Ardennaise, 2 iulie, Charleville Mezieres,  [Play Faust, ATF/Tăndărică, regia Cristian Pepino, costume Cristina Pepino, cu Gabriel Apostol, Daniel Stanciu, Marcela Sava, Daria Gănescu etc.]. “… o coborare in Infern mai curand truculentă, tunătoare si desfranată… ritmul este delirant… ansamblul functionează foarte bine, desi această revizuire a mitului este suprinzătoare. Publicul a arătat că mesajul a trecut rampa, aplaudand cu generozitate…”

PUGET, Jan [despre Şoricelul şi Păpuşa de Alecu Popovici – regia Ştefan Lenkisch, decorurile Mioara Buescu, păpuşile Ioana Constantinescu, Teatrul de Papusi din Constanta] [turneu în Polonia]: “…Românii au repurtat un succes mai mare tocmai acolo unde au accentuat planul intim, personalitatea păpuşii, farmecul ei specific – anume în piesa “Şoricelul şi păpuşa…” în Panorama Polnocy, decembrie 1968

PURSCHE, [Dr. H.R.] (Perlicko-Perlako) [Tăndărică], 1958 în Puppetry journal, SUA, 1/ ian.1959

SCHRODER, Carl, [despre festivalul de la Bucuresti] în Mitteilungen nr.7-8/1960

SMIRNOVA, Natalia, [despre Tandarica] în Inostrannaia literatura, nr.3/1959

SMIRNOVA, Natalia, [despre Tandarica] în Sovetskaia kultura, 1961

STIMEC, Spomenka, Ovidius in Velika Gorica, în revista Esperanto, nr. 1/1982, Rotterdam (Metamorfoze, Teatrul de Păpuşi Constanta, la Festivalul PIF de la Zagreb; Cristian Pepino, Eugenia Tarasescu-Jianu (”…regie stralucita, papusi facute cu maiestrie… acest spectacol magistral face parte dintre cele mai plastice spectacole vazute în festivalurile PIF…”)

WORTELMANN, Fritz, [despre festivalul de la Bucuresti] în Frankfurter Allgemeinezeitung, 14/10/1965

* * * [despre spectacolele Teatrului de Marionete al lui Theodor Nastasi de la Sibiu, în cadrul Teatrului German: Directorul de scenă, Bastien şi Bastienne, Muzl, Motanul încaltat de Pocci, Printul Ano şi Fiica directorului de posta (scene cu marionete din filmul Cantecul s-a terminat)], în Theaternachrichten, 29 oct. 1933

* * * [despre Tandarica] în Svobodnoe Slovo, 15 oct. 1957

* * * [despre Tandarica] în Teatr nr. 24 /1955, Varsovia (stilizarea indrazneata în scenografia spectacolelor teatrului Tandarica)

* * * [despre Tandarica] în Lidova Democracia, 15 decembrie, 1957, Praga (deosebita creatie plastica si conceptie regizorala)

* * * [despre Tandarica] în Sovetskaia Kultura 30 iunie 1957, Moscova (gratia si tehnica precisa cu care se manuiesc papusile)

* * * [Teatrul Tandarica]; în Sammlung Dresden, iunie-iulie 1958;

* * * [Teatrul de Papusi din Craiova] în Ceskoslovensky Loutkar nr. 11/noiembrie 1958;

* * * [Teatrul Tandarica, Mana cu cinci degete] în Die Union, Karl Marx Stadt, 30 iunie 1959 [”… aceasta parodie papusareasca de roman politist este… lucrul cel mai inchegat si mai scaparator pe care ne-a fost dat sa il vedem (…) in ultimii ani…”    

* * * [Teatrul Tandarica, Mana cu cinci degete] în Neues Deutschland, Berlin, 5 iulie 1959 [”… A invata de la aceasta arta este un privilegiu pe care oamenii nostri de teatru si cineastii nu trebuie sa il scape…”]

* * * [Teatrul Tandarica, Mana cu cinci degete] în Sachsische Neueste Nachrichten, 30 iunie 1959 [”… Totul este atat de original, de fantastic…”]

* * * [Teatrul Tandarica, Mana cu cinci degete] in National Zeitung, Berlin, 30 iunie 1959 [”… esti captivat si totusi pastrezi distantarea necesara pentru a te putea bucura la spectacolul acestei straluciri artistice, acestui foc de artificii al fanteziei…”]

* * * [Succesul lui Tandarica] Expressi Wieezoruy,…1962 [despre Cartea cu Apolodor, Tandarica, regia Margareta Niculescu, decoruri Stefan Hablinski, papusi Ella Conovici, Festivalul de la Varsovia, 1962] (”…Varsovia a aplaudat realizarea admirabilului spectacol al unuia dintre cele mai bune teatre de papusi…”)

* * * [despre Mana cu cinci degete, Teatrul Tandarica, turneu Egipt], în Al Ahram, 15 februarie 1963

* * * [despre Mana cu cinci degete, Teatrul Tandarica, turneu Egipt], în Al Gumhuria, 20 febr. 1963 [”… este prima trupa ´(…) care transforma teatrul de papusi în film de papusi…”]

* * *  [despre spectacolul Teatrului de Păpuşi din Timisoara Antropomorfism, regia Florica Teodoru] în revista Teatar nr. 12/1965, 1/1966. [“…Poemul  satiric  al  lui  Mihai  Eminescu, Antropomorfism, a folosit ca o canava de scenariu  spectacolului  cu  acelasi  nume,  cu care s-a prezentat, la festival, Teatrul de papusi din Timisoara (România). Un spectacol cu multe calitati, realizat stilistic … sub conducerea   regizoarei  Florica Teodoru. E vorba de o fabula papusareasca ce isi ia eroii din lumea pasarilor, pentru a satiriza falsa dragoste a oamenilor cu doua fete. Tonul satiric serios al spectacolului a fost conceptul prin prisma viziunii sonore a autorilor ei. Ironia se revarsa treptat în parodie, pentru a ajunge, în final, pâna la sarcasm. Iar aceasta evolutie isi gasea deplina expresie în rezolvarea scenica. Prin continutul sau, prin sinceritatea si claritatea conceptiei regizorale, prin laconismul si expresivitatea formei, integritatea constructiei solide a acestui spectacol obliga la o mai mare atentie, fata de aceea care i s-a aratat…”

* * * [despre Tandarica] în Le Republicain Lorrain, 25 apr. 1967

* * * [despre Tandarica]  în Times – 10 iulie 1968

* * *  [cronica Teatrul de Păpuşi Oradea, Punguţa cu doi bani, regia Francisca Mirişan, scenografia Paul Fux] in Kreis Lörrach, 10 noiembrie 1969

„De la bun început trebuie să subliniem că această reprezentaţie a fost o excelentă realizare colectivă… Nimic nu a fost lăsat pe seama întâmplării, după o îndelungată gândire şi un îndelung studiu s-a ajuns la o poveste populară strălucitoare, colorată, realizată cu mult temperament şi subliniată perfect de muzică. Spectacol adorabil pentru copii al Teatrului de stat de păpuşi român, „Punguţa cu doi bani.”

*  *  *       [despre turneul Teatrului de Păpuşi din Sibiu in Germania cu doua spectacole in regia lui Ion Handoreanu] in Volkswacht, 22 iulie 1971: “spectacolele au starnit un mare entuziasm. Cele două spectacole au fost realizate la un înalt nivel calitativ. Căteluşul albastru a impresionat prin interpretarea expresivă şi dinamică. Piesa Pui de om a cunoscutului autor roman Victor Eftimiu a prezentat accente mai puternice ale folclorului romanesc cu o largă notă poetico-meditativă…”

*  *  *     [despre spectacolul “Dulce ca… sarea” de Alecu Popovici şi Viniciu Gafiţa, regia Stefan Lenkisch, scenografia Eustaţiu Gregorian şi Zizi  Frenţiu, prezentat în Italia, la festivalul ziarului L’Unita:  “…Ritmul şi complexitatea coregrafică au avut şi au  comunicat o neîndoielnică încărcătură sugestivă şi fantastică.  Introducerea diferitelor modalităţi teatrale, balet, cântec  popular şi chiar cor, “au permis o varietate de unghiuri  vizuale” care au avut mare priză prin inventivitatea şi jocul  lor spectacular. Adăugăm frumuseţea păpuşilor sau, mai bine  zis a măştilor purtate de actori care necesitau “o gestică cu  totul deosebită, realizată cu mare eficacitate”] în ziarul L’Unita.

* * *  [cronica Cine va păzi clopoţeii?!, Teatrul de Păpuşi din Oradea, regia Francisca Simionescu, scenografia Kádár Zoltán]

[„…Spectacolul «Cine va păzi clopoţeii?!» de Viorica Huber-Rogoz, arată copiilor ce poate face prietenia şi, pentru aceasta, se sprijină pe mijloace artistice proprii teatrului de păpuşi într-o combinaţie de păpuşi wayang şi bibabo, elemente ale teatrului pe negru şi întrebuinţarea luminii de quarţ. Uragan-Smeul… va fi învins. Vesel, colorat şi întrebuinţând cu îndemânare muzica, jocul optic porneşte eficace…”] în Sachsises Tageblatt, Dresda, 3 iunie 1974

*  *  *     [turneul Teatrului de Păpuşi din Sibiu cu spectacolul Dulce ca sarea la Ljubjana, 1979, regia Mircea Petre Suciu, scenografia Eustatiu Gregorian]. “…Ne-au impresionat vigoarea, vioiciunea jocului, temperamentul artistic, elemente ce au imprimat un admirabil ritm întregului spectacol…”, în ziarul Delo, 19 sept. 1979

* * *       [turneul Teatrului de Păpuşi din Sibiu cu spectacolul Dulce ca sarea la Ljubjana, 1979, regia Mircea Petre Suciu, scenografia Eustatiu Gregorian]. în revista Dnevnik, 19 sept. 1979

* * *      [turneul Teatrului de Păpuşi din Sibiu in RFGermania cu spectacolele Max und Moritz si Die Fromme Helene dupa Wilhelm Busch, regia Lilly Krauss] [“…Demne de amintit, alaturi de papusile estetice, sunt vocile celor doi neastamparati. Cele doua personaje principale care galgaiau în permanenta de ras au antrenat toti spectatorii…”], in Rheinische Post, Levercusen, nr. 22 din 27 mai 1981

* * *      [turneul Teatrului de Păpuşi din Sibiu in RFGermania cu spectacolele Max und Moritz si Die Fromme Helene dupa Wilhelm Busch, regia Lilly Krauss] [“…Sunt sigur ca Wilhelm Busch s-ar fi bucurat de montarea scenica cu papusi a Cuvioasei Elene de la Teatrul de Păpuşi din Sibiu], în ziarul W.U. din Erlangen, din 30 mai 1981

* * * PIF Buletino nr. 3/1982, Zagreb (Sanziana si Pepelea, Galati, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau) (“… combinatie animată de joc pe viu si tehnică modernă… O fericită miscare a păpusilor, o scenografie strălucitoare… si o interpretare de înaltă clasă. O regie inspirată, care a reunit intregul ansamblu într-o deosebită demonstratie de măiestrie artistică si interpretativă…”

* * *  En el Leidor, actua el grupo rumano Tandarika, uno de los mejores de Europa, în El Diario Vasco, 26 noiembrie 1994 (Adunarea pasarilor la Festivalul de la Tolosa)

* * *    Teatrul „Licurici” ne invită în paradisul păpuşilor, în Jurnal de Chişinău, 8 Oct. 2009 [despre spectacolele trupelor din Romania la Festivalul de la Chisinau]

* * *   Romanian Puppet Stories, în http ://www.lutfestsubotica.net/Joomla /index.php?option=com_content&view=article&id=149%3Aromanian-puppet-stories&catid=9%3Aexhibitions&Itemid=20&lang=en

(expozitia de scenografie din Romania deschisă la Subotica de Fundatia GAG; George Baron of Lowendal, Sever Frentiu, Eustatiu Gregorian, Joszef Haller, Eugenia Tarasescu-Jianu, Mioara Buescu, Mircea Nicolau, Paul Fux, Cristina Pepino, Daniela Drăgulescu, Marian Sandu)

* * * Bolsaia Sovetskaia Enciclopedia, 1970-1979 (articol despre Margareta Niculescu)

* * * [despre Candid, Tandarica, Festivalul PIF Zagreb] în Portal Jutarnji.hr, 5.09. 2008, http ://www.jutarnji.hr/template/article/article-print.jsp?id=258327

[Okrutan, smiješan i provokativan Voltaireov ‘Candid’. Pretposljednjeg dana festivala izveden je i “Candide” rumunjskog kazališta Tandarica, drsko uprizorenje teksta koji je nekoć bio drzak. Suvremenost se ovdje miješa s Voltaireovim vremenom, tenkovi se izmjenjuju s mačevima, inkvizicijsko bičevanje izvrgava u sado-mazo orgiju, a jezični babilon karikira stereotipe suvremene Europe s naprasnim južnjacima i barbarskim istočnjacima. Okrutno i smiješno, provokativno i zabavno.]

* * * [cronica Tandarica, Candid, Festivalul Mondial de la Praga], in http ://www.wap-prague.org/reviews.php?id=6, 2009 [”…Modern, full of color and rhythm, using just a few words in various languages to great effect, Voltaire’s story is presented with invention and humor and all his humanistic ideas of power, liberty, love and war are expressed in this show (….) The visual performance and explicative make believe language filled the play. Music choices were loved and bright…but the Movement and Emotion always topped it...”

* * * [Teatrul Colibri Craiova, 2011 & 2012  World Puppet Carnival, cronica Pinocchio] http ://worldpuppetcarnival.com/2011_Show_Reviews.html

A variety of puppet styles were used in a full stage setting. Gepetto’s puppet shop was very poor compared to Stromboli’s rich puppet theatre. As often happens in society, it’s the artist that gets the least and management the most. There was fun interaction between Gepetto and the log of wood he hoped to carve into a puppet–if he could get his hands on it. The tree must have been a piece of Slippery Elm because it shot out of Gepetto’s grasp, jumped into the air and sailed back and forth before Gepetto caught it by a long branch. The log became Pinocchio and the long branch his nose. It was a fun puppet moment. Despite having a good heart, Pinocchio was not a nice puppet. He seemed like Mr. Punch swinging his cudgel and beating people with it. Even Gepetto was a victim to bruising. Pinocchio was a bad puppet and had to be sent to school. Candlewick was an energetic dancer, the Fox a masked seductress, the Cat a wonderful black leather greaser, and the Whale a giant projected animation. The production mixed their table top Pinocchio puppet with the assorted characters and presented a more modern interpretation of the classic tale.

Piese  româneşti  de teatru  de păpuşi publicate  – culegeri, antologii, volume

* * *  Vicleimul, joc sfant popular, Joc sfant, cules din popor, cu întregiri si lamuriri de punere în scena de Victor Ion Popa, cu asezarea pe muzica a melodiilor populare de G. Breazul, cu un desen de coperta în culori de Lena Constante; colectia Cartea satului, Fundatia Culturala Regala Principele Carol, 1934.

[Multe dintre titlurile care urmeaza au fost editate de către Mihai Crişan care a fost şi redactorul colecţiei Teatru de păpuşi (Casa centrală a creaţiei populare, apoi Institutul de cercetări etnologice şi dialectologice Bucureşti). Colecţia era destinată amatorilor, dar câteva piese sunt texte de valoare, fără conţinut propagandistic, care au fost apoi mult jucate de către teatrele profesioniste de gen.]

* * * *     Piese pentru teatrul de pǎpuşi, Mioara Buescu, Ella Conovici, Editura de Stat pentru imprimate şi publicatii, 1957, 211 pagini

    

* * * Cinci piese pentru teatru de păpuşi, Editura Tineretului, Bucureşti 1957. [Cuvânt înainte şi indicaţii de regie de Renée George Silviu, indicaţii de scenografie de Ioana Constantinescu. Ilustraţii de Clelia Ottone. Cuprinde piesele Bursucel învaţă carte de Ştefan Horia şi Tudor Bogdan, Şoricelul mofturos de Ilie Stanciu, Eu sau noi? de Dimos Rendis – traducere de Ion Horea, Băiatul şi vântul de Nadia Trandafilova – trad. Enache Manea, Ghetuţe şi ursuleţi de Marcel Marcian].

* * *   Piese pentru teatru de păpuşi, Editura de Stat, Bucureşti, 1958, 135 pg. cu ilustratii. Dracul gol de Florin Scărlătescu. Dacă toţi am fi leneşi de Xenia Boeşteanu, Aurel Boeşteanu. Firfirică fără frică de Xenia Boeşteanu, Aurel Boeşteanu. Veveriţel de Tudora M. Petcuţ. Schiţe de decor şi păpuşi de Ella Conovici

*   *   *   Teatru de păpuşi, Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii, 1959. Redactor Mihai Crişan. [Cuprinde piesele: Leneviţa de Mircea Sântimbreanu, Vulpoiul croitor de Mioara Cremene, Vitrina cu caricaturi de Mircea Crişan şi Alexandru Andy. Indicaţii de regie Miron Niculescu, desene de Ioana Constantinescu].

*  *  *                            Veniţi în sat la noi. Culegere de texte pentru brigăzile artistice de agitaţie cu păpuşi. Ministerul Invăţământului şi Culturii, Casa centrală a creaţiei populare, Bucureşti, 1960. [Cuprinde piesele: Rămăşagul de Mihai Crişan, A fost odată un măruleţ de Xenia şi Aurel Boeşteanu, Sfadă în casă de Valentin Silvestru].

*  *  *                            Teatru de păpuşi pentru amatori, Casa centrală a creaţiei populare, Bucureşti, 1961 [cuprinde două piese de Mihai Georgescu: Inchis pentru inventar, Drepturi egale. Ilustraţii Grig. Constantinescu, indicaţii regizorale de Mihai Crişan]

*  *  *                            Teatru de păpuşi pentru amatori , Casa centrală a creaţiei populare, Bucureşti, 1961 [cuprinde piesele Tică şi Rică în vacanţă de Mioara Cremene şi Mihai Stoian şi Vacanţa lui Dănuţ de Costel Popovici şi Ştefan Lenchiş.       

* *   *                            Teatru de păpuşi [ Editura pentru literatură, Bucureşti, 1961] [piese pentru amatori scrise de Valentin Silvestru, Xenia şi Aurel Boeşteanu, Al. Mirodan, Mihai Stoian, ilustraţii de Ella Conovici, Ioana Constantinescu, Mioara Buescu]

* *   *                            Teatru de păpuşi [Editura pentru literatura, Bucureşti, 1962] [piese pentru amatori scrise de Chira Dragomir, Mihai Georgescu]

* *   *                            Teatru de păpuşi [Editura pentru literatura, Bucureşti, 1962] [piese scrise de Chira Dragomir: Spaima dovlecilor şi Ţara fără foc]

*  *  *                            Teatru de păpuşi [Editura pentru literatura, Bucuresti, 1964] [piese pentru amatori scrise de Alecu Popovici, Valentin Silvestru, Chira Dragomir, Mihai Georgescu, Viorica Huber; indicatii de regie de Mihai Crisan si Nicolae Massim, desene de Ioana Constantinescu, Ella Conovici, Mioara Buescu], 208 pg., tiraj 1640 exemplare.

*  *  *                          Două piese pentru teatru  de păpuşi. Sfatul Popular al Regiunii Maramureş. Casa Regională a Creaţiei Populare, 1964. [Cuprinde piesele Trei prieteni de Mihai Crişan şi Spicul de grâu povesteşte].

*  *  *                           Teatru  de păpuşi pentru amatori, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1964. [Ilustraţii de Ioana Constantinescu. Indicaţii de regie Mihai Crişan. Cuprinde piesele Deşteptarea lui Nea’ Tase şi Dresorul de Mihai Rădulescu].

* * *                              Detectivul Ruţă [teatru de păpuşi pentru copii] – Autori: Bărcăcilă, Alexandra; Conovici, Ella; Todea, Mihai, 1965.

* *  *                            Nică Năică, Trei pitici. Casa regională a creaţiei populare Iaşi, 1966. Cuprinde piesele Nică Năică de Mihai Crişan,  Trei pitici şi-un licurici de Georgeta Iftimie [Eftimie] şi Sergiu Teodorovici.

* * *                    Eftimie, G., S. Teodorovici, Xenia Roman, Piticică, vulpea şi soarele.  Păcăleala de Xenia Roman/ G. Eftimie, S. Teodorovici, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, Bucureşti, 1967, 86 pg. (Teatru de  păpuşi)

* * *                             Păpuşa din coş şi un castor … moş. Culegere de piese într-un act pentru teatru de păpuşi. Casa creaţiei populare a judeţului Braşov, 1968. [Cuprinde piesele: Zăpăcilă de Al. Ceauşianu, Medicament robot de Mihai Crişan, Moş Gerilă S.O.S.de Mihai Crişan, Visul lui Dănuţ de Gh. Cucu, Păpuşa din coş şi un castor… moş de Alecu Popovici, Mâna misterioasă de Xenia Roman, Carnavalul blocului de Ilie Stanca, Întâmplarea din ogradă de Jean Voinescu].

* * *        Misterioasa dispariţie a balaurului Coca de Alecu Popovici. Încurcături cu  gogoşi de Margareta Niculescu. Doi balauri şi o poveste de Gh. Scripcă, Editură:  s.n., Bucureşti, 1969, 78 p., Teatru de păpuşi

* * *        Zboară, zboară… de Alecu Popovici. Stănicioară cât o donicioară de Dorina  Bădescu, Casa Centrală a Creaţiei Populare, Bucureşti, 1970, 72 pg., Serie: Teatru de păpuşi

* * *          POPOVICI, Alecu; ROMAN, Xenia, Şi-am încălecat pe-o şa… Seria Teatru de papusi; Casa Centrală a Creaţiei Populare, Comitetul de Stat pentru  Cultură şi Artă, Bucureşti, 1971, 95 pg. : il.

* * *        Grădina poveştilor de Alecu Popovici. Asta-i toată povestea de Adrian  Alexandru. Prieten pe măsură de Petre Bokor, Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă,  Bucureşti, 1972, 108 p.

* * *          Ceasornicul şchiop, şoricelul, pisica şi alţii: spectacol de estradă  într-un act de Xenia Roman. Pe cai, pe cai, pe cai: piesă veselă pentru  păpuşi în trei tablouri de Viorica Huber Rogoz. Leu Paraleu: piesă pentru  teatrul de păpuşi de Sofiţa Viniciu, 136 p., Serie: Teatru de păpuşi, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1972

*   *   *  Bábjáténok, Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei populare, Tg. Mureş, 1972. Redactor, traduceri şi indicaţii regizorale Hunyadi András. [Cuprinde traduceri în limba maghiară ale pieselor Unde au fugit 7, 8 şi 9? de Chira Dragomir, Stiloul cu rezervor de Viorica Huber Rogoz (traducere de Mark Alexandra), Sfadă în casă de Valentin Silvestru, Punguţa cu doi bani, dramatizare după Ion Creangă de Elena Voicu].

*  *  *       Többet ésszel, mint erövel [Mai mult cu mintea decât cu puterea]. Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei populare Tg. Mureş, 1972. [Culegere de piese pentru teatrul de păpuşi scrise de autori de limbă maghiară din România şi traducerea unei piese de Mihai Crişan. Cuprinde piesele: Többet ésszel, mint erövel de Hunyadi András, Aventurile lui Csinn – Bumm în Ţara Zânelor (Csinn – Bumm kalandjai Zeneországban) de Kovács Ildikó, S.O.S. Moş Gerilă (Télapó S.O.S.) de Mihai Crişan, Moş Ene şi starea vremii (Sünapó és az idöjárás) de Salló István, Împăratul fudul (Kacor király) de Hunyadi András, Aventurile lui Cini Samu (Cini Samu  kalandjai) de Kovács Ildikó].

*  *  *   Teatru de păpuşi, Poftă bună de Ştefan Lenkisch; Aude, vede, uşurelul  vântului şi greul pământului de Dorina Bădescu ; A opta zi a  săptămânii de Petre Bokor; Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1974, 84 pg.

*  *  *  Teatru de papusi, [trei piese pentru teatrul de papusi] Creioane colorate de Alecu Popovici, Onoarea tribului de Xenia Roman, Pe poteca din padure de  Ana Ionita, Editura de stat pentru Literatura si Arta, 1975, 115 pg.

  

*  *  *    Teatru de păpuşi Iute ca săgeata de Ştefan Lenkisch; Marinică şi  semaforul de Costel Popovici; Dintele lui Marinică de Costel Popovici; Grădina zoologică de Brânduşa Zaiţa-Silvestru. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1976. 68 pg.

* * *         Verişorii de Alecu Popovici. Basme în examene de Viorica Huber Rogoz

Editură: s.n., Bucureşti, 1977, 107 pg. : il. Teatru de păpuşi

* * *    Copiii şi teatrul lor de păpuşi, Organizatia Pionierilor din RSR, Consiliul Naţional, Bucureşti 1985 (lucrare coordonată şi prefaţată de prof. Toma Mareş; desene de Nataşa Berehoi şi Elena Forţu); [cuprinde: Valenţe educative ale teatrului pionieresc de păpuşi, de prof. Toma Mareş, Marioneta de Liviu Berehoi; Păpuşa actor de Marian Marinescu – CSPC; Programul anual de muncă pentru activitatea de profil; piese:  Mileniul al III-lea – piesă de elevele Corina Hortopan şi Felicia Acatrinei, Peticuţ şi aventurile  sale – piesă de pionier Codrin Rebeleanu, Lecţia de gramatică (Miau !!!) de prof. Elena Ilie, Carnavalul păpuşilor de Elena Ilie, Lecţie de zbor şi cor pentru puiul de cocor de Cristian Pepino, Un băiat şi un pisoi de Elisabeta Preda, Un ou printre oameni de Vladimir Simon, scenariu de Irina Niculescu, Albastră ca cerneala, dramatizare după Octav Pancu – Iaşi de prof. Veronica Domşa; Intre noi, copiii de Ioana Sandu; Magistrala albastră de prof. Florina Adăscăliţei; Semaforul supărat de Marian Marinescu, Cocoşelul pintenat cu creastă de matostat de Doina Popa, Povestea Măriucăi de Doina Popa (Tg. Mures), Băieţel şi roboţel de Ion Gh. Arcudeanu, Povestea lui Petrişor cel atotneştiutor de Ion Arcudeanu].

*  *  *                            Fabule şi pseudofabule, Col. Teatru de păpuşi, Institutul de Cercetări Folclorice şi Dialectologice, Bucureşti, 1986. [Cuprinde piesele Radu… şi iar Radu de Alecu Popovici, Fabule şi pseudofabule de Ştefan Lenkisch, Doi fraţi neastâmpăraţi de Ana Ioniţă].

*  *  *                 Ghiozdanul cu vise [Inst. de Cercetari Folclorice si Dialectologice, Bucuresti, 1989] [piese de Alecu Popovici, Cristian Pepino, Ana Ionită, Iancu Draghici]

* * * 50 de scenete tematice pentru teatrul de păpuşi, [adunate de asociatia One Way UK, scenete pe teme religioase]

DESCU, Dorina, Cântecul şi vrăjitoarea: piesă pentru teatrul de păpuşi, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, 1979

BĂLĂIŢĂ, Aurelian, Scenarii pentru teatrul de animaţie, Editura Artes, 2008

RCĂCILĂ, Alexandra; CONOVICI, Ella; TODE, Mihai, Lie. Detectivul Ruţă, piese de teatru de păpuşi, ilustratii de Mioara Buescu, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Casa  Centrală a Creaţiei Populare, Bucureşti, 1965

BIOLAN, Toma, Micul dorobanț. Piesă pentru păpuși în două tablouri. Editura Eminescu, 1977, Bucureşti

BĂDESCU, Dorina, Cântecul şi vrăjitoarea, piesă pentru teatrul de păpuşi,  Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, 1979, Bucureşti, 47 pg.

BOKOR, Petre, Grădina poveştilor, Centrul de îndrumare a creaţiei  populare şi a mişcării artistice de masă, 1972

BOLDUR, Anda, Cinci săptămani in balon, (piesă pentru teatrul de păpusi după romanul lui Jules Verne, fragmente) Secolul 20 nr. 207 [4/1978]

BREHNESCU, Constantin, In valtoarea timpului, piese pentru teatrul de păpusi si teatru dramatic, Ed. Timpul, Teatrul Luceafărul, Iasi, 2011 [numeroase texte care au stat la baza spectacolelor Teatrului Luceafărul din Iasi, adaptări, dramatizări si piese originale; dramatizări, adaptări: Punguta cu doi bani, Capra cu trei iezi; Fata mosului si fata babei; Dănilă Prepeleac; Prostia omenească; Frumoasa lumii; Ca sarea in bucate; Praslea cel voinic; Tinerete fără baătranete; La mosi, la mosi; Două loturi; Străbunii [după Tudor Soimaru]; Sfarlează cu fofează [V.I.Popa];  Pacala; Cu Vasilache si Marioara; Lizuca si Patrocle in dumbrava; Ursul Fram; Pestisorul de aur; De ziua lui Pinocchio, Alice in tara de vis; Motanul incăltat; Cenusăreasa; Flautul fermecat; Peter Pan; Cei trei purcelusi; Căutam ecuatorul; Croitorasul cel viteaz; Aventurile lui Ulise; Don Juan; Cocosatul de la Notre Dame; Cei trei muschetari; Aventurile baronului Munchhausen; Cartea junglei; Aventurile lui Huckleberry Finn; Cainele din Baskerville; O lume dispărută; Căpitan la cincisprezece ani; Insula misterioasă; Copiii căpitanului Grant; Ocolul pămantului in 80 de zile; O călătorie spre centrul pămantului; Cinci săptămani in balon; scenarii originale: Clovnii; Războaiele ca parjoalele; Floare la ureche; Piesa a fost jucată (acta est fabula); Valtoarea timpului; Vine, vine Mos Crăciun; Audientă la Mos Crăciun; L-am visat pe Mos Crăciun; Seară de Crăciun cu… extraterestri].

BRESLASU, Marcel, Ce-o să fie Bondocel ? [in revista Teatrul nr. 9/1965]

CĂLINESCU, George, Poezii. Teatru. Nuvele, antologie, postfată si bibliografie selectivă de Valentin F. Mihăescu, Bucuresti, ed. Minerva, 1986 [cuprinde piesa Tragedia Regelui Otakar si a printului Dalibor – teatru de păpusi, text reprezentat cu păpusi de către autor împreună cu un grup de prieteni si studenti si alte texte burlesti care preiau teme din teatrul popular romanesc – Irod Impărat, Brezaia Ileana Flutureana etc.]

CĂLINESCU, George, Opere, vol. IX, Sun. Teatru. Ed. Minerva 1971 [aceleasi piese, dar insotite de comentarii, note, completări]

CÂRSTOI, Livia [Prof. înv. primar]; HARABAGIU, Daniela [prof. înv. primar], Cufărul cu păpuşi, Auxiliar didactic cu adaptări pentru teatru de păpuşi. Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2013, ISBN: 978-606-671-175-3; 38 p.

CONACHI, Costache, DIMACHE, Niculae  BELDIMAN, Dumitrache, Comedia banului Constantin Canta ce-l zic şi Căbujan şi Cavaler Cucoşu [1806], [v., şi Giudecata fimeilor după Aristofan]  în volumul Începuturile teatrului românesc, Editura Tineretului, Bucureşti, 1963 [alte ediţii – CONACHI, Costache, Scrieri alese, ediţie îngrijită de Ecaterina şi Alexandru Teodorescu, prefaţă de Alexandru Teodorescu, Bucureşti, 1963; Primii nostri dramaturgi, Editura de stat pentru literatură si artă, 1956. Primele texte dramatice romanesti care au fost jucate cu păpusi “la păpusării” – expresie care pare să numească pe păpusarii profesionisti din acea vreme, gata să batjocorească pe cate cineva prin pamflete scenice, făcute la comandă pe texte proprii sau furnizate de către solicitanţi, ca in acest caz].

CONSTANTINESCU, Titel, Trei căsuţe, trei drumuri, Editura Tineretului, 1963, Bucureşti

CREMENE, Mioara, Mălina şi cei trei ursuleţi, Bucureşti, 1951;

CREMENE, Mioara, Teatru de păpuşi, Bucureşti, 1959;

CREMENE, Mioara, Băieţelul din Ţara Gheţurilor. Teatru pentru copii, Bucureşti, 1961

EFTIMIU, Victor, Pui-de-om: joc de păpuși în opt tablouri, Editura Eminescu, 1977

ENGEL, Emanuel, Cinci băieţi-toţi isteţi, piesă pentru copii, Consiliul  Culturii şi Educaţiei Socialiste, 1982

FOARŢĂ, Șerban, Cucul din ceas și pasărea albastră, Colecția Ludex, Editura Curtea Veche, 2007

GOLESCU, Iordache, Scrieri alese, Cartea Romanească, Bucuresti, 1990 [Contine piese de teatru care au fost reprezentate cu păpusi, de către păpusari profesionisti, se pare, primele din Tara Romanească (Mavrodinada, Barbu Vacarescu vanzătorul tării, precum si mărturii despre traditiile teatrului de păpusi traditional  romanesc, cum ar fi cel religios, al Ieslei]

HUBER ROGOZ, Viorica,  Y.R.7245, Piesă pentru teatru de păpuşi, Consiliul  Culturii şi Educaţiei Socialiste, 1979

HUBER ROGOZ, Viorica,  Hai să facem o poveste, piesă pentru teatru de păpuşi, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1982, 51 pg.

HUBER ROGOZ, Viorica,  8 piese pentru teatrul de păpusi, ed.  Ideea europeana, 2011

IONIŢĂ, Ana, Poftiţi la serbare. Piese pentru teatrul de păpuşi. Editura Litera, Bucureşti,1978. [Cuprinde piesele Poveste din Carpaţi, Pe poteca din pădure, Isprăvile lui Motănel, Pufuleţ şi noii lui prieteni, Poftiţi la serbare !]

IUREȘ, Ștefan, Ochesel si Balaioara, Editura Tineretului, 1964

KRAUSS, Lilly, Die grosse Entdeckung [Marea descoperire], 1968, Casa Creatiei Populare Brasov.

KRAUSS, Lilly, Die grosse Entdeckung, in revista Volk und Kultur,

KRAUSS, Lilly, Die grosse Entdeckung [volumul cuprinde atat piesa ce dă titlul cat si piesele Am Medwischer Margretimarkt si Quieksis Abenteuer, Editura Ion Creangă, 1987

MORA, Vera, Povestea unei seri, Ed. Iconar, Cernăuti, 1934 [prima piesa de teatru de păpusi cult romanească originală, jucată in premieră in decembrie 1932, la Pisek, in Cehoslovacia si in 1933 la Praga, la Teatrul Rise Loutek]

ORBÁN János Dénes, Búbocska (Ördögregény) / Băieţelul (Roman cu dracul),  Editura Médium – Erdélyi Híradó, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, 2005 / Sf. Gheorghe, Cluj-Napoca. Textul a fost pus în scena la Teatrul Puck din Cluj-Napoca în 1997.

POPESCU, Alexandru [AL.T.POPESCU], Semnul magic şi piticul Nas-Pestrit, piesă pentru teatrul de păpuşi în sapte scene, Asociatia oamenilor de artă din instituţiile teatrale si muzicale ATM, serviciul de documentare teatrală si muzicală, Bucuresti, 1971 [Biblioteca UNATC]

POPESCU, Alexandru [AL.T.POPESCU], Omuleţul de puf, în revista Teatrul nr. 6/1969

POPESCU, Alexandru [AL.T.POPESCU], Strop de rouă brotăcelul, în revista Teatrul nr. 6/1969

POPOVICI, Alecu, Cea mai frumoasă aventură (Cetatea florilor). Întâmplări despre copii pentru a fi jucate de păpuşi, Bucureşti, 1959;

POPOVICI, Alecu, Începe teatrul, Bucureşti, 1964;

POPOVICI, Alecu, Întâmplări cu păpuşi, Bucureşti, 1964;

POPOVICI, Alecu, Cui îi este frică?, farsă într-un act; ilustraţii de Mioara Buescu, colectia Teatru scolar, Bucureşti, 1967

POPOVICI, Alecu, O fetiţă caută un cântec, Bucureşti, 1967

POPOVICI, Alecu, Scufiţa cu trei iezi, în revista Teatrul nr. 4/1973

POPOVICI, Alecu, Nu credem în minuni, Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, Bucureşti, 1982, 40 pg., Teatru de păpuşi

POPOVICI, Alecu, Povestea poveştilor, Editura Expansion, 1995, Colectia DOR: Dramaturgia originală românească, Colectia Zdreanţă, [Povestiri cu cantec; Povestea povestilor; Mos Crăciun vine si iarna]

RIPKA-RUS, Ana, Poveste chinezeasca, Editura Expansion Armonia, 1997

ROMAN, Xenia, O fetiţă fără inimă, Comitetul de Stat pentru  Cultură şi Artă, Bucureşti 1971. 95 pg. : il. (colectia Teatru de păpuşi).

SILVESTRU, Valentin, Întoarcerea zânei minunilor pe pământ. Editura Tineretului. Fără dată. Ilustraţii de Ioana Constantinescu, indicaţii de regie Mihai Crişan. Cuprinde piese pentru teatru de papusi: Necazurile lui Şurubel, Mâniosul, De ce a avut macul supărări într-o vară, Sfadă în casă, Întoarcerea Zânei minunilor pe pământ, Rotofei şi uscăţica se ceartă].

SILVIU, George, Păcălici (1945) [Păcălici a fost o păpusă creeată de sotia lui George Silviu – Renee Silviu născută Saraga în anii 1930; piesa porneste de la acest personaj]

SIN, Mihai, Poveste de iarna, 1981, Tg. Mures, sectia romana, regia Maria  Mierlut

TEODORESCU, G. Dem., Poesii populare române, Bucuresti,1884 [Conţine un text de teatru de păpusi tradiţional de Vasilache]

TEODORESCU, Virgil, Dreptatea marii, in revista Teatrul nr. 9/1976

TĂRANU, Ion, O aventură de zile mari, editura Bastina-RADOG, 2005

ULMU, Bogdan, Ion Creangă, dramaturg fără voie! (5 piese de teatru inspirate din creatia lui Ion Creangă), Editura Panfilius, 2001

ULMU, Bogdan, Ion Creangă, dramaturg fără voie! (cinci scenarii destinate teatrelor şcolare), Princeps Edit, Iaşi, 2006

VAIDA, Mircea, Poveste despre pămîntul ţării: Şapte piese pentru teatru de păpuşi, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Cluj, Cluj-Napoca, 1979

VAIDA, Mircea, Arlechinul şi pisicapiese pentru teatru de păpuşi [Inima arlechinului, Arlechinul şi pisica], Cluj-Napoca

ZAIMU, Eugenia, Bagheta magică, Institutul de Cercetări Etnologice şi  Dialectologice / 1981

ZAIMU, Eugenia, Aşa zmeu mai zic si eu, Piesă pentru teatru de păpuşi, Consiliul  Culturii şi Educaţiei Socialiste. Institutul de Cercetări Etnologice şi  Dialectologice, Bucureşti, 1983

PIESE DE TEATRU DE ANIMATIE NEPUBLICATE SAU PUBLICATE IN VOLUME COLECTIVE, DUPA NUMELE AUTORILOR

(existente la secretariatele literare ale teatrelor de animatie, autori din Romania; au fost incluse în general piesele originale, dar si cele inspirate din literatura clasica, din basme si povesti populare, dar care reprezintă creatii personale ale autorilor; nu am inclus dramatizările sau adaptările fără contributie personală deosebită. Această listă de texte este departe de a fi completă, dar am considerat că este utilă pentru cei care vor cerceta dramaturgia romanească pentru teatrul de animatie)

ALEXANDRU, C. D., Ce cauţi în povestea mea? Teatrul Aşchiuţă din Piteşti

ANAGNOSTE, Radu, în colaborare cu COSTESCU, Dan, Chilimot pleacă in pădure, Teatrul de Papusi Oradea, 1952

ANDRIEŞ, Andi, M-am jucat într-o zi.

ANDY, Alexandru, Mana cu cinci degete (Ţăndărică, 1958), Eu si materia moartă (Tăndărică, 1958)

ARCUDEANU, Ion Gh., Băieţel şi roboţel; Povestea lui Petrişor cel atotneştiutor (in volum)

ATANASIU, Mihai Doru, Vulpea păcălită (Bacău)

ATANASIU-ATLAS, Cecilia, Nazdravaniile lui Păcală, 1953

ATHANASIU, V., Maitra

BAJOR Andor – Inimi zdrobite (1963), regia Kovács Ildikó, Teatrul de Păpuşi din Cluj; Parodii, Teatrul de Păpuşi  Tg. Mureş -1966, regia Pal Antal.

BALINT, Geo, Uriasul din pădure, Un copil si o poveste, Fluierul fermecat [trupa LOBAP]

BARON, George, Păţania lui Trică Minciunică, Unde este Guguţă [Teatrul Ciufulici, Ploiesti], Ispravile lui Pacala [Bacau]

BĂDESCU, Dorina, Stănicioară cât o  donicioară, 1970; Aude, vede, uşurelul  vântului şi greul pământului, 1974

DIŢĂ, V., Dar din dar…, [Teatrul Aşchiuţă din Piteşti]

BĂNICĂ, Nicolae, Peronul cu vise [Teatrul Aschiuta, Pitesti], O calatorie neobisnuita, Jobenul magic. Piese scrise de in colaborare cu Gabriela Rosu: Cartea cu povesti; Mos Poveste se intoarce; Legenda lacului invartita; Unde sunt povestile; Ladiţa fermecata; Ispravile lui Pacala; Balada prinţesei vrajite de Nicolae Banica si Gabriela Rosu, O poveste pe dos de Cin Acinab (Nicolae Banica si Gabriela Rosu) Teatrul Aschiuta din Pitesti, Puterea dragostei de Cin Acinab [Teatrul Aschiuta din Pitesti].

BĂRCĂCILĂ, Alexandra, Detectivul Ruţă, 1965.

BEREŞ, Mircea, Doi muschetari si Ileana Cosanzeana [Sibiu, regia Ion Handoreanu, 1969]

BILINSKI, Alexandru, Taina cetăţii (1966, Baia Mare), Visul unui copil rău 1967; Cărţi şi jucării, Tara fără foc (1997).

BIOLAN, Toma Nu va tineti de dracii [regia Mihai Dobre; Teatrul Aşchiuţă din Piteşti]; Aventura in savana [regia Emilian Ciortea, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti]; Pe cuvant de crocodil Teatrul Aşchiuţă din Piteşti; Poveste cu lustru, regia Petrisor Stan, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti; Cei trei purcelusiTeatrul Aşchiuţă din Piteşti.

BLANDIANA, Ana, Ispravile motanului Arpagic când era mic, [Oradea, 1982]

BERCEANU, Patrel, Legenda ciocarliei [Craiova]

BOBOC, Diana, Hoţul de flori, [Timisoara, 2009]

BOEŞTEANU, Aurel, a scris, în colaborare cu Xenia Boeşteanu [Xenia Roman]; Dacă toţi am fi leneşi de Xenia Boeşteanu, Aurel Boeşteanu,  1958; Firfirică fără frică de Xenia Boeşteanu, Aurel Boeşteanu. 1958 A zburat o navă în Cosmos [Tg. Mureş 1958] A fost odată un măruleţ [1960]

BOEŞTEANU, Xenia [n. ROMAN], Mâna misterioasă de Xenia Roman, 1968; La anul! [Constanţa]; O fetiţă fără inimă [1972, Arad], Jocul orelor [Oradea 1973]; Un basm din anul 2000, regia Ion Handoreanu, 1961, Teatrul de Păpuşi din Sibiu; Onoarea tribului de Xenia Roman, 1975; Cei şase muşchetari de Xenia Roman [publicata la Timisoara]

BOIAN, Tudor, Copiii de pe strada noastra, [1980, Pitesti]

BOKOR, Petre, A opta zi a  săptămânii, 1974

BRADU, Mircea, Cenusăreasa stă pe strada mea [Oradea, 1989]

BREHNESCU, Constantin, Uimitoarele aventuri ale lui Flick [Luceafarul Iasi]

BRESLAŞU, Marcel, Sperietoarea veselă (în colaborare cu Lucia Demetrius), [1946, Ţăndărică], Ce-o să fie Bondocel ? (publicată în revista Teatrul).

BUDĂU, Laurentiu, Serenadă pentru Cervantes, Zgăbeaţă, Crocodilul de porţelan, Carolina şi poneiul (Bacau)

CALMÂCU, Mihail, Pomul de iarnă, Baia Mare, 1982

CASSIAN, Nina, Elefănţelul curios după o idee de Rudyard Kipling din volumul Just so stories [Ţăndărică]; Nică fără frică [Ţăndărică]; Ninigra şi Aligru (Povestea a doi pui de tigru numiţi Ninigra şi Aligru), Ţăndărică, 1973; Pisica de una singură [Ţăndărică, 1976].

CĂLDĂRARU, Emilia, Bravo Roboţel, bravo Mariuca [Sibiu, secţia germana, 1981]; O fetiţă şi  jumătate în ţara lucrurilor neterminate [publicata la Timisoara]

CĂLIN, Carmen, Ursul pacalit de vulpe [regia Nicolae Banica, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti]; Scufiţa Roşie de Carmen Călin după Fraţii Grimm.

CĂLINESCU, George, Tragedia regelui Otakar si a printului Dalibor (Brasov, regia Aristotel Apostol); jucată si sub titlul O tragedie în…neamul de păpuşi (Ploiesti, regia Radu Popovici); Ileana Flutureana (regia Bogdan Ulmu)

CĂPRARIU, Alex., Povestea stupului [Albinuţa cea drăguţă, regia Mircea Suciu, 1958, Cluj, sectia maghiara], Cenusăreasa [regia Aureliu Manea, Cluj].

CEAUŞEANU, Al., [CEAUŞIANU] Zăpăcilă [1967, Sibiu]

CHIMET, Iordan, Peştişorul Arghir şi frumoasa Elena [Timisoara, 1980]

CIMPONERIU, M., Floarea recunostinţei, Teatrul Vasile Alecsandri din Bacau

COBAR, Nell, Atelierul de păpuşi – 1949, Fetiţa pădurii, în colaborare cu Sadi Rudeanu [Timişoara- 1949, Teatrul Municipal din Turda 1952].

CONOVICI, Ella, Fiii pescarului [Cluj, 1957]; Lie

CONSTANTINESCU, Titel, Trei drumuri, trei căsuţe [Brăila]; A pierdut  cineva, ceva?; Copilul si ciocarlia [Tandarica]

COSTESCU, Dan, in colaborare cu Radu Anagnoste, Chilimot pleaca in padure, [Teatrul de Papuşi Oradea, 1952]

CRĂCIUN, Aurel, Casa noastră [Alba Iulia]

CREMENE, Mioara, Căsuta poveştilor (Tandarica, 1952), Mălina şi cei trei ursuleţi Ţăndărică, 1951; Vulpoiul croitor, 1959; Tica şi Rica in vacanta (in colaborare cu Mihai Stoian); Povestea din fundul ceştii de cafea

CRIŞAN, Mihai, Marioara si Vasilache, Povesti din cinci continente, Rămăşagul -1960,Trei prieteni –1964, Nică Năică– 1966, Moş Gerilă S.O.S. – 1968, Tandala… closca (inspirata din snoave populare Ţăndărică, 1981), Irozii (reconstituire de teatru traditional, Teatrul Ţăndărică, regia Bogan Dragulescu)

CRIŞAN, Mircea, Mana cu cinci degete (Tandarica, 1958), Eu şi materia moarta (Tandarica, 1958)

CUBLEŞAN, Constantin, Iepurila Varza Dulce [Cluj, Teatrul de Papuşi de Stat, Sectia romana, 1982].   

CUCU, Gheorghe, Visul lui Dănuţ, 1968

DAN, Mariana, O cursă de pomină sau Asin şi Martin [1989, Cluj]

DARIAN, Alexandru, Spiriduşul poznaş [regia Nicolae Bănică, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti]

DAVIDESCU, Alexandrina, Joaca [Teatrul de Păpusi din Craiova], De-a Scufiţa roşie [Craiova], Vulpoiul fără coadă [Libia]

DIACONESCU, Sanda, Ionut descoperă lumea [1976, Teatrul Aşchiută din Piteşti]; Stele, stele [Bacau, 1977]

DIACONU, M., Bradul din poiană [1966, Sibiu, regia Ion Handoreanu]

  

DIACONU, Petru, Aventurile lui Bob de Mac [Oradea, 1987]

DIAMANDI, G., Gheorghiţă Făt-Frumos, năzdrăvănie pentru teatru de păpuşi (muzica Alfonso CASTALDI), 1920

DIMA, Simona Grazia, Masca lui Lică [ref. revista Teatrul nr. 1/1967]

DINU, Lucia, Surubel, [Timisoara 1951; Sibiu]

DOICU, Ludmila, Fat frumos cel nazuros si un zmeu intors pe dos, [Baia Mare, regia Mihai Paun, 2008]

DRAGOMIR, Chira, Spaima dovlecilor, 1962; Ţara fără foc, 1962;

DRĂGHIA, Nicolae, Bibabo si Hocus Pocus, Circul jucariilor, Boroboata si zmeul Bau-Bau, Poveste de iarna, Aventurile lui Zorzonel [teatrul Ciufulici, Ploiesti].

DRĂGUŞANU, Sidonia, (în colaborare cu Gheorghe Dinu (Stefan Roll), Cu Ţăndărică spre mările Sudului, după Erich Kästner [1945, Ţăndărică]

DUMITRESCU, Dan, La mulţi ani [Craiova, 1987]

DUŢESCU, Mihai, Culorile [Teatrul de Păpuşi din Craiova, 1976]

EFTIMIE, Georgeta, Trei pitici şi-un licurici de  Georgeta Iftimie şi Sergiu Teodorovici, 1966

EFTIMIU, Victor, Pui de om [Oradea, Brăila]

ENE, Marin Radu, Unde-i melodia iepuraşului? [Arad 1975], S-a pierdut o melodie – o alta versiune a precedentei [Teatrul Aşchiuţă din Piteşti].  Băiatul şi soarele [premiera absolută la Arad 1978].

ENGEL, Emanuel  Sufleţel [Baia Mare], Cinci băieţi, toţi isteţi ambele inspirate după Clemens Brentano [Constanta]; Copilăria lui Gheorghiţă [Sibiu, 1979]

FILIPOIU, Viorica, Ghiocel si Viorica, Iepurii impăratului [Oradea, 1960], Fetele din măr [1973, T.Timişoara]; Rochita cu figuri [1965], Modesta.

FLORIAN, Mircea, Vulpea pedepsita [Petrosani, 1949, regia Val Mugur si Valentin Gustav]; Glie voinicul [Brăila, 1959], Fat-Frumos raza de soare [Brasov]

FOARŢĂ, Stefan, Ivan Turbincă [Timisoara], Povestea unui cuc de ceas [Timisoara]

FRUNZĂ, Victor Ioan, Mica sirena, Printul instalator, Motanul incaltat, Craiasa zapezilor [Arad]

GAFIŢA, Viniciu, Ileana Sanziana [Tandarica, 1967]

GEORGESCU, Mihai, Inchis pentru inventar, 1961; Drepturi egale, 1961

GEORGESCU, Saşa, Gâscănelul, Pui de ger lăudăros, Poveste despre un băiat mic, Albă ca zăpada, [jucate la Teatrul de Păpuşi din Constanţa].

GRIGORAS, Mihaela,  Pruncul năzdrăvan, 1998, Sibiu

GRUIA, Călin (in colaborare cu R. M. Răţescu), Ilior Voinicul [Bacău, 1954]; Aventurile lui Talion [Brasov, regia Liviu Steciuc]; Ciubotelele ogarului de Calin Gruia; Tupa-tup de Calin  Gruia.

HALLER I. József, Petrică şi drăcuşorul Tg. Mures

HAŢEGAN, N., Intamplări cu un pisoi [2001, Alba Iulia]

HIRISTEA, Alina, Rokoko si Rikiki, fabulisti pentru copii, [regia Alina   Hiristea, Timisoara, 2009]

HÂNDOREANU, Dan, Comoara piratilor [Sibiu, 1983, regie proprie], Piticul Uriaş [Timisoara, Sibiu]; Cazul Pinocchio [Sibiu; Tg. Mures]

HORIA, Ştefan, Bursucel învaţă carte de Ştefan Horia şi Tudor Bogdan, 1957

HUBER ROGOZ, Viorica, [Georgina Viorica ROGOZ] Reportaj cu păpuşi şi ţepi – 1963, Cine va păzi clopoţeii? – 1967; Zal-zar, 1971 – Craiova; Alelei, voinicii mei [1972]; Nepoţii lui Făt-Frumos – 1980 [Premiul I de dramaturgie pentru copii; Sibiu, 1981], Toc Năpârstoc şi Tiţa-Fetiţa [în vol . Teatru de păpuşi, 1964], Pescarul şi Norocul său după Oscar Wilde [Alba Iulia, Braşov], N-a fost nici un zmeu de vină, Micul grădinar [Timisoara]; Basme în examene, 1977;

HUNYADI, András, Mai mult cu mintea decât cu puterea / Többet ésszel, mint  erövel, 1972; Împăratul fudul (Kacor király), 1972.

IFTIMIE, Georgeta, v. EFTIMIE, Georgeta

IONESCU, Lidia si Agrippina Hăulică-Foreanu după Victor Eftimiu…. Călina Făt Frumos (Constanta)

IONIŢĂ, Ana, (- TEODORESCU) O pază de nădejde (Oradea, 1955); Povestea unui licurici [in colaborare cu George Teodorescu, Timişoara 1952]. Doi fraţi neastâmpăraţi, 1986; Pe poteca din padure, 1975,

IUTEŞ, Gica, Prastia năzdrăvană, Pitesti, 1958

KERIM, Silvia, Gulliver în ţara piticilor, Ţăndărică, 1995; Frumoasa din Pădurea Adormită (Tandarica, 1997)

KOVÁCS Gyorgy, Cel mai frumos cântec [1980, Oradea]

KOVÁCS Ildikó, Aventurile lui Csinn – Bumm în Ţara Zânelor (Csinn – Bumm  kalandjai Zeneországban, 1968; Aventurile lui Cini Samu (Cini Samu  eger kalandjai), 1968; Kovács Ildikó si Nagy Olga: Kali Marci meg a csodamasina/ Kali Marci si aparatul de minuni, regia Kovács Ildikó, Cluj, 1978.

KOVÁCS Nemere, Dolgozz, macska / Munceste, pisică!, 1971 si A csodafazék / Ulcica fermecata, 1986, care au fost puse in scenă la Teatrul de Păpuşi din Cluj-Napoca, regia Kovács Ildikó.

LĂZUREANU, M., [pseudonimul lui Mircea Bradu] Masina care stie tot, [Oradea, 1978], Când râde un copil (Oradea, 2001), Albă ca zăpada după Fratii Grimm

LENKISCH, Stefan, Amnarul [Tandarica, Galati etc.]; Poftă bună, 1974 [1986 Teatrul Popular din Medias, regia Nicolae Rodean]; Fabule şi pseudofabule, 1976; Iute ca săgeata, 1976

LEPA, Sorin, Pui de poveste [Arad 1980], Fluierul fermecat [Bacău, 2009]

LUCIAN, Ion, Agenor, leul pe catalige, [1977, regia Zoe Anghel Stanca, Teatrul pentru Copii din Brăila], Păcală de Ion Lucian si Virgil Puicea [Oradea, 2004)

MACRINICI, Radu, Făt-Frumos din lacrimă (Tg. Mureş)

MANOILESCU, Magdalena, Ciulici [Timişoara –1957], Albă ca  zăpada după Fraţii Grimm, 1956, Oradea, pusă in scenă de Francisca Simionescu [1960  Cluj, regia Vasile Dan; 1964 Oradea].

MARIAN, Mircea, Ceata lui Piţigoi, Baia Mare -1970; Pui de lei, Baia Mare -1977; 1967 – Isprăvile motanului desculţ

MARINESCU, Ion, Păţaniile bobocului Mac-Mac, jucată în 1956 la Teatrul de Păpuşi din Craiova.

MÉHES György, De la Cluj la Polul Sud scrisa pentru Teatrul de Papusi din Cluj. Matei Morcovei /Murok Matyi; Hajsza egy léggömb nyomában/ Cartofi si crumpă. Paprika Jancsi / Ianci ardei iute. O altă piesă a sa pentru copii a fost jucată la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca în 1963: Meseparade / Parada basmelor, inspirată din Punguta cu doi bani, Ţarina adormita, Regele gol, Printul vrăjit

MIHALACHE, George, Bimbo si Pantera roz (Oradea, 1995)

MIHALACHE, Victor, Nuielusa de Alun, Răzbunarea animalelor, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti

MIHĂESCU-PĂUN, Ecaterina, Fantezie pentru o singură păpuşă (Galaţi), Cei patru care au speriat rock-ul (după o idee din Muzicanţii din Bremen, Brăila), Jocuri de copii. Noaptea cea mare, dupa Rudyard Kipling (Oradea, 2007); Jocuri de copii, Morile de vant ale lui Sancho Panza, Mica Sirena, O poveste cu cantec, Greierele si furnica

MIHUŢESCU, Carmen, Ionel cel viteaz 1959

MITRU, Alexandru, Inimă de mamă [Teatrul de Păpusi Licurici Bacău], Ispravile lui Heracle (Tandarica)

MUŞATESCU, Lizica, Voinicii din Delta (Teatrul Ciufulici, Ploiesti), Micii muschetari (Constanta)

NAGHIU, Iosif, Legenda cantăretului din flaut (Sobolanarul, Ţandarica, nejucată)

NAUM, Gellu, Cartea cu Apolodor (Tandarica, 1962)

NEGRU, Mihail, Nuieluşa fermecată.

NELEGA, Alina, Zurinka (Tg. Mures, Cluj-Napoca)

NICOLESCU, Livia Mariana, Enigel – mica laponă de după o idee de Ion Barbu, Sibiu, 1982

NICULESCU, Margareta, Încurcături cu  gogoşi, 1969.

OCHINCIUC, Ion, O navă pentru cer senin, 1975 [Teatrul “Luceafărul” din Iași, regia Constantin Brehnescu, versuri Ana Mâșlea].

OLARU NENATI, Lucia, Dansul literelor [Botosani]

OLTEANU, Zaharia, Flinta si-un cal rosu [Baia Mare, 1973]

OPRAN, Irina, Cea mai frumoasa stea, Ţăndărică, 1962

OPRIŢĂ, Mircea, Eclipsa cea mare [Alba Iulia, 1981]

PALOCSAY, Zsigmond, Aki búsul megöregszik / Cine e trist imbătrâneste (Teatrul de Păpusi din Cluj); Lepkeszárnyon / Aripă de fluture, adaptare de Kovács Ildikó dupa Palocsay Zsigmond, regia Kovács Ildikó, 1966; A lyukasmarkú tündér / Zâna mână-spartă, regia Koblicska Kálmán, Cluj, 1984.

PANCU-IAŞI, Octav, Biribambinia [jucată in 1959 la Tăndărică in cadrul spectacolului coupe Ala-bala-portocala]

PEPINO, Cristian, Lectie de zbor si cor pentru puiul de cocor (Constanta, 1980; Timisoara; Craiova – regia Daniela Peleanu), Inelul fermecat (Ploiesti; Constanta; Cluj – regia Traian Savinescu); Trandafirul si inelul (Galati), Aventuri cu Scufita Rosie (Scufita rosie de-a lungul veacurilor; Ţăndărică, 1986); Trei dorinte (Botosani, regia Liviu Steciuc; Craiova), Il fortunato Arlecchino Norocosul Arlecchino  (Ţăndărică, premiera la Venetia, 1994), Frumoasa si Bestia (Ţăndărică, 2001), Ali Baba si cei 40 de hoti (Ţăndărică, 2001), Păcală (Ţandarica, 2002, regia Ionut Brancu; Galati – regia Daniel Stanciu), Dragostea celor trei portocale (după o idee de Carlo Gozzi) (Ţăndărică, 2002), Robin Hood (Ţăndărică, 2003), Sinbad Marinarul (Ploiesti, Constanta, Luceafarul – Iasi), Zulenka (Alba Iulia, 2012)

PEPINO, Cristina, Gulliver în ţara piticilor, Gulliver în ţara uriaşilor, Teatrul Gulliver Galati; traducere şi adaptare Ursuletul Winnie Pooh de Kovacs Ildiko după Arthur Milne în limba romană, Teatrul de Păpuşi Constanta; traducere în limba maghiară Magazinul de jucarii de Alexandu Popescu, UAT Tg. Mures.

PETCUŢ-BONDOC, Teodora, Veveriţel de Tudora M. Petcuţ, 1958; Trăistuta cu alune [Teatrul de Păpuşi din Sibiu, 1974, regia Ion Handoreanu], Poamele vrăjite (Teatrul de Păpuşi din Iaşi, 1958);  o dramatizare după Califul barză de Wilhelm Hauff.

PETRUŢ, Edith, Fănel fericitul, Teatrul de Păpuşi Oradea, 1951

PONTA, Stanca, Poveste cu fluture si soare (Galati), Să urcăm o treaptă … Ce surpriză ne asteaptă?! [1974 Oradea, regia Francisca Simionescu], Se caută urgent un doctor pentru flori! [Oradea, 1975], Acesta e pământul nostru [Oradea, 1976, regia Epaminonda Tiotiu]

POP, Mircea, Cerbul fermecat [1975- Baia Mare, regia Aristotel Apostol], Trenul iepuraşilor [1988 – Baia Mare, regia Bogdan Ulmu]

POPA, Ion, Pe planeta Mura-n gura, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti; Razboiul lingurilor de Ion Popa si Nicolae Banica Teatrul Aşchiuţă din Piteşti

POPESCU, Gabriela, Povestea lui Sciun, regia Bogdan Cioaba, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti

POPESCU, Al. T., Omuletul de puf (Ţandarica, 1978, regia Silviu Purcarete), Leopardul de argint (Galati – regia Dan Ganea; Ploiesti – regia Cristian Pepino), Drum de stele (Ploiesti – regia Cristian Pepino), Sperietoarea de pitigoi (Constanta – regia Cristian Pepino), Magazinul de jucării,  O rază de soare, Semnul magic si piticul Nas-Pestrit, Un copil s-a rătăcit, Ariciul albastru,

POPESCU, M., Cei mai buni prieteni de M. Popescu si G. Teodorescu [Timisoara, 1951] [s-ar putea sa fie vorba de Ştefan Popescu]

POPESCU, Sînziana, Domnul de ciocolată, 2013, Teatrul de Păpuşi din Baia Mare (regia Oana Leahu)

POPOVICI, Alecu, Cea mai frumoasă aventură (Cetatea florilor), Întâmplări despre copii pentru a fi jucate de păpuşi (1959), Răţoiul- 1947, Fraţii Liu – 1958, Întâmplări dintr-un album [Bacău, 1958] ; Cea mai frumoasă aventură – 1959, Băiatul din banca a doua – 1961, Băiatul cu ricşa – 1961, Copii, haideţi la teatrul de păpuşi ! [în vol. Teatru de păpuşi, 1964, E.P.L.], Şoricelul şi Păpuşa, Eu, tu, el şi un elefănţel; Întâmplări cu păpuşi [în vol. Teatru de păpuşi,1964, E.P.L.]; Sus, tot mai sus – 1965; Afară-i vopsit gardu’, înăuntr-i leopardu’ –1966, Păpuşa din coş şi un castor… moş [1968], Scufiţa cu trei iezi, Nu prea Albă ca zăpada şi Motanul descălţat, Poveste neterminată, Cine se teme de crocodil, Motanul încălţat [Ţăndărică, 1985], Radu… şi iar Radu [1986], Poveştile Bufniţei [ în volumul Ghiozdanul cu vise, Inst. de Cercetări Etnologice şi Dialectologice, Bucureşti, 1989], Moş Crăciun vine şi iarna, Povestea poveştilor, Povestiri cu cântec – [în vol. Povestea poveştilor; Colecţia DOR: Dramaturgia originală românească, Colecţia Zdreanţă, Editura Expansion, 1995, Ileana Sanziana (Ţăndărică, 1967), O poveste cu cantec (Ţăndărică, 1970), Las’ pe mâine (Oradea, 1976); Ulciorul lui Vasilache (1971 Teatrul de Păpuşi din Sibiu);

POPOVICI, Costel, Fetita mofturoasă (Oradea, 1961), Măriuca şi merele de aur, Magellan –Drumul piperului (Ţăndărică), Vacanţa lui Dănuţ – în colaborare cu Ştefan Lenkisch, 1961; Boroboaţă (Ţăndărică), Un băiat isteţ şi un rege nătăfleţ (Ţăndărica), Bum, racheta cosmică a pornit, N-aduce anul ce aduce ceasul, O fetiţă mai cu moţ pune-un căpcăun la colţ (Ţăndărică); Marinică şi  semaforul, 1976; Dintele lui Marinică, 1976

PORUMBACU, Veronica,  Povestea porcului – după Ion Creangă, în colaborare cu Viorica Filipoiu [1965, Ţăndărică], Fata apelor [1961]

PREDESCU [UTTO], Ana, Vasilache la ţară (pentru Teatrul de Păpuşi din  Craiova, 1958), Băiatul şi piticul Ştie Tot  (Arad 1968; traducere in germana Klausie und der Zwerg /Klausie si piticul de Ana Predescu, regia Ion Handoreanu, 1971, Sibiu), În glumă (Braşov, Botoşani, 1969),  Călătoria lui Nepoţel, Un băieţel, un cocoşel şi o drăguţă de pisicuţă (Iaşi, 1974), Trei cuvinte vrajite (Oradea, 1978)

PURCĂRETE, Silviu, Cenusareasa, (Ţandarica)

RĂDULESCU, Mihai, Deşteptarea lui Nea’ Tase, 1964; Dresorul, 1964

ROGOZ, Georgina Viorica – v. HUBER ROGOZ, Viorica

ROLL, Ştefan, [Gheorghe Dinu], (în colaborare cu Sidonia Drăgusanu, Cu Ţăndărică spre mările Sudului, după Erich Kästner [1945, Ţăndărică]

ROMAN, Xenia, v. BOEŞTEANU, Xenia

ROŞIORU, Nicolae, Fat-Frumos si vrajitoarea; Neghinita, Teatrul de Animatie Bacau

ROŞU, Gabriela, Sepcuta rosie [Teatrul Aschiută din Pitesti], Balada printesei vrăjite de Nicolae Bănică si Gabriela Rosu, O poveste pe dos de Cin Acinab (Nicolae Bănică si Gabriela Rosu) Teatrul Aschiută din Pitesti, Puterea dragostei de Cin Acinab [Teatrul Aschiută din Pitesti]; Piese scrise de Gabriela Rosu in colaborare cu Nicolae Banica: Cartea cu povesti; Mos Poveste se intoarce; Legenda lacului invartita; Unde sunt povestile; Ladita fermecata; Ispravile lui Pacala;

RUDEANU, Sadi, [in colaborare cu Nell Cobar] Fetita padurii, [Timisoara 1949]

SALLÓ  István, Moş Ene şi starea vremii (Sünapó és az idöjárás), 1972

SBANŢU, Cicerone, Ucenicul visator [Iasi, 1982]

SCĂRLĂTESCU, Florin, Dracul gol, 1958

SCRIPCĂ, Gheorghe, Hai la ceaiul din padure; Puneti mana pe Aristide, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti, Ce mi-a povestit pădurea [1966, Sibiu, regia Ion Handoreanu; Baia Mare -1971]; Doi balauri şi  o poveste, 1969

SILVESTRU, Brandusa-Zaita, Pacala, Teatrul Tandarica (a fost pusa in scena si in Polonia); Grădina zoologică, 1976.

SILVESTRU, Valentin, Covorul cu minuni (Oradea, 1960), De ce a avut macul supărări într-o vară [1960-Baia Mare], Sfadă în casă, 1960; Mâniosul, Drepturi egale [1961-Baia Mare], Aventurile lui Şurubel (Necazurile lui Şurubel) [Teatrul de Păpuşi din Iaşi-1960]; Suferinţele Haralambinei [1964], Întoarcerea zânei minunilor pe pământ, Rotofei şi uscăţica se ceartă, Cele trei neveste ale lui Don Cristobal după Federico Garcia Lorca [1965-Ţăndărică],  Hercule şi merele de aur [Iaşi- 1973], Cobza si fluierul la scoala de muzică [Teatrul Aschiută din Pitesti].

.

SILVIU, George, 1925 – piesa in versuri Ciufulici; Brumărel [1948, pentru trupa Păcălici a lui Renee Silviu]; Fetiţa şi căţelul  [1950 Timişoara]

SIMON, Vladimir, Anotimpurile manzului [Ţăndărică, 1977, regia Irina Niculescu], Jocul celor sapte trepte [Brasov, regia Silviu Purcarete], Noul nostru vecin [titlu alternativ – Povestea unui ou adevărat, Ţăndărică, regia Irina Niculescu, Le poulain – traducerea in franceza], Frumoasele pasiuni electrice [Tandarica, 1979, regia Irina Niculescu; Marionnetes de Geneve, regia Irina Niculescu], Legenda cantăretului din flaut [Ţăndărică; Marionnetes de Geneve, regia Irina Niculescu]

SIN, Mihai, Poveste de iarnă [Tg. Mures, 1980]

SINCU, Constantin, (in colaborare cu Hedwiga Szaunig) Tandarica si maimuta (Sibiu, 1949).

SÂNGEREANU, Ion, Patrula Voinicel, Pe-un picior de plai, Undeva pe pământ [Alba Iulia]

SÂNTIMBREANU, Mircea, Cu Ţandarica la Mosi (Tandarica, 1960), Leneviţa (în volumul Teatru de  păpuşi, 1949), Cactus  I-ul şi ultimul (regia Ştefan Lenkisch, Teatrul Ţăndărică -1962).

SÂRBU, I.D., Ridendo; Legenda naiului [Teatrul de Papusi din Craiova, regia Horia Davidescu]

SERES Lajos, Cadou pentru un pitic (1985, Oradea), Cine-i ca mine (Oradea, 2008)

SORESCU, Marin, Făt Frumos cel urat (Craiova, regia Horia Davidescu)

STAN, Florin, Naiul fermecat, textul şi regia artistică, Oradea, 2011

STANA, Ileana, Iepurasul incaltat; Alba ca zapada (Timisoara)

STANCA, Ilie, Carnavalul blocului, 1968

STANCIU, Ilie, Şoricelul mofturos, 1957

STĂNCULESCU Nina, Zăpada purpurie [dupa Nadejda Belinovici, 1973, Ploieşti] inregistrare teatru radiofonic 1964. Fat  frumos raza de soare, Ploiesti 1980

STĂNCULESCU-RUSU, V., Broscuta Coca [Sibiu 1976]

STOIAN, Mihai, Străjerul mării (Ţandarica, 1955, Tg.Mureş 1956); Păcălici-Păcălici. Cătălin pădurarul, 1953, Oradea.

STOICESCU, Ion Puiu, Bi-Bi si Zmeul; Teatrul Aşchiuţă din Piteşti

STROESCU, Nella, Harap Alb, prima dramatizare a acestui basm, scrisa in anii 1930 si jucata la Teatrul National din Bucuresti; Cununa plaiurilor (Ţăndărică), Ting-Ting (1976, Oradea), Balada pentru sapte cerbi, Bu-Ali (Ţăndărică), Miu Cobiu’ (Ţăndărică); Lungul nasului (Diziras) (după o idee de I. L. Caragiale) – Ţăndărică, Constanta, Craiova, Tg. Mures,

SUCIU, Mircea [Petre], Cucuietii [Cluj, 1960; personaje prescolari]; Prichindel [Sibiu 1969, regia Ion Handoreanu]; Dragonul vesel, Sibiu, regia Ion Handoreanu;  Cand voi creste mare [scenariul si regia, Teatrul de Păpuşi din Sibiu 1977];

SŰTŐ András, Traista fermecată, [Ördögűző tarisznya], 1975, după Ion Creangă, Teatrul de Păpuşi din Oradea.

SZAUNIG, Hedwiga, (in colaborare cu Constantin Sincu) Tandarica si maimuta (Sibiu, 1949); Winterfest im Walde/ Mos Gerila în padure de Hedwiga Szaunig, 1956, Teatrul de Păpuşi din Sibiu

ŞTEFAN, Sanda – Ţăndărică în ţara zăpezii, 1953 – Teatrul  Ţăndărică.

TĂNASE, Florin, Grăuntele de soare (1978), Ţăndărică

TĂNĂSESCU, Dorina, Tip şi Top

TĂNĂSESCU, Mariana, Hotarul basmelor, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti; Lupul cu trei iezi, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti

TEODORESCU-FÂRTĂIŞ, Ada, Trenuleţul mult visat, Fin si călutul alb al văzduhului (1978, Oradea), Ucenicul vântului, 1980 (premiera absolută la Arad),

TEODORESCU, George, Cei mai buni prieteni de M. Popescu si G. Teodorescu [Timisoara, 1951]; in colaborare cu Ana Ioniţă Povestea unui licurici [Timişoara 1952].

TEODORESCU, Virgil, Dreptatea mării, Braila (publicata in revista Teatrul)

TERSHAK, Ricarda, Das Schlangenmädchen / Fetita de la circ [Premiul II la concursul de dramaturgie pentru copii; 1982, regia Francisca Simionescu, Sibiu], Pickeltiek /Pistruiatul (1983, Sibiu, regia Kovacs Ildiko)

THEODORESCU, Cicerone, Circul, Brăila, 1967 (bazat pe ciclul cu acest nume din volumul de versuri pentru copii Pădurea de cleştar (1967)

TRIFU, Victoria, Ucenicul Sache [regia Nicolae Rodean, 1975, Sibiu]

ŢĂRANU, Ion, O poveste cu povesti, aparută în volumul colectiv „Firul vietii”,  jucată în 1978 la Teatrul „Luceafărul” din Iasi;  O aventură de zile mari, Teatrul de Animatie din Bacău, 1981.

ŢETELEA, E., Luminita in tara negurilor (Sibiu)

ŢUGUI, Haralambie; POP, Lucia, Pantofiorii năzdrăvani (Timisoara, 1962)

URBAN Gyula, Samy, purcelusul de portelan (Oradea, 2008)

VACARIU, Dumitru, Bing-Bang-Bing (Teatrul Luceafărul), Comoara [Brăila], Cele trei domnite (1989, Oradea).

VAIDA, Mircea, Istoria strămoşilor [Cluj-Napoca], Inima arlechinului, Arlechinul şi pisica [regia Kovacs Ildiko, Cluj-Napoca], Scufiţa Roşie [regia  Mona Chirilă, Constanţa].

VALEA, Lucian, Iovan Iorgovan, [Teatrul de Păpusi Timisoara, regia Florica Teodoru]

VARODI, Matei, Legenda lui Vam, dramatizare după Vladimir Colin, Teatrul Aşchiuţă din Piteşti

VASILIU, Tudor, Vitejii cetătii Bade-Bade (Ţăndărică)

VLASIU, Ion,  Lumea poveştilor – Teatrul de Păpuşi Brasov, 1981; Puiul de veveriţă, 1985

VLĂDESCU, Luiza, Vanturel, pitic in Lună, Lantul minciunilor, Plici si Plici-Plici (Teatrul de Păpuşi din Sibiu, regia Ion Handoreanu, 1957; Oradea, 1957), Legenda ghiocelului si a viorelei, 1958; Mamico, e 8 Martie.

VOINESCU, Jean, Întâmplarea din ogradă, 1968

VULPESCU, Ileana,  Grădina fermecată, dupa Andre Maurois [Iasi, 1982]

WEŐRES Sandor, Petre năzdrăvanul, a apărut in volumul Teatru  de păpuşi pentru amatori, Ministerul Invăţământului şi Culturii, Casa centrală a creaţiei populare, Bucureşti, 1964, trad. de Mihai Crişan şi Ion Clopoţel;  Az állandó a változóban, regia Kovács Ildikó, 1980;  A holdbéli csónakos/ Luntraşul din Lună, regia Varga Ibolya, 2000

WIDMANN, Günther, Zebrastreifen / Dungi de zebră, [Sibiu 1969]

ZAIMU, Eugenia, Mezei virágok / Flori de câmp, regia Aureliu Manea, 1986, Teatrul de Păpuşi din Cluj Napoca

Piese de teatru de păpuşi – traduceri [volume]

BORDE-KLEIN, Inge; KRÄHNER, Klaus; HAHLBOM, Rudolf; ALEXANOV, Leonie, Teatrul de  păpuşi: pentru grădiniţe de copii, învăţământ primar şi familie, traducere de Stanca,  Horia, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980

CHIKAMATSU Monzaemon, Poeme dramatice, traducere de Angela Hondru, Ed. Univers, 1980, Prefata de Dan Grigorescu (majoritatea pieselor au fost si sunt jucate in teatrul de papusi traditional bunraku, desi unele au fost preluate si de către teatrul traditional kabuki)

HÉRIL, Alain; MÉGRIER, Dominique, Spectacole de teatru pentru grădiniţe: 3/6 ani, traducere Preda, Mihaela. Editori: Diaconescu, Costin; Călina, Minodora; Gîgă, Aura.  Editura CD Press, Bucureşti, 2009, ISBN: 978-606-528-017-5

JARRY, Alfred            Ubu rege încornorat înlănţuit în almanah pe colină, Editura pentru Literatură Universală, – traducere şi ediţie critică de Romulus Vulpescu, Bucureşti,  1969

JARRY, Alfred            Ubu rege încornorat înlănţuit în almanah pe colină, Editura Paralela 45, traducere şi ediţie critică de Romulus Vulpescu, Bucureşti,  2009

MARŞAK, Serghei      Teatru vesel. Traducere de Irina şi Dan Deşliu. Editura de Stat, Literatura pentru copii, Bucureşti, 1949. [Cuprinde piesele Casa pisicii şi Căsuţa din câmpie].

SADOVEANU, Ion Marin – in vol. Scrieri vol. 8, Bucureşti, Ed. Minerva, 1985 [Caragoz si Hadjievad – mim oriental – traducere]

*  *  *                         Piese pentru  teatrul  de păpuşi, Editura de Stat pentru Imprimate si Publicatii in colaborare cu Casa Centrală a Creatiei Populare, Bucuresti, 1957, traduceri din limba rusa; Serghei Mihalkov, Iepurele îngîmfat,  N.G.Polivanova – Deschide-te, traistă;  E.Cerniak, E. Ghilodi –Traista, turbanul si fluierul, I. Rudenkov – Ciuk si Ghek. Cu indicatii de regie de Margareta Niculescu, Renée George – Silviu, Stefan Lenkisch, si numeroase desene de Ella Conovici, Mioara Buescu, Stefan Hablinski, Nic. Nicolaescu   

*  *  *                         Teatru  de păpuşi, Editura de Stat Didactică si Pedagogică, 1958, traduceri din limba rusă: A. Liubarskaia – Iepurii Imparatului, I. Kalab – Nimeni nu e ca Ferda,  K.H.Wegener – Ce citeste Mihaiţa. Traduceri de Irina Popescu. Cu indicaţii de regie de  Margareta Niculescu şi Stefan Lenkisch si numeroase schite de păpuşi şi decor de Ella Conovici si Clelia Ottone-Obreja.

*  *  *                          Mofturica şi alte piese pentru copii, Col.Teatru  de păpuşi pentru amatori.  Ministerul Invăţământului şi Culturii, Casa centrală a creaţiei populare, Bucureşti, 1961. [Traduceri din limba rusă de Irina Popescu. Cuprinde piese de T. Karamanenko şi S. Preobrajenski].

*  *  *                          Teatru  de păpuşi pentru amatori, Ministerul Invăţământului şi Culturii, Casa centrală a creaţiei populare, Bucureşti, 1964. [Cuprinde traduceri ale pieselor: Antoşka, Toşka şi uriaşul de Vl. Goldfeld, trad. de Mihai Crişan, Trei prieteni de zăpadă de Milan Pavlik, trad. de Ella Rind şi Silvia Kerim, Petre năzdrăvanul de Weöres Sandor, trad. de Mihai Crişan şi Ion Clopoţel].

*  *  *   Tragica comedie sau comica tragedie a lui Punch si Judy, trad. Paul Tutungiu 1991, Ed. Univers.

Monografii, caiete aniversare, publicatii, teatre de păpusi

***  TEATRUL DE MARIONETE ARAD 1951-1981 [CCES al Judetului Arad, redactor  Adriana Petrica, fotografii Cristian Frangopol, Florin Hornoiu, prezentare grafica Doru Pacurar] [42 pg.]

***  LICURICI – Teatrul de Animatie Bacău – XXX de ani de activitate(1951-1981) [Bibl. Nat. IV 49298]

*** TEATRUL DE PAPUSI BACAU –(1951-1971) [Bibl.Nat. I,37510]

*** TEATRUL DE PAPUSI BACAU – (1951-1966) [Bibl. Nat. II, 110967]

*** TEATRUL DE PAPUSI BRASOV –(1949-1969) [Bibl. Nat. II, 138273]

*** TEATRUL DE PAPUSI BRAILA – (1951-1981) [Bibl. Nat. III, 165994]

* * * Teatrul pentru copii Ciufulici, Ploiesti, Lumea păpusilor, lumea tuturor varstelor, Ploiesti, 2002 (Sebastian Nistor, Cinci decenii de bucurii pentru copii si… nu numai, compendiu monografic la intaiul jubileu, articole despre Cristian Mihalache, George Baron, Irina Borovski, Marcela Fenato, Marcela Dumitrescu, Mircea Simon, Vasile Campeanu, repertoriul intre 1952-2002, extrase din presă)

*** TANDARICA, 1959 [Bibl.Nat.IV 7679]

*** TANDARICA, 1969 (Andrei Băleanu) [Bibl. Nat. II,131993]

*** TANDARICA, 1995 [monografie, redactori Radu Valter, Ioana Micescu Cristea, Raluca Tulbure]

*** TEATRUL DE PAPUSI DIN IASI (1950-1970) [Bibl. Nat. II, 138874]

*** TEATRUL DE PAPUSI DIN TIMISOARA (1949-1969) [Bibl. Nationala II, 124866]

*** TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET LUCEAFARUL – IASI [1996] [Oltiţa Cântec red.] [12 pg., contine un scurt istoric si texte de prezentare in română, franceză, engleză]

*** ANIMATIE LA ARIEL / AZ  ÖRÖKIFJÚ ARIEL ed. Teatrul pentru Copii si Tineret Ariel din Targu-Mures, 1999 [Monografie   dialogata in cinci decenii, cu prolog si un epilog deschis, de Eugenia Anca Rotescu,  cuprinde interviuri cu : Marian Popescu, Molnár Joszef, Tereza Periş Chereji, Claudia Chibelean, Rodica Albanezu Dismatsek, Metz Katalin, Aneta Lipan, Viorel Meraru, Ileana Zârnovan, Nagy Lászlo, Smaranda Enache, Cristian Pepino, Dana Damşa, Alina Nelega Cadariu, Iulius Moldovan, Georgeta Potcoava, Rudolf Moca, Adrian Valentin Brânduş, Tiberiu Stoi, Valentin Lozincă Mandric, Gavril Cadariu, Ambrus Imre, Antal Pál, Maria Mierluţ, Eustaţiu Gregorian, Haller Joszef, Zeno Fodor şi monografie în limba maghiara scrisa de Nagy Miklós Kund; cuprinde si scurte articole scrise de catre Sütő András, Margareta Niculescu, Eltétő József, Csíky Boldizsár, Smaranda Enache, Ildikó Kovács, precum şi o cronologie a montarilor acestui teatru.

* * *  Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie/ “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000 .- ISBN: 973-99698-7-9 (Roxana Croitoru, 50 de ani de păpuşerie profesionistă la Cluj,  Daniela Vartic, Interviuri, Vasile Dan, Constantin Cubleşan, Ion Vlad, Botár Edit, Kovács Nemere, Kovács Ildikó, Sigmond Júlia, Egyed Emese, Daniela Vartic şi Kovács István Epilog)

* * *     revista Tăndărică, cu articole scrise de Margareta Niculescu – istoricul teatrului de păpusi romanesc, Stefan Lenkisch despre proiectul unui spectacol de estradă cu păpuşi, Horia Davidescu – abordarea dramaturgiei clasice, Stefan Iures, Kovacs Ildiko, Mircea Santimbreanu, Veronica Porumbacu etc.] ref. Teatrul, nr. 7/1959

Festivaluri, programe, publicatii

*** FIRST INTERNATIONAL FESTIVAL OF PUPPET THEATRE, Bucuresti,1959, 301 pg. [si versiuni in  rusă, germană, franceză] [Bibl. Nat. III, 25140]

*** FESTIVAL INTERNATIONAL AL TEATRELOR DE PAPUSI SI MARIONETE (3), Bucuresti, 1965, catalog, 36 pg. il. [Bibl. Nat. II, 100445]

Buletin ATM – Teatru de păpuşi, nr. 1- 1960

Buletin ATM – Teatru de păpuşi, nr. 2- 1961

A TREIA MÂNĂ – Constanţa, [au apărut 8 numere, in 1980 si 1982, cu ocazia editiilor respective ale Săptămanii teatrelor de păpuşi; tiraj aprox. 100 ex.; redactori: Cristian Pepino, Anaid Tavitian, Vasile Hariton; au colaborat: Mihai Crişan, Horia Deleanu, Dinu Kivu, Stelian Vasilescu, Rodica Dianu etc.]

BULETIN DE INFORMARE ATM – nr. 11/1968, Trăsăturile caracteristice ale teatrului de păpuşi contemporan

CAIET DE DOCUMENTARE PENTRU CREATORII  DIN TEATRELE DE PAPUSI SI MARIONETE, redactor Ruxandra Sararu, iunie 1988, Teatrul Tandarica,CCES, CSPC

CAIET DE  DOCUMENTARE PENTRU CREATORII DIN TEATRELE DE PAPUSI SI MARIONETE, Redactor Ruxandra Sararu, iunie 1989, Teatrul Tandarica, CCES,CSPC

Cartea de papuşi a Teatrului Gulliver. 1952 – 2002 (red. Mircea Ghitulescu, texte de Peter Schumann, Cristian Pepino, Mircea Ghitulescu; istoric Teatrul Gulliver), Galati 2002

NOUTATI CULTURALE IN LUME  nr. 1/1973 – Tradiţia teatrului de păpuşi şi

marionete şi disponibilităţile ei moderne

* * * Zece ani de la infiinţarea sectiei Păpuşi/Marionete, Zâna marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000 [colectivul de redactie Maria Băcescu, Aura Gaidarji, Ludmila Stoica, Gabriela Maris, studente la sectia Teatrologie]

SITE-URI INTERNET WIKIPEDIA

NICOLAE MASSIM

http ://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_Massim&oldid=5058867

TEATRUL ARCADIA Oradea

TEATRUL PUCK

http ://www.bjc.ro/wiki/index.php/Teatrul_de_P%C4%83pu%C5%9Fi_%E2%80%9EPuck%E2%80%9D”

TEATRUL PUCK PREZENTAREA MONOGRAFIEI

“http ://www.bjc.ro/wiki/index.php/Teatrul_de_p%C4%83pu%C5%9Fi_%E2%80%9CPuck%E2%80%9D_:_semicentenar_:_monografie_%3D_%E2%80%9CPuck%E2%80%9D_B%C3%A1bszinh%C3%A1z_:_%C3%B6tven_%C3%A9ves_%C3%A9vfordul%C3%B3_:_monogr%C3%A1fia_.-_Cluj-Napoca_:_Editura_Remus%2C_2000%2C_245_p.”

ZOE EISELE SŰCZ

http ://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoe_Eisele-Sz%C5%B1cs&oldid=4596044

SEVER FRENTIU

http ://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sever_Fren%C8%9Biu&oldid=6239735

TEATRUL DE PAPUSI DIN BAIA MARE

http ://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatrul_de_P%C4%83pu%C8%99i_Baia_Mare&oldid=4587778

TEATRUL PUCK CLUJ NAPOCA http ://www.teatrulpuck.ro/

ANTIGONA PAPAZICOPOL – wikipedia

A din GAG – Adriana TEODORESCU [cronici, interviuri etc.]

ARTICOLE PE TEME

ISTORIA TEATRULUI DE ANIMAŢIE DIN ROMÂNIA

ALECSANDRI, Vasile, Ion Păpuşarul, în Convorbiri literare, I, 1868, nr. 21.

BRĂILOIU, Constantin; STAHL, Henri, Vicleiul din Târgu-Jiu, în Sociologie românească, I, 1936, nr. 12,

BURADA, Teodor T., Privelisti si datini populare din Moldova. Păpusele. Publicat în Arhiva, Iasi, 18, nr.3/1907, 4/1907, 5/1907; nr. 10-11 oct.-nov. 1904 , pg. 473-475

CIOBOTARU, Anca Doina; DABIJA, Irina, Jocul păpuşilor şi lumea cosmopolită a sfârşitului de secol XX – în volumul  Simpozionului Internaţional: “Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice” organizat de Academia Română şi Institutul de Filologie Română  A. Philippide, Iaşi 19 -21 septembrie 2007;

COSTA-FORU, Anca, Spectacole de divertisment la curţile domneşti şi boiereşti în epoca feudală, în Studii şi cercetări de istoria artei, V, 1958, nr. 2, pp. 131–133.

CRIŞAN, Mihai, Teatrul copiilor [scurt istoric al teatrului de păpuşi din România, spectacolele cele mai importante, dramaturgi, regizori, scenografi, artişti păpuşari ] in Teatrul nr. 6/1984

CRIŞAN, Mihai, The Beginnings Of Puppet Theater

http ://www.plural-magazine.com/article_the-beginnings-of-puppet-theater.html

(scurt istoric al teatrului de animatie romanesc de la inceputuri pană la infiintarea in 1946 a Teatrului Tăndărică)

CROITORU, Roxana, 50 de ani de păpuşerie profesionistă la Cluj, in volumul Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000 .- ISBN: 973-99698-7-9

DUCEA, Valeria, Necunoscutul act de naştere al lui Ţăndărică, in Teatrul nr. 9/1968

GÂTZĂ, Letiţia, Le theatre roumain de marionnettes, art ancien et art modern [în Revue roumaine d’histoire de l’art– 1964]

HAJA, Gabriela, Manifestări teatrale folclorice: origine şi evoluţie, în ALIL, t. XXXIX-XLI, 1999-2001, Bucureşti 2003, pp. 175-188 [jocurile cu măşti, cu personaje animaliere, ref. la teatrul de păpuşi]

IORDĂNESCU, T., De unde ne-a venit jocul păpuşilor, în Convorbiri literare, XLI, 1907, nr. 5, pp. 526–532.

IORGA, Nicolae, Datinele noastre de Crăciun şi originea lor, în Revista istorică, V, 1919, nr. 11–12

LAMBRU, Steliu, Teatrul Ţăndărică, site-ul Radio Romania International, 2008-08-04 (articol despre contribuţia lui Elena Pătrăscanu Veakis la înfiinţarea Teatrului Tăndărică în 1945. Transcrierea unei înregistrări de arhivă din 1983.

LIEBHARD, Hans, Sack der Errinungen / Sacul cu amintiri, in Algemeine Deutsche Zeitung, iulie 1999, (despre teatre de păpuşi ale unor familii de saşi din Sibiu, cum ar fi trupa lui Hatzach care prezenta spectacole cu Kasperle prin târgurile şi satele săseşti din Transilvania până prin 1950).

LUGOSIANU. O., Insemnări din batrani, in revista Tinerimea romană, an XIV, 1896, nr. 5, septembrie, 91. [O insemnare gasita pe un calendar vechi consemneaza prezenţa a “trei caraghioji” care “joaca păpuşi la perdea” la Câmpulung Muscel in 1834, la cafeneaua oraşului “in bileard la Taşula”. « Au şezut aici ca la zece zile» spune însemnarea “şi au plecat la Râmnic pe drumul Argeşului…” ]

MATEI, Petre, Aparitia poreclei ”gasper” pentru tigani in spatiul romanesc, in Revista istorică, tom XX, 2009, nr. 1–2, p. 101–113 [numeroase referiri la originea teatrului românesc de păpuşi]

NANU, Elisabeta, Un manuscris cu Irozi al lui Picu Pătruţ, în Anuarul Arhivei de Folclor, VI, 1942

NĂDEJDE, Lila, Teatrul popular de păpuşi în secolul al XIX-lea, în „Studii şi cercetări de istoria artei, VII, 1960, nr. 1, pp. 202–203.

PĂTRĂŞCANU-VEAKIS, Elena; CONSTANTE, Lena; POPESCU, Ileana; BRĂTĂŞANU, Al., [despre întemeierea teatrului Tăndărică în 1946], Contemporanul, 31 mai 1968

PĂTRĂŞCANU-VEAKIS, Elena, [interviu despre întemeierea Teatrului Tăndărică in 1946, transcrierea inregistrării din 1982] în Children’s culture in communist Romania: The “Tandarica” Puppet Theatre, in  Radio Romania International, Archives: Pro Memoria – The History of Romanians, 19/05/2008, http ://www.rri.ro/arh-art.shtml?lang=1&sec=9&art=11938

PEPINO, Cristian, El teatro de marionetas en Rumania despues 1806, in volumul Ventana a Rumania, Tolosa, Titirijai, 2003

PERPESSICIUS, Iordache Golescu, lexicolog, folclorist si scriitor, in Mentiuni de istoriografie literara si folclor (1941- 1946), Bucuresti, 1957, pp. 265 – 266 [«spiritul in care sunt infăţişate intamplările… » arată că piesele de teatru ale marelui vornic erau menite teatrului de păpuşi]

POPESCU, Ana Maria, [Teatrul de păpuşi în Ţările Române pe la jumătatea secolului al XIX-lea], Institutul de Istorie a Artei de pe lângă Academia RSR]

POPESCU–JUDEŢ, Eugenia, L’influence des spectacles populaires turcs dans les pays roumains în  Studia et acta orientalia V-VI Buc. 1967

PRECUP, Sorin, 60 de ani de teatru de păpuşi la Timisoara, în Agenda CJTimis, an. 4,  nr. 2 (26), mai 2009 [scurt istoric al teatrului, echipa la intemeiere]

SAVIN, Petronela, Formes du théâtre populaire d’origine orientale dans quelques termes et expressions figées du roumain, in Philologica Jassyensia, An VI, Nr. 1, 2010, p. 225–230 (numeroase referiri la teatrul de papuşi)

ŞĂINEANU, Lazăr, Influenţa orientală asupra limbei şi culturii române, în Convorbiri literare, XXXIV, 1900, nr. 8, p. 656–665.

VÂRGOLICI, I., Prelecţiuni populare, în Convorbiri literare, an. VIII, nr. 9, pg. 132, Almanach muzical, 1876

VRABIE, Gheorghe, Teatrul popular românesc, în Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor, VI, 1957, nr. 3–4, pp. 485–562.

ISTORIA TEATRULUI DE PĂPUŞI MONDIAL – articole

BUJOREANU, Raluca, Rezolvări novatoare în crearea unor personaje celebre ale teatrului de păpuşi în secolele XVI- XVIII  în revista “Colocvii teatrale”, Editura Artes, nr.1, 2004 –

CIOBOTARU, Anca Doina; DABIJA, Irina, De la Pulcinella la Vasilache, în cadrul Simpozionului Internaţional La Cultura Italiana in Romania, Iaşi, 12-13 mai 2006, în vol. 80 anni di italienistica presso l’universita “Al.I.Cuza”, Iaşi, ISBN 973-703-184-9.

DIACONESCU, Sanda, Din albumul cu suveniruri al păpuşilor, în Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1982. Grădina încântărilor [articol redând un fragment din istoria păpuşilor mânuite, începând cu Egiptul antic şi mergând pâna în Evul Mediu]

DIACONESCU, Sanda, Umbrelele fascinantului extrem orient, în Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1988 . [scurtă istorie  a teatrului de umbre începând cu vechii indieni “Tholpavakotu”- jocul tradiţional al umbrelor indiene, teatrul javanez- fondat de locuitorii insulei Java, apoi teatrul chinez]

DUMITRESCU, Cristina, Teatrul de marionete în India [selecţie, traducere şi adaptare de Cristina Dumitrescu] [scurt istoric; tradiţia marionetelor; subiectele; comicii; figurinele; Suresh Awashthi] Teatrul azi nr. 4-5/1993

GRIGORESCU, Dan, Prefaţă la vol. Chikamatsu Monzaemon, Poeme dramatice, Ed. Univers, 1980

MEDAR, Elvira, Teatrul de umbre turc [recenzie a cartii lui Viorica Dinescu] in Teatrul nr. 2/1985

TEATRUL DE PĂPUSI TRADIŢIONAL ROMANESC

BRĂDĂŢEANU, Virgil, Scena primordială [referire la teatrul folcloric de păpuşi] in Contemporanul nr. 52 (1989) 21 dec. 1984

BRĂILOIU, Constantin, Schiţa unei metafore de folklore, 1931 //?

BRĂILOIU, Constantin, STAHL, Henri, Vicleiul din Târgu-Jiu, în „Sociologie româneasca”, I, 1936, nr. 12,

DIMIU, Mihai, Ghită, artistul din lume [despre ultimul păpuşar popular autentic: Gheorghe Evghenie] in Teatrul, nr. 3/1974

DIMIU, Mihai, Ultimul păpusar al pădurilor, în Tribuna Romaniei, Bucureşti, anul III, nr. 34, 1 IV 1974

GHENEA, C.C., Din trecutul teatrului nostru de păpuşi [Caloianul, Paparudele, Brezaia, Capra, Turca, Geamala…, Lucia Calomeri, Ioana Basarab, care avea un teatru de păpuşi încă din 1931, şi care aborda un repertoriu naţional, .. pictorul Lowendal, profesorul  Năstase, actorii A. Ferrat, Roland de Jassy si Victor Ion Popa] Teatrul nr. 5/1958

HERŢEA, Iosif, Cimpoierul-papusar, în Anuarul de folclor, Bucureşti, 3-4, 1987 [studiu exceptional despre traditia romanească a marionetei cu fir orizontal, mentionată si de către Constantin Brăiloiu in 1935]

HERŢEA, Iosif, Păpuşarii de altădată, in Datini nr. 4-5/1993 [cele mai vechi şi mai interesante forme de teatru de păpuşi popular – în jud. Neamţ; în satul Damuc comuna Bicaz- marionete cu fir orizontal – cimpoieri. Acest tip de marionetă este  atestat de către Constantin Brăiloiu în Gorj şi de catre Mihai Crişan în Tara Haţegului. In 1974 Margareta Niculescu si Mihai Crişan organizează la Muzeul Satului Festivalul jocurilor populare de păpuşi; Mihai Crişan semnalează şi valorifică păpuşile dansatoare [Florica şi Nicolae Cojocaru din Piatra Neamţ. Cu ajutorul unei claviaturi ridicau tijele ascuţite în care se legănau şi învârteau păpuşi; forma de teatru de iarmaroc atestată în secolul al XVIII-lea în Balcani. O variantă la Marioara şi Vasilache – în satul Prahuda, comuna Paltin, Vrancea- Ghiţa artist din lume [Gh. Evghenie]; adaptări dupa poveştile lui Creangă şi referiri la viaţa sătenilor sau a muncitorilor forestieri. ]

IORDĂNESCU, T., De unde ne-a venit jocul păpuşilor, în „Convorbiri literare”,  XLI, 1907, nr. 5, p. 526–532.

IORGA, Nicolae, Datinele noastre de Craciun si originea lor, în „Revista  istorica”, V, 1919, nr. 11–12

MĂRGINEANU, Ioana, Jocuri populare cu păpuşi la Muzeul satului, in Teatrul, nr. 11/1974, [Ion Borţea, Florica Ciubotaru, Ion Ciubotaru din Piatra Neamţ, Gheorghe Evghenie, Gigi Mocanu, Rudi Nesvabda din Paşcani, Pelian Mihai şi Suzana din Sălaşul de Sus, Stancion Domnosie din Bontari,]

MĂRGINEANU, Ioana, Jocul de păpuşi, în Gong, almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1982  [articol despre cîţiva păpuşari traditionali: Stanciu Domnosie din Banat, Gheorghe Evghenie din Moldova, Ion Ciubotaru din Piatra Neamţ, Mihai şi Suzana Pelian din Hunedoara]

NĂDEJDE, Lila, Teatrul popular de păpuşi în secolul al XIX-lea, în „Studii si  cercetari de istoria artei”, VII, 1960, nr. 1

NUBERT-CHETAN, Mihaela, Teatrul de păpuşi. Contributii la cercetarea repertoriului muzical, în vol. Etnologica, Editura Paideia, Bucuresti, 2002

PEPINO, Cristian, The popular tradition of the puppet theater in Romania [în Romanian Puppet Theatre, UNIMA Romania, Bucuresti, 1998]

PEPINO, Cristian, La tradicion popular del teatro de marionetas en Rumania, in volumul Ventana a Rumania, Tolosa, Titirijai, 2003

VULPESCU, Mihail, Irozii, păpuşile, scaloianul si paparudele. Teatrul taranesc al Vicleimului, Bucuresti, 1941

TEATRUL DE PĂPUŞI DE AMATORI

COROIU, Irina, Campina; Festivalul păpuşarilor amatori, in revista Teatrul nr. 11/1981 [regizori: Toni Buiacici, Liviu Steciuc, Nicolae Draghia etc.]

CRIŞAN, Mihai, Al doilea festival internaţional al păpuşarilor amatori,[Anotimpurile montaj de tradiţii şi obiceiuri populare legate de succesiunea anotimpurilor … regia Ildiko Kovàcs, scenografia Alexandru Rusu si Edith Botar.] in Teatrul nr. 9/1969

CRIŞAN, Mihai, Festivalul internaţional al păpuşarilor amatori, Chrudim, RS Cehoslovaca, 1974 [despre spectacolul Şcolii Populare de Artă din Constanţa Hai la moşi cu strămoşi, regia Ştefan Lenkisch, scenografia Zizi Frenţiu] in Teatrul, nr. 7/1974

CRIŞAN, Mihai, Păpuşarii romani la festivalul UNIMA din Belgia, in Teatrul nr. 9/1979 [ref. Ion Bortea, Stefan Lenkisch – spectacol realizat la Casa de Cultura Constanta, Margareta Niculescu]

CRIŞAN, Mihai, Centenarul păpuşarilor din Buziaş, [Teatrul nr. 10/1982] [familia Brauer, originară din Silezia, a dus aceasta activitate din 1882 până in 1954; Între 1929 şi 1943, Teatrul ambulant de păpuşi Brauer-Berger a prezentat o suită de reprezentaţii în 68 de localităţi din actualele judeţe Timiş, Caraş-Severin, Arad, Satu Mare, şi Bihor apoi au activat la Casa de Cultură din Buziaş; Florica Teodoru, Ioana Constantinescu, Zsofia Krzyzanowska au colaborat cu acest teatru]

CRIŞAN, Mihai, O artă a publicului mereu tânăr [instructori de formaţii de păpuşari amatori: Şt.Lenkisch, Melania Petrescu, Florica Teodoru, Pèter Jànos, Alexandra Bilinski (Satu Mare), Vasile Hariton, Emilia Valter, Marcela Fenato, Gheorghe Popovici (Câmpina)] Teatrul nr.11/1983

CRIŞAN , Mihai, Păpuşarii amatori la rampă (articol despre succesele trupelor de păpuşari amatori pe scenele din ţară), “Gong” almanahul revistei Teatrul, editat de CCES si Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1984

CRIŞAN, Mihai, Potsdam, Festivalul păpuşarilor [al III-lea festival al creaţiei artistice de amatori şi a XI-a întâlnire a teatrelor de păpuşi din RDG. Din România a participat grupul de la Târgovişte cu Trei povesti româneşti, regia Ştefan Lenkisch, scenografia Eustaţiu Gregorian] in Teatrul nr. 10/1985   

IANUŞ,  Vasile, Spectacol al teatrului de păpuşi de amatori, spectacolul “Pupăza din tei” prezentat de Teatrul de păpuşi al Casei raionale de cultură Roman, în Steagul roşu, Bacău, 1957, 1370

LALESCU, Traian, Papusarii se pregatesc pentru festival (echipe de amatori din zona Craiovei, pregatite de Maria Rolinschi si Didina Davidescu de la Teatrul de Papusi din Craiova), in Teatrul nr. 1/1960

MOISE ION, Ţitarca V., Un spectacol cu teatrul de păpuşi de amatori, “Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă în Steagul roşu, Bacău, 1957, 1354

NICA, Octavia, O călătorie în lumea fascinantă a păpuşarilor, http ://www.agenda.ro/news/news/4316/sport.html, 09.11.2002 (Despre teatrul de marionete din Buziaş, intemeiat in 1882 de catre familia Berger care a venit aici din Silezia. Trupa a jucat de-a lungul timpului, cu turnee in Banat pana la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. Dupa 1945 au activat ca teatru de amatori, castigand numeroase concursuri.   

NISTOR, Delia, Teatrul de papusi “Licurici” si “Ludoteca” – doua experimente reusite la Biblioteca “Ion Creanga”,  în Biblioteca Bucurestilor nr. 5, anul VI, mai 2003 [despre  activitatea lui Gabriela Stamatiade, care a fondat Teatrul  de papusi  “Licurici” în cadrul Bibliotecii “Ion Creanga”  din Bucuresti].

POPOVICI, Alecu, Pe scena mică [artisti păpuşari şi scenografi care au spijinit mişcarea de amatori] in Teatrul, nr. 1/1963

PUŞCACIU, Maria, “În ţara minunilor”. Despre formaţia de teatru de păpuşi a sindicatului învăţământ Brăila, in Înainte, Brăila, nr. 9222 (10 feb. 1976), pg. 6

MITITELU, Larisa, Păpuşa „Vasilache“ a devenit Ansamblul  „Voinicelul“, in http ://www.indiscret.ro/238/reportaj/7961/  papusa-vasilache-a-devenit-ansamblul-voinicelul.html, 4. 04.  2012, nr. 337, [Coordonată de învăţătoarele Ştefania  Lican şi Luminiţa Grecu, trupa este susţinută financiar de  autorităţile din comuna Cetate, jud. Dolj. Fiul de patru ani al unei învăţătoare din comuna doljeană Cetate, după ce a văzut un spectacol susţinut de o trupă de păpuşari din Galaţi, a insistat să se înfiinţeze şi în comună o astfel de  trupă de teatru. Grupul „Voinicelul“ este compus din 12 elevi din ciclul primar.

TĂUTAN, Viorel, Dora, Dana şi Calin, in Caiete silvane, 11 Februarie 2010, http ://www. caietesilvane. ro/indexcs.php? cmd=articol&idart=946, [despre inceputurile a trei artişti păpuşari – acum consacrati – in cadrul unei trupe de păpuşari amatori – copii, la Jibou: Dora (Dorina) Ortelecan, Dana – Daniela  Porumb [Bontindean] şi Călin Mureşan.

TEORIE

ARGHEZI, Tudor, Cu păpuşile lui Obraztov, revista Teatrul nr. 6/1956

AVRAM, Vasile, Pledoarie pentru teatrul de păpuşi [revista Transilvania nr. 3/1983]

BĂLĂIŢĂ, Aurelian – Experimentul teatral păpuşăresc studiu publicat în Colocvii teatrale, Editura ARTES, Iaşi (2004),

BĂLĂIŢĂ, Aurelian – Reteatralizarea teatrului prin arta mânuirii articol publicat în Colocvii teatrale nr. 7, Editura ARTES, ISSN 1584-4927 (2008),

BĂLEANU, Andrei, Spiritul  modern în teatrul de păpuşi  [în volumul  Modern şi modernism,  Constanţa, 1970]

BĂRBUŢĂ, Margareta, Teatrul de păpuşi şi de marionete [Informaţia Bucureştiului, 1 iunie 1987]

BĂRBUŢĂ, Margareta, Spectacolul de animaţie văzut din unghiul dramaturgiei, Teatrul nr. 7- 8/1987

BENKŐ Krisztián, Az übermarionettől a plasztikus balettig (De la supramarionetă la baletul plastic) revista Theatron, PrimăvarăVară 7. (1–2), 2008, pp. 127–128.

BENKŐ Krisztián, Dansul dadaist şi teatrul marionetă al lui Sophie Täuber, in Symbolon, Analele Universitatii de Arta Teatrala Targu Mures, Anul XI. nr. 18, 2010  (teatrul de păpuşi ca model pentru identitatea postmoderna; papusa ca exemplu pentru corpul post-uman al erei cibernetice; reconstituire a ultimului spectacol dadaist si referiri la scenografia lui Sophie Tauber Arp pentru spectacolul de marionete Regele Cerb, 1918)

BERECHET, Geo, Teatrul de păpuşi   [Familia, nr. 10/1970]

BERECHET, Geo, Cu sau fără paravane? [Comunicare susţinută de tânărul  regizor la sesiunea de comunicări “Modern şi neomodernism”, organizată în timpul “Săptămânii constănţene” … păpuşa se topeşte în mânuitor şi invers. Nu mai există nici păpuşă, nici mânuitor. Există doar FIINŢA, care poate purta orice nume, poate avea diferite aspecte (nu neapărat figurative) şi necesită calităţi de Proteu, şi încă un lucru: să nu se mai recunoască în ea omul.”]  Teatrul nr. 10/1970

BRANCU, Ionut, Tehnica miscării, revista Atelier, nr. 1-2/2001, UNATC

BUJOREANU, Raluca, Limbajul teatrului de păpuşi – o cale a comunicării interculturale – în revista Colocvii teatrale, Editura Artes,  nr.2, 2005 –

BUJOREANU, Raluca, O modalitate de predare a artei actorului păpuşar – în revista Colocvii teatrale, Editura Artes,  nr.3, 2005-

BUJOREANU, Raluca, Despre comunicarea interculturală prin arta teatrului de păpuşi în revista Pax  et unitas, Editura Serafica  nr.4, 2007 

BUJOREANU, Raluca, Tendinţa omului de a (se) masca – factor determinant al genezei stilului păpuşăresc de reprezentare şi comunicare, în revista Colocvii teatrale, Editura Artes,  nr.5, 2008

BUJOREANU, Raluca, Aspecte antroposemiotice ale dialogului intercultural în stil păpuşăresc în revista ,,Colocvii teatrale”, Editura Artes,  nr.6, 2009   

CAZABAN, Ion, La scene roumaine et l’expressionnisme (III), [referiri la ”marionetizarea” miscărilor actorilor in teatrul expresionist si de avangardă romanesc, si folosirea de către Iosif Sava a păpuşilor si măstilor in spectacolele sale in teatrul interbelic] in Studii si cercetări de istoria artei, Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, T. 2 (46), P. 3–14, Bucuresti, 2008, si document Internet

CAZACU, Tatiana Slama, Comunicare şi educaţie [în Caiet de documentare  pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1988, Ţăndărică, CCES,CSPC]

CHITIC, Paul Cornel, Spectacolul de animaţie văzut din unghiul scenografiei, in Teatrul nr. 7-8/1987 [obiect real-obiect nominal; destinaţia ca destin; Salonul păpusii]

CHITIC, Paul Cornel, Scenografia ca personaj [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989, Ţăndărică, CCES, CSPC]

CIOBOTARU, Anca Doina; DABIJA, Irina, Tipuri de comportament – influenţe şi diferenţe în teatrul de păpuşi românesc, la Simpozionul Internaţional Identitatea culturală românească în contextul integrării europene organizat de Academia Română şi Institutul de Filologie Română  A. Philippide, Iaşi 22 -23 septembrie 2006, ISBN 973895321 – 9;

CIOBOTARU, Anca Doina, Drumul spre scenariul ideal – in revista Lecturi Filologice, Nr.3, ULIM , Chişinău, iunie 2006.

CIOBOTARU, Anca Doina, Păpuşa- un posibil partener – în vol. Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Perspective ale Educaţiei Sociale şi Emoţionale, Oradea, mai 2007;

CIOBOTARU, Anca Doina, Măşti şi iluzii – Revista Colocvii Teatrale, Nr.5, Iasi, Iunie, 2007

CIOBOTARU, Anca Doina, Identităţi metaforice – Revista “Colocvii Teatrale”, Nr.6, Iasi, decembrie, 2007

COCORA, Ion, Realizări şi tendinţe în teatrul de păpuşi, în Tribuna nr. 27 /8 iulie 1971

COJIC Ildikó, Arta păpuşărească- prin prisma teoriei, in Symbolon, 2009/1, X, Nr.16, pp.158-165

CONOVICI, Ella, Păpuşa, element esenţial al scenografiei în teatrul de păpuşi [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989,  Ţăndărică, CCES, CSPC]

CRIŞAN, Mihai, Folclor, mit, legendă în teatrul de păpuşi [A treia mână nr.7-8, an II, mai 1982]

DELEANU, Horia, Teatrul de păpuşi, teatrul de marionete si experimentul [in vol. Modern şi  modernism, Constanţa , 1970

DELEANU, Horia, Masca, in revista Teatrul nr.5, 1974

DELEANU, Horia, Marionete şi oameni, in revista Teatrul nr.3, 1973 [despre efectul de contrast care apare in alaturarea actorului si a papusii, la Meschke si Peter Schumann]

FRĂTICIU, Dan, Plastică şi funcţionalitate [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989,  Teatrul Ţăndărică, CCES, CSPC]

GAVRILESCU, Liliana, Utilizarea animatiei directe in film si televiziune, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 1-2 /2004, 1-2/ 2005, UNATC, Bucureşti

GEAL, Jose, Căi in teatrul de păpusi, in Teatrul nr. 8/1968

GHERGHILESCU, Vasile, Comicul in dramaturgia teatrului pentru copii, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 1-2 /2004, 1-2/ 2005, UNATC, Bucureşti

GYURCSIK, Ilie, Aspecte semiotice ale spectacolului păpuşăresc, comunicare susţinută la Congresul al XIV-lea al UNIMA, Dresda, 1984, publicată in Caiet de semiotica  nr. 4, Universitatea din Timişoara, 1984

GYURCSIK, Ilie, Probleme de l’interference de theatre de marionnettes et de theatre dramatique,  comunicare susţinuta la al II-lea simpozion internaţional al istoricilor şi teoreticienilor teatrului de animaţie, Moscova, 1986, publicată în Caiet de semiotică, nr.5, Universitatea din Timişoara, 1986.

ISAC, Carol, Un actor în trapă . Aspecte teoretice ale teatrului de păpuşi din ţara noastră, in Teatrul, nr. 1/1975

JIANU, Eugenia Tărăşescu, Paravanul – o controversă [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989, Ţăndărică, CCES,CSPC]

JIANU, Eugenia Tărăşescu, Lucia TROTONGHI, Şerban JIANU, Teatrul de păpuşi, teatru de idei în forme plastice animate [in vol. Modern şi modernism, Constanta, 1970]

JITIANU, Dan, Săptămâna pe puncte, in Teatrul, nr. 8/1989

KOVACS Ildikó  [ ….]  Art-Limes II-III., BÁB-TÁR,Tatabánya, 2006, (articol despre specificul teatrului de papusi)

LENKISCH, Stefan, The Puppet as a Poetic Symbol, in vol. The Puppet Theatre of the Modern World, 1967, UNIMA, pg. 27 si urm.

LENKISCH, Ştefan, Modă, modern şi modernism, o obsesie a regiei de teatru contemporan [in vol. Modern şi modernism, Constanţa, 1970]

LENKISCH, Ştefan, O artă majoră: Teatrul de păpuşi, în revista Teatrul, nr. 9, septembrie 1962.

LŐRINCZI, Rozalia, Schimbarile posibile ale unei structuri definite, in Symbolon, Analele Universitătii de Artă Teatrală Targu Mures, Anul IX., nr. 15, 2008 (cum se poate ca masca, păpusa, să fie readuse la viată?)

MANEA, Aureliu, Arta şi tehnica în teatrul de păpuşi [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989, Ţăndărică, CCES, CSPC]

MARINO, Adrian, Sensul farsei [articol despre piesele lui Alfred Jarry care cuprinde diferite consideraţii interesante despre teatrul de păpuşi pornind de la faptul că Ubu a fost conceput iniţial pentru marionete, “faptul se reflectă în structura sa mecanică, sacadată, artificială…” ] in Contemporanul nr. 5 [1008] din 4 februarie 1966

MĂDESCU , Mihai, Teatrul de marionete – o concepţie plastică specifică [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989, Ţăndărică, CCES,CSPC] Bucuresti

NICULESCU, Margareta, Crearea dramaturgiei pentru copii – condiţie a dezvoltarii teatrului de păpuşi , în Contemporanul, nr. 38 (415) 17 sept. 1954

NOVÁK Ildikó, Putere, ideologie şi interculturalitate pe scena teatrului de păpuşi, Hatalom, ideológia és interkulturalitás a bábszínpadon, in Symbolon, Analele Universitatii de Arta Teatrala Targu Mures, Anul IX., nr. 15, 2008

NOVÁK Ildikó, Arta păpuşărească – prin prisma teoriei, in Symbolon, Analele Universitătii de Artă Teatrală Targu Mures, Anul X. nr. 16, 2009

PEPINO, Cristian, Teatrul de păpuşi şi teatrul pentru copii, in Teatrul, nr.7-8/1986

PEPINO, Cristian, Câteva direcţii actuale in scenografia teatrului de păpuşi şi marionete [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete,  iunie 1989, Ţăndărică, CCES, CSPC]

PEPINO, Cristian, Vârstele şi comunicarea [in Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete,  iunie 1988, Ţăndărică, CCES,CSPC]

PEPINO, Cristian, Automate şi păpuşi  [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de  păpuşi şi marionete  iunie 1988, Ţăndărică, CCES, CSPC]

PEPINO, Cristian, De la Maeterlinck la Arghezi, în Atelier – Caiet de studii, cercetari, experimente Nr. 1 – 2 /2001, Facultatea de Teatru, Catedra Arta Actorului, UNATC “I. L. Caragiale”, Bucureşti;

PEPINO, Cristian, Dramaturgia teatrului de animaţie, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 2-4 /2002, UNATC, Bucureşti

PEPINO, Cristian, Mostenirea avangardei in teatrul de animatie, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 1-2 (5-6)/ 2004, UNATC, Bucureşti

POPESCU, Alexandru, Păpuşa – echivalentul visului [în vol. Modern şi modernism, Constanta, 1970]

SILVESTRU, Valentin, Note distinctive actuale ale teatrului românesc de păpuşi; publicat de Toma Hogea în volumul Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012.

SILVIU GEORGE, Renée, Elemente de expresie in teatrul de păpusi, in revista Teatrul, 1957 [eseu despre specificul teatrului de păpusi, esentializare, metaforă scenică]

SIMON, Vladimir, O posibilă definire estetică a dramaturgiei teatrului de păpuşi, [rev. Teatrul nr. 7-8/1983

SIMON, Vladimir, Puppets and Marionettes [în Romanian Review, nr. 5-6-7/1982], Bucuresti

ŞCHIOPU, Ursula, Simbolistica artistică în ontogeneza timpurie [despre specificul receptării la diferite varste ale copilului] in vol. Modern şi modernism, Constanta, 1970

ZAVALICHI Anca – Mihaela, MASCA – instrument de comunicare teatrală universală, articol publicat în revista “Colocvii teatrale”, nr. 6, Iasi, 2007.

ZAVALICHI Anca – Mihaela, Recitalul păpuşăresc – o modalitate scenică cu specific complex, articolul publicat în revista “Colocvii teatrale”, nr. 7, Iasi, 2008.

ZAVALICHI Anca – Mihaela, Autorul de recital păpuşăresc din ipostaza de şaman, magician, vrăjitor, preot în societatea primitivă, articol publicat în revista “Colocvii teatrale”, nr. 9, Iasi, 2009.

ZAVALICHI Anca – Mihaela, One-man show-ul sau recitalul păpuşăresc – success, creativitate şi valoare în lumea teatrului contemporan de animaţie, articol publicat în revista “Colocvii teatrale” nr. 10, Iasi, 2009.

ZBUCHEA, Alexandra;  MASTAN, Bruno; IORDAN, Beatrice, Teatrul de umbre în context muzeal (Alexandra Zbuchea, Bruno Măstan, Beatrice Iordan) in volumul Teatrul de umbre la muzeu, Bucuresti, editura Tritonic, 2010

CONSTRUCTIE DE PAPUSI, CONSTRUCTORI

BEREHOI, Liviu, Marioneta [construcţie, mânuire etc. – un mic curs despre marionetă, bogat ilustrat de către Nataşa Berehoi] [în Copiii şi teatrul lor de păpuşi, Organizatia Pionierilor din RSR, Consiliul Naţional, Bucureşti 1985]

BRATU, Magda, Norica Preduţ, un Gepetto de poveste al Teatrului „Colibri”, in Cuvantul libertatii, Craiova, 22 aprilie 2013, http ://www.cvlpress.ro/22.04.2013/ profil-de-artist-interviul- saptamanii-norica-predut-un-gepetto-de-poveste-al-tea trului- %E2%80%9Ecolibri/

COSTEA, Carmen, Butaforia – între artă şi meserie [la Teatrul de Păpuşi], in  Monitorul de Brăila, An 8, Nr. 106 (10-11 mai 2003), p. 4 [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

DON, Petre, Nelu Pitic, un păpuşar care nu trage arta pe sfoară, în Glasul  Aradului, 5/12/2012, http ://glsa.ro/arad/cultural/78807-nelu-pitic-un- papusar-care-nu-trage-arta-pe-sfoara.html

MARINESCU, Marian, Păpuşa actor [mic curs de construcţie, mânuire etc.] [în vol. Copiii şi teatrul lor de păpuşi, Organizatia Pionierilor din RSR, Consiliul Naţional, Bucureşti 1985]

MĂSTAN, Bruno; IORDAN, Beatrice; ZBUCHEA, Alexandra,  Ghid practic de teatru de umbre pentru educatorii din muzeu (Bruno Mastan, Beatrice Iordan, Zbuchea) in volumul Teatrul de umbre la muzeu, Bucuresti, editura Tritonic, 2010

PEPINO, Cristian, Construcţie de păpuşi I, în revista Visul copiilor nr. 4/1996

PEPINO, Cristian, Construcţie de păpuşi II, în revista Visul copiilor nr. 5/1996

PEPINO, Cristian, Tehnica teatrului de animatie, in Cartea de păpusi a teatrului Gulliver (ed. Mircea Ghitulescu), Teatrul de păpusi Gulliver, Galati, 2002 [numeroase planse]

POP, Diana-Andreea, Arta teatrului de animaţie; carte electronică, Ed. Sfântul Ierarh  Nicolae, Brăila, 2010, ISBN: 978-606-8193-52-6

RIBINCIUC, Angela, „Cei mai frumoşi 21 de ani i-am trăit la Teatru!”, in Viata Libera Galati, http ://www.viata-libera.ro/pagina-mea/1643-victor-truta-ultimul-papusar-din-galati?print=1, (articol despre constructorul de papusi si sculptorul Victor Truţă),  2011

MNICEANU, Adriana, Joaca de-a Gepetto. Arta confecţionării păpuşilor la Teatrul pentru Copii “Cărăbuş” Brăila; in Monitorul de Brăila (2005). An 10, nr. 567 (1 nov. 2005), p. 7

* * * Norica Preduţ este creator de păpuşi pentru scena copilăriei, in Adevarul, Craiova, 24 martie 2011, http ://adevarul.ro/locale/craiova/craiova-norica-predut- creator-papusi-scena-copilariei-1_50abbc7b7c42d5a6637f7544/index.html

TEATRE DIN STRAINATATE IN TURNEU IN ROMANIA SI IN FESTIVALURI din tară si străinătate

ARGHEZI, Tudor, Cu păpuşile lui Obraztov, revista Teatrul nr. 6/1956

BANU, George, Povestea celor doi fraţi (Teatrul de păpuşi din Phenian – RPD Coreeana) şi Cucerirea muntelui tigrului (Teatrul de păpuşi din Hunan – China) cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965.

BANU, George, Teatrul despre Vietnam sau presiunea istoriei [in Secolul 20 nr.6-7/ 1971] [articol despre spectacolul trupei Bread and Puppet, Fire]

BANU, George, Teatrul malaezian şi metafora umbrelor [în rev. Secolul 20 nr. 7/1973]

BASARAB, Radu, [despre Don Juan ’77, regia Serghei Obraztov, prezentat la Sibiu] in Tribuna Sibiului, 10 noiembrie 1977

BĂDESCU, Aurel, Teatrul de umbre din Malaezia, in Contemporanul nr. 39 (1402) 21 sept. 1973

BĂLĂIŢĂ, Aurelian – Impresii despre Festivalul International ENCUENTRO TEATRALIA articol publicat în revista Colocvii teatrale nr. 9, Editura ARTES, ISSN 1584-4927 (2009)

BĂRBUŢĂ, Margareta, Praga teatrală [despre Jan Dvorak, Spejbl şi Hurvinek] Teatrul nr. 6/1958

BĂRBUŢĂ , Margareta, Spectacolele trupei Amoros şi Augustin la Bucureşti,  Contemporanul nr. 50 (2039) 13 dec. 1985

BEILIS, Rola, Festivalul Internaţional [cronica Anglia], in Teatrul nr. 7/1958

BRESLAŞU, Marcel, Un mare animator [despre Obraztov] in Teatrul nr. 6/1957

BRESLAŞU, Marcel, Festival [Ives Joly, Andre Tahon] in Teatrul nr. 7/1958

BRESLAŞU, Marcel, [? semnat M. B.] Festivalul Internaţional [cronica Polonia], in Teatrul nr. 7/1958

BRESLAŞU, Marcel, Încă un domeniu în vădit progres, in Teatrul nr. 9/1959

CAMEJO, Carucha, Arta păpusilor in Cuba, in Teatrul, nr. 1/1968

CASSIAN, Nina, Festivalul Internaţional [cronica R.F. Germana], in Teatrul nr. 7/1958

CAZABAN, Ion, Varietăţi americane [cronici despre Children’s Fairyland Puppet Players- Oakland, California; Lewis Mahlmann’s Lilliputian Players – San Francisco; Mollie Falkenstein – Laguna Beach, California] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

CAZABAN, Ion, Pantopuck and Violet (Anglia) [Divertisment, Sărbătoarea păpuşilor] şi Crăiasa zăpezii la Teatrul Martin-Martine – Franţa [Alain Recoing] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

CIREŞ, Tudor, Opera dei Pupi, in Jurnalul National, 4 iunie 2011

CÎNTEC, Oltiţa, Prin ochii strainilor, in Observator cultural nr. 452/ 2008

CÎNTEC, Oltiţa, La păpuşi, în Finlanda, revista Teatrul azi, nr. 7-8-9/2011

CÎNTEC, Oltiţa, Alain Lecucq: “Teatrul de hârtie, un teatru în două dimensiuni”, interviu, revista Teatrul azi, numărul 11-12/2009

CREMENE, Mioara, [? semnat M. C.] Festivalul Internaţional [cronici Franta], in Teatrul nr. 7/1958

CREMENE, Mioara, Festivalul Internaţional [cronici Cehoslovacia], in Teatrul nr. 7/1958

CRIŞAN, Mihai, Teatrul din Rüsselsheim [păpuşarul F.H.Wolf, spectacolul Cufărul] şi Teatrul din Schwalbach [condus de Ruth Bloss; Omuleţul după fraţii Grimm] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

CRIŞAN, Mihai, Varietăti şi folclor indian (Teatrul de păpuşi şi umbre Bhartiva Lok Kala Mandal din Udaipur- India; momente cu păpuşi; 12000 păpuşari ambulanţi înregistraţi la acea dată în India) cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. In Contemporanul nr. 39  (989)/ 24 sept. 1965

CRIŞAN, Mihai, Măşti şi păpuşi cubaneze, in Teatrul nr. 7/1969

CRIŞAN, Mihai, Teatrul DRAK din Hradec Kralove, in Teatrul nr. 4/1976

CRIŞAN, Mihai, Păpuşarii francezi: o arta naivă şi cuceritoare, in Teatrul, nr. 7/1976

CRIŞAN, Mihai, Teatrul PUK- Japonia in Teatrul nr. 10/1976]

DELEANU, Horia, De la Kleist la Obraztov [despre turneul lui Obraztov in România] Teatrul nr. 6/1957

DIACONESCU, Sanda, Păpuşile lumii azi, in Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1981, [eseu despre teatrul de păpuşi şi preluarea acestuia în circuitul culturii universale, despre pătrunderea repertoriului de teatru dramatic în teatrul de păpuşi]

DOVIDES, Eugenia, Philippe Genty [cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965] Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

DOVIDES, Eugenia, Prinţul cioplit în lemn [Bartók] si Petruska [Stravinski] la Teatrul de păpuşi din Budapesta; cronici cu  ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

DUCA, Ioana, Copilarie cu papusi, in Satu Mare Ziare. com, http ://www.ziare. com/ satu -mare/teatru/copilarie-cu-papusi-cronica-2229565 [Teatrul de Papusi Familia Ferrari din Parma, Italia, in turneu in Romania]

DUCEA, Valeria, Oaspeţi de peste hotareAnsamblul de păpuşi Riksteatret din Oslo [înfiintat de Margareta Niculescu, Ella Conovici, Brânduşa-Zaiţa Silvestru, Costel Popovici] in Teatrul nr. 2/1978

DUCEA, Valeria, Teatrul pentru copii si tineret din Subotica. Fantezie si bun gust, in Teatrul nr. 6/1979

DUCEA, Valeria, Teatrul de păpuşi din Ljubljana. Un spectacol optimist, in Teatrul nr. 6/1979

DUCEA, Valeria, Teatrul de animatie din Setubal (Portugalia), Trei bete de chibrit de Teresa Rita; Tu nu cunosti muzica? de Robert Abirached, in Teatrul nr. 7-8/1980

DUCEA, Valeria, O săptămână, oaspete la Berliner Festtage [semnează şi Liviu Steciuc; despre Spejbl şi Hurvinek, Teatrul de Păpuşi din Berlin, Albrecht Roser] in Teatrul nr.12/1982

DUCEA, Valeria, Teatrul de Papusi din Bratislava [Zilele culturii cehoslovace in RSR] in Teatrul nr. 11-12/1985

DUCEA, Valeria, Solomarionetten [Zilele culturii din RFG] in Teatrul nr. 11-12/1985 [Albrecht Roser]

DUCEA, Valeria, Compania Amoros si Augustin, in Teatrul nr. 1/1986

DUMITRESCU-CONSTANTINIU, Cristina, Recital-concert Serghei Obraztov; Don Juan ’77, in Teatrul nr. 11/1977

DUMITRU, Andreea, Păpuşi care purifică scena şi sufletele spectatorilor (Nishikawa Koryu V cu păpuşile Hachioji Kuruma Ningyo în turneu la Bucureşti), revista Teatrul azi, numărul 1-2/2010

GAVRILĂ, Cristiana, Păpusi japoneze, revista Teatrul azi, nr. 4-5/ 2005

HAGGLUND, Kent – Teatrul pentru copii in Suedia, in revista Teatrul nr. 11-12/1986

IOSIF, Mira, Festivalul Internaţional [cronica Olanda], in Teatrul nr. 7/1958

IURES, Ştefan, Teatrul de păpuşi olandez, in revista Teatrul nr. 5/1975  [despre trupele Feike Boschma, Triangle, Hinderik]

KIVU, Dinu, Păpuşi din Bratislava [despre Concertino unisono – Bonislav Slavik, autor, regizor, scenograf; cameră neagră ] Contemporanul, nr. 41(2030) 11 oct. 1985.

KIVU, Dinu, Gustaf şi ansamblul său, in Contemporanul nr. 44 (2033) 1 nov. 1985 [despre Albrech Roser la Bucuresti]

LIPAN, Claudia, Festivalul Bucuriile Copiilor, Bucureşti [Animals dupã Pablo Vergne Quiroga – Compania El Retablo (Spania), ], in revista Teatrul azi, nr 1-2/ 2007

MANG, Alina, Charleville-Mézières, „capitala internatională a păpusilor“ http :/ /www. observatorcultural.ro/Citeste-articolul*articleID_16750-articles_details.html

MAVRODIN, Radu, Festivalul internaţional al păpuşilor, final cu premii şi întrebari [ref. Teatrul din Bochum- Furtuna; Ubu– Meschke; Gdansk; premiul Lucia Calomeri a fost acordat trupei din India] in Contemporanul nr. 40 (990) din 1 oct. 1965

MARGINEANU, Ioana, Teatrul Larifari din Halle, Duioasa si cruda legendă a Genovevei, in Teatrul nr. 7-8/1979

NEDELCU, Mirela, Recital Yves Joly şi Teatrul Speibel şi Hurvinek [Cehoslovacia; Clara şi Milos Haken] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

NICULESCU, Margareta, Arta lui Obrazţov în Contemporanul nr. 19 aprilie 1957, nr. 16 (550), [referiri la spectacolul Concert neobişnuit, mijloace de expresie, esenţializare, convenţionalism ]

NICULESCU, Margareta, Cuvinte despre păpuşarii chinezi, in Teatrul nr. 7/1957

NICULESCU, Margareta, Poezie, umor, gingăşie. Note dintr-un turneu în Spania. [Primul festival de teatru de păpuşi organizat de către Ministerul Informaţiilor şi Turismului din  Spania. … Obraztov – Concertul extraordinar, Yves Joly, Compania Perralta cu spectacolul El retablo de Maese Pedro de Manuel De Falla.] Contemporanul nr. 19 (1434) 30 apr. 1974.

ONU, Mona, Teatrul de păpuşi din Gerc (RDG), in Teatrul nr. 7/1975

ORHEIANU, Vlad Andrei, Ştiri teatrale din spaţiul chinez [despre colecţia şi stilul de teatru de umbre chinezeşti ale lui Wang Chang sheng] in Teatrul azi, nr. 1-2/1992

PARASCHIVESCU, Constantin, Teatrul de păpuşi din Zagreb – Ali Baba şi cei patruzeci de hoţi de R. Wolff si Teatrul Central de păpuşi din Moscova – Comedia divină de Isidor Stock [Obraztov] (cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965), in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

PARASCHIVESCU, Constantin, Păpuşile în metrou,  în Gong, almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1981 [articol despre festivalul de teatru de marionete ce s-a desfăşurat în staţiile metroului parizian]

PARHON, Victor, Jurnal teatral finlandez, în Teatrul azi nr. 8-9/1997

PATLANJOGLU, Ludmila, Suprarealismul, o cale regală, interviu cu Philippe Genty, Teatrul azi 3-4-5-6/1998

POPOVICI , Alecu, Festivalul Internaţional [cronici …spectacolul din Finlanda, Taiji  Kavajiri de la Teatrul Puck din Tokio; Bulgaria – Băiatul  şi vântul, Varna], in Teatrul nr. 7/1958

POPOVICI , Alecu, Festivalul Internaţional [cronici URSS], in Teatrul nr. 7/1958

POPOVICI, Alecu, [Festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete] Gazeta literară, 22 sept. 1960.

POPOVICI, Alecu    – [Festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete] in Scânteia tineretului nr. 3539/1960

POPOVICI, Alecu, Eroi mici, gânduri mari. Dupa festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi [referiri la spectacolele din festival] in Teatrul, nr. 11 –  1964

POPOVICI, Alecu, Oraşul viselor, Teatrul din Cairo  [regia şi scenografia Nagy Shaker; cronică cu ocazia Festivalului  Internaţional de la Bucureşti 1965] in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

PORUMBACU, Veronica, Festivalul Internaţional [cronica R.D.Germana], in Teatrul nr. 7/1958

POTRA, Florian, Festivalul Internaţional [cronica Austria], in Teatrul nr. 7/1958

POTRA, Florian, Festivalul Internaţional [cronica Mongolia], in Teatrul nr. 7/1958

RÂPEANU, Bujor T., Oaspeţi de peste hotare, [Max Jakob, S. Obraztov, Paul – Luis Mignon, Ossia Trilling, George Speaight, Natalia Smirnova, Albert Botbol, Ludwig Krafft, Jan Malik, Maria Signorelli, Jean – Loup Temporal, Ali El Ray, Carl Schroeder, Harro Siegel, H. Purschke, D. Szylagyi, Sabri Essat Siyawsgil, Michel Meschke, Yves Joly.] in Teatrul nr. 9/1965

RÂPEANU Bujor. T., Gilles et ses marottes (Franţa) şi El. Chasky (Bolivia) – cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

RÂPEANU, Bujor.T., Spectacole bulgare [Teatrul Central de păpuşi din Sofia; Hop-Top-omuleţul desenat – animarea decupajelor din celon colorat; Parabolele omului- cabinet negru; Ceasornicarul de Ivan Teofilov] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

SILVESTRU, Valentin, Arta păpuşarilor, azi, in Contemporanul nr. 39 (728) 23 septembrie 1960 [despre al doilea festival internaţional de la Bucureşti; v. festivaluri, Bucureşti 1960]

SILVESTRU, Valentin, Orientări în dramaturgia pentru păpuşi, in Contemporanul nr. 40 (729) 30 septembrie 1960 [despre al doilea festival internaţional de la Bucureşti]

SILVESTRU, Valentin, Teatrul de umbre din Malaezia, in România literară nr. 38/ 20 septembrie 1973

SILVESTRU, Valentin, Marionetele lui Roser, in România literară, nr. 43/24 oct.1985

SILVIU GEORGE, Renée, Marea artă a păpuşarilor cehi [Teatrul central de păpuşi din Praga, Jan Malik]  in Contemporanul nr. 49(479) /9 dec. 1955

SOLOMON, Petre, Festivalul Internaţional [cronica Jugoslavia], in Teatrul nr. 7/1958

STRACULA, Attila, Teatre din Budapesta, in Teatrul azi nr. 3/1997

SUNJICI, Ignacije, [director al Teatrului de Marionete din Ljubljana; turneu in Romania cu spectacolul Pasarea de aur de Dusan Jovanovici; interviu] in Tribuna Sibiului, 29 mai 1979

TUTUNGIU, Paul, Cu artistul vietnamez Duong Ngoc Duc despre vechi forme teatrale, valorificarea traditiei, osmoza artistica in Teatrul nr. 11-12/1985 [teatrul vietnamez pe apa]

VALTER, Radu, Oaspeţi de peste hotare: teatrul de umbre din Malaezia, in Teatrul nr. 10/1973

VELLIANITIS, Theodoros, [interviu] in Rampa, 24. 04. 1924 [referire la teatrul de papusi traditional Karagoses care se juca la Atena in 1834]

* * *   Teatru de păpusi tradiţional japonez la teatrul Odeon, Acasa.ro, 28 nov. 2009 (Shinnai Joruri si Hachioji Kuruma Ningyo).

* * * Spectacolul „Chopin – Impresii”, Prezentat de Teatrul de Păpuşi din Białystok La Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii si Tineret, Iaşi; Institutul cultural polonez, 1 Octombrie, 2010, http ://www.getyourip.ro/01/10/ 2010 /spectacolul-„chopin-impresii”-prezentat-de-teatrul-de-papusi-din-bialystok-la-festivalul-international-de-teatru-pentru-copii-si-tineret-iasi.html

INTERVIURI, MARTURII, CREATORI

AGACHI, Ion, „Acum, văd că se face teatru şi fără talent!”, interviu cu Ion Agachi, in Evenimentul, 5.04.2012, http ://m.ziarulevenimentul.ro/stiri/Interviu/a-acum-vad-ca-se-face-teatru-si-fara-talenta–53108.html, interviu de Gina Popa

ALBOIU, Rodica, Păpuşarul, înainte de orice, este suflet! Este o profesie pe care daca nu o poţi transmite din sufletul tău, prin mâna, ghemotocului de cârpă, mai bine te laşi de meserie,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

ALEXA, Felix, Marioneta din noi [ mărturii], in Teatrul azi nr. 3-4-5-6/1998

ALEXANDRESCU, Liliana, Nu o să mă lecuiesc niciodată de scenă, de basme,  de păpuşi sau de teatru,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

ANCUŢA Roxana Ioana, Marionetele – Micul teatru in lemn insufletit, in Jurnalul National, http ://stiri.rol.ro/print/marionetele—micul-teatru-in-lemn-insufletit-86405. html; http ://jurnalul.ro/cultura/arte-vizuale/marionetele-micul-teatru-in-lemn-insufletit- 10 5870.html [despre teatrul particular al lui Marcelina Jugureanu si Florentin Duse din Canada]

ANDRONESCU, Monica, În Teatrul Ţăndărică de la 16 ani, in Yorick, numărul 56, 20 decembrie 2010, http ://yorick.ro/in-teatrul-tandarica-de-la-16-ani/; (interviu cu Vasile Gheorghe, maestru de lumini la Tandarica despre inceputurile Teatrului Tandarica – sectia papusi)

ANTAL Pál, [După al doilea festival internaţional de păpuşi. Interviu cu directorul – regizor Antal Pal]  in Vörös Zászló, 1960

ANTAL, Pal, [Interviu cu regizorul Antal Pál], in Vörös Zászló, 5 martie 1966.

APETREI, Traian, Traian Apetrei in dialog cu Gabriela Nistorica, extras din cartea Bucuriile mele, aparuta in 2008 la Editura Agata, Botosani, capitol reprodus in stiri.botosani.ro, 26.09.2011

ARSENIE, Dan, “Este nedrept să existe copilărie fără teatru”, in Evenimentul zilei, 19 Septembrie 2009, http ://www.evz.ro/detalii/stiri/este-nedrept-sa-existe-copilarie-fara-teatru-868041.html [Interviu cu Eugenia Barbu, asociatia ACTOR].

AVRAM, Adina, Maestrul păpusar si Interviu cu Cristian Pepino, in revista Gigantica, Bucuresti…

BEREHOI, Liviu, Actorul si partenerul sau, marioneta, in Teatrul nr. 7-8/1986

BONŢIDEAN, Dana, Nu orice actor poate traversa un drum atât de greu,  cum este păpuşăria, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

BORDAŞ, Cristian, Teatrul de marionete rămâne, pentru mine, un loc de iniţiere,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

BOROWSKI, Irina    De vorba cu…. [interviu de P. C. Chitic] Teatrul nr. 6/1986

BOTAR  Edith, Poate peste 30 de ani se va vedea rezultatul a ceea ce am încercat să transmit copiilor, în Semicentenarul  Teatrului  de  Papusi  „Puck“,  1950-2000, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000,  interviu de Daniela Vartic.

BRÂNDUŞ, Miriana, Păpuşa a fost cel mai bun prieten al meu, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

BROJBOIU, Carmencita, „Stilul meu e sa fiu eu insami“. Interviu, 2002, http ://www.observatorcultural.ro/Stilul-meu-e-sa-fiu-eu-insami.-Interviu-cu-Carmencita -BROJBOIU*articleID_236-articles_details.html

BUBURUZ, Bogdan, Mostenitorul celor mai vechi marionete din Romania, in Mesagerul de Cluj, 5 Noiembrie 2010, http ://www.citynews.ro/alba/cultura-23/mostenitorul-celor-mai-vechi-marionete-din-romania-98409/ (Lucian Boldor Sesan despre familia Sesan si primele incercari de teatru de marionete din Romania)

BUCUR, Carmen, Interviu, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

BUDĂU, Laurentiu, Nimeni nu a găsit, încă, reţeta succesului în teatru,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

BUESCU, Mioara, De vorba cu…. [interviu de P.C.Chitic] in Teatrul nr. 6/1986

BUESCU, Mioara,  “Astazi e ziua ta…” – Mioara Buescu, in Jurnalul, 8 februarie 2006, http ://www.jurnalul.ro/calendar/astazi-e-ziua-ta-mioara-buescu-28298.htm

BUZOIANU, Cătălina, Spectacolele de păpuşi m-au învăţat cele mai adevărate raporturi între scenă şi viaţă, între ficţiune şi realitate,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

CAIMACAN, Adela Smaranda, [Interviu], în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

CAIMACAN, Christian, E foarte important sa ştii de unde vii,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

CONSTANTE, Lena, Lena Constante: Sebastian era un veşnic îndrăgostit amărât in Ateneu, Bacău, 6 Aprilie 2010, http ://www.ateneu.info/2010/04/ lena-constante-sebastian-era-un- vesnic-indragostit-amarat/ (interviu de Gabriela Gîrmacea) (date importante despre modul in care a fost angajată la Tăndărica si despre relatia ei cu Elena Pătrăscanu, ca si despre arestarea ei pe nedrept)

CORBU, Julieta, Tot ce mi s-a întâmplat în teatru a fost sub semnul magicului, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

COROIU, Irina,  Prezente romanesti peste hotare cu Margareta Niculescu [Norvegia, stagii UNIMA], in Teatrul nr.10/1982 [interviu cu Margareta Niculescu]

COROIU, Irina, Ţăndărică  din nou în lume (Spania, RFG si Olanda) (Povestesc Irina Niculescu, Radu Valter, Ştefan Lenkisch, Valeriu Simion) in Teatrul, nr. 7-8/1984

CRĂCIUN, Aurel, Orice păpuşar are nevoie de talent şi entuziasm,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

CRIŞAN, Mihai, De vorbă cu Henrik Jurkowski, preşedinte al UNIMA despre o asociaţie care protejează arta… şi cu Margareta Niculescu, vicepreşedinte al UNIMA, despre întilnirea dintre generaţii, Dresda, 1984 [Teatrul nr. 12/1984]

DAMIAN, Horatiu, Cum a fost interzis un spectacol de pãpusi, in Foaia Transilvana, 10. 05. 2007, http ://www.ftr.ro/mobile/index.php?stiri_id=752 [interviu cu Kovacs Ildiko despre spectacolul Ubu de la Teatrul de Papusi din Cluj-Napoca]

DANIEL, Cornelia, Păpuşa de teatru avea o imensă valoare, avea suflet, pentru că, prin mâna păpuşarului, se prelinge sufletul artistului,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

DAVIDESCU, Didina, Destinul unui teatru este similar cu destinul unei fiinţe, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

DAVIDESCU, Horia, De vorbă cu Horia Davidescu, directorul Teatrului de Păpuşi din Craiova [interviu de T. Pau] Teatrul, nr. 5/1974 [despre intemeierea Teatrului de Păpuşi din Craiova; evoluţia teatrului de păpuşi românesc]

DAVIDESCU, Horia, Teatrul a fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea. Cum să nu-i duc dorul?, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

DEJICA, Elena Doina, Ca artist păpuşar trebuie săţi aşezi sufletul în palmă, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

DOBA, Adina, Marioneta este un partener de viaţă, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

DUCEA, Valeria, Necunoscutul act de naştere al lui Ţăndărică, interviu cu Dorina Tănăsescu  Teatrul nr. 9/1968

DUMITRACHE, Silvia, Spunînd poveşti cu păpuşi şi marionete. Interviu cu  Lenuţa şi Sorin Dorobanţu, 12.10. 2012, http ://bookaholic.ro/spunind- povesti-cu-papusi-si-marionete-interviu-cu-lenuta-si-sorin-dorobantu.html. Lenuţa şi Sorin Dorobanţu

EISELE SZŰCS, Zoe, Copilul spectator funcţionează în relaţia cu universul şi dumnezeirea, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

FARCA, Adrian,  Cândva se făcea artă pentru artă, astăzi se face artă pentru bani, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

FARCA, Ioan ştefan, Copilul a fost o bucurie şi o împlinire în profesia mea  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

FAUR, Sanda, [interviuri cu Obraztov, Maria Signiorelli, Szilagy Dezsö, Horia Davidescu] in Flacăra, 25 sept. 1965

FORNA-CHRISTU, Aneta, Mâna păpuşarului, împreună cu sufletul acestuia,  dăruiesc viaţă păpuşii! Ce poate fi mai frumos?, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

GANEA, Mariana, Teatrul de păpuşi este un act artistic formidabil de rotund, de consistent, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

GAVRILĂ, Cristiana, Pepino, ochiul din spatele păpuşilor, in TimeOut nr. 48, 7-13 dec. 2007, (interviu cu Cristian Pepino, referiri la spectacolul Candid)

GERU, Gina, Competitia în teatru naşte calitate,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

GHEORGHE, Iulian,Teatrul este o forma de religie pentru copii în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

GHERGHILESCU, Vasile, Actorul păpuşar este un actor complet, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

GRAD, Justin, Interviu, in Teatrul, nr. 11/1974

GREGORIAN, Eustatiu, Fără îndoială, păpuşa continuă să trăiască… undeva!,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

GORNIC, Maria, A trai in lumea păpuşilor, in revista Teatrul nr. 7-8/1986

GUGU, Corina, Cristian Pepino: Papusile, acasa si in lume, (interviu, Congresul UNIMA de la Budapesta, teatre subventionate si teatre particulare, teatru pentru adulti si teatru pentru copii, tineri creatori – Mona Chirila, Bogdan Dragulescu etc.), in Cultura nationala, anul I, nr. 20, joi 3 octombrie 1996

HARAG György, [interviu în limba maghiară despre teatrul de păpuşi] in Vörös Zászló, 24 mai 1967 [Olga Apostol]

HARAG György, [Koch Mária: Interviu cu Harag György], in Vörös Zászló, 6 iun.1967, [Tg. Mures]

HOGEA, Toma, În teatrul de păpuşi, realitatea poate fi transformată în fantezie,  despre Petru Valter, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

HOGEA, Toma, Dorina Tănăsescu a fost o “instituţie artistică, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

ICHIM, Florica, În teatrul de păpuşi ai libertate, ai autenticitate, poţi să fii sincer, interviu cu Cristian Pepino, in România liberă, 2 aprilie 1997

ION CRISTEA, Alexandra, În mâinile ei, păpuşile vorbesc, in Sibiu 100%, Nr. 219/2012 [despre Lilly Krauss – Kalmár] http ://www.sibiu100.ro/_old/index .php?page=articol&sursa=articole&id=2535&titlu=%CEn_m%E2inile_ei,___p%3 pu%BAile_vorbesc

ISBÂNDA, Elena Liliana, Păpuşa a fost si este, pentru mine,  un altfel de «instrument» decât oboiul, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

KET GROZA, Ioan, Ganduri si amintiri cu „Marionete” in Aradon Stirile orasului Arad, 26 august 2011 (interviuri cu Zizi Frenţiu, scenograf, Mihai Frangopol, fiul regizorului Cristian Frangopol, întemeietorul Teatrului de Marionete Arad, Ion Mânzatu, regizor, fost director al Teatrului de Marionete Arad, Cristina Pepino, scenograf, Cristian Pepino, regizor, Zoe Eisele-Szűcs, pictor, scenograf, Julieta Corbu Ceban, actriţă)

KIVU, Dinu,  Invitatul nostru: Brânduşa Zaiţa Silvestru, Sunt o Bibab, in Teatrul nr. 9/1983

KOVÁCS Eszter, “A bábszínész szíve a kezében kell dobogjon  / Inima  păpuşarului trebuie să îi bată în mână – interviu cu Bandura Emese, în Szatmari magyar Hirlap, Satu-Mare, 25 martie 2013, http ://www.magyar-hirlap.ro/kultura/a- babszinesz-szive-a-kezeben-kell-dobogjon-interju-bandura-emese-babszinesszel/ [despre infiintarea teatrului de păpuşi din Satu-Mare]

KOVÁCS Ildikó, [interviu despre viitoarea montare la Tg. Mureş  cu Sânziana şi  Pepelea ] în Steaua roşie, noiembrie 1965

KOVÁCS Ildikó, Există taine, tainele artei şi este bine să le acceptăm, în Monografia Teatrul de Papuşi „Puck“ 1950-2000, interviu de Daniela Vartic

KOVÁCS Ildikó, Interviu, in revista Maninfest, http ://www.maninfest. ro/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=2

KOZSIK Ildikó, Interviu cu Cristian Pepino, 17. 05. 2010, http ://www.uat.ro/index. php?pg=news_details&nwid=276&lg=4&lv=2

LAZĂR, Simona-Nicoleta, Despre fiinţa păpuşii [interviu cu Valeriu Simion] Deşteptarea, Bacău, 14. 06.1998

LEAHU, Oana, Respect şi iubesc atât actorii cât şi păpuşile şi îmi place să lucrez în echipă, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012.

LEAHU, Oana, Cred că în fiecare om există variaţii de culoare…, interviu de Mircea Sorin Rusu, revista Teatrul azi, nr. 12/2011

LENKISCH, Panu, Teatrul de animaţie este primul contact al copilului şi al adolescentului cu arta, [despre Stefan Lenkisch], în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

LENKISCH, Ştefan, Interviu, in Teatrul nr. 11/1974

LEPĂDATU, Valentina, Fiecare ne naştem cu ceea ce trebuie sa facem mai târziu. Papuşa a însemnat viaţa mea, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

MARIAN, Mona, Copiii sunt un organism cu aură de lumină, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

MAREŞ, Ana, Pasiune. Rovena Paraschivoi şi-a dedicat viaţa teatrului. Secretele actorilor-păpuşari, 25 Martie 2010, http ://www.romanialibera.ro/ actualitate/locale/secretele-actorilor-papusari-181387.html

MĂRGINEAN, Carmen, Marioneta este pianul la care eu cânt, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

MOIANU, Simona, Actorul-păpuşar este rădăcina unui spectacol,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

MOLDOVAN, Adela, Marioneta este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui teatru, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

NICOARĂ, Ana Maria, Cine nu are emoţii nu-i actor, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

NICOLAU, Mircea, De vorba cu… [P.C.Chitic] in Teatrul nr. 6/1986

NICULESCU, Irina, Atenţie ! Premieră! [interviu realizat de Doina Berchină] in Contemporanul nr. 41 (1874) 8 oct. 1982

NICULESCU, Margareta, Dialoguri de atelier cu Margareta Niculescu, despre drumul lui Ţăndărică, frumos şi autentic, nevoia de schimbare, ucenicie, copiii din ziua de azi [inteviu de Ileana Popovici] Teatrul, nr. 8/1974

NICULESCU, Margareta, Interviu, in Teatrul nr. 11/1974

NICULESCU, Margareta, [proiectele Teatrului Ţăndărică – Povestea soldatului, Petrică şi lupul, Pisica de una singură] România literară, nr. 37/11 sept. 1975]

NICULESCU, Margareta, [interviu de Mira Iosif, Constantin Radu-Maria, Ionuţ Niculescu] in Teatrul nr. 9/1978

NICULESCU, Margareta, Lumea fascinantă a teatrului pentru copii [interviu realizat de catre Călin Căliman] Contemporanul nr. 22 (1699) 1 iunie 1979

NICULESCU, Margareta, Interviu // [Teatrul nr. 10/1982]

NICULESCU, Margareta, Un turneu de succes în Spania. Convorbire cu…..[despre turneul din Spania cu spectacolele Nocturn Stravinski si Punguţa cu doi bani] [interviu realizat de Dinu Kivu] Contemporanul nr. 4 (1889) 21 ian. 1983

NICULESCU, Margareta, De vorbă cu….. despre întilnirea dintre generaţii, Dresda, 1984, [interviu de Mihai Crişan] Teatrul  nr. 12/1984 [Congres UNIMA si festival Dresda]

NISTORICĂ, Mihaela, Copilul, dacă nu doreşte să vadă un spectacol, înseamnă că noi, actorii-păpuşari, am greşit undeva,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

OLARIU, Oana, Toma Hogea, interviu, site Departamentul de Jurnalistică si Stiintele Comunicării al Facultătii de Litere de la Universitatea Al.I.Cuza Iasi, 11 decembrie 2007

PANU, Rodica, Actorul-păpuşar este un soldat al artei, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

PAŞCA, Paloma, Cu Tandarica la Venetia. In final toti au scandat: Bravi!, in Curierul National, 22 febr. 1994 [interviu cu Cristian Pepino despre turneul la Venetia]

PATLANJOGLU, Ludmila, Interviu cu Irina Niculescu, in Teatrul nr. 2/1984,[esenţa tragică a marionetei]

PĂUN, Mihai, Tot ce am realizat a însemnat pentru mine o existenţă profund emoţională,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

PEPINO, Cristian, In teatrul de păpuşi ai libertate, ai autenticitate, poţi sa fii sincer  [interviu de Florica Ichim]  in România liberă, 2 aprilie 1997

PEPINO, Cristian, Animaţia este o artă care se înnoieşte oricum [interviu de Carmen Mihalache-Popa], in Deşteptarea, Bacău, 16.11.1998

PEPINO, Cristian, Lumea ar fi mai bună dacă oamenii ar fi mai respectuoşi şi mai buni cu semenii lor. Să facem asta măcar în teatru,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

PEPINO, Cristina, Nu sunt scenograf, sunt un om curios şi niciodată pe deplin satisfăcut de ce a făcut, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

POP, Amalia, Teatrul de animaţie este cel mai aproape de leagănul copilăriei  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

POPA, Teodora, Păpuşile nu sunt niciodată la fel, trebuie să le descoperi,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

PRISĂCARU, Rodica si PRISĂCARU, Mugur, Păpuşa este pentru mine prelungirea spiritului meu, e semnătura mea artistică, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

PRISECARU, Valentin, Ce părea la început o joacă, a devenit devotament consacrat bucuriei copiilor, preluat din „Semicentenarul 1951-2001“ al teatrului de păpuşi din Bacău,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

RADU, Georgeta Maria, Copiii sunt «îngerii» care ne dau puteri de a merge mai departe, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

RĂŢESCU, Mircea Radu, Din cârpele mamei mi-am facut o păpuşă,  în publicatia „Semicentenar 1951-2001“, editor Octavian Voicu, Bacau.

ROGOJINSCHI, Marius, “Sper sa descopar cu adevarat  o frantura de fericire”. Interviu cu… [consemnat de Laura Paulet], in Cuzanet Supliment, 23 octombrie 2010; http ://www.cuzanet.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=92 0 4 & Itemid=67

ROŞIIANU, Cristina, Compromisuri nu am făcut niciodată în profesie; dacă nu am avut ce spune, am preferat să tac, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

SILVESTRU,  Aurelia, Teatrul e un loc sacru, unde ne deschidem sufletele,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

SIMION, Valeriu, Cel mai incomod spectator este copilul; dacă nu reusesti să-l cuceresti, e semn că trebuie să te lasi de meserie în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

SIMŐ ENIKŐ, Noi, creatorii de spectacole, avem bucuria de a trăi în preajma copiilor şi de a ne înnobila sufletele din candoarea şi puritatea lor,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

SÂRBU, Daniel, Gepetto Pepino, (interviu cu Cristian Pepino), Cluj-Napoca (Frumoasa si bestia, cartea de constructie de papusi etc.)

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Să stăpânesti arta de a te face invizibil [interviu de Adina Bardaş], Teatrul azi 10-11-12/1996

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, „Păpuşa trebuie s-o simţi“, interviu de Raluca Tulbure, revista Teatrul azi Nr. 3-4-5/2010

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, O păpuşă te face să gândesti pentru că trebuie să-i dai viaţă, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

SIMION, Valeriu, Despre fiinta păpuşii [interviu de Simona-Nicoleta Lazăr] Deşteptarea, Bacău, 14.06.1998

SOLOCEANU, Mihaela, Actorii păpuşari sunt îngerii care ne evocă minunea,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

SOLOMON, Elena, Orice profesie are şi un final,  trebuie să ştim să-l preparăm vreme de o viaţă în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

STANCIU, Gina, C. Pepino: “Cine vine la teatru este iubitor de cultura”, in Citynews Cluj, 07 oct. 2009. Interviu cu Cristian Pepino.

STECIUC, Liviu, Interviu, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

STÂNGĂ, Mirela, Eugenia Tărăşescu-Jianu, “un copil al orasului”  dedicat scenografiei, in Ziua Constanta, 22 ian. 2008;  http ://www.ziuaconstanta .ro/stiri/cultura/eugenia-tarasescu- jianu-un-copil-al-orasului -dedicat- sceno grafiei -226310.html  [interviu cu Eugenia Tărăşescu-Jianu]

STRATONOV, Smaranda, Viaţa mi-a oferit poate mai mult decât ma aşteptam, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

ŞEPTILICI, Ara, “Am invatat de la copii sa refuz lucrurile in care nu cred”, interviu cu Cristian Pepino, in Cultura, nr. 1, 12-18 ianuarie 2005

TAVITIAN, Anaid, Eu vreau să fac aici un teatru de păpuşi!, in volumul Metamorfoza unui vis, Editura Ex Ponto, Constanta, 2011, despre Claudiu Cristescu, reprodus si  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

TAVITIAN, Anaid, Copilul a fost oaza mea de linişte, de echilibru şi de bucurie, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

TAVITIAN, Anaid, Gigi a împrumutat păpuşilor umorul şi tandreţea ei, în volumul Metamorfoza unui vis, Editura Ex. Ponto, 2011 [despre artista Gigi (Georgeta) Nicolau de la Teatrul de Păpuşi din Constanţa].

TĂNASE, Florentina,  De fiecare dată mi-am dorit să mânuiesc o marionetă. Lucrul făcut cu pasiune mi-a adus mari satisfacţii, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

TĂRĂŞESCU-JIANU, Eugenia, Dumnezeu ne trimite pe pământ cu dorinţa de a face ceva şi sunt mulţi trimişi ca să facă teatru de animaţie, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

TEODORESCU, Adriana, Mergand cu papusa umar la umar, interviu cu Rodica Prisăcaru, 12 martie 2009, http ://a-din-gag.blogspot.ro/2009/03/rodica-sau-despre-talent-si- delicatete.html [Adriana Teodorescu a realizat un ciclu de interviuri publicate in revista Mozaicul si reproduse in site-ul fundatiei GAG]

TEODORESCU, Adriana, Cavalerul păpuşilor; Divanul cu păpuşi, Interviu cu Mihai Brumă-Uzeanu, 13 aprilie 2009, http ://a-din-gag.blogspot.ro/2009_04_01_archive.html

TEODORESCU, Adriana, Divanul cu păpuşi. Interviu cu Mugur Prisăcaru. 1 mai 2009,  http: //a-din-gag.blogspot.ro/2009_05_01_archive.html

TEODORESCU, Adriana, Cristina Pepino on divan, 26 septembrie 2009, http ://a-din- gag.blogspot.ro/2009_09_01_archive.html

TEODORESCU, Adriana, Alexandra Davidescu printre papusile de pe divan, 31 octombrie  2009, http ://a-din-gag.blogspot.ro/2009_10_01_archive.html

TEODORESCU, Adriana, Valentin Dobrescu pi divan, cum undi? in Mozaicul!, 18 octombrie  2009, http ://a-din-gag.blogspot.ro/2009_10_01_archive.html

TUDOR-TOMESCU, Loredana, “Adevărul nu mangaie pe crestet pe nimeni”, in Revista Noi, NU!, 19 Noiembrie 2007, (Interviu cu actrita si regizoarea Maddy Slabacu, după 23 de ani de (auto)exil)

TUDOR-TOMESCU, Loredana, (Teatrul) Tandarica: O poveste de iubire, in http ://www.cuvantul.ro/articol/?artID=5&nr=366 [Interviu cu actrita si regizoarea Maddy Slabacu]

TUDOR-TOMESCU, Loredana, La antipozi, de vorba cu romanii frumosi (1) – Cătălin Anastase, http ://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/JURNA LISTICA/ Interviu%20cu%20Catalin%20Anastase%20de%20Loredana%20 To mescu.htm [referiri Maddy Slabacu]

TULBURE, Raluca, Aneta Forna Christu: „Unui artist îi trebuie chemare, talent, imaginaţie, pasiune, studiu, tehnică, răbdare şi DRAGOSTE“, interviu revista Teatrul azi, nr. 7-8-9/2011

TULBURE, Raluca, Cristian şi Cristina Pepino: „Teatrul de animaţie este o lume pe care trebuie so inventezi aproape în întregime. Ca şi cum ai crea o nouă lume“, interviuri, in revista Teatrul azi, nr. 5-6/2011

TULBURE, Raluca, Justin Grad: „N-am regrete“, interviu, revista Teatrul azi, Numărul 1-2/2010

TURLEA-CHIFU, Cornelia, Interviu cu Ioan Brancu – Laureat al premiului UNITER 2008 in Reteaua literară, 28  iulie 2008

VARTIC, Daniela, Interviuri, in vol. Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000 .- ISBN: 973-99698-7-9 (Vasile Dan, Constantin Cubleşan, Ion Vlad, Botár Edit, Kovács Nemere, Kovács Ildikó, Sigmond Júlia, Egyed Emese.

VLAD, Ion,  [interviu] in vol. Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000

VOICU, Delia, Un teritoriu al libertătii, in Romania liberă, 10 noiembrie 2000 (interviu cu Cristian Pepino)

WEBER, Viorica,  Si astăzi mai vorbesc cu personajele mele,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

ZOLLA, R., Păpuşarul, in revista Teatrul nr. 1/1970

ZOLLA, R., Păpuşarul, [interviu si prezentare; despre inceputuri si despre activitatea sa in Israel], in http ://www.atac-online.ro/cultura–culte_23/]

DIRECTORI, MANAGERI, INTERVIURI, EVOCARI, PROIECTE

BERCEANU, Doina Rodica, Povestea de dincolo de poveste, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

BOGĂŢAN, Ioana, Păpuşile sunt iubite de cei care le mânuiesc, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

BOROIANU, Radu, Ţăndărică între ieri şi mâine [despre activitatea teatrului] Contemporanul nr. 22 (2115) 29 mai 1987

CHIRPAC, Florin,  Interviu, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

COSTIN, Calistrat, Fără păpuşari viata copiilor ar fi atât de pustie, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

DĂNĂILĂ, Natalia, Ce e nou… [repertoriul Teatrului Luceafărul din Iasi, proiecte] Teatrul nr. 3/1987

FLAVIA – , Interviu cu Dan Ţopa despre premierele teatrului pentru copii din Targoviste, in http ://www.stiridebine.ro/interviu-dan-topa-premiere-teatru-mihai-popescu-targoviste/, 22/02/2010 [ interviu cu Dan Ţopa, directorul Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret]

FODOR Zeno, [interviu in limba maghiară] în  Steaua roşie nr. din  20 oct. 1986

GRIGORAŞ, Mihaela, [interviu despre spectacolul Regele cocoşat de Herbert Helken, regia Bogdan Drăgulescu, Teatrul Gong din Sibiu – 1997], in Rondul, Sibiu, 26 noiembrie 1997

HOGEA, Toma, despre Ana Predescu-Utto, De la primii intemeietori ai teatrului de păpuşi românesc a invăţat legile scrise şi nescrise, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

HOGEA, Toma, Păpuşa şi marioneta sunt instrumente care trebuiesc apreciate, respectate şi iubite, despre Cristian Frangopol, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

LAMBRU, Steliu, Teatrul Ţăndărică, site-ul Radio Romania International, 2008-08-04 (interviu despre contributia lui Elena Patrascanu Veakis la infiintarea Teatrului Tandarica in 1945). Transcrierea unei inregistrari de arhiva din 1983.

MOCANU, Călin,  Destinul are forma minţii! Dacă îţi asumi acest lucru, înseamnă că trebuie săţi susţii legenda personală şi să ţi-o comunici bine,   în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

NECULCE, Maria, 17 ani de activitate creatoare/ Din istoria Teatrului de Păpuşi, in Înainte, nr. 7277 (16 mai 1968), pp. 1, 2 [bilanţ de activitate] Teatrul pentru Copii Brăila

OLARU NENATI, Lucia, Interviu, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

RODEAN, Nicolae, Kasperle hat perspektiven [Teatrul de păpuşi are perspective, interviu],  in Hermannstädter Zeitung, 14 martie 1969

RUSU, Marius, Teatrul de păpuşi este o muncă de echipă,  în spectacolul de animatie nu putem izbândi decât împreună,  în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012,

SANDU DOMINTE, Andreea, Voi lupta pâna la capătul drumului şi acolo va fi o nouă casă a păpuşilor în Bacau, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

SFÂRLEA, Al., [interviu cu directorul Marius Aron despre repertoriul Teatrului Arcadia din Oradea] in Crişana, 7 octombrie 1999

STANCU, Stelian, Dacă Dumnezeu m-a ajutat să fac teatru,  eu am întors acest «dar divin» spre societate, prin muncă, în volumul Toma Hogea, Despre arta păpuşarilor români, Dialoguri cu maeştrii scenei, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2012

TAVITIAN, Anaid, Muezel a fost şi este sufletul teatrului de păpuşi, în volumul Metamorfoza unui vis, Editura Ex. Ponto, 2011.

TONITZA-IORDACHE, Michaela, Teatrul Tăndărică – evoluţie şi program, în Caietul aniversar „Tăndărică 1945-1995“, editor Raluca Tulbure

TONITZA IORDACHE, Michaela, [interviu] [Irina Coroiu] in Teatrul nr.11-12/1986

TONITZA IORDACHE, Michaela, Ţăndărică la Charleville-Mezieres [1991, ref. Visul unei nopţi de vară, De-a Vasilache, Dialoguri-Urmuz] [interviu, consemnat de Irina Coroiu] Teatrul azi nr.  1-2/1992 

TERAPIE

ALEXA, Aurelia, Copiii cu cancer, ajutaţi prin teatrul de păpuşi să înţeleagă  boala şi necesitatea tratamentului, http ://www.mediafax.ro/social/copiii-cu- cancer-ajutati-prin-teatrul-de-papusi-sa-inteleaga-boala-si-necesitatea- tratamentului-10375145; 6 dec. 2012 [Peste 1.000 de copii aflaţi în tratament  oncologic în şase spitale din Cluj, Iaşi, Timişoara şi Bucureşti au fost  ajutaţi să înţeleagă boala, necesitatea spitalizării şi a tratamentului prin  identificarea cu personajul de poveste Leul Curajos.] [voluntar Oana Rusu]

BARBU, Delia S., Terapie cu desene si teatru de păpusi la Spitalul de Copii din Timisoara; in Timis Online,  http ://www.tion.ro/terapie-cu-desene-si-teatru-de-papusi-la-spitalul-de-copii-din-timisoara/news-20110127-01531386

BOZÎNTAN – DUMITROV, Florentina, Teatrul de păpuşi –  o cale spre lumea micuţilor cu autism, 26 Octombrie 2010, http ://www.cugetliber.ro/stiri-sanatate-teatrul-de-papusi-o-cale-spre-lumea- micutilor-cu-autism-70340 [trupa Sufletel; Constanta; Rodica Parase – artist păpuşar; program de dezvoltare a comunicarii verbale]

EDUCATIE, CULTURA

IOIL, Eleonora, Teatrul de păpuşi mijloc atractiv de popularizare a cărtii; Eleonora Ioil, Biblioteca Judeteană Constanta, in Biblioteca : Revista de bibliologie si stiinta informării. – Nr. 6-7/1990.

ARTICOLE

Articole scrise de autori români.

Cronici, mărturii, portrete

[articolele sunt aranjate după numele autorilor; cele fara numele autorilor au fost puse la sfarsit si ordonate dupa data aparitiei]

A

ACHIMESCU, Ildiko, Teatrul in spiritualitatea cetătii, II, in Orizont nr. 8/1987

A. D., Spectacolul “Harap-Alb”, în premieră la Teatrul de Păpuşi [Baia Mare] [Adaptare de Alina Hiristea, după Ion Creangă], în Informaţia zilei, Baia Mare, 2008, 21 martie

ADRIAN Miklós, [Spectacolul de început de stagiune la Teatrul de Păpuşi „Rândunica roşie” Tg. Mures] in Népújság, 30. dec.1950

AIONESEI, Monica, Capra cu trei iezi la “Vasilache”, în Evenimentul de Botoşani, Botoşani, 2010, 8 mai

AIONESEI, Monica, Fata babei şi fata moşneagului la “Vasilache”, în Evenimentul de Botoşani, Botoşani, 2010, 13 februarie

AIONESEI, Monica, Fata babei şi fata moşului la “Vasilache“, în Evenimentul de Botoşani, Botoşani, 2009, 4 iulie

AIONESEI, Monica, Punguţa cu doi bani la “Vasilache”, în Evenimentul de Botoşani, Botoşani, 2010, 13 februarie

Al. P. – v. POPOVICI, Alecu

ALBU, Bianca, “Ivan Turbincă” pe scenele din ţară, în Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi, Botoşani, 2006, 19 octombrie

ALEXANDRU, Adrian – [cronica la Sus… sus… tot mai sus la Teatrul de păpuşi din Craiova, Luceafărul, 13 martie 1965

ALEXANDRESCU, C. – [Vrajitorul din Oz, Tăndărică, cronica] in România liberă, 5/12/1967

ALEXANDRESCU, Mircea, Stagiunea la păpuşi, in Contemporanul nr. 42 (628) /24 octombrie 1958, [comentarii la stagiunea de la Tăndărică – Mâna cu cinci degete, Păţaniile unei păpuşi de lemn]

ALEXANDRESCU, Mircea, Tăndărică grăbeste pasul, in Contemporanul nr. 46 (684)/ 20 noiembrie 1959 [spectacolele Păcală, Ala-bala portocala, Păţaniile unei păpuşi de lemn, Isprăvile viteazului Heracle]

ANCUŢA, Roxana Ioana, Oscarul păpuşilor, in Jurnalul National, 10 decembrie 2007 (Festivalul Bucurii pentru copii, Bucuresti)

ANCUŢA, Roxana Ioana, Marionetele – Micul teatru in lemn insufleţit, in Jurnalul National, 16 octombrie 2007 (Marcelina Jugureanu şi Florentin Duse, Canada)

ANGHEL, Dan, Ion Creangă, jucat la Teatrul de Păpuşi Puck [Teatrul de Păpuşi Puck Cluj-Napoca: Soacra cu trei nurori, scenariul şi regia Bogdan Ulmu] în Adevărul de Seară, Cluj, I, 2009, 3 dec.

ANGHEL-DOBRE, Carmen, Am veni în România, dar nu cunoaştem drumul!”, in Jurnalul national, 10 aprilie 2011 (turneu al Teatrului Colibri din Craiova cu piesa „Fata moşneagului şi fata babei” de Ion Creangă, regia: Todor Valov, scenografia Stefka Kyulieveva).

ANGHEL, Dumitru, La Teatrul de Păpuşi: “Băiatul şi vântul” de Nadia  Trandafilova [Regia Marius Exarhu, ilustraţia muzicală Mihai Roman, distribuţia Ionica Encuţu, Gh. Gruia, Şt. Teodorescu, Florica Mihăilescu,  Carmen Brânzaş, in Înainte, Brăila, Nr. 6771 (25 sept. 1966), pg. 2

ANGHEL, Simona, O suuuper “Capră cu trei iezi”! [Premieră Teatrului pentru Copii şi Tineret din Constanţa, în regia lui Gabriel Apostol] în Cuget liber, Constanţa, 2009, 23 feb.

ANGHEL, Simona, Premiu UNITER pentru Aneta Forna Christu in Ziarul Cuget Liber, 3 Martie 2011, http ://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-premiu-uniter-pentru-aneta-forna-christu-77627

ANGHEL-DOBRE, Carmen, Păpuşi care au făcut istorie, Jurnalul National, 12 decembrie 2010 (expozitia de păpusi de la Muzeul National)

ARDELEANU, Ion, Elogiu păpuşarilor in Steaua Roşie, 22 aprilie 1969. [Tg. Mures]

ARGHEZI, Tudor, Cu păpuşile lui Obraztov, revista Teatrul nr. 6/1956

ARIEŞANU, Ion, Punguţa cu doi bani, Spectacol inaugural al Teatrului de păpuşi, în Drapelul roşu, Satu-Mare, XIV, 1957, 3844

ARAVANDINOS, Olga, În premieră la Teatrul de păpuşi; Piesa “Circul” de Cicerone  Theodorescu, in Înainte, Brăila, nr. 7112 (2 nov. 1967), pg. 3

ARON, T., [cronica Dragonul vesel de Mircea Petre Suciu, regia Ion Handoreanu] in Tribuna Sibiului, 13.02.1975

ARON, T., [cronica Balada vremii care trece de Marcel Mayan – Aristide Charpentier, 1977, sectia romana, regia Lilly Krauss] in Tribuna Sibiului, 13.02.1977

ARTENE PENCIU, Roxana, Fenomenul „Ţăndărică” in http ://www.viata-libera.ro/ cultura/21450-fenomenul-%E2%80%9Etandarica%E2%80%9D?print=1, 30 octombrie 2010 [despre spectacolul Pinocchio, Teatrul Tandarica, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino]

ATANASIU, Eugen, [cronică la Aventurile lui Tom şi Huck , Teatrul de Păpuşi din Craiova], in România liberă, 5 oct. 1956.

AVRAM, Vasile, Pledoarie pentru teatrul de păpuşi [revista Transilvania nr.3/1983]

B

BACALU, Mihai, Traian Savinescu a adus ‘Muzicanţii…’ la Cluj, in Adevărul, 3 feb. 2010

BACIU, Dorin, …..[…..] Gazeta de Botoşani, decembrie 1977 [cronică la spectacolul Adam şi Eva,  Teatrul de Păpuşi Vasilache din Botoşani]

BAHOR, Gina, În premieră la “Cărăbuș” – “Aladin și lampa fermecată”, in Libertatea, Brăila, An 1999, V. an X, nr. 2455 (22 febr. 1999), pg. 4 [Teatrul  pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

BAJOR Andor, [Prefaţă la piesa pentru păpuşi Ördögűző tarisznya (Traista fermecata) de Sütő András], in Vörös Zászló, 4. mai 1968. [Tg. Mures]

BALACI, Paşcu, [cronica Bimbo şi Pantera roz, Teatrul Arcadia Oradea, regia Ion Mainea, scenografia  Kádár Zoltán] in Crişana, 14 februarie 1995

BANU, Cornel, [cronica Cine-i oare Făt-Frumos?, regia si scenografia Constantin Brehnescu, Teatrul de Păpusi Oradea], in Familia, iunie 1982

BANU, George, Povestea celor doi fraţi (Teatrul de păpuşi din Phenian – RPD Coreeana) şi Cucerirea muntelui tigrului (Teatrul de păpuşi din Hunan – China) cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965.

BANU, George, Teatrul despre Vietnam sau presiunea istoriei [in Secolul 20 nr.6-7/ 1971] [articol despre spectacolul trupei Bread and Puppet, Fire]

BANU, George, Un spectacol nu numai pentru copii [cronica – Ţăndarică, Copilul şi ciocârlia, regia şi scenografia Nagy Shaker; referindu-se la formula originală a spectacolului şi la comuniunea cu spectatorii, George Banu scrie: “Aici [în teatrul pentru copii] se ivesc idealuri altundeva murind: colaborarea cu sala, comuniunea reala, intervenţia. Ele sunt diamantele căutate în poveşti.”] România literară nr. 7/ 15 februarie 1973

BANU, George, Teatrul malaezian şi metafora umbrelor [în rev. Secolul 20 nr. 7/1973]

BARANGĂ, Adriana-Laura, Arta din dragoste pentru copii, interviu cu Daniela Antonescu [directoare], in Monitorul de Brăila (2009). An 12, nr.  1592 (27 mar. 2009), pg. 16 [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

BARANGĂ, Adriana-Laura, Dorinţe şi realizări în lumea teatrului; interviu cu actorul Mihai Păun, in Monitorul de Brăila (2009). An 12, Nr.1600 (6  apr. 2009), pg. 5 [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

BARANGĂ, Adriana, Premieră de succes la teatrul „Cărăbuş”! Spectacolul „Unde zbori căluţule?” s-a jucat cu sala plină, in Adevarul.ro , 20 martie 2011, Braila, http ://www.adevarul.ro/locale/braila/Premiera_ de_succes_ la_teatrul_-Carabus-_Spectacolul_-Unde_zbori_calutule-_s-a_jucat_cu_sala_plina_0_4475 5438.html (Teatrul de păpuşi „Cărăbuş”, „Unde zbori căluţule?” de Rada Moskova, în regia lui Nikolov Perveli Vili, scenografia Gheorghe Mosorescu, muzica Cornel Cristei).

BĂCESCU, Maria, Fantezii in tara copiilor, Festivalul Gulliver Galati, in Azi, 22 noiembrie 1999 (Avarul – Baia Mare, premiu regie Gavril Pinte, premiu scenografie Roxana Ionescu; Amnarul fermecat – Ploiesti, regia Cristian Pepino, Marele Premiu. Fantezie de jazz regia Marius Rogojinski, scenografia Mihai Pastramagiu, premiu de interpretare. Aparitia Dictionarului teatrului de papusi, marionete, animatie din Romania. Studentii de la UNATC, profesor Brandusa-Zaita Silvestru).

BĂCESCU, Maria, Caravana cu păpusi, in ABC (Supliment al ziarului Azi), 9 noiembrie 2000 (Festivalul Gulliver Galati 2000, a VIII-a editie; Teatrul Gulliver – trei productii, Scufita rosie, Vasilache, Marioara si invitatii lor – regia Daniel Stanciu [premiul Dan Ganea], Croitorasul cel viteaz [Marele premiu], regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino; Tandarica – Ivan Turbincă (regia Cristian Pepino, scenografia Delia Ioaniu), Motanul incăltat (regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino), Timisoara – Gulliver in tara păpusilor, Craiova – Harap alb, Tinerete fără bătranete – Luceafarul Iasi, Alba Iulia – Micul Print (regia Oana Leahu), Botosani – Asmodee sau Diavolul schiop, Ploiesti – Lampa lui Aladin (regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino), Tandarica – Pasărea de foc, regia Irina Niculescu (premiu de regie), scenografia Mihai Mădescu (premiul pentru scenografie), Oana Leahu premiu de debut, Aurica Dobrescu si Mihaela Petrariu premiul pentru interpretare).

BĂDESCU, Aurel, Teatrul de umbre din Malaezia, in Contemporanul nr. 39 (1402) 21 sept. 1973

BĂDESCU, Aurel, Tyl Ulenspiegel [Ţăndărică, cronica; regia Cătălina Buzoianu, scenografia Liana Axinte, Mihai Mădescu, muzica Mircea Florian, cu Horaţiu Mălăele, Leopoldina Bălănuţă, Papil Panduru, Rodica Negrea] in Contemporanul nr. 22 (1699) 1 iunie 1979

BĂDICĂ, Ion, Valenţe educative ale teatrului de păpuşi [în vol. Modern si modernism, Constanţa 1970]

BĂDILĂ, Radu, Cenuşăreasa de Al. Căprariu [Cluj, regia Aureliu Manea] România literară nr. 39/23 sept. 1982.

BĂDILĂ, Radu, Cartea cu Apolodor [cronica, Cluj, regia Aureliu Manea, scenografia Günter Wallner, muzica Harry Maiorovici] România literară nr. 11/sept.1986.

BĂICUŞ, Iuliana, Contradicţiile kitsch-ului [cronica Prâslea cel voinic – Ţăndărică] Teatrul azi 2/1995

BĂICUŞ, Iuliana, Lumea e o scenă mai mică [Sânziana şi Pepelea de V. Alecsandri, Ţăndărică, regia C. Pepino, scenografia Delia Ioaniu, muzica Nicu Alifantis ] Teatrul azi, nr. 9- 10/1995

BĂLĂIŢĂ, Aurelian – Experimentul teatral păpuşăresc studiu publicat în Colocvii teatrale, Editura ARTES, Iaşi (2004)

BĂLĂIŢĂ, Aurelian – Întâlnire cu Apolodor – o minunată experienţă articol publicat în revista Arta, nr. 1 (2005),

BĂLĂIŢĂ, Aurelian – Reteatralizarea teatrului prin arta mânuirii articol publicat în Colocvii teatrale nr. 7, Editura ARTES, ISSN 1584-4927 (2008),

BĂLĂIŢĂ, Aurelian – Marin Sorescu în teatrul de păpuşi articol publicat în revista Colocvii teatrale nr. 8, Editura ARTES, ISSN 1584-4927 (2009),

BĂLĂIŢĂ, Aurelian – Impresii despre Festivalul International ENCUENTRO TEATRALIA articol publicat în revista Colocvii teatrale nr. 9, Editura ARTES, ISSN 1584-4927 (2009)

BĂLĂNESCU, Sorina, [cronica spectacolul] “Cu Cenusareasa la bal” – Cronica, 1984, 26 ianuarie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi, regia Constantin Brehnescu]

BĂLĂNESCU, Sorina, [cronica spectacolul] “Clovnii” – Cronica, 1984, 4 mai; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

BĂLEANU, Andrei, Un festival şi o revelaţie, in Romania liberă, 3 oct.1970. [Săptămâna teatrelor de păpusi de la Constanţa, despre Copilul din stele, Constanta, regia Geo Berechet]Copilul din stele este un strălucit exemplu de teatru total, dezvăluind încă o dată faptul că arta păpuşărească e una din cele mai complexe. Căci păpuşa animată e sensibilitatea păpuşarului devenită imagine… Spectacolul a fost în acelaşi timp teatru cu măşti, ritual cu adânci rădăcini populare, pantomimă, balet, melopee. Am urmărit cu plăcere şi admiraţie jocul trupei din Constanţa: o admirabilă plasticitate a mişcării, voci armonioase, cu timbru bogat, deplină profesionalitate. Iată aşadar un spectacol-eveniment care stimulează gândirea artistică…”

BĂLEANU, Andrei, Ninigra şi Aligru [Ţăndărică, cronică], România liberă, 2/11/1971

BĂLEANU, Andrei, Spiritul  modern în teatrul de păpuşi  [în volumul  MODERN ŞI MODERNISM,  Constanţa, 1970]

BĂRBUŢĂ, Margareta, Praga teatrală [despre Jan Dvorak, Spejbl şi Hurvinek] Teatrul nr. 6/1958

BĂRBUŢĂ, Margareta, Un pantof fericit, Hercule in căutarea merelor de aur, Patria, Teatrul pentru Copii si Tineret Iasi, in Teatrul nr. 5/1973

BĂRBUŢĂ, Margareta, Tinereţea teatrului. La Piatra Neamţ. [Festivalul teatrului pentru tineret şi copii; referire la Anotimpurile mânzului – Ţăndărică – regia Irina Niculescu, scenografia Ana Puschilă şi Pinocchio – Iaşi, regia Constantin Brehnescu] Contemporanul nr. 45 (1618) din 11 nov. 1977.

BĂRBUŢĂ, Margareta, Ambianta contemporana a unor Seri de teatru antic [referire la spectacolul Metamorfoze – Teatrul de Păpuşi Constanţa, regia Cristian Pepino] Contemporanul nr. 29 (1810) 17 iulie 1981

BĂRBUŢĂ, Margareta, Metamorfoze, Constanta, [regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Tarasescu Jianu] Cronica, 17 iulie 1981

BĂRBUŢĂ , Margareta, Spectacolele trupei Amoros şi Augustin la Bucureşti,  Contemporanul nr. 50 (2039) 13 dec. 1985

BĂRBUŢĂ, Margareta, Surâsul Hiroşimei, [cronica, Ţăndărică, regia şi scenografia Cristian Pepino, cu Gina Nicolae] Informaţia Bucureştiului

BĂRBUŢĂ, Margareta, Teatrul de păpuşi şi de marionete [Informaţia Bucureştiului, 1 iunie 1987]

BĂRBUŢĂ, Margareta, Spectacolul de animaţie vazut din unghiul dramaturgiei, Teatrul nr. 7- 8/1987

BĂRBUŢĂ, Margareta, Sărbătoarea ca stare de spirit- Târgu Mureş [45 de ani de teatru profesionist la Târgu-Mureş, primii 15 doar în limba maghiară; s-au prezentat : Punguţa cu doi bani de Ion Gheliuc dupa Ion Creangă, regia Maria Mierluţ (1987) scenografia Joszef Haller; Cuconiţele mele dragi de Valentin Silvestru după Caragiale (1973) regia M. Mierluţ, sc. Ambrus Imre ; Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri (1993), regia Maria Mierluţ, sc. Eustaţiu Gregorian; la secţia maghiară: Poveşti cu animale de Zsigmond Moricz, regia Antal Pàl, sc. Joszef Haller; Teatrul de păpuşi Guguţa din Chişinău – Tragica comedie sau comica tragedie a lui Punch şi Judy, trad. Paul Tutungiu, regia Victor Stefaniuc, sc. Galina Molotov; Panalal’s Puppets din Vandoeuvres, Elveţia, Tina si Michel Perret-Gentil – Circus ad libitum] Teatrul azi nr. 12/1993 

BĂRBUŢĂ, Margareta –  Târgu Mureş – Pedagogie şi artă, A doua întâlnire a şcolilor şi academiilor europene de teatru [ref. Adunarea păsărilor, Ţăndărică, ATF, Cristian Pepino] Teatrul azi nr. 10-11-12/1994

BĂRBUŢĂ, Margareta, Vocatia intemeierii, in Zece ani de la infiintarea sectiei Păpusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

BĂRBUŢĂ, Margareta, [cronica Frumoasa si Bestia, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino], in Scena, aprilie 2001

BÂRA, Ciprian, Teologul Milan Pavel Şesan, modelul cărturarului desăvârşit, in Ziarul Lumina, 5 Aprilie 2008, http ://www.ziarullumina.ro/articole; 1870;1;8126 ;0;Teologul-Milan-Pavel-Sesan-modelul-carturarului-desavarsit.html

BÂRLĂDEANU, Dan, [articol despre Ion Borţea, celebrul păpuşar tradiţional] Flacăra nr. 30 (1207) / 27 iulie 1978.

BÂRLĂDEANU, Victor, [Elefănţelul curios, ref. Ştefan Lenkisch, cronică] Scânteia, 5/10/1963

BÂRLĂDEANU, Victor – 10 eseuri despre teatrul Ţăndărică de N. Smirnova, recenzie, Teatrul nr.9/1980

BEILIS, Rola,  Anglia (trupa Hogarth in Festivalul international de la Bucuresti), Teatrul nr. 7/1958

BEILIS, Rola, Un spectacol educativ [Ala bala portocala, Ţăndărică, cronică] Teatrul nr.12/1959

BEM NEAMU, Raluca, A scrie o piesă de teatru de umbre pentru muzeu, in volumul Teatrul de umbre la muzeu, Bucuresti, editura Tritonic, 2010

BENKŐ Krisztián, Az übermarionettől a plasztikus balettig (De la supramarioneta la baletul plastic) revista Theatron, PrimăvarăVară 7. (1–2), 2008, pp. 127–128.

BENKŐ Krisztián, Dansul dadaist şi teatrul marionetă al lui Sophie Täuber, in Symbolon, Analele Universitatii de Arta Teatrala Targu Mures, Anul XI. nr. 18, 2010  (teatrul de papusi ca model pentru identitatea postmoderna; papusa ca exemplu pentru corpul post-uman al erei cibernetice; reconstituire a ultimului spectacol dadaist si referiri la scenografia lui Sophie Tauber Arp pentru spectacolul de marionete Regele Cerb, 1918)

BERECHET, Geo, Teatrul de păpuşi   [Familia, nr. 10/1970]

BERECHET, Geo, Cu sau fără paravane? [Comunicare susţinută de tânărul  regizor la sesiunea de comunicări “Modern şi neomodernism”, organizată în timpul “Săptămânii constănţene” … păpuşa se topeşte în mânuitor şi invers. Nu mai există nici păpuşă, nici mânuitor. Există doar FIINŢA, care poate purta orice nume, poate avea diferite aspecte (nu neapărat figurative) şi necesită calităţi de Proteu, şi încă un lucru: să nu se mai recunoască în ea omul.”]  Teatrul nr. 10/1970

BERECHET, Mihai, Elena Patrascanu-Veachis. Cu fruntea sus [in memoriam] in Teatrul nr. 9/1985

BEREHOI, Liviu, Marioneta [construcţie, mânuire etc. – un mic curs despre marionetă, bogat ilustrat de către Nataşa Berehoi] [în Copiii şi teatrul lor de păpuşi, Organizatia Pionierilor din RSR, Consiliul Naţional, Bucureşti 1985]

BEREHOI, Liviu, Actorul şi partenerul sau, marioneta [Teatrul, nr. 7-8/1986]

BERLOGEA, Ileana, Făt-Frumos din lacrimă, [Ţăndărică, regia Margareta Niculescu, scen. Doina Spiţeru] in România literară nr.39/23 septembrie 1982

BERLOGEA, Ileana, Săptămâna teatrelor de păpuşi de la Constanţa 1984, România literară nr. 31/august 1984.

BERLOGEA, Ileana, Mesaj educativ, repertoriu de calitate. Festivalul spectacolelor pentru copii şi tineret de la Focşani, in România liberă, 7 aprilie 1984 (Cununa plaiurilor de Nela Stroescu (Galati), Noul nostru vecin de Vladimir Simon (Tandarica), Crăiasa fără cusur de George Călinescu (Bacău), Inima rece (Constanta), Secretul pădurii bătrane după Dino Buzzatti (Ploiesti)

BERLOGEA, Ileana, Poezia eminesciană pe scena [cronica, Mănuşa, Ţăndărică] [text inspirat de balada lui  Schiller prelucrată de Eminescu; scenariu Brânduşa Zaiţa Silvestru şi Ludmila Szekely Anton, scenografia Mircea Nicolau, interpreţi: Brânduşa Zaiţa Silvestru, Cristina Popovici, Paul Ionescu; sculptorul Iuliu Suteu ] in Teatrul nr.11/1987

BERLOGEA, Ileana, [cronica Fata babei şi fata moşneagului] Contemporanul nr. din 9 iunie 1989

BERLOGEA, Ileana, Dumbrava minunată [Ţăndărică, regia C.Pepino, muzica Nicu Alifantis, interprete Branduşa-Zaiţa Silvestru, Gina Nicolae, scenografia Daniela Voicilă], in România literară nr. 51/dec. 1989

BERLOGEA, Ileana, Zece ani!, in Zece ani de la infiintarea sectiei Papusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tanasescu, UNATC, 14 decembrie 2000

BERLOGEA, Ileana, Dorina Tanasescu, in Zece ani de la infiintarea sectiei Papusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tanasescu, UNATC, 14 decembrie 2000

BIELICZKY Katalin, [Premieră la Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş] in Vörös Zászló, 3 noiembrie 1953.

BIELICZKY Katalin, [Spectacol la Teatrul de Păpuşi], in Vörös Zászló, 13 martie 1955.

BIELICZKY Katalin, [Prefaţă la premiera Háry János] in Vörös Zászló, 27 aprilie1955.

BISTRICEAN, Dan, Aurel Simionescu se gîndește la construcția unui nou  teatru pentru copii [piesa “Noaptea cea mare”] in Viata Brailei, An 1, Nr.  7/ 17 mai 2004, pg. 9

BÂRNA, Nicolae; ADAM, Vera, Visul unei nopti de vara la Teatrul Tandarica, (cronica, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau), in Romania Today, 1989

BOCU, Michaela, Premierã la Puck – Dãnilã Prepeleac, Faclia, 29 sept. 2008.

BOCU, Michaela, Muzicanţii din Bremen, in Faclia Cluj, 6 oct.2009

BOGDAN, Ioana, Pot inventa lumea pe care o doresc. Interviu cu Cristina Pepino, Adevarul literar si artistic, 22 oct. 2008

BOKOR András, [Spectacolul Teatrului de Păpuşi în capitală], in Vörös Zászló, 12. feb.1967. [Tg. Mures]

BOROS Endre, [cronică la spectacolul Iepurele şi vulpea de Francisca Mirişan, Teatrul de Păpuşi Oradea] [Fáklya, 1960, XI]

BOROS Endre, [cronică la spectacolul Oaspetele din stele de Irina Opran , Teatrul de Păpuşi Oradea] [Fáklya, 1961, III, 1]

BOROVSKI, Irina, [despre Festivalul teatrelor de papusi de la Sibiu, 14-24 septembrie 1972, Cibinium; ] in revista Familia nr. 10/ octombrie 1972

BOROWSKI, Irina, Săptămâna teatrelor de păpuşi Constanţa 1973 în Familia nr. 109/11 noiembrie 1973.

BORS, Oana, Nou/vechi, in Teatrul azi, … 1999 (Festivalul Gulliver 1999, Fantezii de jazz – Botosani – regia Silviu Rogojinski, scenografia Mihai Pastramagiu, Baia Mare – Avarul – o comedie a banilor, regia Gavril Pinte, scenografia Roxana Ionescu; Tg. Mures – Steps, regia Horatiu Mihaiu; Ploiesti – Amnarul fermecat, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino; Gulliver in tara uriasilor, regia Daniel Stanciu, Stelian Stancu, scenografia Cristina Pepino; lansarea Dictionarului teatrelor de papusi, marionete si animatie din Romania)

BOTEZ, T., [Iarmarocul piticului Clip de Al. Popescu, Ţăndărică, ref. Al. Popescu] Informaţia  Bucureştiului , 29/12/1966

BOTEZATU, Oana, Candid, in Evenimentul zilei, nr. 12 X 2007 (Tandarica, Pepino, Mihai Dumitrescu, Petronela Purima, Liliana Gavrilescu, Dana Lungeanu)

BOUREANU, Radu, [………..] in Gazeta literara, 19 ian. 1961, articol despre înfiinţarea Teatrului de Păpuşi din Oradea

BRAGA, Mircea, Dintr-un jurnal portughez [referiri la turneul in Portugalia al Teatrului de Păpuşi din Sibiu], in revista Transilvania nr. 12/1979

BRANCU, Ionut, Tehnica miscării, revista Atelier, nr. 1-2/2001, UNATC

BRANCU, Ionut, Lungul drum catre Santa Cruz, in Concept, UNATC, nr. 1/2010 [prezentarea spectacolului realizat cu studentii sectiei Păpuşi/Marionete]

BRATU, Magda, Regal al spectacolelor pentru copii, la Zilele Teatrului „Colibri”

in Cuvantul libertatii, 15 octombrie 2011, Craiova (Inima de piatra, regia Cristian Pepino, scen. Cristina Pepino, muzica Dan Balan, Teatrul Colibri)

BRĂDĂŢEANU, Virgil, Scena primordială [referire la teatrul folcloric de păpuşi] in Contemporanul nr. 52 (1989) 21 dec. 1984

BRĂDESCU, Teodor, I. Creangă în repertoriul teatrului de păpuşi, in Clopotul, Botoşani, XXIII, 1967, 2024

BRĂILOIU, Constantin, Schiţa unei metafore de folklore, 1931 //?

BRĂTIANU, Ion I., Din nou la Tandarica, in Flagrant, an. IV, 13-18 iunie 1994 (Norocosul Arlecchino, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, cu Ionut Brancu, Mariana Zaharia, Brandusa Zaita-Silvestru, Cristina Popovici)

BRESLAŞU, Marcel, Un mare animator [despre Obraztov] in Teatrul nr. 6/1957

BRESLAŞU, Marcel, Bucuroşi de oaspeţi (Festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete) in Teatrul nr. 5/1958 (la acea data Marcel Breslasu era presedintele UNIMA Romania)

BRESLAŞU, Marcel, Festival [Ives Joly, Andre Tahon] in Teatrul nr. 7/1958

BRESLAŞU, Marcel, Încă un domeniu în vădit progres, in Teatrul nr. 9/1959

BRESLAŞU, Marcel, Ţăndărică [Ţăndărică la 15 ani, articol omagial. Lucia Calomeri, Margareta Niculescu şi Dorina Tănăsescu, artiste emerite ale R.P.R., Ioana Constantinescu, Antigona Papazicopol, Lucian Teodorescu.] in Teatrul nr. 3/1964

BRESLAŞU, Marcel, Salut păpuşarilor! [prefaţare a Festivalului internaţional de la Bucureşti 1965] în Contemporanul nr. 37 (987) / 10 sept. 1965

BRUKER, Mircea, Cronica spectacolului pentru copii „Omul cu umbrela roșie” de Titel Constantinescu (regia Cristian Mihalache, scenografia Irina Borovschi și Marcela Fenato, muzica Leonida Brezeanu), în ziarul Flamura Prahovei, 10.03.1971, Ploiești.

BRUNNER, Anna, Teatru de păpuşi cu spiriduşi, în premieră la Teatrul Maghiar, in Pagini de cultura, 1 febr. 2011, http ://www.paginidecultura.ro /2011/02/teatru-de-papusi-cu-spiridusi-in-premiera-la-teatrul-maghiar/

BUCIU, Laura, Teatrul Gong – turneu în trei ţări: [Secţia Germană a Teatrului Gong va efectua, în perioada 21-27 nov., un turneu în Ungaria, Serbia şi Croaţia] / L. B. – (Info), În: Tribuna (Sibiu). An. 126, Nr. 6018 (20 nov. 2010), pg. 2.

BUDEANU, Irina, Întâmplări la Ţăndărică. [Motanul încălţat, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, cu Gabriel Apostol, Daria Ganescu, Mihai Dumitrescu], in Rampa, serie nouă, nr. 113/1998]

BUDEANU, Irina, [despre Teatrul Tandarica, Calin Mocanu, Cristian Pepino], in Azi, mai 2003

BUDEANU, Irina, Lampa lui Alladin la Ţăndărică, in Azi, http : // www. azi.ro /arhive / 2007/12/07/daca. htm [regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino]

BUJOREANU, Raluca, Rezolvări novatoare în crearea unor personaje celebre ale teatrului de păpuşi în secolele XVI- XVIII  în revista “Colocvii teatrale”, Editura Artes, nr.1, 2004 –

BUJOREANU, Raluca, Limbajul teatrului de păpuşi – o cale a comunicării interculturale – în revista Colocvii teatrale, Editura Artes,  nr.2, 2005 –

BUJOREANU, Raluca, O modalitate de predare a artei actorului păpuşar – în revista Colocvii teatrale, Editura Artes,  nr.3, 2005-

BUJOREANU, Raluca, Despre comunicarea interculturală prin arta teatrului de păpuşi în revista Pax  et unitas, Editura Serafica  nr.4, 2007 

BUJOREANU, Raluca, Tendinţa omului de a (se) masca – factor determinant al genezei stilului păpuşăresc de reprezentare şi comunicare, în revista Colocvii teatrale, Editura Artes,  nr.5, 2008

BUJOREANU, Raluca, Aspecte antroposemiotice ale dialogului intercultural în stil păpuşăresc în revista ,,Colocvii teatrale”, Editura Artes,  nr.6, 2009 

BUJOREANU, Raluca, O poveste de iubire în revista ,,Colocvii teatrale”, Editura Artes,  nr.8, 2009

BURLACU, Adriana, O lume minunată…2009 – premiera piesei “Crăiasa  zăpezilor” – regia Mihai Păun la Teatrul pentru Copii “Cărăbuş”, in Monitorul  de Brăila (2009). An 12, nr. 1735 (28 sep. 2009), pg. 9

BUSUIOC, Alina, Ieşenii care dau viaţă păpuşilor copilăriei in Jurnalul de Iasi, 7 februarie 2010 (despre Natalia Dănăilă şi Constantin Brehnescu)

BUSUIOC, Alina, Portret Constantin Brehnescu – Geppetto de la Teatrul „Luceafărul“, in Jurnalul de Iasi, 12 martie 2010

BUZOIANU, Cătălina, Margareta Niculescu văzută de… in Teatrul nr. 6/1984

C

C. Cristina [CONSTANTINESCU, Cristina] – Tg. Mures: Ianos Viteazul; Cuconitele mele dragi, in Teatrul nr. 11/1974.

CADIS, Anamaria, Surpriză la Festivalul de teatru Liviu Rebreanu: Teatru de păpuşi, in Adevarul, 22 noiembrie 2011, http ://www.adevarul.ro/locale/bistrita/ Surpriza-Festivalul-Liviu-Rebreanu-Teatru_0_595740520.html# [despre trupa de teatru de păpuşi Alexandru Misiuga din Bistriţa]

CALION, Ion, [cronică Vrăjitorul din Oz, Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] in Vatra, iulie 1987

CALION, Ion, [cronica Fabule?… Fabule!, Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] in Vatra, 1990

CALISTRU, Marilena, Saptamana teatrelor de papusi, Constanta, Lectie de zbor si cor…, Ioanes far’ de frica] in Cronica, 4 iulie 1980

CALOMERI, Lucia, Teatrul de păpuşi [în revista ŞCOALA PRIMARĂ ROMÂNĂ, Bucureşti, martie- mai 1938 ] [articol despre păpuşarii cehi]

CARAGIALE, B., [Prinţesa şi ecoul, Ţăndărică, regia Margareta Niculescu, cronica] in Cutezatorii, 3/7/1975

CARANFIL, Tudor, [Festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete], în Informaţia, 20 sept. 1960

CASSIAN, Nina, [cronică la] Povestea timpului pierdut, Ţăndărică, in Flacăra, 11 martie 1956

CASSIAN, Nina, RFG [Roser la festivalul internaţional de la Bucureşti] in Teatrul nr. 7/1958

CASSIAN, Nina, Peter Pan [la Ţăndărică, cronica; ref. Branduşa Zaiţa, Justin Grad, muzica de Pascal Bentoiu, regia Stefan Lenkisch] in România literară nr 20 /13 V 1971

CAZABAN, Ion, [A fugit un tren, Ţăndărică, cronică, ref. regia N. Massim; [”…această remarcabilă capacitate a   teatrului de păpuşi de a interpreta plastic şi concretiza pregnant anumite raporturi  umane şi semnificaţii ne face să credem că densitatea dramatică nu trebuie ocolită   nici în spectacolele pentru copii…] in Contemporanul, 31/05/1962 

CAZABAN, Ion, [Elefănţelul curios, Ţăndărică, ref. Ştefan Lenkisch, Mioara Buescu, Branduşa Zaiţa Silvestru ] in Contemporanul, 27/09/1963

CAZABAN, Ion, Varietăţi americane [cronici despre Children’s Fairyland Puppet Players- Oakland, California; Lewis Mahlmann’s Lilliputian Players – San Francisco; Mollie Falkenstein – Laguna Beach, California] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

CAZABAN, Ion, Pantopuck and Violet (Anglia) [Divertisment, Sărbătoarea păpuşilor] şi Crăiasa zăpezii la Teatrul Martin-Martine – Franţa [Alain Recoing] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

CAZABAN, Ion, La scene roumaine et l’expressionnisme (III), [referiri la ”marionetizarea” miscarilor actorilor in teatrul expresionist si de avangarda romanesc, si folosirea de catre Iosif Sava a papusilor si mastilor in spectacolele sale in teatrul interbelic] in Studii si cercetari de istoria artei, Teatru, Muzică, Cinematografie, serie nouă, T. 2 (46), P. 3–14, Bucuresti, 2008, si document Internet

CAZACU, Tatiana Slama, Comunicare şi educaţie [în CAIET DE DOCUMENTARE  PENTRU CREATORII DIN TEATRELE DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE iunie 1988, Ţăndărică, CCES,CSPC]

CĂLDĂRARU, Emilia, Drumul teatrului nostru de păpuşi  în revista Teatrul, Bucureşti, IV, 1959, 7, pp. 85-88 [“… cei câţiva intelectuali progresişti (Valerian Sesan, Teodor Nastasi, G. Lowendal, Lucia Calomeri) care au încercat să câştige pentru teatrul nostru de păpuşi prestigiul unui teatru cult … Bilanţul a 10 ani. … dramaturgi : Al. Mitru, Alecu Popovici, Gica Iuteş … neobosiţi animatori, regizori şi directori de frunte, a căror trăsătură comună este neastîmpărul creator: Margareta Niculescu, Florica Teodoru, Horia Davidescu, Antal Pàl, Foca Manole, Kovàcs Ildiko, Claudiu Cristescu, ş. a,precum şi artisti valoroşi preocupaţi de permanenta înnoire şi perfecţionare a artei păpuşăreşti: Lenkisch Ştefan, Ioana Constantinescu, Dorina Tănăsescu, Ella Conovici, Ştefan Hablinski, Paul Fuchs, Prisăcaru Valentin, Rusan Alexandru, Eustaţiu Gregorian, Tache Dobrescu, s.a. Spectacole : Ţăndărică: Povestea porcului, Mâna cu cinci degete, Umor pe sfori, Povestea unei păpuşi .Craiova: Domnul Goe. Timisoara: Hai păpuşi, păpuşi lumeşti ; Oradea :Ketafan sau Hetafan; Cluj: Fram ursul polar]

CĂLDARARU, Emilia, Perspectivele repertoriului teatrelor de păpuşi pentru viitoarea stagiune, in Teatrul nr.3/1959

CĂLIMAN, Călin, Expoziţia internaţională de păpuşi – in Contemporanul nr. 21 (607) /30 mai 1958

CĂLIMAN, Călin, Ţăndărică şi Chater Hasan, in Contemporanul nr. 18 (656)/ 8 mai 1959 [despre înfiinţarea Teatrului de Păpuşi din Cairo de către Dorina Tănăsescu şi Ioana Constantinescu, cu numeroase citate din presa egipteană despre acest eveniment]

CERNEA, Val., Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş, in Steaua Roşie, 17 aprilie 1969 [Tg. Mures]

CHEŞCU, Alexandra, Invitaţie la teatru, [Capra cu trei iezi, adaptare de Daniela Dragomir, la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Gong” din Sibiu] în Tribuna, Sibiu, 2009, 6 apr.

CHEŞCU, Alexandra, Pitt şi Muf pe scena Teatrului Gong / A. C. – (Ştirile de pe strada mea). În: Tribuna (Sibiu). An. 126, Nr. 5768 (30 ian. 2010), pg. 12.

CHEŞCU, Alexandra, Prinţul fericit – al doilea spectacol la Teatrul Gong / Alexandra Cheşcu – (Ştirile de pe strada mea). În: Tribuna (Sibiu). An. 126, Nr. 5752 (12 ian. 2010), pg. 16.

CHEŞCU, Alexandra, Public entuziast la Festivalul Internaţional „Magic Show Fest”: [a 3-a ediţie a Festivalului Internaţional, în perioada 2-4 dec., la Teatrul Gong] / Alexandra Cheşcu – (Eveniment). În: Tribuna (Sibiu). An. 126, Nr. 6029 (4 dec. 2010), pg. 3.

CHEŞCU, Alexandra, Regele Arthur vine la Teatrul Gong: [„Cum a devenit Arthur rege” – spectacol distins cu menţiune la Festivalul Internaţional de Animaţie de la Bucureşti] / A. C.; În: Tribuna (Sibiu). An. 126, Nr. 5770 (2 febr. 2010), pg. 16.

CHEŞCU, Alexandra, Teatrul Gong în 200 de spectacole: [bilanţul Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG pe anul 2009] / Alexandra Cheşcu – (Ştirile de pe strada mea). În: Tribuna (Sibiu). An. 126, Nr. 5750 (9 ian. 2010)

CHIMET, Iordan, Creangă în lumina reflectoarelor, în Gazeta literară, Bucureşti, XI, 1964, 51, 17 dec., pg.10

CHIMET, Iordan, [Ileana Sânziana, Ţăndărică] in Scânteia, 29/10/1967

CHIRIBUTA, Petronela Lorena, Inca un premiu pentru scenograful Mihai Pastramagiu, in Necenzurat, 11 Noiembrie 2011, http ://www.botosani necenzurat.ro/20111111-inca-un-premiu-pentru-scenograful-mihai-pastramagiu. html [Festivalul Gulliver, Galati] [Mihai Pastramagiu Premiul pentru cea mai buna scenografie “Aventurile unei  vrajitoare”, regia lui Valentin Dobrescu, Teatrul de  Animatie “Bacovia” Bacau]

[”… Dumitru Radu Popescu se intreba: “Cine mai ia în seamă adevăratul teatru cu păpuşi? Păpuşarii cei mari – ce spectacole oferă, bre, peste tot! Aşa că, fără un ecou adevărat, arta dispreţuiţilor păpuşari din teatrele cu buget de mizerie ar fi în zadar… Alte genuri de spectacole se pot pitula, după tot felul de pretexte argumentându-şi sterilitatea! Arta păpuşarilor n-are nici măcar o şansă minimă să-şi truncheze existenţa! Nu poţi da vina pe lipsa de experienţă istorică a receptorilor, fiindcă, din capul locului, nu poate fi vorba, în cazul poporului de copii, de o bogată experienţă spirituală.(…) Aproape în fiecare an, spre toamnă, mă afund în lumea paradisiacă a păpuşilor, singurele făpturi în care sublimul nu s-a năruit încă. Festivalul, excelent chibzuit şi garnisit, cu valori ne cheamă: veniţi la Galaţi, boieri dumneavoastră! Măcar o clipă să retrăiţi geniul copilăriei! Haideţi să vedeţi cum se potcovesc purecii la Galaţi!…”]

CHIRILĂ, Dumitru, Mesajele antichitatii, (festivalul Seri de teatru antic, editia a II-a, referire la Metamorfoze – Teatrul de Papusi Constanta), in Familia, 1982

CHITIC, Paul Cornel, Nică fără frică de Nina Cassian [cronică, Tandarica] Teatrul, nr. 7-8/1983 [ref. Stefan Lenkisch, Anca Sbarcea]

CHITIC, Paul Cornel, Print si cersetor, Teatrul Luceafarul din Iasi, [ref. Cristina Anca Ciubotaru, Toma Hogea], in Teatrul nr. 11-12/1975

CHITIC, Paul Cornel, Trienala de scenografie. [Dialog cu…Irina Borowski, Mioara Buescu, Mircea Nicolau] Teatrul, nr. 6/1986

CHITIC, Paul Cornel, Teatrul de Păpuşi Vasilache Botoşani- Muzicanţii din Bremen, in Teatrul nr. 6/1986 [regia, scenografia, constructia papusilor – Valentin Dobrescu; cu Victor Luca si Ibica Leonte]

CHITIC, Paul Cornel, Cartea cu Apolodor de Gellu Naum la Cluj Napoca [regia Aureliu Manea] in Teatrul nr. 7-8/1986

CHITIC, Paul Cornel, Pinochio, Teatrul Luceafarul din Iasi, in Teatrul nr. 11-12/1986 [regia Constantin Brehnescu, scenogafia Vasile Jurje, miscarea scenica Korossy Istvan, muzica Aurel Manolache; cu Camelia Poenaru (Pinocchio), Rodica Tocu, Florin Dumbrava (Gepetto, Mangiafuoco), Vasile Botta, Catalin Anastase; Sergiu Alius (Motanul); Anca Ivan (Vulpea).

CHITIC, Paul Cornel, Spectacolul de animaţie văzut din unghiul scenografiei, in Teatrul nr. 7-8/1987 [obiect real-obiect nominal; destinaţia ca destin; Salonul păpusii]

CHITIC, Paul Cornel, Surâsul Hiroşhimei, după poemul lui Eugen Jebeleanu, in Teatrul nr.7-8/1987 [Tandarica, regia si scenografia Cristian Pepino, cu Gina Nicolae; Rodica Dobre, Florentina Tanase, Valentina Tomescu, Natasa Berehoi]

CHITIC, Paul Cornel, Cinci minute de adevăr cu Dan Frăticiu, in Teatrul nr. 10/1987

CHITIC, Paul Cornel, Conştiinţa profesională în prim plan, Gala recitalurilor păpuşăreşti, Botoşani, ediţia a II-a, in Teatrul nr. 12/1988

CHITIC, Paul Cornel, Scenografia ca personaj [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989, Ţăndărică, CCES, CSPC]

CHITIC, Paul Cornel, O tradiţie care ne obligă, in Teatrul nr.8/1989

CHITIC, Paul Cornel, Ambiţia mânuitorilor de a ieşi la rampă [Furtuna la Teatrul de păpuşi din Constanţa, regia Kovacs Ildiko, cronică] in Teatrul nr. 10/1989

CHIUZBĂIANU, I., C. Brehnescu: “Dănilă Prepeleac”. Dramatizare după Ion Creangă, Teatrul “Motănel” din Braşov, în Astra, Braşov, IX, 1974, 4, apr., p.7

CIOBOTARI, Călin, Constantin Brehnescu: „Avem nevoie de păpuşă mai mult decât oricând“, interviu, revista Teatrul azi, nr. 5-6/2011

CIOBOTARI, Călin, Un Păcală al ambiguitătii, http ://convorbiri- literare.dntis.ro/ CIOBOTARImar11.htm, 2011 [Teatrul pentru Copii si Tineret „Luceafărul”, „D’ale  lui Păcală”, regia Constantin Brehnescu]

CIOBOTARI, Călin, Rostul nebuniei în teatru: FITCT 2010 (Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi Tineret, Teatrul „Luceafărul“ Iaşi)

revista Teatrul azi, nr. 11-12/2010

CIOBOTARI, Călin, Longevitatea, preţuită la “Luceafărul” [“Punguţa cu doi bani” de Ion Creangă, regia Constantin Brehnescu, stagiunea 2006/2007]  în Flacăra Iaşului, Iaşi, VII, 2007, 1942, 19 feb., p.4,

CIOBOTARU, Anca Doina; DABIJA, Irina, De la Pulcinella la Vasilache, în cadrul Simpozionului Internaţional La Cultura Italiana in Romania, Iaşi, 12-13 mai 2006, în vol. 80 anni di italienistica presso l’universita “Al.I.Cuza”, Iaşi, ISBN 973-703-184-9.

CIOBOTARU, Anca Doina, În vis cu Mary Poppins – Revista “Arta”, U.A.G.E., ISSN-1224-208X

CIOBOTARU, Anca Doina; DABIJA, Irina, Tipuri de comportament – influenţe şi diferenţe în teatrul de păpuşi românesc, la Simpozionul Internaţional Identitatea culturală românească în contextul integrării europene organizat de Academia Română şi Institutul de Filologie Română  A. Philippide, Iaşi 22 -23 septembrie 2006, ISBN 973895321 – 9;

CIOBOTARU, Anca Doina, Drumul spre scenariul ideal – in revista Lecturi Filologice, Nr.3, ULIM , Chişinău, iunie 2006.

CIOBOTARU, Anca Doina, Păpuşa- un posibil partener – în vol. Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Perspective ale Educaţiei Sociale şi Emoţionale, Oradea, mai 2007;

CIOBOTARU, Anca Doina, Măşti şi iluzii – Revista Colocvii Teatrale, Nr.5, Iasi, Iunie, 2007

CIOBOTARU, Anca Doina, Identităţi metaforice – Revista “Colocvii Teatrale”, Nr.6, Iasi, decembrie, 2007

CIOBOTARU, Anca Doina; DABIJA, Irina, Jocul păpuşilor şi lumea cosmopolită a sfârşitului de secol XX – în volumul  Simpozionului Internaţional: “Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice” organizat de Academia Română şi Institutul de Filologie Română  A. Philippide, Iaşi 19 -21 septembrie 2007;

CIOFU, Anca-Mihaela, Scurta incursiune în istoria teatrului de hârtie, in Colocvii teatrale nr. 12, Editura ARTES Iasi, 2011.

CIREŞ, Tudor, Opera dei Pupi, in Jurnalul National, 4 iunie 2011

CIVASA, Adina, Spectacol cu păpuşi în mărime naturalã, in Bună ziua, 14 mar. 2012, Braşov

CÎNTEC, Oltita, “Vara păpuşilor” [Ministagiune teatrală, ediţia a V-a, organizată de Bojdeuca “Ion Creangă”] în Evenimentul, Iaşi, XII, 2003, 3641, 5 iul., p.6, [BJIS]

CÎNTEC, Oltita, De astăzi, “Năzdrăvăniile lui Prepeleac” se joacă la Teatrul “Luceafărul” din Iaşi [Spectacol de George Paiu, dramatizare după povestea lui Ion Creangă, regia Ion Cibotaru], în Evenimentul, Iaşi, XIII, 2004, 4396, 5 nov., p.10, [BJIS]

CÎNTEC, Oltita, De două ori Creangă, pe scena de la “Luceafărul” [“Capra cu trei iezi”, dramatizare de Constantin Brehnescu, regia Toma Hogea şi “Povestea prostiei”, dramatizare de Bogdan Ulmu, regia Bogdan Ulmu. Iaşi, Teatrul “Luceafărul”. stagiunea 2005/2006] în Evenimentul, Iaşi, XV, 2006, 4500, 11 mar., p.11, [BJIS]

CÎNTEC, Oltita, Duminică, ultimul spectacol din această stagiune la Teatrul “Luceafărul”, [“Punguţa cu doi bani” după Ion Creangă], în Evenimentul, Iaşi, XI, 2002, 6 iul.

CÎNTEC, Oltita, Harap-Alb remix, în Evenimentul, Iaşi, XVI, 2007, 4837, 18 apr., p.10, [BJGTK]

CÎNTEC, Oltita, Teatrul “Luceafărul”, laureat la Festivalul “Puck” din Cluj-Napoca [“Fata babei şi fata moşneagului”, după Ion Creangă, regia Constantin Brehnescu], în Flacăra Iaşului, Iaşi, VIII, 2008, 27 oct.

CÎNTEC, Oltiţa, La păpuşi, în Finlanda, revista Teatrul azi, nr. 7-8-9/2011

CÎNTEC, Oltiţa, Alain Lecucq: “Teatrul de hârtie, un teatru în două dimensiuni”, interviu, revista Teatrul azi, Numărul 11-12/2009

CÎNTEC, Oltiţa, Animaţia şi teatralitatea modernã, (“Cidul” de Corneille – Centrul Cultural Francez, Iaşi), revista Teatrul azi, nr. 5-6-7/ 2007

CÎNTEC, Oltiţa, (Post)modernul Bogdan Ulmu (Ion Creangã, dramaturg fãrã voie de Bogdan Ulmu, recenzie), revista Teatrul azi, nr. 6-7-8/ 2005

CÎNTEC, Oltiţa, Teatrul Luceafărul, la Bursa, Turcia, revista Teatrul azi, nr.3-4-5/2010

CÎNTEC, Oltiţa, In mintea copiilor, in Observator cultural, nr. 653/7 decembrie 2012

CÎNTEC, Oltiţa, Cu Lizuca şi Patrocle, la Praga,  http ://ziarulevenimentul.ro/stiri-2/Cultura/cu-lizuca-a-i-patrocle-la- praga–379664.html, 16.06.2012

CÎNTEC, Oltiţa, Datul in spectacol,  in Suplimentul de cultura, Nr.372, 27-10- 2012, http ://www.suplimentul decultura. ro/index/continutArticol NrIdent/ Rubrici/7866, [despre concursul dedicat absolventilor, „Azi student, maine actor” 2012, referiri UNATC, UA Iasi]

CÎNTEC, Oltiţa [Replica unui cunoscut teatrolog la un articol publicat de oradeiasi.ro:  „Sculptorii de păpuşi“] in Ora de Iasi, 17 Aug. 2012, http ://oradeiasi.oradestiri.ro/galerie- foto-replica-unui-cunoscut-teatrolog-la-un-articol –  publica-de-oradeiasi-ro- %E2%80%9Esculptorii-de-papusi%E2%80%9C/act uali tate/ 2012/08/17/

CÂRÂC, Lucreția, Teatrul de păpuși la Televiziune. Teatrul din Brăila a prezentat piesa “Un concert extraordinar” de Eduard Jurist și Ion Mustață, în cadrul emisiunii “Vitrina cu păpuși”, in Înainte, Braila, nr. 6828 (1 dec. 1966), pg. 2  [Teatrul pentru Copii Brăila; pe vremea aceea emisiunile TVR erau transmise in direct si in general nu erau inregistrate]

CÂRÂC, Lucreția, În premieră la Teatrul de păpuși, “Ariciul albastru“, in Înainte, Brăila, nr. 6878 (29 ian. 1967), pg. 3

CÂRÂC, Lucreţia, Aniversarea a 17 ani de existenţă a Teatrului de păpuşi, [Teatrul pentru Copii Brăila], in Înainte, nr. 6952 (26 apr. 1967),  pg. 3

CÂRÂC, Lucreţia, Început de stagiune pentru micii spectatori, interviu cu  Lucreția Cârâc, director la Teatrul pentru Copii Brăila [piesa “La fagul  cu frunza lată”] in Înainte, Brăila, nr. 7721 (17 oct. 1969), p. 2

COANDE, Nicolae, Trofeul „Micul Prinț” pentru Eustațiu Gregorian la Festivalul Internațional de la Subotica, in Ora de Dolj, 28 iunie, 2012

COCORA, Ion, Realizari şi tendinţe în teatrul de păpuşi în Tribuna nr, 27 /8 iulie 1971

CODREANU, Elena V., Teatrul de păpuşi la sate. “Capra cu trei iezi” de Ion Creangă la Moroieni, Brăneşti, Fieni, în Flamura Prahovei, Ploieşti, X, 1957, 1607

COJAR, Ion, Lumini şi umbre în spectacolele pentru copii [pledoarie pentru exigenţă şi pentru păstrarea mijloacelor de expresie specifice ale teatrului de păpuşi] Contemporanul nr. 26 (1703) din 29 iunie 1979.

COJIC Ildikó, Arta păpuşărească- prin prisma teoriei, in Symbolon, 2009/1, X, Nr.16, pp.158-165

COJOCARU, Liana, [cronica spectacolul] “Calutul nazdravan” – România literara, 1986, 26 iunie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

COJOCARU, Liana, Calutul nazdravan, Teatrul Luceafarul din Iasi, in Teatrul nr. 7-8/1986 [regia Constantin Brehnescu, scenografia Marfa Axenti, muzica Anda Tabacaru]

COJOCARU, Liana, Amnarul [cronică, Ţăndărică, regia Stefan Lenkisch, scenografia Sever Frentiu] in România literară nr. 7/ 12 febr. 1987

COJOCARU, Liana, Gestul şi cuvântul [Surâsul Hiroşhimei la Ţăndărică, regia şi scenografia Cristian Pepino, cu Gina Nicolae] in Contemporanul nr. 30 (2123) 24 iulie 1987

COJOCARU, Liana, [Spargatorul de nuci, regia M. C. Ranin, Piticul urias, regia si scenografia Dan Fraticiu, Sibiu, 1988], in Romania literara, 7 iulie 1988   

COMAN, AL., Despre caracter popular şi artă păpuşerească [Repertoriul cu caracter popular al Teatrului de Păpuşi din Iaşi: “Punguţa cu doi bani”, “Dănilă Prepeleac”, “Capra cu trei iezi”, “Sânziana şi Pepelea” etc.] în Flacăra Iaşului, Iaşi, XVI, 1960, 4427

COMŞA, Durbacă; CILINCA Victor, Festivalul teatrelor de papusi Gulliver, in Viata libera an VIII, nr. 2388, 8 octombrie 1997 (Vrajitorii Cristina si Cristian Pepino (Leopardul de argint), Sibienii au jucat… moldoveneste (Oglinda sufletului), Ivan Turbinca in alb-negru – Craiova)

CONOVICI, Ella, Păpuşa, element esenţial al scenografiei în teatrul de păpuşi [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989,  Ţăndărică, CCES, CSPC]

CONOVICI, Ella, Antigona Papazicopol, in http ://www.eroiiromanieichic.ro/? p=4907

CONSTANTE, Lena, Lena Constante: Sebastian era un veşnic îndrăgostit amărât in Ateneu, Bacau, 6 Aprilie 2010, http ://www.ateneu.info/2010/04/ lena-constante-sebastian-era-un- vesnic-indragostit-amarat/ (interviu de Gabriela Gîrmacea) (date importante despre modul in care a fost angajată la Tăndărica si despre relatia ei cu Elena Pătrăscanu, ca si despre arestarea ei pe nedrept)

CONSTANTIN, Gheorghe, A show of hope and joy, in Romanian News, nr. 45 (242) 5 noiembrie 1982 (Teatrul din Galati, premii pentru spectacolul Sanziana si Pepelea la Festivalul PIF Zagreb, Premiul I pentru cel mai bun spectacol jucat in limba esperanto, premiul special pentru animatie si scenografie, premii pentru Dan Ganea, Mihai Paun, Mariana Ganea, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau)

CONSTANTINESCU, Al., [despre situatia precară a sălii Teatrului de Păpusi din Sibiu] in Flacara Sibiului, 24 aprilie 1963

CONSTANTINESCU, M., Un spectacle original [Surâsul Hiroşimei, Ţāndāricā, regia şi scenografia Cristian Pepino, cu Gina Nicolae] în Actualites roumaines, 1988

CONSTANTINESCU, Marina, Amatorism şi performanţe, Săptămâna teatrelor pe păpuşi Constanţa [ref. Călin Gănescu- Premiu de interpretare masculină, Poveste de iarnă; Fetiţa cu chibrituri – T. de Păpuşi Constanţa, regia Mona Chirilă, scen. Carmencita Brojboiu, Trufaldino şi aiuritele fantasme, T. Marionete Arad, R. Ion Mânzatu, sc. Zoe Eisele Szűcs; Adunarea păsărilor, Ţăndărică/ATF – “Extraordinarul Adunarea păsărilor… zona fascinantă a performanţei…”] Teatrul azi nr. 10-11-12/1994

CONSTANTINESCU, Marina, Lumea lui Pepino şi normalul Ţăndărică, [despre Sânziana şi Pepelea, Play Faust, Adunarea păsărilor, Pinocchio în regia lui Cristian Pepino] in România literară nr. 39/2-8 oct. 1996

CONSTANTINESCU, Marina, Adunarea pasarilor, in Zece ani de la infiintarea sectiei Papusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tanasescu, UNATC, 14 decembrie 2000

CONSTANTINESCU, Marina, Basmele românilor, in Romania literara,  numarul 45/ 2002 (Făt-Frumos din lacrimă, regia Victor Ioan Frunză, scenografia Adriana Grand, Teatrul de Marionete Arad)

CONSTANTINESCU, Marina, Teatrul Ţăndărică. 60 de ani cu cortina  ridicată, (caiet-program), 2005.

CONSTANTINESCU, Marina, Sfori de păpuşari? in Romania literara, Numarul 6, 2000

CONSTANTINESCU, Marina, Portocalele lui Pepino, in Romania literara, Nr. 49 / 2002

CONSTANTINESCU, Marina, Basmele românilor, in Romania literara, Numarul 45,  2002 (Fat frumos din lacrima si Tinerete fara batranete, Teatrul de Marionete Arad, regia Victor Ioan Frunza, scenografia Adriana Grand)

CONSTANTINIU, Cristina, Bandiţii din Kardemomme de Thorbjörn Egner, trad. Veronica Porumbacu [cronica; Ţăndărică; muzica Paul Urmuzescu şi Flavian, regia Margareta Niculescu, marionete Ella Conovici] Contemporanul nr. 2 (1211) 9 ian. 1970

CONSTANTINIU, Cristina, Miu Cobiu [regia Stefan Lenkisch, scenografia Ella Conovici, decoruri Mioara Buescu, cronică, Tăndărică] in Teatrul nr. 3/1970

CONSTANTINIU, Cristina, Bu-Ali [cronică, Tăndărică, regia Stefan Lenkisch, scenografia Ella Conovici] Teatrul nr. 10/1971

CONSTANTINIU, Cristina, Ninigra si Aligru de Nina Cassian, [cronică, Tăndărică, regia Margareta Niculescu, scenografia Ella Conovici] in Teatrul nr. 10/1971

CONSTANTINIU, Cristina,  25 Piteşti, in Teatrul, nr.11/1974

CONSTANTINIU, Cristina, Sir si Elixir (Teatrul Tăndărică), Teatrul, 4/1975

COROIU, Constantin, “Punguţa cu doi bani” se joacă la Iaşi de 20 de ani, în Gândul, Bucureşti, III, 2007, 2 mar.

COROIU, Irina,  Prezente romanesti peste hotare cu Margareta Niculescu [Norvegia, stagii UNIMA], in Teatrul nr.10/1982

COROIU, Irina, Ţăndărică  din nou în lume (Spania, RFG si Olanda) (Povestesc Irina Niculescu, Radu Valter, Ştefan Lenkisch, Valeriu Simion ) in Teatrul, nr. 7-8/1984

COROIU, Irina, Interviu cu H. Maiorovici, in Teatrul nr. 12/1984

COROIU, Irina, Fata babei si fata mosneagului, Teatrul pentru Copii Braila, regia Francisca Simionescu, scenografia Delia Ioaniu; cu Eva Pavel, Nina Stoica, Henriette Gruia, Alexandru Negrea, Gheorghe Heinel, George Popa] in Teatrul nr. 11-12/1985

COROIU, Irina, Aventuri cu Scufita Rosie de Cristian Pepino Tăndărică “…schiţa a unui fenomen în stare latentă: degradarea basmului în poveste şi a poveştii în  anecdotă….Demersul teoretic al reprezentaţiei valoreaza cât un veritabil act critic… făcut cu dezinvoltura unei ironice priviri retrospectiv-anticipative……”]  in Teatrul nr. 11-12/1986

COROIU, Irina, Premiere pentru copii [cronica, O fetiţă  mai cu moţ, Vântură Lume – Ţăndărică] in România literară nr. 52/decembrie 1988

COROIU, Irina, Toleranţa mijloacelor de expresie [Festivalul Internaţional de teatru tânăr profesionist, Sibiu; ref . Adunarea păsărilor, Ţăndărică, Pepino] in Teatrul azi nr. 9-10/1995

COROIU, Irina, 21 contra 18  [spectacolul de absolvenţă al secţiei de Actorie- păpuşi şi marionete, Pinocchio, ref. Cristina Pepino, Cristian Pepino, A.T.F.] in Teatrul azi nr. 6-7/1996.

COSMA, AL., Dănilă Prepeleac pe scena Teatrului de Păpuşi din Iaşi, în Iaşul literar, Iaşi, X, 1959, 12, dec., pp.87-88, [BJGTK]

COSTINESCU, Florin, Momentul Bacău [despre Festivalul Ion Creangă de la Bacău] in Contemporanul nr. 46 (2035) 15 nov. 1985

COVACI, Al., [cronica Haiducii de Alexandru Popescu si Dimitrie Balan, Teatrul de Papusi Oradea, regia Petru Diaconu, scenografia Paul Fux] in Familia, nr. 1/1969

COVACIU, Valentin, Gabi Cadariu: “Să deschizi bine ochii şi sufletul pentru  publicul tău”, Interviu, Noiembrie 4, 2012, in Zi de zi Mures,  http ://www.zi-de-zi.ro/gabi-cadariu-sa-deschizi-bine-ochii-si-sufletul-pentru-publicul-tau/ [inaugurarea noii sali a teatrului Ariel, consfatuire UNIMA Romania si ASSITEJ]

CRAIU, Claudia, Cel mai longeviv spectacol pe scena Teatrului “Luceafărul”, “Punguţa cu doi bani” sărbătoreşte 20 de ani, în Ziarul de Iaşi, Iaşi, 2007, 28 feb.

CRAIU, Claudia, Premieră la “Luceafărul”, [Spectacolul cu marionete “Purceluşul fermecat” de Viorel Vârlan, adaptare după “Povestea porcului” de Ion Creangă]   în Flacăra Iaşului, Iaşi, VII, 2007, 2027, 2 iun., p.4,

CRAIU, Claudia, Premieră la Teatrul “Luceafărul”, [“Purceluşul fermecat”, adaptare după Ion Creangă de Viorel Vârlan], în Ziarul de Iaşi, Iaşi, 2007, 129, 2 iun., p.7A,

CRAIU, Claudia, Premiu pentru Teatrul “Luceafărul”, [Premiul pentru cea mai bună dramatizare pentru “Fata babei şi fata moşneagului” după Ion Creangă, în cadrul festivalului organizat de Teatrul “Puck” din Cluj], în Ziarul de Iaşi, Iaşi, 2008, 28 oct.

CREANGĂ, Ioana, [Pisica de una singura, Ţăndărică cronică, ref. Nina Cassian, Margareta Niculescu, Mioara Buescu] in România liberă, 4/03/1976

CREMENE, Mioara, R. Cehoslovaca [teatrul Loutka, Festivalul internaţional de la Bucuresti] Teatrul nr. 7/1958

CRISTIAN, Cornel, Aventurile lui Plum-Plum de Jose Geal [cronică, Teatrul Ţăndărică; regia Margareta Niculescu, păpuşi Ella Conovici; sunt menţionaţi Valeriu Simion, Rita Stoian, Melania Toma, Mihai Prujinsky] Contemporanul nr. 20 (1127) din 17 mai 1968.

CRIŞAN, Mihai, Basmul s-a învechit? [Cenuşăreasa, Braşov, regia Sabina Metta, cronică] in Teatrul nr. 12/1958

CRIŞAN, Mihai, Progrese în repertoriul păpuşilor [cronică, Craiova, Cinci săptămâni în balon, Hoinărind prin constelaţii, regia Horia Davidescu, scenografia Eustatiu Gregorian] in Teatrul nr.2/1960

CRIŞAN, Mihai, [semnat M.C.] Progrese in repertoriul papusilor [Teatrul de Papusi Craiova, Cinci saptamani in balon, Hoinarind prin constelatii; mentiuni elogioase despre Eustatiu Gregorian si Horia Davidescu] in revista Teatrul nr. 2/1960

CRIŞAN, Mihai, Pregătiri pentru festival – in Contemporanul , nr. 34 (723)/ 19 august 1960 [spectacole în pregătire la Teatrul Ţăndărică în vederea participarii la Festivalul Internaţional; Ştefan Lenkisch şi Romulus Vulpescu pregătesc un scenariu care se bazează pe patru fabule , Radu Penciulescu lucrează la  Micul Print si Soldatul şi Moartea, scenariu de Marcel Breslaşu si Radu Penciulescu – proiect nerealizat]

CRIŞAN, Mihai, Harap alb şi De la Cluj la Polul sud [regia Vasile Dan, scenografia Edit Botar, interpreti Horea Pop, Carmen Poiana, Melania Cretu, Elena Voicu, Eftimiu Pandrea, Smaranda Stratonov, Gabriela Delly, Fabiola Pop; De la Cluj… regia manuitorul D. Szabo Lajos,  scenografia Ballo Zoltan, interpreti Peter Janos, Dezso Benedek, Zsuzsa Lacza, Julia Sigmond, cronici, Cluj] in Teatrul nr. 6/1963

CRIŞAN, Mihai, Teatrul din Rüsselsheim [păpuşarul F.H.Wolf, spectacolul Cufărul] şi Teatrul din Schwalbach [condus de Ruth Bloss; Omuleţul după fraţii Grimm] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

CRIŞAN, Mihai, Varietati şi folclor indian (Teatrul de păpuşi şi umbre Bhartiva Lok Kala Mandal din Udaipur- India; momente cu păpuşi; 12000 păpuşari ambulanţi înregistraţi la acea dată în India) cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. In Contemporanul nr. 39  (989)/ 24 sept. 1965

CRIŞAN, Mihai,  [Papuciada, Ţăndărică, cronică, ref. N. Massim] în Informaţia Bucureştiului,  27/12/1967

CRIŞAN, Mihai, Redimensionări metaforice ale banalului [cronici Şoricelul si păpuşa, O fetiţă caută un cântec, Ţăndărică ref. Şt. Lenkisch, Brânduşa-Zaiţa Silvestru, Florentina Lenkisch, Gh. Fundătură, Elena Pânzaru] în Teatrul nr. 8/1968

CRIŞAN, Mihai, Măşti şi păpuşi cubaneze, în Teatrul nr. 7/1969

CRIŞAN, Mihai, Al doilea festival internaţional al păpuşarilor amatori,[Anotimpurile montaj de tradiţii şi obiceiuri populare legate de succesiunea anotimpurilor … regia Ildiko Kovàcs, scenografia Alexandru Rusu si Edith Botar.] în Teatrul nr. 9/1969

CRIŞAN, Mihai, Festivalul internaţional al păpuşarilor amatori, Chrudim, RSCehoslovaca, 1974 [despre spectacolul Şcolii Populare de Artă din Constanţa Hai la moşi cu strămoşi, regia Ştefan Lenkisch, scenografia Zizi Frenţiu] în Teatrul, nr. 7/1974

CRIŞAN, Mihai, Traista fermecată [Oradea], în Teatrul, 5/1975

CRIŞAN, Mihai, Teatrul DRAK din Hradec Kralove, în Teatrul nr. 4/1976

CRIŞAN, Mihai, Păpuşarii francezi: o arta naivă şi cuceritoare, în Teatrul, nr. 7/1976

CRIŞAN, Mihai, Teatrul PUK- Japonia în Teatrul nr. 10/1976]

CRIŞAN, Mihai, Teatrul les Zygomars, Namur, Belgia, Sase povesti cu picatele, in Teatrul nr. 6/1977

CRIŞAN, Mihai, Tigrul purpuriu căruia îi plăceau clătitele [regia Irina Niculescu, cronică] [în Teatrul nr. 4/1978]

CRIŞAN, Mihai, Pescarul si norocul de Cristian Pepino dupa Anton Pann, in Teatrul nr. 3/1979 [Teatrul Tandarica, regia Irina Niculescu]

CRIŞAN, Mihai, Papusarii romani la festivalul UNIMA din Belgia, in Teatrul nr. 9/1979 [ref. Ion Bortea, Stefan Lenkisch, Margareta Niculescu]

CRIŞAN, Mihai, Strada prieteniei, [regia Irina Niculescu, cronica, Ţăndărică] în Teatrul, 2/1980 [ref. Irina Niculescu, Ida Grumaz, Vasile Sirli]

CRIŞAN, Mihai, Tip şi Top şi Gulliver în ţara păpuşilor la Teatrul de Păpuşi din Tg. Mureş [cronică] în Teatrul nr. 4/1980

CRIŞAN, Mihai, Osul de peşte fermecat [regia Stefan Lenkisch, Ţăndărică, cronica] Teatrul nr. 1/1981

CRIŞAN, Mihai, Legenda cantaretului de Vladimir Simon, in revista Teatrul nr. 5/1981, (regia Irina Niculescu, scenografia Mihai Madescu)

CRIŞAN, Mihai, Incotro, căluţule? [Ţăndărică, cronică; regia Stefan Lenkisch, scenografia Doina Spiteru] in Teatrul nr. 4/1982

CRIŞAN, Mihai, Folclor, mit, legendă în teatrul de păpuşi [A treia mână nr.7-8, an II, mai 1982]

CRIŞAN, Mihai, Centenarul păpuşarilor din Buziaş, [Teatrul nr. 10/1982] [familia Brauer, originară din Silezia, a dus aceasta activitate din 1882 până in 1954; Între 1929 şi 1943, Teatrul ambulant de păpuşi Brauer-Berger a prezentat o suită de reprezentaţii în 68 de localităţi din actualele judeţe Timiş, Caraş-Severin, Arad, Satu Mare, şi Bihor apoi au activat la Casa de Cultură din Buziaş; Florica Teodoru, Ioana Constantinescu, Zsofia Krzyzanowska au colaborat cu acest teatru]

CRIŞAN, Mihai, Nocturn Stravinski. Teatrul Tandarica. Petruska, Vulpea, in Teatrul nr. 11/1982 [regia Irina Niculescu,  scenografia Anca Zbarcea]

CRIŞAN, Mihai, O artă a publicului mereu tânăr [instructori de formaţii de păpuşari amatori: Şt.Lenkisch, Melania Petrescu, Florica Teodoru, Pèter Jànos, Alexandra Bilinski (Satu Mare), Vasile Hariton, Emilia Valter, Marcela Fenato, Gheorghe Popovici (Câmpina) ] în Teatrul nr.11/1983

CRIŞAN, Mihai, Noul nostru vecin de Vladimir Simon [regia Irina Niculescu, cronica, Ţăndărică] Teatrul nr. 12/1983

CRIŞAN, Mihai, In memoriam, Florica Teodoru in Teatrul nr. 5/1984

CRIŞAN, Mihai, Teatrul copiilor [scurt istoric al teatrului de păpuşi din România, spectacolele cele mai importante, dramaturgi, regizori, scenografi, artişti păpuşari ] în Teatrul nr. 6/1984

CRIŞAN, Mihai, Nu vorbiţi în timpul spectacolului, Ţăndărică [regia Irina Niculescu, cronica] în Teatrul nr. 7-8/1984

CRIŞAN, Mihai, Aşa zmeu mai zic şi eu – Arad [cronică] în Teatrul nr. 7-8/1984

CRIŞAN, Mihai, De vorbă cu Henrik Jurkowski, preşedinte al UNIMA despre o asociaţie care protejează arta… şi cu Margareta Niculescu, vicepreşedinte al UNIMA, despre întilnirea dintre generaţii, Dresda, 1984 [în Teatrul nr. 12/1984]

CRIŞAN , Mihai, Păpuşarii amatori la rampă (articol despre succesele trupelor de păpuşari amatori pe scenele din ţară), în Gong” almanahul revistei Teatrul, editat de CCES si Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1984

CRIŞAN, Mihai, Arvinte şi Pepelea dupa V. Alecsandri, in Teatrul nr. 2/1985 [recital Brandusa Zaita Silvestru, regia Victor Ioan Frunza, scenografia Mioara Buescu]

CRIŞAN, Mihai, Păpuşarii amatori în festival, in Teatrul nr. 7-8/1985

CRIŞAN, Mihai, Potsdam, Festivalul păpuşarilor [al III-lea festival al creaţiei artistice de amatori şi a XI-a întâlnire a teatrelor de păpuşi din RDG. Din România a participat grupul de la Târgovişte cu Trei povesti româneşti, regia Ştefan Lenkisch, scenografia Eustaţiu Gregorian] in Teatrul nr. 10/1985   

CRIŞAN, Mihai, Guliver in tara papusilor, Teatrul Tandarica [regia  Stefan Lenkisch; scenografia Mioara Buescu; cu Cristina Popovici, Stefan Sandulescu, Mihai Prujinski, Melania Petrescu,, Valeriu Simion], in Teatrul nr. 11-12/1985

CRIŞAN, Mihai, In memoriam – Irina Borowski,  in Teatrul nr. 3/1986

CRIŞAN, Mihai, O evaluare necesară, Constanţa 26 mai-1 iunie 1986 [festival] Teatrul nr. 7-8/1986 [Lungul nasului – Tg. Mures; Rudolf Moca; Micul Print – Tg. Mures; Brasov – Povestea unui an intr-un geamantan; Craiova – Aventurile Alisei; Alba ca zapada – Sibiu, sectia germana; Cazul Pinocchio – sectia romana; Constanta – Vrajitoarele (regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Tarasescu, cu Aneta Forna, Ioana Jora, Vasile Hariton); Drum de stele – Ploiesti, scenografia Irina Borovski. Amnarul – Galati – regia Traian Ghitescu Ciurea, scenografia Mircea Nicolau; Calutul nazdravan – regia Constantn Brehnesu, cu Cristina Anca Ciubotaru, Toma Hogea. Dan Fraticiu, Eustatiu Gregorian, Haller Joszef, Febus Stefanescu, Marfa Axenti.

CRIŞAN, Mihai, Spectacole de teatru pentru copii in Teatrul nr. 11-12/1986, [Festivalul de la Focşani] [Tandarica – Motanul incaltat, regia Stefan Lenkisch, scenografia Mioara Buescu; Aventuri cu Scufita rosie, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau; Elefantelul curios – Ploiesti, regia Cristian Pepino, scenografia Irina Borovski; Luceafarul – Iasi – Calutul nazdravan, regia Constantin Brehnescu; Print si cersetor – regia Constantin Brehnescu si Natalia Danaila; Scufita rosie, Bacau, regia Radu Popovici, scenografia Mircea Nicolau]

CRIŞAN, Mihai, Premiile ATM pe 1986, Teatrul nr. 3/1987

CRIŞAN, Mihai, Ştefan Lenkisch [necrolog] Teatrul azi nr. 1-2/1991

CRIŞAN, Mihai, Scoala papusarilor, in Zece ani de la infiintarea sectiei Papusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tanasescu, UNATC, 14 decembrie 2000

CRIŞAN, Mihai, The Beginnings Of Puppet Theater http ://www.plural- magazine.com/article_the-beginnings-of-puppet-theater.html (scurt istoric al teatrului de animatie romanesc de la inceputuri pana la infiintarea în 1946 a Teatrului Tandarica)

CRIŞAN, Teodor, [Toc-Năpârstoc Teatrul de papusi Oradea, cronica, regia Francisca Simionescu, scenografia Nistor Coita], în Crişana, 25 martie 1973

CRIVĂŢ, Dana, Cea mai frumoasă stea de Irina Opran [Ţăndărică, cronică] [ regie Miron Niculescu, scenografie Mioara  Buescu] şi Cactus I şi ultimul de Mircea Sântimbreanu, regia Ştefan Lenkisch, scenografia Ştefan Hablinski [Ţăndărică, cronică] Teatrul nr. 2/1962

CRIVĂŢ, Dana, Cartea cu Apolodor [Ţăndărică, cronică] în Teatrul nr. 12/1962

CRIVĂŢ, Dana, Cele trei neveste ale lui Don Cristobal [regia Margareta Niculescu, papusi Ella Conovici, decor Mioara Buescu, cronică, Ţăndărică] în Teatrul nr. 5/1966

CRIVĂŢ, Dana, Gulliver in tara papusilor, [regia Nicolae Massim, scenografia Mioara Buescu, Tandarica, cronica], în Teatrul nr. 5/1966

CRIVĂŢ, Dana, Teatrul Ţăndărică – trei noi spectacole [cronici Ileana Sânziana, Vrăjitorul din Oz, Papuciada] în Teatrul nr. 3/1968

CROITORU, Roxana, Stan-Satan Păţitu’ [Teatrul de Păpuşi “Puck” din Cluj: “Stan Păţitu'”, dramatizare după Ion Creangă de Bogdan Ulmu] în Teatrul azi, Bucureşti, 2000, 3-4, mar.-apr., p.88

CROITORU, Roxana, 50 de ani de păpuşerie profesionistă la Cluj, în volumul Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000 .- ISBN: 973-99698-7-9

CROITORU, Roxana, Păpuşi şi marionete, Revista Apostrof a Uniunii Scriitorilor, anul XXIII, 2012, nr. 3 (262) (Festivalul Puck 2011)

CUBLESAN, Constantin, [Interviu], in vol. Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000

CULCER, Dan, [cronică la Cuconiţele mele dragi – Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] în Vatra, 1973

D

D. C.,  Pe scena mică a păpuşilor, [la Teatrul de Păpuşi din Timisoara, trei piese scrise de copii, regia Florica Teodoru, scenografia Ioana Constantinescu; Teatrul de Păpuşi din Oradea, sectia maghiara, Divina comedie de I. Stock, regia St. Farcaş, scenografia Paul Fux; Amnarul de Stefan Lenkisch, scenografia Paul Fux; Motanul încăltat la Teatrul de Păpuşi din Brasov, regia Aristotel Apostol, scenografia Maria Dimitrescu, interpretă Victoria Temelie; Cluj – spectacol de pantomimă realizat de Kovacs Ildiko] în Teatrul, 1/1967.

D. Szabó Lajos, [Aventuri de tâlhar], în Előre, 1. feb.1969. [Tg. Mureş]

DAMIAN, Horatiu, Cum a fost interzis un spectacol de pãpusi, in Foaia Transilvana,  10, 05, 2007, http ://www.ftr.ro/mobile/index.php?stiri_id=752 [interviu cu Kovacs Ildiko despre spectacolul Ubu]

DÀVID Erzèbet, [Csipike de Seres Ludovic după Fodor Sàndor la Teatrul de Păpuşi Oradea] [în Fáklya, 1968, 26 decembrie]

DAVIDESCU, Alexandra, [Turneul Teatrului de Păpuşi din Craiova la Plovdiv] în Înainte, 2 iunie 1959.

DAVIDESCU, Horia, De vorbă cu Horia Davidescu, directorul Teatrului de Păpuşi din Craiova [semnat T. Pan] în Teatrul, nr. 5/1974 [despre evoluţia teatrului de păpuşi românesc]

DANAILA, Natalia, Ce e nou… [repertoriul Teatrului Luceafarul din Iasi, proiecte] Teatrul nr. 3/1987

DANAILA, Natalia, Caragiale şi lumea marionetelor, in vol. Aurelian Balaita, Un univers virtual – figuri papuşareşti in opera lui I.L.Caragiale, Ed. Artes, 2006

DEDU FARCA,  Stefan, Ce e nou in teatrele pentru copii si tineret? [repertoriul teatrului de Păpuşi din Brasov], în Teatrul nr. 3/1987

DELEANU, Horia, De la Kleist la Obraztov [despre turneul lui Obraztov in România] în Teatrul nr. 6/1957

DELEANU, Horia, Teatrul de păpuşi, teatrul de marionete si experimentul [în vol. Modern şi  modernism, Constanţa , 1970

DELEANU, Horia, Masca, în revista Teatrul nr.5, 1974

DELEANU, Horia, Marionete şi oameni, în revista Teatrul nr.3, 1973

DIACONCIUC, Raluca Daria, Ieşeanul care de patru decenii creează păpuşi şi marionete, in Curierul de Iasi, 16 Aug. 2012, http ://curierul deiasi. ro/2012 /08/16/un-iesean-face-papusi-si-marionete-de-4 -decenii/

DIACONESCU, Sanda, Festivalul bienal de teatru pentru copii Ion Creangă [despre starea dramaturgiei pentru copii etc.] în Teatrul nr. 12/1978

DIACONESCU, Sanda, Elogiul modestiei, in Teatrul nr. 3/1979 [despre Aneta Forna Christu si Ida Grumaz]

DIACONESCU, Sanda, Elogiu modestiei – Brandusa Zaita Silvestru, [portret], revista Teatrul nr. 5/1979

DIACONESCU, Sanda, Elogiu modestiei – Valeriu Simion, [portret], revista Teatrul nr. 5/1979

DIACONESCU, Sanda, Elogiu modestiei – Stefan Lenkisch [portret], revista Teatrul nr. 6/1979

DIACONESCU, Sanda, Elogiu modestiei – Eustatiu Gregorian [portret], revista Teatrul nr. 6/1979

DIACONESCU, Sanda, Printesa si ecoul, cronica, Teatrul de Păpuşi Constanta, in Teatrul nr. 10/1979 [regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, constructie papusi Georgeta Nicolau; ref. Vasile Hariton, Aneta Forna, Elena Romanescu, Petru Catrava, Dromihete Ghiman, Marinela Marinescu, Georgeta Nicolau etc.]

DIACONESCU, Sanda, Schimbul de maine in teatrul de animatie, in revista Teatrul, nr. 10/1979 [despre necesitatea infiintarii scolii de specialitate de nivel universitar; referire la numerosi creatori din acea perioada]

DIACONESCU, Sanda, Elogiu modestiei, Margareta Niculescu, in Teatrul nr. 11/1979

DIACONESCU, Sanda, Petru Valter, în Teatrul nr.5/1980

DIACONESCU, Sanda, Hai la păpuşi, păpuşi lumesti, în Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1980 [scurtă istorie despre teatrul de păpuşi de la noi din tară şi afirmarea lui pe meridianele lumii ]

DIACONESCU, Sanda, Fram, ursul polar, Teatrul de Papusi din Alba Iulia, in Teatrul nr. 3/1981

DIACONESCU, Sanda, Croitorasul cel viteaz, Teatrul de Papusi din Timisoara, in Teatrul nr. 3/1981 [regia Victor Carcu]

DIACONESCU, Sanda, Lumea povestilor, Teatrul de Papusi din Brasov, in Teatrul nr. 3/1981 [regia Liviu Steciuc]

DIACONESCU, Sanda, Călinescu dramaturg [referire la Tragedia regelui Otakar … si Ileana Flutureana puse în scenă la Teatrul de Animaţie din Bacău, regia Radu Popovici, scenografia Cristina Prisăcaru-Ciobanu] în Contemporanul nr. 26 (1807) 26 iunie 1981

DIACONESCU, Sanda, Calea Soarelui, Teatrul de papusi din Sibiu, regia Mircea Petre Suciu, scenografia Febus Stefanescu, in revista Teatrul nr. 10/1981

DIACONESCU, Sanda, Festivalul teatrelor de marionete si papusi Ion Creanga [Bacau] in revista Teatrul nr. 11/1981 [ref. artisti papusari: Ion Cristescu, Licsndra Dragu, Georgeta Indreiu, Petre Diaconu, Nelu Moldovan; Liviu Steciuc; Simo Eniko; Radu Popovici; Irina Borovski; Cristian Pepino; Constantin Brehnescu]

DIACONESCU, Sanda, Reuniunea teatrelor de animatie, marionete si papusi [sărbatorirea Teatrului pentru copii din Brăila – festival – 11 trupe] in Teatrul nr. 12/1981 [ref. Stefan Dedu Farca, Liviu Steciuc, Cristian Pepino, Traian Ghitescu-Ciurea, Irina Borovschi, Horia Davidescu, Eustatiu Gregorian, Delia Ioaniu, Francisca Simionescu, Mircea Petre Suciu, Dan Fraticiu, Febus Stefanescu etc.]

DIACONESCU, Sanda, Păpuşile lumii azi, in Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1981, [eseu despre teatrul de păpuşi şi preluarea acestuia în circuitul culturii universale, despre patrunderea repertoriului de teatru dramatic în teatrul de păpuşi]

DIACONESCU, Sanda, Costel Popovici, în Gong, almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1981. [ povestea unui păpuşar care a părăsit meseria de jurist pentru a se dărui pasiunii pentru teatrul de păpuşi ]

DIACONESCU, Sanda, Ucenicul visător, Grădina fermecată [cronici, Iaşi; regia Constantin Brehnescu; regia Radu Popovici] în Teatrul nr. 6/1982

DIACONESCU, Sanda, Două evenimente ale scenei de animatie [Calea Soarelui – Ghilgamesh la Sibiu, regia Mircea Petre Suciu, scenografia Febus Stefănescu, cu Andrei Gâlea, Oti Strasser, Michael Salmen, Johanna Bon., Mihaela Malinski, Monica Răhaian, Dan Hândoreanu; muzica Dorin Frandes, sculptor Dan Frăticiu; Porumbiţa albă – Braşov, regia Stefan Dedu Farca, asistent Liviu Steciuc, scen. Simo Enikö, cu Mihaela Nestorescu,…Costea, Muguraşa Ţim, … Costea.] în Contemporanul nr. 32 (1865) 6 august 1982

DIACONESCU, Sanda, Din albumul cu suveniruri al păpuşilor, în Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1982. Grădina încântărilor [articol redând un fragment din istoria păpuşilor mânuite, începând cu Egiptul antic şi mergând pâna în Evul Mediu]

DIACONESCU, Sanda, Teatrul de papusi din Sibiu. La bufnita vesela de Viorica Huber Rogoz si Fetita la circ de Ricarda Tershak, in revista Teatrul nr. 11/1982 [regia Mircea Petre Suciu, scenografia Dan Fraticiu; Francisca Simionescu]

DIACONESCU, Sanda, Teatrul de Păpuşi din Alba Iulia- 30 de ani, [scurt istoric] Teatrul nr. 2/1983

DIACONESCU, Sanda, Pescarul şi norocul lui de Viorica Huber Rogoz, dupa Oscar Wilde [regia Liviu Steciuc, cronica, Alba Iulia] Teatrul nr. 10/1983

DIACONESCU, Sanda, Făt frumos cel urât de Marin Sorescu [cronică, Oradea] Teatrul, nr. 7-8/1983

DIACONESCU, Sanda, Timişoara – schimb de experienţă [festival, Timişoara, Oradea, Craiova, Arad; simpozion, comunicări: Ilie Gyurcsik –  Aspecte actuale ale mişcarii noastre păpuşăreşti;  Paul Caravia – Locul teatrului de păpuşi în sistemul culturii; Dumitru Ciumagean – Recuperarea copiilor handicapaţi cu ajutorul jocului păpuşilor; Victoria Gulyas – Efecte psihoterapeutice ale reprezentaţiei păpuşăreşti; Caracterul receptibil al spectacolului cu păpuşi din perspectiva capacităţii infantile de a nara – Smaranda Vultur; Pia Teodorescu – Focalizarea în spectacolele Muppets] Teatrul nr. 9/1983

DIACONESCU, Sanda, Ivan Turbincă de Serban Foarţă dupa Ion Creangă [regia Victor Carcu, cronică, Timişoara] Teatrul nr. 7-8/1983

DIACONESCU, Sanda, Pescarul si norocul lui, Teatrul de Papusi din Alba Iulia, in Teatrul nr. 10/1983 [regia Liviu Steciuc, scenografia Simo Eniko]

DIACONESCU, Sanda, Aventurile unei mici vrăjitoare [Botoşani, regia Liviu Steciuc, scenografia Simo Eniko] in Teatrul, nr.1/1984

DIACONESCU, Sanda, Gala dramaturgiei şi artei teatrale pentru copii [Timişoara] în Teatrul nr. 10/1985

DIACONESCU, Sanda, Împliniri, dar nu numai [despre festivalul de la Constanţa] în Teatrul, 7-8/1986

DIACONESCU, Sanda, Ţăndărică în lume, în Gong almanahul revistei Teatrul, editata de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1987  [interviu cu Valeriu Simion despre cursul de arta actorului mânuitor de păpuşi ţinut la teatrul de păpuşi din Cairo]

DIACONESCU, Sanda, Arta interpretului în recitaluri, in Teatrul nr. 7-8/1987 [Surasul Hiroshimei; Ivan Chelu; Gheorghe Mocanu; Sibiu- Al treilea gong; Liviu Berehoi; Peripetiile lui Talion – Brasov, Doru Gombos, Liviu Steciuc etc.; Rudolf Moca; Sasz Bela – recital [el fiind regizor tehnic – joc cu elemente din scena]   

DIACONESCU, Sanda, Ambiţie si realizare, Săptamana teatrelor de păpuşi Constanţa [Teatrul nr. 8/1988]

DIACONESCU, Sanda, Umbrelele fascinantului extrem orient, în Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1988 . [ scurtă istorie  a teatrului de umbre începând cu vechii indieni “Tholpavakotu”- jocul tradiţional al umbrelor indiene,teatrul javanez- fondat de locuitorii insulei Java, apoi teatrul chinez]

DIMA, Simion, Artă păpuşerească [Teatrul de Păpuşi din Timişoara. În repertoriu: “Punguţa cu doi bani“] în Drapelul roşu, Satu-Mare, XIV, 1957, 3893

DIMIU, Daria, Micul mare Colibri, în Teatrul Azi, Nr. 5-6-7/2012

DIMIU, Mihai, Ghita, artistul din lume [despre ultimul păpuşar popular autentic: Gheorghe Evghenie] în Teatrul, nr. 3/1974

DINDILIGAN, Anca, Frumoasa adormitã – premierã, în Informatia Baia Mare, 2 oct. 2010

DINULESCU, Radu, Mărturisire şi proiecte, în România literară nr. 29/1990.

DIRESCU, Ella, [cronică la spectacolul Vocea pădurii de Hertha Ligeti realizat în 1949 la Tg. Mureş] in Steaua Roşie, 1949.

DOBOCAN, Crina, Spectacol antrenant la Arcadia, în Crişana, nov.2010

DOBRATER, Lucian, Festival international de teatru la Alba Iulia, în Jurnalul National, 7 octombrie 2009

DOBRESCU, Al. , [cronica spectacolul] “Pasarea de cristal” – în Cronica, 1986, 30 mai; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

DOBRESCU, Maria, Teatrul „Ţăndărică“, într-un spectacol vizual, original: „Păpuşarii în iarnă“ fac umor pe sfori la muzeu, în ziarul Lumina, sambata, 11 Decembrie 2010 (despre expozitia de papuşi şi marionete Muzeul National de Arta)

DOMAHIDI Gyula, [Ianoş viteazul], în Vörös Zászló, 11. feb.1954 [Tg. Mureş]

DOMAHIDI Gyula, [Până ce puteţi vedea „Motanul încălţat”], în Pionír, 29 sept.1955 [Tg. Mures]

DOMSA, Victor, [despre spectacolul Inima Arlechinului, scenariu de Febus Stefănescu după Inimă de hartie şi Arlechinul şi pisica de Mircea Vaida, 1989], în Tribuna Sibiului, 1.12.1989

DONICI, Simona P., Euromarionete sau despre cine, cum… trage sfori în teatru, în agenda.ro, 21.05.2005, http ://www.agenda.ro/news/news/6378/ sport.html, Arad, (despre Festivalul Euromarionete de la Arad, 2005)

DOSULEANU, Cristina, “Aventurile baronului Münchausen” la Teatrul  “Cărăbuș“, in Monitorul de Brăila, Nr. 94 (1998), p. 5

DOSULEANU, Cristina, Ochiul soacrei – avanpremieră la Teatrul “Cărăbuş, joi, 28 martie 2013, http ://www.ziare.com/braila/stiri- actualitate

DOSULEANU, Cristina, “Mica Sirenă” – o montare interesantă care a cucerit  copiii, Teatrul de Păpuşi “Cărăbuş”, în http ://www.ziare.com/braila/stiri- actualitate, luni, 29 octombrie 2007

DOSULEANU, Cristina, Cervantes pe intelesul copiilor, Teatrul de Păpuşi “Cărăbuş”, în http ://www.ziare.com/braila/stiri-actualitate/cervantes-pe-intelesul- copiilor-84579, 05 Martie 2007

DOSULEANU, Cristina, “Făt-Frumos cel mofturos și un Zmeu întors pe dos”   spectacol interactiv pentru copii, Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila,  în Obiectiv, An 6, nr. 1678 (18 feb. 2008), p. 8

DOVIDES, Eugenia, Philippe Genty [cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965] în Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

DOVIDES, Eugenia, Prinţul cioplit în lemn [Bartók] si Petruska [Stravinski] la Teatrul de păpuşi din Budapesta; cronici cu  ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. în Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

DRAGOMIR, Anca, Romanul păpuşarilor, în Romania libera, 19 Decembrie 2011, în http ://www.romanialibera.ro/actualitate/locale/romanul-papusarilor-247995. html (despre monografia lui Anaid Tavitian despre Teatrul de Papuşi din Constanta)

DRĂGAN, I., [cronică la Umor pe sfori, Ţăndărică] în Scanteia, 1.07.1954

DROC, Natalia, [despre spectacolul lui Dan Frăticiu O poveste cu of, 1992, Sibiu], în Tribuna, 26.02.1992

DUCEA, Valeria, Necunoscutul act de naştere al lui Ţăndărică,[ “.. Teatrul’ Ţăndărică” a fost creat în noiembrie 1945…La 15 septembrie 1947, Lucia Calomeri dăruieste ilustrata Dorinei Tănăsescu cu dedicaţia : “Dorinei, una din primele mele colaboratoare la înfiinţarea teatrului de păpuşi din ţara noastră. Talentata, vrednica şi harnica  ucenică strabătând împreună cu mine fără preget drumuri grele şi foarte încâlcite, inerente oricarui început până la ivirea aceleia (Dna Elena Pătrăscanu) ce avea chemarea de Sus să desăvârşească şi să ducă la bun sfârşit această mare operă de educaţie …”1947 – “Sirena cea mică” şi Sperietoarea veselă; Ţăndărică spre mările sudului. 1939 – ideea înfiinţării unui teatru de păpuşi: Elena Pătrăşcanu, Pompiliu Macovei, Nicolae şi Gina Bădescu, Mircea Alifanti, Gustav Gusti, Corina Gusti. ” …ideea a apărut în condiţiile dictaturii fasciste, drept o modalitate cu deosebire eficientă, de critica mascată a asprelor stari de lucruri şi de agitaţie patriotică a spiritului cetăţenesc.” modele pentru iniţiativa protestatară: Spejbl şi Hurvinek – Cehoslovacia 1945 – Elena Pătrăşcanu, Lena Constante, Al. Brătăşanu, Ileana Popescu, Ligia Macovei – machete şi schiţe; Ştefan Constantinescu, Boris Caragea, Zoe Băicoianu, G. Lowendahl [...] noi vorbeam, noi dansam, noi mânuiam, noi construiam marionetele şi decorurile …” (Dorina Tănăsescu). Spectacole: “Sanda şi cei trei ursuleţi“, “Mama lui Ştefan cel Mare” – de Lucia Calomeri,  Miki în închisoare“, “Cu Vasilache la bâlci“, “Cântece şi dansuri populare“; 1945, dosarul 3909 – Tribunalul Ilfov – infiintarea Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică” conducerea artistică Lucia Calomeri – colectiv: Dorina Tănăsescu, Lucia Georgescu, Silvia Melinte, Nuţi Fotache, Mica Roman, M. Hacighian, E. Stanciu, Chladek, V. Stanciu; pictori scenografi: El. Pătrăşcanu şi Al. Brătăşanu – se porneşte de la sistemul de marioneta al lui J. Skoupa” … Dorina Tănăsescu adaugă la sistemul de control al marionetei o portiune de cruce în plus faţă de tradiţionala cruce cu 14 fire cu care se mânuia marioneta cehoslovaca … .” Primul spectacol de anvergură :”Cu Ţăndărică spre mările sudului” – de Gh. Dinu; Sidonia Dragusan, dupa E. Kastner (romanul 32 mai). Ţăndărică mânuit de Silvia Melinte, Unchiul mânuit de Dorina Tănăsescu; primul sediu era in Bd. Bălcescu (unde e acum magazinul Unic); actorii, în fosă, Eugenia Popovici, Clody Berthola, Nic. Băltăţeanu, Cezar Rovintescu, Costache Antoniu, Anca Balaban, Irina Mareş. Actorii vedeau scena cu ajutorul unui sistem de oglinzi. 1945-47: Ţăndărică la circ de Edith Prager, Pădurea fermecată, Dupa 12 luni de Marşak. Un pasionat spectator – dr. Petru Groza. Actualitatea politică – titlul spectacolului – scena mobilă, primele alegeri de dupa eliberare. Noua sală – în fostul cinema Gioconda (pe locul unde e acum blocul turn din Piata Naţiunilor Unite). Primul magnetofon a fost confecţionat de un colaborator al lui Harry Brauner, pe nume Ciocoş. Mare succes avea spectacolul Sperietoarea veselă care satiriza moda vremii şi moravurile burgheze. Autori: Lucia Demetrius şi Marcel Breslaşu; regizor – Liviu Ciulei – care a realizat si două decoruri.] în Teatrul nr. 9/1968

DUCEA, Valeria, [cronica Oltul şi Mureşul de Alexandru Mitru, Teatrul de Papusi Oradea, regia Eugen Ţugulea, scenografia Paul Fux] [„…Teatrul de păpuşi Oradea ne-a oferit legenda «Oltul şi Mureşul» de Al. Mitru într-un spectacol de înaltă ţinută artistică, poetic şi tragic totodată. Stilizate cu mare rafinament şi discernământ, după sugestii folclorice, păpuşile mânuite cu eleganţă, cu mişcări decantate hieratic, au căpătat valori simbolice, au reuşit să sugereze convingător aura de nobleţe cerută de text. Deosebit de expresivă în simplitatea ei a fost imaginea Hăşmaşului: păpuşă imensă, unidimensionată, construită din şnur alb gros sugerând concomitent şi minte şi trup de bătrân împovărat de ani şi străveche aşezare de piatră, creaţie ce va rămâne antologică…”] în Teatrul, octombrie 1970

DUCEA, Valeria,  Şapte zile printre păpuşi [Săptămâna teatrelor de păpuşi de la Constanţa] în Teatrul nr. 10/1970

DUCEA, Valeria, Flinta şi un cal roşu [regia Mircea Petre Suciu, scenografia Ida Grumaz, cronică, Baia Mare] în Teatrul nr. 3/1972

DUCEA, Valeria, Prinţesa Turandot [regia Traian Ghitescu-Ciurea, scenografia Mircea Nicolau, cronică, Galaţi] în Teatrul nr. 5/1972

DUCEA, Valeria, Copilul şi ciocârlia, Un băiat isteţ şi un rege nătătfeţ [regia Nagy Shaker, respectiv Stefan Lenkisch, cronici, Ţăndărică] în Teatrul nr. 4/1973

DUCEA, Valeria, Probleme mari ale unui teatru mic [Săptămana teatrului de păpuşi, Constanta], în Teatrul nr. 11/1973

DUCEA, Valeria, 25 de ani de la înfiinţare – Teatrul de Păpuşi din Timişoara, în Teatrul, nr. 6/1974 [despre artiştii fondatori care au devenit actori în teatrele dramatice în marea lor majoritate: Constantin Adamovici, Maria Blănaru (Naţional, Cluj), Marina Basta Cosma (Naţional Craiova), Petre Popa (Nottara), Lenuţa Ioan (Naţional Timişoara, Mircea Basta (Municipal), Maria Radus (Teatrul de Stat Reşita) Mircea Dumitru (Giuleşti), Maria Cosma (Şcoala Populară de Artă din Bucureşti)] [alţi fondatori: Margareta Tatu, Marius Gherasim, Gabriela Floros, Ecaterina Răşcanu, Ileana Casapu, Victoria Vesa, Doina Toader]

DUCEA, Valeria, Craiova 25, Ion Talion, De-a Scufita Rosie, în revista Teatrul nr. 11/1974

DUCEA, Valeria, Sinaia ’74 ; prima ediţie a festivalului “Lumea păpuşilor, lumea tuturor vârstelor”, în Teatrul, nr. 1/1975 [Brandusa Zaita Silvestru – Puiul; Ballo Zoltan si Peter Ianos (don Cristobal si Puloverele, regia Kovacs Ildiko), Georgeta Nicolau; Kovacs Gyorgy si Peto Marta (Oradea) [Domnul Poveste povesteste];

DUCEA, Valeria, Prinţesa şi ecoul [cronica,Teatrul Ţăndărică, regia Margareta Niculescu], în Teatrul nr. 6/1975

DUCEA, Valeria, Păpuşarii oradeni după un sfert de veac [microfestival cu participarea teatrelor din  Alba Iulia şi Târgu Mureş, istoric si cronici] în Teatrul nr. 1/1976

DUCEA, Valeria, Casa noastra [cronica, Alba Iulia] în Teatrul nr. 1/1976

DUCEA, Valeria, [semnat V.D.], Sanziana si Pepelea, Csongor si Tunde, Teatrul de Păpuşi din Tg. Mures, [cronici] în Teatrul nr. 1/1976.

DUCEA, Valeria, Teatrul de Tineret Brăila [cronici Dreptatea mării de Virgil Teodorescu, Trei căsuţe şi trei drumuri] în Teatrul nr. 4/1976

DUCEA, Valeria, Teatrul de animatie din Bacau la 25 de ani, în Teatrul nr. 2/1977

[despre creatia lui Petru Valter]

DUCEA, Valeria, Zilele teatrului istorico-patriotic la Teatrul de Papusi Aschiuta din Pitesti, în Teatrul nr. 3/1977 [referiri Cick Damadian, Irina Borovski, Aurel Anchidin]

DUCEA, Valeria, [semnat V.D.], Teatrul de papusi din Sibiu, Hansel si Gretel de Valentin Gustav; Teatrul de Papusi din Brasov, Pui de om de Victor Eftimiu, [cronici] în Teatrul, nr. 3/1977

DUCEA, Valeria – Constanţa – Săptămâna teatrelor de păpuşi, editia a V-a în Teatrul nr. 2/1978 [problema dramaturgiei; problema profesionalizarii interpretilor; ref. Mircea Nicolau, Eugenia Tarasescu-Jianu; Kovacs Ildiko – Sufletel – Baia Mare, Sanziana si Pepelea – Cluj; Francisca Simionescu – Ce-o sa fie Bondocel -Oradea; montarile lui Petru Valter – Harap Alb – Bacau; Calina Fat Frumos – Braila]

DUCEA, Valeria, Călatoria lui Nepoţel de Ana Predescu-Utto [cronică, Braşov] în Teatrul nr. 2/1978 [regia Florica Teodoru; scenografia Simo Eniko]

DUCEA, Valeria, Oaspeţi de peste hotareAnsamblul de păpuşi Riksteatret din Oslo [înfiintat de Margareta Niculescu, Ella Conovici, Brânduşa-Zaiţa Silvestru, Costel Popovici] în Teatrul nr. 2/1978

DUCEA, Valeria, Omuleţul de puf de Alexandru Popescu [regia Silviu Purcarete, scenografia Antonio Albici; interpretare Cristina Popovici] în Teatrul nr. 4/1978

DUCEA, Valeria, Unde zbori, sperie ciori? de Alecu Popovici, Ţăndărică [cronică] în Teatrul nr. 10/1978

DUCEA, Valeria, Turneul Teatrului Central de Păpuşi din Sofia, în Teatrul 12/1978

DUCEA, Valeria, Festivalul Arta si Copilul, [Fram ursul polar, Teatrul pentru Copii si Tineret din Iasi; Las’ pe maine de Alecu Popovici – Teatrul de Papusi Craiova; Punguta cu doi bani – Teatrul de Papusi Brasov; Dulce ca sarea si Dusmani neimpacati – Teatrul de Papusi Sibiu – sectia romana si sectia germana; Pui de om Tg. Mures – regia Maria Mierlut; Ratusca cea urata – Tg. Mures sectia maghiara, regia Pal Antal] în Teatrul 6/1979

DUCEA, Valeria, Teatrul Tandarica. Tyl Ulenspiegel, în Teatrul 6/1979

DUCEA, Valeria, In haine bogat impodobite [Festivalul Cantarea Romaniei, etapa finala], în Teatrul 7/1979 [Iasi – M-am jucat intr-o zi, regia Constantin Brehnescu; Tandarica – Pescarul si Norocul, regia Irina Niculescu; Cluj, sectia maghiara – Masina fermecata de Nagy Olga si Kovacs Ildiko, scenografia Edith Botar; Anotimpuri de Mihai Crisan; Cele trei domnite de Dumitru Vacariu, regia Francisca Simionescu, scenografia Bolony Wilhelm; recital Brandusa Zaita Silvestru; recital Liviu Steciuc; recital Sergiu Grigore – Botosani; Omul si masca – Cluj, sectia maghiara]

DUCEA, Valeria, Don Quijote dupa Cervantes, de Stefan Lenkisch, Mioara Buescu si Iosif Malou, în Teatrul nr. 10/1979

DUCEA, Valeria, Jocuri de poeţi-jocuri de copii [regia Margareta Niculescu, cronică] în Teatrul nr. 3/1980 [ref. Anda Calugareanu, Jorj Voicu, Mioara Buescu, Ana Puschila, Vasile Sirli]

DUCEA, Valeria, Zilele Varşoviei [despre montarea piesei Magazinul cu jucarii de Al. Popescu] în Teatrul, 7-8/1980

DUCEA, Valeria, Săptămâna teatrelor de păpuşi Constanţa, în Teatrul 7-8/1980 [ref. Kovacs Ildiko, Cristian Pepino, Mircea Nicolau, Virgil Svintiu, Radu Vaida, Tudorel Filimon, Ida Grumaz, Szofia Kriszanovski etc.]

DUCEA, Valeria, Boroboaţă, Frumoasele pasiuni electrice [regia Stefan Lenkisch si respectiv Irina Niculescu, cronici, Ţăndărică] în Teatrul 10/1980

DUCEA, Valeria, Festivalul national Cantarea Romaniei. Gala recitalurilor papusaresti, Botosani, în revista Teatrul nr. 11/1980. [ref. Iuliu Bocos, Gabriela Nistorica, regia Ion Puiu Stoicescu – marele premiu; Mihai Veres – Oradea; Bela Kontes si Frunzina Boanca – Cluj; Cornelia Dobrescu si Valentin Lozinca – Bacau; Rodica si Mugur Prisacaru – Craiova; Nelson Dimitriu; Mirela Corbeanu, Ion Moldovan – Oradea; Adriana Rusu – Bacau].

DUCEA, Valeria, Festivalul national Cantarea Romaniei. Teatrele pentru copii si tineret, în Teatrul 4 aprilie 1981 (Antal Pal, Maria Mierlut, Carmen Contan si Adela Ungureanu de la Arad, Irina Niculescu, Cristian Pepino, Maria Gornic, Irina Borovschi, Avram Mentzel, Francisca Simionescu etc.)

DUCEA, Valeria, Soldatelul de plumb de Sacha Lichy, Teatrul de Papusi Aschiuta din Pitesti, în revista Teatrul nr. 10/1981

DUCEA, Valeria, Festivalul spectacolelor pentru tineret si copii, Piatra Neamt, în Teatrul nr. 12/1981 [ref. Tyl Eulenspiegel, regia Catalina Buzoianu, Teatrul Tandarica, premiul ATM; muzica Mircea Florian (diploma pentru muzica), Frumoasele pasiuni electrice de Vladimir Simon, regia Irina Niculescu, Metamorfoze, Teatrul de Papusi din Constanta, regia Cristian Pepino (premiul Organizatiei pionierilor)].

DUCEA, Valeria, Constanţa- Săptămâna teatrului de păpuşi, în Teatrul nr. 7-8/1982

DUCEA, Valeria, O săptămână, oaspete la Berliner Festtage [semnează şi Liviu Steciuc; despre Spejbl şi Hurvinek, Teatrul de Păpuşi din Berlin, Albrecht Roser] în Teatrul nr.12/1982

DUCEA, Valeria, Focşani- Festivalul spectacolelor pentru copii [a doua editie], în Teatrul nr. 5/1983

DUCEA, Valeria, Aventurile Popândaului Pop (Bacău, regia Bogdan Ulmu) si Tinereţe fără bătrâneţe (Brăila, regia Victor Ioan Frunza) [cronici] în Teatrul nr. 5/1983

DUCEA, Valeria, Teatrul de păpuşi Vasilache (Botoşani) la 30 de ani. [cronici] în Teatrul nr. 12/1983

DUCEA, Valeria, Focşani- Festivalul spectacolelor pentru copii [în Teatrul nr. 5/1984] [ref. Inima rece, Teatrul de Păpuşi din Constanta, regia Cristian Pepino (premiu pentru regie), scenografia Mircea Nicolau (premiu pentru scenografie), muzica Dicran Asarian (premiul pentru muzica), cu Aneta Forna Christu (premiu pentru interpretare), Georgeta Nicolau, Vasile Gherghilescu, Vasile Hariton, Dromihete Ghiman; Secretul padurii batrane, Teatrul de Păpuşi din Ploiesti, regia Cristian Pepino, scenografia Irina Borovschi, cu Marcela Fenato, Nicolae Draghia; Noul nostru vecin, Teatrul Tandarica, regia Irina Niculescu, cu Radu Vaida (mentiune pentru interpretare), Gina Nicolae, Elena Sandulescu]

DUCEA, Valeria, Constanţa- Săptămâna teatrelor de păpuşi, în Teatrul nr. 7-8/1984

DUCEA, Valeria, Lungul nasului, [cronica, Ţăndărică] în Teatrul nr. 2/1985

DUCEA, Valeria, Teatrul de păpuşi din Bratislava, în Teatrul nr. 11-12/1985

DUCEA, Valeria, Compania Amoros si Augustin, în Teatrul nr. 1/1986

DUCEA, Valeria, Saptamana teatrelor de papusi si marionete [Bucuresti], în Teatrul nr. 7-8/1987 [Sibiu – Papusa de lemn de Kovacs Ildiko si Dan Handoreanu, scenografia Dan Fraticiu; retrospectiva Mircea Nicolau; Tandarica – Amnarul, regia si scenariul Stefan Lenkisch, scenografia Sever Frentiu; Surasul Hiroshimei; Sanziana si Pepelea, Tg. Mures sectia maghiara, regia Antal Pal, sectia romana Fat Frumos del nasos – regia Mimi Mierlut;  Pitesti – Spiridusul poznas; Calatoria lui Hilarius in lumea povestilor, Ivan Chelu; papusarul traditional Gheorghe Mocanu; Dansul literelor, Botosani, regia Liviu Steciuc; Al treilea gong – Sibiu – cu Dan Handoreanu, Mihaela Miclaus, Marius Galea; Dan Dumitrescu, recital. Printul si randunelul, recital Carmen Margineanu. Tyl Eulenspiegel regia Catalina Buzoianu; Piticul urias, Timisoara, scenografia Krisztina Maria Ivanescu [Nagy], cu Olimpiu Vesa, Ileana Stana, Roxana Maniu. Vrajitoarele – Constanta, regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Tarasescu Jianu, cu Aneta Forna, Ioana Jora, Vasile Hariton. Aventuri cu Scufita rosie – Tandarica, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, cu Brandusa Silvestru, Mihai Prujinski, Radu Vaida, Cristina Popovici, Sonia Giba. Peripetiile lui Donald de Rodica Sima – Braila; Fantezie pentru o singura papusa, cu Georgeta Miroiu; Conferinta despre marioneta, Liviu Berehoi. Vitejii cetatii Bade-Bade, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, cu Valeriu Simion, Elena si Stefan Sandulescu, Ana Vladescu, Melania Petrescu, Gheorghe Fundatura. Aventurile lui Talion – regia Liviu Steciuc, scenografia Simo Eniko, cu Liviu Steciuc, Doru Gombos,  Mihaela Steciuc, Ion Mar, Adrian Farca. Salonul papusii din Calea Victoriei, sala a Muzeului de Arta, muzeograf Dorana Cosoveanu]

DUCEA, Valeria, Ella Conovici rediviva [cronică O fetiţa mai cu moţ, Ţăndărică] în Teatrul nr. 1/1989

DUCEA, Valeria, Spectacol recital cu păpusi Vântură lume [regie, scenariu Stefan Săndulescu, Elena Săndulescu, cronică, Ţăndărică] în Teatrul nr. 2/1989

DUCEA, Valeria, Bilanţ şi perspective – A doua editie a Săptămânii teatrelor de păpuşi şi marionete de la Bucureşti , în Teatrul nr. 8/1989

DUCEA, Valeria, Cenuşăreasa, între Rossini şi nenea Iancu [în Teatrul Azi nr. 5/1990] Tandarica, regia Silviu Purcarete, scenografia Carmen Raszowski, cu Brandusa Zaita Silvestru, Valeriu Simion, Cristina Popovici…

DUCEA, Valeria, Despre Dorina Tănăsescu, în Zece ani de la infiintarea sectiei Păpusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

DUMA, Flavia, Pinocchio [cronică] [în Orizont, nr… 18 decembrie 1981]

DUMITRACHE, Silvia, Spunînd poveşti cu păpuşi şi marionete. Interviu cu  Lenuţa şi Sorin Dorobanţu, 12.10. 2012, în http ://bookaholic.ro/spunind- povesti-cu-papusi-si-marionete-interviu-cu-lenuta-si-sorin-dorobantu.html

DUMITRACHE, Silvia, Basmele copilăriei, la Festivalul „Poveşti” din Alba Iulia, 03.10.2012, în http ://bookaholic.ro/basmele-copilariei-la- festivalul-%e2%80%9e povesti%e2%80%9d-din-alba-iulia.html

DUMITRACHE, Silvia, “Povesti” de la Alba Iulia, în Observator cultural, nr. 596, 5.3.2013, http ://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Povesti-de-la-Alba-Iulia* article ID_26011-articles_details.html

DUMITRACHE, Silvia, “Povesti” de la Alba Iulia, în Observator cultural, nr.  596, 5.3.2013, http ://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Povesti-de-la-Alba- Iulia* articleID_26011-articles_details.html

DUMITRESCU, Cristina, Brânduşa Zaiţa Silvestru, în Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1981 [portret]

DUMITRESCU, Cristina, Recitalurile [Săptămâna teatrelor de păpuşi de la Bucureşti, 1987] în România literară nr. 23/4 iunie 1987.

DUMITRESCU, Cristina, Săptămâna păpuşilor [Constanţa] în România literară nr. 26/iunie 1989.

DUMITRESCU, Cristina, Teatrul de marionete în India [selecţie, traducere şi adaptare de Cristina Dumitrescu] [scurt istoric; tradiţia marionetelor; subiectele; comicii; figurinele; Suresh Awashthi] în Teatrul azi nr. 4-5/1993

DUMITRU, Andreea, Păpuşi care purifică scena şi sufletele spectatorilor (Nishikawa Koryu V cu păpuşile Hachioji Kuruma Ningyo în turneu la Bucureşti), în revista Teatrul azi, numărul 1-2/2010

DUŢĂ, Roxana, Fata moşului şi fata babei, la Teatrul Ciufulici, în Informaţia Prahovei, Ploieşti, 2009, 21 ian.

E

EIKE, Gerhard, [cronica Hokus – Pokus de V. Korostalov, regia Lilly Krauss, Teatrul de Păpuşi Sibiu], în Tribuna Sibiului, 13.02.1969

ENĂCHESCU, T. A ., Mîine premieră la Teatrul de Păpuşi, în Steaua Roşie, 8. iun.1963. [Tg. Mures]

ENGHEL, Emanoil, Cu păpuşile băimărene dincolo de Cercul Polar [Sufleţel, Baia Mare, regia Kovacs Ildiko, în Norvegia, Tromso] în Teatrul nr. 9/1978

EXARHU, Marius, Din activitatea Teatrului de păpuşi, în Înainte, nr. 6664  (22 mai 1966), p. 3 [bilanţ de activitate; Teatrul pentru Copii din  Brăila]

F

F.L.,  [„Steaua păcii”, noua premieră a Teatrului de Păpuşi targumureşean, în Népújság, 22 oct.1950]

FÁBIÁN Imre, [Bubos Vitez – cronică – Teatrul de Păpusi din Oradea] în Elöre, 27 decembrie 1973

FÁBIÁN Imre, [Povestile Domnului Poveste de Jiri Sreda, traducere şi adaptare de Nela Stroescu, cronica – Teatrul de Papuşi din Oradea] în Fáklya, 10 oct.1974]

FÁBIÁN Sàndor, Ördögűző tarisznya [Traista care alunga dracii, de Sűtő András, dupa Ion Creangă, la Teatrul de Păpuşi Oradea] în Elöre, 30 aprilie 1975

FAUR, Sanda, [interviuri cu Obraztov, Maria Signiorelli, Szilagy Dezsö, Horia Davidescu] în Flacăra, 25 sept. 1965.

FAUR, Sanda, Păpuşile si actorii [despre Sanziana si Pepelea, regia Ion Handoreanu, scenografia Febus Stefanescu, sculptura Lidia Schuster, Teatrul de Păpuşi din Sibiu], în Flacăra, 14 oct. 1979

FILIP, Lucian, Papusi… Papusi?… Papusi! [despre expozitia de scenografie Dan Fraticiu, febus Stefanescu, Sorina Chira, Sibiu; numele teatrului din Sibiu este eronat, Ariel], în Radical, 16. 02. 1991

FILIPESCU, Em., O originală premieră. G. Călinescu [“Tragedia regelui Otakar şi a  prinţului Dalibor”, Teatrul pentru copii din Brăila, în Scanteia tineretului, An 7, Suplimentul  literar şi artistic, Nr. 421 / 17 oct. 1987, pg. 8.

FILIPINE, Armanda, Andersen sub o altă înfățișare, Premieră la Teatrul  “Cărăbuș” – “Rățoi urât” (H.C. Andersen), în Ziua de Galati- Brăila, An  2000, V. 602 (7 iun), pg. 2 [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

FILIPINE, Armanda, La Teatrul de Păpuși “Cărăbuș“. Comedie și morală în  “Zâna apelor” [regia Victor Ignat], în Ziarul de Brăila (2008). An 2, nr.  80 (5-6 ian. 2007), pg. 5

FILIPINE, Armanda, “Doctor fără voie”, premieră la “Cărăbuș“. Un spectacol  inedit [regia Emmanuel Ray, Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila], în Ziarul de Brăila, An 1, nr. 50 (26 nov. 2007), pg. 3

FILIPINE, Armanda, La Teatrul de Păpuși “O lume excepțională”. Premiera  spectacolului “Sânziana și Pepelea” pus în scenă de Camelia Hâncu, la Teatrul pentru  Copii “Cărăbuș” Brăila, nov. 2008, în Ziarul de Braila (2008). An 2, nr. 345 (12 nov.  2008), pg. 4

FILIPINE, Armanda, Spectacol interactiv la Teatrul de Păpuși Brăila.  “Ursul păcalit de vulpe”, în Ziarul de Brăila

FILIPOIU, Viorica, “Fata babei şi fata moşneagului“. După Ion Creangă, Teatrul Ţăndărică în Teatrul, Bucureşti, XXII, 1977, 2 feb., pp.49-50

FIRAN, Carmen, Lumea închipuirilor şi a sugestiei [cronica la Dumbrava minunată, Ţăndărică] în Supliment Dimineaţa 7/10/1990 (regia Cristian Pepino, scenografia Daniela Dragulescu, muzica Nicu Alifantis, cu Brandusa Zaita Silvestru si Gina Nicolae)

FIRESCU, Alexandru, O piesă pentru copii pe scena Teatrului Naţional din Craiova în Înainte, 12 februarie 1953 [cronică la Capra cu trei iezi de Paula Culitză la Teatrul de păpuşi din Craiova].

FIRESCU, Alexandru, Hoinarind prin constelaţii la Teatrul de păpuşi din Craiova în Înainte, 12 noiembrie 1959.

FIRESCU, Alexandru – [Don Avaros şi In adancul mării de J. E. Acuna, cronică, Teatrul de Păpuşi din Craiova în Înainte, 20 mai 1965.

FLOREA, Mariana  – [cronică Făt Frumos cel Năsos, Teatrul de Păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua roşie, 24 sept. 1987

FLOREA, Mariana  – [cronică Pescarul şi sirena, Teatrul de Păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua roşie, 1988

FLORESCU, Ilinca, Pinocchio, în Rampa, 17 iulie 1996 (Tandarica/ATF, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino)

FODOR Zeno, [cronică la Cuconiţele mele dragi – Teatrul de Păpuşi din Tg. Mureş] în Steaua Roşie,  20 februarie 1981

FODOR Zeno, [interviu în limba maghiară] în  Steaua roşie nr. din  20 oct. 1986

FODOR Zeno, Varietati cu papusi [1988, Tg. Mures, Papusile rad, canta si danseaza, regia Pal Antal, cu Illyes Kinga, Vilhelem Jozsef, si actorii-cantareti Nagy Laszlo si Lazar Attila] în Teatrul nr. 3/1988

FODOR Zeno, Festivaluri ale artei păpuşăreşti, în Teatrul Azi, nr. 9-10/1990 [Reuniunea teatrelor mici de la Sarospatak, festivalul de la Bèkèscsaba, Diploma mare a UNIMA acordata spectacolului Punguţa cu doi bani – Târgu-Mureş, diploma mica UNIMA – O rază de soare, Adela Moldovan si Aurica Spirk, Teatrul din Arad]

FOLEA, O., La drum cu artiştii păpuşari. Interviu cu Maria Neculce,  directoarea Teatrului de Păpuşi [din Brăila], interviu, în Înainte,  Brăila,  Nr. 7171 (11 ian. 1968), pg. 2

FRĂTICIU, Dan, Plastică şi funcţionalitate [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989,  Teatrul Ţăndărică, CCES, CSPC]

FRIDUS, Al. I., [cronica] spectacolul “Comedie cu razboinici” – în Flacara Iasului, 1983, 15 ianuarie; [Teatrul Luceafarul, Iasi]

FRIDUS, Al. I., [cronica] spectacolul  Aventura în codru” – în Cronica, 1984, 24 noiembrie; [Teatrul Luceafarul, Iasi]

FRONIUS, Anni, Oberon – so gross wie ein Riese, în Raketenpost (supliment Neuer Weg) nr. 12 (906) 8 aprilie 1988 (despre Visul unei nopti de vara – regia Cristian Pepino, Steaua lui Arlecchino – regia Mona Chirila, Fat frumos din lacrima – regia Margareta Niculescu)

FUCHS, Wolfgang, Hände spielen Theater [despre Prinţul cireşelor la Teatrul de păpuşi Gong din Sibiu] în Hermannstadter Zeitung, 14 mai 1999

G

GALBEN, Cornel [C. Hanganu ], Cântecul frânt al privighetorii,  http ://www.poezie.ro/index.php/essay/145224/index.html [despre Octavian Voicu]

GÁLFALVI Zsolt, [Teatru de Păpuşi – în slujba capodoperei], in Utunk, 2. iun.1967. [Tg. Mures]

GAVRILĂ, Cristiana, Pãpusi japoneze, revista Teatrul azi, nr. 4-5/ 2005

GAVRILĂ, Cristiana, Candid, Teatrul Tandarica, Recomandarea TimeOut, in TimeOut nr. 12 – 18 oct. 2007.

GAVRILĂ, Cristiana, Pepino, ochiul din spatele papusilor, in TimeOut nr. 48, 7-13 dec. 2007, (interviu Pepino, Candid)

GAVRILĂ, Cristiana, Gabriel Apostol trăieşte într-o lume de păpuși și marionete

http ://www.bewhere.ro/teatru/gabriel-apostol-traieste-intr-o-lume-de-papusi- si-marionete-307/  3/11/2011

GAVRILESCU, Liliana, Utilizarea animatiei directe in film si televiziune, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 1-2 /2004, 1-2/ 2005, UNATC, Bucureşti

GAVRILOV, Mihail, Teatrul micilor spectatori. [Despre evoluţia Teatrului de păpuşi] in Înainte, nr. 3597 (17 iun. 1956), pg. 2 [istoricul teatrului brăilean; Teatrul de Păpuși Brăila

GEANOPOL, Mihail, “Bună dimineața, viață!” de Dumitru Pâslaru, in Înainte, nr. 9770 (15 iul. 1986), p.  6 [Teatrul pentru Copii Brăila]

GEANOPOL, Mihail, Premieră la Teatrul pentru copii [parodie după Scufiţa roşie],

in Înainte, nr. 9800 (10 feb. 1987), p. 6 [Teatrul “Cărăbuș” Brăila]

GENOIU, George, Spectacolul educativ pentru preşcolari [cronică la Eu, tu, el şi un elefanţel de Alecu Popovici, regia Radu Popovici, scenografia Irina Borowski, Teatrul de Animaţie din Bacău] in Contemporanul nr. 28 (1965) 6 iulie 1984

GEORGE, P., Cavalerii mesei rotunde, un spectacol de referinta al Teatrului Colibri in revista Mozaicul nr. 1-2, 2003 [regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, cu Oana Stancu, Rodica Prisacaru, Iulia Carstea, Ionica Barascu, Mihai Bruma-Uzeanu, Mugur Prisacaru, Mircea Surdu]

GEORGESCU, Alice, Teatrul pentru copii şi tineret Iaşi [cronica] in Teatrul 7-8/1980 [Povestea orasului fara iubire, regia Sorina Mirea, scenografia Antonio Albici, Papusile nazdravane si Fram ursul polar, regia Constantin Brehnescu, scenografia Marfa Axenti, cu Liviu Smantanica, Constantin Amuntencei, Constantin Agachi, Nicolae Brehnescu, Cristina Anca Ciubotaru, Camelia Bujdei-Poenaru, Constantin Ciofu, Mircea Sava]

GEORGESCU, Alice, Seri de teatru antic, in Teatrul nr. 7-8/1981 [ref. Metamorfoze, regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Tarasescu-Jianu].

GEORGESCU, Alice, Făt Frumos cel urât de Marin Sorescu [cronică, Craiova] in Teatrul 1/1982 [regia Horia Davidescu, scenografia Eustatiu Gregorian]

GEORGESCU, Alice,  La Teatrul Ţăndărică, Trei iezi cucuieţi de Mihai Crisan in Teatrul 5/1986 [regia Stefan Lenkisch, scenografia Mioara Buescu, cu Tudorel Filimon, Valentina Roman, Ioana Stoica, Sara Dan, Florentina Tanase, Liviu Berehoi]

GEORGESCU, Alice, Un Ivan şi două turbinci [paralelă între cele două montări ale aceleiaşi poveşti: Ivan Turbincă la Teatrul Ion Creangă şi la Ţăndărică; regia Cristian Pepino, scenografia Delia Ioaniu, muzica Nicu Alifantis], in Teatrul azi nr. 4-5/1993

GEORGESCU, Alice, Un poem non-verbal – Adunarea păsărilor [Ţăndărică şi ATF, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino; “… fantezie riguros controlată… antrenament corporal aproape neverosimil… Această trupă este autoarea celui mai bun spectacol bucureştean pe care l-am vazut în prima treime a stagiunii…”] in Teatrul azi nr. 1/1994

GEORGESCU, Alice, In coadă de crocodil – Regele cerb la Ţăndărică, [regia Iulia Arsintescu, sc. Gabi Cernescu ] in Teatrul azi nr. 1/1994

GEORGESCU, Alice, Galaţi Festingal Gala comediei [Teatrul de Marionete Arad si Teatrul Guliver Galaţi] in Teatrul azi nr. 1/1995

GEORGESCU, Alice, Pentru toate gusturile – Sânziana si Pepelea [la Ţăndărică, regia Cristian Pepino] in Rampa azi, nr. 25, 17-23 martie 1995]

GEORGESCU, Alice, Basme pentru toţi, Pasărea de foc [la Ţăndărică, regia Irina Niculescu,  scenografia Mihai Mădescu, mişcare scenică Adina Cezar] Teatrul azi 1-2/1998

GEORGESCU, Alice, Pentru cine invătăm să ne jucăm, in Zece ani de la infiintarea sectiei Păpusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

GEORGESCU, Alice  […] in Ziarul de duminică, 18 mai 2001 (despre premiera spectacolului Frumoasa si Bestia la Tăndărica, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino)

GEORGESCU, Alice, Traditia confirmată in Ziarul Financiar din 20 mai 2001 (despre premiera spectacolului Frumoasa si Bestia la Tandarica, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino)

GEORGESCU, Alice, Bucurii simple, Euromarionete 2001, in Scena, nr. 5/2001 (Harap Alb  -Tăndărică, regia Cristian Pepino, scenografia Daniela Voicilă, muzica Nicu Alifantis, Frumoasa si Bestia (regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, muzica Dan Bălan), Spărgătorul de nuci – Arad, regia C. Pepino, scenografia Cristina Pepino, Taurul, măgarul si steaua – Teatrul de Păpusi din Simferopol, regia Boris Azarov, Zana lacului – scenariul si regia Maria Gornic, scenografia Zofia Krzyzanowski)

GEORGESCU, Alice, [despre Teatrul Tăndărică…] in Ziarul de duminică, 20 ianuarie 2003

GEORGESCU, Iulian, Pâine şi păpuşi [despre Bread and Puppet, spectacolul Strigătul poporului pentru carne] in Contemporanul nr. 3 (1212) 16 ian. 1970

GHENEA, C.C., Din trecutul teatrului nostru de păpuşi [Caloianul, Paparudele, Brezaia, Capra, Turca, Geamala… , Lucia Calomeri, Ioana Basarab, care avea un teatru de păpuşi încă din 1931, şi care aborda un repertoriu naţional, .. pictorul Lowendal, profesorul  Năstase, actorii A. Ferrat, Roland de Jassy si Victor Ion Popa] Teatrul nr. 5/1958

GHEORGHE, C., Păpuşarii craioveni în Bulgaria, in Contemporanul nr. 48/1958.

GHEORGHE, Gratiela, “Fata babei şi fata moşneagului”, pentru micii spectatori [Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa, adaptare a regizorului Daniel Stanciu, după povestea lui Ion Creangă] în Telegraf, Constanţa, 2008, 19 iun.

GHEORGHIU, Adriana, “Cei patru care au speriat rock-ul”, prelucrare de Ecaterina  Mihăescu Păun după Frații Grimm (Teatrul pentru copii “Cărăbuș“, Brăila), in Libertatea 1989-1993. Nr. 713 (19 nov. 1992), pg. 4.

GHEORGHIU, Adriana, “Căruţa cu poveşti”, Premieră la Teatrul de păpuşi “Cărăbuş”, in Libertatea 1989-1993. An 1993,V. 821, p. 1, 2 [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

GHEORGHIU, Adriana, Ecouri la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Marionete [prin  prisma teatrului “Cărăbuş” Brăila], in Monitorul de Brăila Nr. 260 / 1998, p. 4

GHEORGHIU, Adriana, Aladin s-a transformat în om adevărat! Premieră la Teatrul “Cărăbuș” – “Aladin și lampa fermecată”, in Monitorul de Brăila, An 1999,V. an IV, nr. 43 (23 febr.).

GHEORGHIU, Mihnea, Păpuşi goldoniene la Teatrul din Craiova, în Contemporanul, nr. 12 (598) /28 martie 1958 [cronică la spectacolul Evantaiul de Goldoni la Teatrul de păpuşi din Craiova; sistemul de mânuire wayang; referire la interpretarea vocala a lui Violeta Ioachimescu; regia Vlad Mugur şi Horia Davidescu; scenografia Eustaţiu Gregorian]

GHEORGHIU, Mihnea, Un mic teatru mare in Contemporanul nr. 22 (608) /6 iunie 1958 [articol despre Festivalul Internaţional de la Bucureşti 1958; Mâna cu cinci degete, Tăndărică, Wilkowski – Peripeţiile lui Guignol; Obrazţov – Concert neobisnuit; Craiova – Domnul Goe; Yves Joly; Teatrul de păpuşi din Oradea;Teatrul Arlechin din Lodz; Andre Tahon- medalia de aur pentru plastică; Albrecht Roser; Dorina Tănăsescu]

GHEORGHIU, Rodica, Artistul de sub scenă [cronică, Ţăndărică, 2-0 pentru noi, regia Renee Silviu, papusi Ioana Constantinescu, referiri la Brandusa Zaita Silvestru, Stefi Nefianu, Costel Popovici, Carmen Stamatiade, Justin Grad, Rita Stoian] in Teatrul nr. 3-1956

GHERGHILESCU, Vasile, Comicul in dramaturgia teatrului pentru copii, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 1-2 /2004, 1-2/ 2005, UNATC, Bucureşti

GHET, Monica, Dănilă Prepeleac [cronică Cluj] in Teatrul azi nr. 12/1991

GHIŢULESCU, Mircea, Ubu rege, Teatrul de Papusi Cluj-Napoca, in Teatrul nr. 2/1981

GHIŢULESCU, Mircea, Pe o scenă de aer, in Transilvania, nr. 10/1987

GHIŢULESCU, Mircea, Un teatru politic inainte de Brecht: Iordache Golescu, in Convorbiri literare, Iasi …

GHIŢULESCU, Mircea, Scena de aer [postfaţă la volumul Automate, idoli, păpuşi – magia unei lumi de Cristian Pepino, Ed. Alma, Galaţi, Festivalul Gulliver, 1998]

GHIŢULESCU, Mircea, Scoala superioară de marionete, in Zece ani de la infiintarea sectiei Păpusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

GHIŢULESCU, Mircea, De la marionete, la teatru, in ABC nr. 38, 2 noiembrie 2000 (despre Cristian Pepino)

GHIŢULESCU, Mircea, Clipuri din istoria teatrului Gulliver, in Cartea de păpusi a teatrului Gulliver, Teatrul de păpusi Gulliver, Galati, 2002

GHIŢULESCU, Mircea, Povesti pentru copii si oameni mari (Festivalul de la Alba Iulia), revista Teatrul azi, nr 12/ 2006

GHIŢULESCU, Mircea, Galaxia Svejk, un spectacol dadaist, in Luceafarul, 2010, http ://www.revistaluceafarul.ro/index.html?id=2615&editie=113; [Teatrul Tandarica, regia Alexander  Hausvater, miscarea scenica Malina Andrei, muzica Yves Chamberland] in Luceafarul, Bucuresti, An. 18, Nr. 38/39 (6 oct. 2010). pg. 20.

GHIŢULESCU, Mircea, Generatia 73: Un rol pentru fiecare, in Convorbiri literare, http ://convorbiri-literare.dntis.ro/GHITULESCUsep9.html [articol despre promotia 1973 de la UNATC. Ref. Cristian Pepino]

GIURA, Anca, „Îmi doresc spectacole inteligente, foarte bine lucrate, care să emoţioneze publicul“ Interviu cu Radu Dinulescu, directorul Festivalului EuroUnderground de la Arad, http ://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Imi-doresc-spectacole-inteligente-foarte-bine-lucrate-care-sa-emotioneze-publicul* articleI D_26082-articles_details.html

LEA, Virginia [despre spectacolul Oglinda sufletului, scenariul si regia Bogdan Drăgulescu, Sibiu, 1995] in Tribuna, iunie 1996

LEA, Virginia [despre schimbarea denumirii Teatrului de Papusi din Sibiu in Gong, proiecte], in Rondul din 8.02.1997

   

GÂRMACEA, Gabriela, Lena Constante: Sebastian era un veşnic îndrăgostit amărât in Ateneu, Bacau, 6 Aprilie 2010, http ://www.ateneu.info/2010/04/ lena-constante-sebastian-era-un- vesnic-indragostit-amarat/

GÂRMACEA, Ioan, Tandarica la festivalul mondial al teatrului de marionete (Charleville-Mezieres), in Teatrul nr. 12/1979 [Tyl Ulenspiegel, regia Catalina Buzoianu; Anotimpurile manzului de Vladimir Simon, regia Irina Niculescu]

GÂTZĂ, Letiţia, Le theatre roumain de marionnettes, art ancien et art modern [in Revue roumaine d’histoire de l’art– 1964]

GOJA, Anca, Teatrul de Păpuşi băimărean, premiat în Ucraina, 11 Octombrie 2011 (interviu cu directorul teatrului, Aurel Cucu, spectacolul Avarul, regia Gavril Pinte, scenografia Roxana Ionescu)

GOJA, Anca, Lecţie de viaţă predată la Teatrul de Păpusi Baia Mare, 22.09.2006 [Povestea regelui Lear, regia Alina Hiristea]

GOPO [Ion Popescu ], Margareta Niculescu văzută de… in Teatrul nr. 6/1984

GORNIC, Maria, A trăi în lumea păpuşilor, in Teatrul, nr. 7-8/1986

GRAD, Justin, Interviu, in Teatrul, nr. 11/1974

GRAMA, Valeriu       – ….. [festival….] [in Contemporanul, 21 aug. 1981]

GRĂMESCU, H., [Sus… sus… tot mai sus de Alecu Popovici, Teatrul de păpuşi din Craiova], in Tribuna, 11 martie 1965. 

GRECU, Sorin, Regizorul Traian Savinescu, un ‘Gepetto’ al pãpuşilor, PATRIA, iun. 2011

GRIGORESCU, Dan, Prefaţă la vol.  Chikamatsu Monzaemon, Poeme dramatice, Ed. Univers, 1980

GROZA, Claudiu, Parodie c-alta nu-i. Două spectacole teatrale au pus in fată “bascăul”, (document Internet) 23 Octombrie 2007 [Candid, Teatrul Tandarica la Festivalul Puck-Cluj]

GUGU, Corina, [Norocosul Arlecchino, Ţăndărică, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, cu Ionut Brancu, Mariana Zaharia, Brandusa-Zaita Silvestru, Cristina Popovici, cronică] in Telefax, 10/6/1994

GUGU, Corina, Cristian Pepino: Păpusile, acasă si in lume, (interviu, Congresul UNIMA de la Budapesta, teatre subventionate si teatre particulare, teatru pentru adulti si teatru pentru copii, tineri creatori – Mona Chirilă, Bogdan Drăgulescu etc.), in Cultura nationala, anul I, nr. 20, joi 3 octombrie 1996

GURĂU, Florentin, Sofia Gabriela Cătrună, bucuria vieții pe scenă, in Viata Brailei, luni 26 martie 2012, http ://viatabrailei.ro/eu-nu-m-am- pregatit-ca-sa-ma-imbogatesc-renteaza-sa-faci-teatru-pentru-suflet_3874    

GYURCSIK, Ilie, Aspecte semiotice ale spectacolului păpuşăresc, comunicare susţinută la Congresul al XIV-lea al UNIMA, Dresda, 1984, publicată in Caiet de semiotica  nr. 4, Universitatea din Timişoara, 1984

GYURCSIK, Ilie, Probleme de l’interference de theatre de marionnettes et de theatre dramatique,  comunicare susţinuta la al II-lea simpozion internaţional al istoricilor şi teoreticienilor teatrului de animaţie, Moscova, 1986, publicată în Caiet de semiotică, nr.5, Universitatea din Timişoara, 1986.

GYURCSIK, Ilie, Hainele noi ale teatrului de păpuşi, [inTeatrul, nr. 7-8/1986]

GYURCSIK, Ilie, Ce e nou… (repertoriu, proiecte, Teatrul de Păpusi Timisoara) Teatrul nr. 3/1987

H

H. Lache, [pseudonim Vasile Hariton] În pregătire la Teatrul “Cravata roşie”. Piesa “Peştişorul de  aur”, regia Remus Nastu şi “Comedia erorilor” de W. Shakespeare, in  Înainte, Brăila, nr. 5976 (1 mar. 1964), pg. 2.

HALLER Jozsef, A babszinhazi plasztika sajatossagarol, in Korunk, XXI, evf., 3, sz., 365-367 [despre plastica teatrului de papusi]

HARAG György, [interviu în limba maghiară despre teatrul de păpusi] in Vörös Zászló, 24 mai 1967 [Olga Apostol]

HARAG György, [Koch Mária: Interviu cu Harag György], in Vörös Zászló, 6 iun.1967, [Tg. Mures]

HAŢIEGAN, Anca, Festivalul de Animaţie Euromarionete şi Festivalul Underground, Arad: „Flashuri – Underground şi Euromarionete”, revista Teatrul azi, nr 9-10/2010

HĂNŢULESCU, Ioan, Interviu cu Teodora Popa, actriţă la Teatrul de Păpuşi “Prichindel”, din Alba Iulia;  ”Cine va păzi clopoţeii?”, o piesă profesionistă, recunoscută ca atare, dar… cu “buget redus”!, in Unirea, 23 aprilie, 2012

HERŢEA, Iosif, Cimpoierul-păpusar, în Anuarul de folclor, Bucureşti, 3-4, 1987 [studiu exceptional despre traditia romaneasca a marionetei cu fir orizontal, mentionata si de catre Constantin Brailoiu in 1935]

HERŢEA, Iosif, Păpuşarii de altădată, in Datini nr. 4-5/1993 [cele mai vechi şi mai interesante forme de teatru de păpuşi popular – în jud. Neamţ; în satul Damuc comuna Bicaz- marionete cu fir orizontal – cimpoieri. Acest tip de marionetă este  atestat de către Constantin Brăiloiu în Gorj şi de catre Mihai Crişan în Tara Haţegului. In 1974 Margareta Niculescu si Mihai Crişan organizează la Muzeul Satului Festivalul jocurilor populare de păpuşi; Mihai Crişan semnalează şi valorifică păpuşile dansatoare [Florica şi Nicolae Cojocaru din Piatra Neamţ. Cu ajutorul unei claviaturi ridicau tijele ascuţite în care se legănau şi învârteau păpuşi; forma de teatru de iarmaroc atestată în secolul al XVIII-lea în Balcani. O variantă la Marioara şi Vasilache – în satul Prahuda, comuna Paltin, Vrancea- Ghiţa artist din lume [Gh. Evghenie]; adaptări dupa poveştile lui Creangă şi referiri la viaţa sătenilor sau a muncitorilor forestieri. ]

HERŢEA, Iosif, Impresii de spectator, [multe spectacole cu actori, in detrimentul papusilor in spectacole ca Serenada pentru Cervantes şi Stan Păţitul (Bacău), Degeţica, (Craiova), Motanul încălţat (Târgu Mureş), Vrăjitoarea pofticioasă (Iaşi)], revista Teatrul azi, Numărul 11-12/2009

HERŢEA, Iosif, Însemnări de spectator, revista Teatrul azi, nr. 1-2/2009

HERVAY Gizella, [Joc], in Előre, 5 mart.1968. [Tg. Mures]

HOBANA, Ion, Repertoriul: problema nr. 1 si la Tandarica, in Teatrul, nr. 8/1958 (autorul articolului consideră că este necesara abordarea unui repertoriu ”de actualitate”, cu personaje copii)

HOGEA, Toma, Motivatie subiectiva (Prezentare a volumului Arta actorului in teatrul pentru copii), 2007, http ://www.editurasedcomlibris.ro/index.php? page =domenii&subpage=Teatru&action=detalii&id=354

HOIU, A. M., Invătand la scoala copiilor, ziarul Prahova, 3 oct. 1997, (despre Leopardul de argint de Al. T. Popescu, Teatrul de Păpusi Ploiesti, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, Muzica Vasile Mihăilă)

HORJ, Viorel, [cronica Oltul şi Mureşul de Alexandru Mitru, Teatrul de Păpusi Oradea, regia Eugen Ţugulea, scenografia Paul Fux] in Crişana, 15 octombrie 1970

HORJ, Viorel, Traista fermecată de Suto Andras, Teatrul de păpuşi din Oradea, Familia, martie, 1975, 8, 9 [regia Szele Vera, scenografia Bölöni Vilmos]

HORJ, Viorel, Pui de om de Victor Eftimiu (Teatrul de Papusi din Oradea, sectia maghiara, regia Szele Vera, scenografia Maria Hateganu), in Tribuna, 1982

HORJ, Viorel, [cronica Arvinte si Pepelea, Teatrul de papusi Oradea, regia Dan Alecsandrescu, scenografia Epaminonda Tiotiu, interpreti Petru Diaconu, loan Moldovan] in Familia, mai 1981

HOSSU LONGIN, Valentin, Doi papusari la Londra, in Ziua, 30 Noiembrie 2007

(Bruno Mastan si Florentina Tanase intr-un program ICR destinat copiilor de emigranti de diferite etnii din Londra)

HUIBAN, Laura, “Stan Păţitu”, în premieră la Teatrul de Animaţie în Ziarul de Bacău, Bacău, 2 apr. 2009

HUIBAN, Laura, Spectacol de teatru în Parcul Trandafirilor [Bacău], [Teatrul de Animaţie Bacău: “Stan Păţitu'”, regia Bogdan Ulmu] în Ziarul de Bacău, Bacău, 30 mai, 2009

HUIBAN, Laura, Probleme la Teatrul de Animatie, in Ziarul de Bacău, Bacău, 1 Feb 2011 (probleme care decurg din numarul insuficient de artisti)

HUŢANU, Ciprian, Teatrul românesc de animaţie între modernitate şi kitsch studiu publicat  în revista “Colocvii teatrale”, Editura Artes, Iaşi, nr.2/2004

I

I. M., Teatru de păpuşi pe scena Teatrului Valah, in Giurgiu Express, 14 ianuarie 2011  (Teatrul Valah Giurgiu, „Prâslea cel voinic şi merele de aur”, adaptare  după Petre Ispirescu, regia Vili Perveli Nikolov, scenografia Eugen Stoian)

I. P., Povestea timpului pierdut, Tăndărică, [regia Stefan Lenkisch, scenografia Zizi si Sever Frentiu] in Teatrul nr. 6/1973

I. P., 25 Iasi, Joc la soare; Farse medievale, in revista Teatrul nr. 11/1974

I.R., Boabă si Bobită, Teatrul de Păpusi din Iasi [regia Constantin Brehnescu, scenografia Petre Petrariu, cronica] in Teatrul nr. 11/1972

IACOBITZ-FRIDUS, Al., [cronica la Der salz in der speise / Sarea in bucate de Alecu Popovici si Viniciu Gafita, traducere de Ruth Lissai, regia Mircea Petre Suciu, scenografia Eustatiu Gregorian, Teatrul de Păpuşi din Sibiu, la Festivalul Ion Creanga de la Bacau, 1978] in Cronica, 17 nov. 1978

  

IANCU, Catalina; ECOVOIU, Simona, Radiografia comunismului. Marionetele  dictaturii, in Jurnalul, 26 decembrie, 2004, interviu cu Ion Lucian despre un proiect de spectacol TV cu o marioneta, cenzurat de autoritati

ICHIM, Florica, [Vrăjitorul din Oz, Ţăndărică, cronică] in Scânteia, 16/01/1967

ICHIM, Florica, Ştefan Oprea: “Harap-Alb”. [Dramatizare după Ion Creangă], Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” din Iaşi, în Cronica, Iaşi, XXIII, 1988, 15, 8 apr., p.3

ICHIM, Florica, În teatrul de păpuşi ai libertate, ai autenticitate, poţi să fii sincer, interviu cu Cristian Pepino, [România liberă, 2 aprilie 1997]

ICHIM, Florica, Dragostea celor trei portocale dupa Carlo Gozzi, in Romania liberă, vineri 10 ianuarie 2003 (Tandarica, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, cu Cristian Mitescu, Liliana Gavrilescu, Ioana Chelaru, Mariana Zaharia, Victor Bucur, Claudiu Iordan; Florica Ichim propune scrierea unei monografii despre Cristian Pepino).

INDIG Ottó, A kockázat jutalma, in A Hét, 1975, 11 aprilie, pg. 7 [Traista fermecată de Suto Andras la Teatrul de Păpusi Oradea]

IOAN, Angela, Către tema actuală, in Teatrul nr. 3/1960

IOAN, Aurel, Ion Creangă: “Povestea porcului”, Teatrul de păpuşi din Braşov în Astra, Braşov, VIII, 1973, 10, oct., p.11

ION CRISTEA, Alexandra, În mâinile ei, păpuşile vorbesc, in Sibiu 100%, Nr. 219/2012 http ://www.sibiu100.ro/_old/index.php?page=articol&sursa=articole & id=2535&titlu=%CEn_m%E2inile_ei,___p%E3pu%BAile_vorbesc [despre Lilly Krauss – Kalmár]

IONAŞ, Loredana, Duminica 14 sept. prima premieră a stagiunii la Arcadia, (prezentare Făt frumos cel mofturos şi un zmeu întors pe dos, scenariul si regia Mihai Păun, spectacol interactiv), in Crisana, 3 febr. 2010

IONAŞ, L., ‘Morile de vânt ale lui Sancho Panza’ – Un spectacol de excepţie care a fermecat publicul de toate vârstele, (Teatrul Arcadia Oradea, regia Mihai Păun), in Crisana, 23.11.2009

IONAŞ, Loredana, Muzicantii din Bremen (la teatrul Arcadia, Oradea, regia Traian Savinescu, scenografia Csuri Emese, ), in Crisana, 6 nov.

IONAŞ, L., Cheiţa de aur, o nouă premieră la Teatrul Arcadia, [Cheiţa de aur, adaptare de Igor Lungu, după “Buratino”, de Aleksei Tolstoi, regia Igor Lungu, scenografia Larisa Lungu] in Crisana, 13.04.2010

IONESCU, Dana, Teatrul Ţăndărică Călător printre poveşti, in Hamlet revistă săptămânală de teatru, numărul 54, 06 decembrie 2010  (Festivalul de la Bucuresti, Faust, Pinocchio etc.)

IONESCU, Irina, Frumos, simplu, esential, in Teatrul azi nr. 12/2000 (Lampa lui Aladin, Ploiesti, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino)

IONESCU, Irina, Ploieşti – 50 de ani la Teatrul de Păpuşi de Irina Ionescu, in revista Teatrul azi, nr. 1-2/ 2003

IONESCU, Miruna, Pulsul la zi al teatrului pentru copii [Festivalul de la Focşani, 1984] în Suplimentul literar artistic al Scânteii tineretului, aprilie 1984 (Cununa plaiurilor de Nela Stroescu (Galati), Noul nostru vecin de Vladimir Simon (Tandarica), Crăiasa fără cusur de George Călinescu (Bacău), Inimă rece (Constanta), Secretul pădurii bătrane după Dino Buzzatti (Ploiesti)

IORDACHE, Antoaneta C., Festivalul dramaturgiei şi artei pentru copii (I) [despre repertoriul teatrelor de păpuşi] in Orizont nr. 25/1985

IORDACHE, Antoaneta C., Festivalul dramaturgiei şi artei pentru copii (II) [ref. Vizita – Arad, Pickeltiek, Sibiu, secţia germană (regia Kovacs Ildiko, scen. Dan Fraticiu); Povestiri de buzunar – Braşov (regia Liviu Steciuc), Noua poveste a Scufiţei roşii – Timişoara. Simpozion – comunicări: V.E.Maşek – Basmul şi modalitatea reflectării realităţii în teatrul de animaţie; Liana Cojocaru – Dramaturgie, dramatizări şi scenarii; Paul Caravia – Viitorul teatrului de păpuşi; Iuliu Raţiu – Fantezia în teatrul de păpuşi; Coriolan Babeţi – O regândire simbolică a imaginii; Ilie Gyurcsik – Arta pentru copii, azi; Alecu Popovici – Despre spectacolul cu interpreţi la vedere] in Orizont nr. 26/1985

IORDACHE, Antoaneta, Vrăji bune vrăjite greşit [cronica Copilul şi vrăjile de Ravel la Teatrul Puck Cluj], revista Teatrul azi, nr. 6-7-8/ 2003

IORGA, Nicolae, Dări de seama despre Teodor Burada, Istoria Teatrului în Moldova, [în Revista Istorică, 1915, iunie, nr. 6, pg. 121

IOSIF, Mira, Olanda, [Guido van Deth in Festivalul internaţional de la Bucuresti] in Teatrul nr. 7/1958

IOSIF, Mira, [Aventurile lui Plum-Plum, Ţăndărică, cronică, ref. Margareta Niculescu, Costel Popovici, Valeriu Simion, Justin Grad] Informatia Bucurestiului, 27/05/1968

IOSIF, Mira, Bread and Puppet, [prezentare, traducerea şi selecţia textelor] Teatrul nr. 2/1971

IOSIF, Mira, Teatrul norvegian dincolo de Ibsen, in Teatrul 7-8/1982 [in 1976 Margareta Niculescu a înfiinţat la Riksteatret o secţie de teatru de  păpuşi şi a montat apoi un original Peer Gynt cu actori şi marionete şi Doamna Linguriţa]

I. P., Cristian Pepino, in Litoral, 14 sept. 1980

IRIMIA, Daniela, Stagiunea la “Luceafărul” începe cu “Punguţa cu doi bani” [Iaşi, Teatrul “Luceafărul”, stagiunea 2001/2002, regia Ion Cibotaru] în Ziarul de Iaşi, Iaşi, 2002, 127, 6 sept., p.2A, [BJIS]

ISAC, Carol, Un actor în trapă. Aspecte teoretice ale teatrului de păpuşi din ţara noastră, in Teatrul, nr. 1/1975

ISAC, Carol, O aventura de zile mari, Teatrul de Animatie din Bacau, in Teatrul nr. 3/1981

ISAC, Carol, Teatrul de animaţie [din Bacău] [Spectacol cu “Povestea porcului” de Ion Creangă, dramatizare de Oltea Goraş] în Ateneu, Bacău, XXVI, 1989, 1, ian., p.12, [BJGTK]

ISAC, Carol, Şi păpuşile… [Poveştile lui Ion Creangă şi teatrul de păpuşi], în Ateneu, Bacău, I, 1964, 5, dec., pg.15, [N. Scurtu]

ITU, Ion, [cronica Prichindel, regia Ion Handoreanu, Teatrul de Păpuşi din Sibiu] in Tribuna Sibiului, 4.01. 1969

ITU, Ion, Motanul incaltat [regia Lilly Krauss, Teatrul de Păpuşi din Sibiu, sectia romana], in Tribuna Sibiului, 11 sept. 1970

ITU, Ion, [cronica spectacolului Copilul din stele, regia Ion Handoreanu, Teatrul de Păpuşi din Sibiu,1973], in Tribuna Sibiului, 28 aprilie 1973

IUREŞ, Ştefan, Teatru de păpuşi [cronică, Bacău, Întâmplări dintr-un album] Teatrul nr. 3/1958

IUREŞ, Ştefan, O lovitură data senzaţionalului [cronică Ţăndărică, Mâna cu cinci degete]  Teatrul nr. 12/1958

IUREŞ, Ştefan, Teatrul de păpuşi olandez, in revista Teatrul nr. 5/1975  [despre trupele Feike Boschma, Triangle, Hinderik]

IUREŞ, Ştefan, Pasărea albastră – [cronică, Galaţi] in Teatrul nr. 5/1975

IUREŞ, Ştefan, Făt frumos din lacrimă – Ţăndărică [cronică, regia Margareta Niculescu, scenografia Doina Spiteru] in Teatrul 10/1982

IVAN, Sorina, “De-a Scufița Roșie” [de Mihai Păun, spectacol la Teatrul “Cărăbuș“],  in Viata Brailei, An 1, Nr. 141 / 20 oct. 2004, p. 9 [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

IVANESCU, Cezar, [despre Micul prinţ de Letiţia Gîtză, după Antoine de Saint-Exupery, scenografia Eugenia Tărăşescu-Jianu,  regia Andrei Belgrader]

“mai întâi pentru ştiinţa de a fi făcut vizibile, traduse adică în metafore scenice adecvate, aventurile simbolice ale  eternului copii îndrăgostit de o floare, în scenografia Eugeniei Tărăşescu-Jianu şi muzica lui losif Herţea, spectacolul construit cu ritm, ascultă de un crescendo dramatic neostentativ, reuşind să conflictualizeze epicul încântător şi poezia tulburătoare a parabolei lui Antoine de  Saint- Exupery… Ca o magică vindecare de tot ceea ce  ameninţă copilăria sufletului uman, istoria lui Saint-Exupery  devine pe scena artiştilor constănţeni… o parabolă a  libertăţii şi fericirii, un apel la imaginaţie şi creaţie,  sensibil şi înduioşător” in revista Luceafărul, 1975.

IZSÁK István, [Aventurile unui mic pinguin. Premiera secţiei române al Teatrului de Păpuşi] in Vörös Zászló, 21. noi.1963. [Tg. Mures]

IZSÁK Ştefan  [Punguţa cu doi bani. Scena teatrului de păpuşi], in Vörös Zászló, 15. iun.1963. [Tg. Mures]

IZSÁK Ştefan, [Prin culisele teatrului de Păpuşi de Stat], in Vörös Zászló, 16. dec.1959. [Tg. Mures]

IZSÁK Ştefan, [In aceste zile la Teatrul de Păpuşi], in Vörös Zászló, 27. mart.1963. [Tg. Mures]

IZSÁK Stefan, [În lumea feerică a păpuşarilor] in Vörös Zászló, 1964.szept.24. 32 [Tg. Mures]

IZSÁK, Ştefan, [- cronică la Aladin şi lampa fermecată– Teatrul de  păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua  roşie, 20 noiembrie 1957

IZSÁK, Ştefan, [cronică la Mateiaş Gâscarul– Teatrul de păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua roşie, 29 ianuarie 1958

IZSÁK, Ştefan, [cronică la Aventură în Cosmos- Teatrul de păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua roşie, 16 decembrie 1958

IZSÁK, Ştefan, [ cronica la Jànos Vitez- Teatrul de păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua roşie,16  decembrie 1959

IZSÁK, Ştefan, [- cronică la Albă ca zăpada – Teatrul de păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua roşie, 27 martie 1964

IZSÁK, Ştefan               – [- cronică la Sus, sus… tot mai sus! – Teatrul de păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua  roşie,, 12 martie 1965

IZSÁK, Ştefan, [ cronică la Toldi – Teatrul de păpuşi din Târgu-Mureş] în Steaua  roşie, 11 martie 1967

IZSÁK, Ştefan, [cronica la Patru pagini din istoria rasului – Teatrul de păpuşi din Târgu-Mureş, regia Gh. Harag] în Steaua roşie, 2 iunie  1967

J

J. A – V. F., „Gigantea” pleacă în Franţa, in Aradon, 11 noiembrie 2010

http ://www. aradon.ro/stiri/arad/articol/gigantea-pleaca-in-franta/cn/news-2010 1111-02261500 (Spectacolul „Gigantea” este realizat de Teatrul de Marionete Arad în colaborare cu compania Les Trois Cles din Paris. Regia Alejandro Nunez şi Eros Galvao, cu actorii Lenuţa şi Sorin Dorobanţu, turneu Franta la Avignon)

JIANU, Eugenia Tărăşescu, Paravanul – o controversă [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989, Ţăndărică, CCES,CSPC]

JIANU, Eugenia Tărăşescu, Lucia TROTONGHI, Şerban JIANU, Teatrul de păpuşi, teatru de idei în forme plastice animate [in vol. Modern şi modernism, Constanta, 1970]

JITIANU, Dan, Săptămâna pe puncte, in Teatrul, nr. 8/1989

JURCĂ ROVINA, Ioan, Păpusile la „cabaret politic“ (“Regele moare… de râs” de Emil Sain – Teatrul pentru Copii si Tineri „Merlin“ Timişoara), revista Teatrul azi, nr. 6-7-8/ 2005

JURCĂ-ROVINA, Ion, Păcală, justiţiarul [Teatrul pentru Copii şi Tineret “Merlin” Timişoara: “Păcală”, după Petre Dulfu şi Ion Creangă, regia Ştefan Sasu], în Teatrul azi, Bucureşti, 2006, 12 dec., pp.181-182

JURCĂ ROVINA, Ion, Şi Faust poate fi păpuşă, in http ://www.renasterea.ro, 2007-12-03, [despre spectacolul Jocul de păpuşi al Doctorului Faust după Marlowe, regia Victor Cârcu, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin” din Timisoara].

JURCĂ ROVINA, Ion, Sub semnul emoţiei discrete a cinstiriiAniversare: Teatrul „Merlin“ la 60 de ani, revista Teatrul azi, nr. 8-9-10/2009

K

K. E., [Artişti mureşeni la Cluj], in Igazság, 1 apr.1966. [despre Teatrul de Păpusi din Tg. Mures]

K. Gy., [Piesa lui Moliére: „Doctor fără voie” la Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş] in Vörös Zászló, 4 ian.1953.

KALMAR-KRAUSS, Lilly, De vorba despre teatrul de papusi, in Soimii patriei pe scena, 1984

KELEMEN Kinga, „Stilul meu e sa fiu eu insami“. Interviu cu Carmencita Brokboiu, http ://www.observatorcultural.ro/Stilul-meu-e-sa-fiu-eu-insami.-Interviu – cu-Carmencita-BROJBOIU*articleID_236-articles_details.html, 2002

KEMÉNY János, [Iepurilă lăudărosul] in Vörös Zászló), 15 noiembrie 1959. [Tg. Mures]

KEMÉNY János, [Două premiere la Teatrul de Păpuşi] in Vörös Zászló, 1960. [Tg. Mures]

KEMÉNY János, [Nuntă prin gaura acului], in Vörös Zászló), 10. iul.1965. [Tg. Mures]

KET GROZA, Ioan, Ganduri si amintiri cu „Marionete” in Aradon Stirile orasului Arad, 26 august 2011 (interviuri cu Zizi Frenţiu, scenograf, Mihai Frangopol, fiul regizorului Cristian Frangopol, întemeietorul Teatrului de Marionete Arad, Ion Mânzatu, regizor, fost director al Teatrului de Marionete Arad, Cristina Pepino, scenograf, Cristian Pepino, regizor, Zoe Eisele-Szűcs, pictor, scenograf, Julieta Corbu Ceban, actriţă)

KITOVA, Vaniuşa, De la “Teatrul de recreaţie” până la cel mai frumos  spectacol, in Înainte, nr. 9649 (20 mar. 1984), p. 8, rubrica Ziarişti  străini despre Brăila [despre Teatrul pentru Copii din Brăila]

KIVU, Dinu, Teatrul de Păpuşi din Galaţi- 25 de ani de la înfiinţare, in Teatrul nr. 8/1978

KIVU, Dinu, Zilele culturii cehoslovace [Teatrul din Plzen] in Teatrul nr. 7-8/1980

KIVU, Dinu, Teatrul şi aspiratiile revoluţionare ale tineretului. Piatra Neamţ ’81. Festivalul spectacolelor de teatru pentru copii şi tineret [ref. Frumoasele pasiuni electrice de Vladimir Simon, regia Irina Niculescu, Tyl Eulenspiegel – regia Cătălina Buzoianu, Metamorfoze regia Cristian Pepino] Contemporanul nr. 45 (1826) 6 nov. 1981

KIVU, Dinu, Reuniunea studiourilor teatrale, in Teatrul 4 aprilie 1981 (Kovacs Ildiko – Ubu rege, Cristian Pepino – Metamorfoze)

KIVU, Dinu, Universul contemporan al copilului [Reuniunea teatrelor de păpuşi şi marionete de la Brăila] Contemporanul, nr. 47 (1828) 20 nov. 1981, pg. 6 [ref. 8-14 nov. 1981 – reuniunea teatrelor de păpuşi, marionete şi de animaţie la Brăila;  participarea teatrului de copii cu piesa “M-am jucat într-o zi” de Francisca  Simionescu, Teatrul pentru Copii Brăila].

KIVU, Dinu, Brăila – Jurnale artistice [referire la spectacolul Trei drumuri , trei căsuţe de Titel Constantinescu, regia Florica Teodoru, premiat la Zagreb cu cinci premii în 1976 şi la Pui de om, regia Cristian Pepino, scenografia Zizi Frenţiu, laureat al festivalului naţional ed. 1979-1981; proiectele lui V.I. Frunza, la acea dată regizor artistic la Brăila] Contemporanul nr. 8 (1841) 19 febr. 1982.

KIVU, Dinu, Zilele teatrului pentru copii, Focşani [cronică; constatarea că adeseori se confundă noţiunea de teatru pentru copii cu cea de teatru de păpuşi] Teatrul, nr.4/1982 [ref. recitalul Puiul al lui Brandusa Zaita Silvestru; Povestirile lui Hakim, regia Radu Popovici, scenografia Irina Borovschi; Cine-i oare Fat Frumos, regia si scenografia Constantin Brehnescu]

KIVU, Dinu, O frezie veştedă pentru naivul ce-am fost [A treia mână, nr. 7-8, an II, mai 1982, Constanţa]

KIVU, Dinu,   Hocus- Pocus si-o galeata…. (Oradea, cronică) in Teatrul nr. 6/1982 [regia Musata Mucenic]

KIVU, Dinu, Teatrul pentru copii, la Focşani (12-14 martie) [Ninigra şi Aligru– Ţăndărică, Povestirile lui Hakim – Bacău, regia Radu Popovici, Puiul – Ţăndărică – de şi cu Brânduşa Zaiţa Silvestru, Cine-i oare Făt Frumos ? de Iuliu Raţiu- Iaşi, regia Ctin Brehnescu. Amatori: Casa corpului didactic din Focşani – O rază de soare] in Contemporanul nr. 12 (1845) 19 martie 1982

KIVU, Dinu,  Confruntarea păpuşarilor [Saptamana teatrelor de păpuşi şi marionete Constanţa 1982; Calea Soarelui– Sibiu, Croitoraşul cel viteaz Timişoara, Harap Alb Galaţi, Ubu rege – Cluj, Metamorfoze– Constanţa, Inimă rece – Constanţa, Tândală…closcă – Ţăndărică] Contemporanul nr. 25 (1858) 18 iunie 1982

KIVU, Dinu, Teatrul de Păpuşi din Alba Iulia [cronici; ref. Horia Davidescu, Eustatiu Gregorian, Aurel Craciun, Adrian Enescu, Licsandra Dragu, Nicolae Hateganu] Teatrul nr. 2/1983

KIVU, Dinu,  Invitatul nostru: Brânduşa Zaiţa Silvestru, Sint o Bibab, in Teatrul nr. 9/1983

KIVU, Dinu, Varietate şi valoare. Teatrul de păpuşi [Contemporanul nr. 26/22 iunie 1984] [referiri la spectacolele Nocturn Stravinski şi Nu vorbiţi în timpul spectacolului, regia Irina Niculescu, Coada cotoiului roşcat si Anotimpuri, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, Povestiri de buzunar şi Aventurile unei mici vrăjitoare– regia Liviu Steciuc, Pickeltiek – regia Kovàcs Ildiko, scenografia Dan Frăticiu, Magazinul cu jucarii – regia Natalia Dănăila, Secretul pădurii bătrâne- scenografia Irina Borowski, regia Cristian Pepino, muzica Dicran Asarian]

KIVU, Dinu, O microstagiune revelatoare [Teatrul, 2/1984] [despre Teatrul pentru Copii şi  Tineret Iaşi; “….nu formula asigură viabilitatea artistică ci măsura în care ea devine coerentă, funcţionează, parte integrantă a unei idei creatoare. “ – despre disputa dintre adepţii utilizarii exclusive a păpuşilor şi cei care utilizează mijloacele combinate]

KIVU, Dinu,  Carnet ATM. [ATM a organizat la Iaşi o microstagiune a Teatrului pentru Copii şi Tineret din Iaşi ] Teatrul nr. 5/1985   

KIVU, Dinu,  Păpuşi din Bratislava [despre Concertino unisono – Bonislav Slavik, autor, regizor, scenograf; cameră neagră] in Contemporanul, nr. 41(2030) 11 oct. 1985.

KIVU, Dinu, Gustaf şi ansamblul sau, in Contemporanul nr. 44 (2033) 1 nov. 1985 [despre Albrech Roser la Bucuresti]

KIVU, Dinu, Păpuşarii [Săptămâna teatrelor de păpuşi şi marionete de la Bucureşti] Contemporanul nr. 23 (2116) 5 iunie 1987

KIVU, Dinu, Spectacolul de animaţie văzut din unghiul regiei, in Teatrul nr. 7-8/1987 [ref. Cristian Pepino; Liviu Steciuc; Kovacs Ildiko, Ioona Rauschan, Radu Popovici]

KIVU, Dinu, O regizoare [Mona Chirilă, Steaua lui Arlecchino– Ţăndărică] Contemporanul nr. 16 (2161) 15 aprilie 1988

KIVU, Dinu, Douăzeci de spectacole într-o “săptămână” de tradiţie [Festivalul de la Constanţa] Contemporanul nr. 28 (2173) 8 iulie 1988

KLEPNER, Ilse,  [despre intemeierea trupei de papusari de la Sibiu, formatia de papusari a Sindicatului mixt] in Romania viitoare, Sibiu, 21 iulie 1948

KOCH Mária, [Premieră la Teatrul de Păpuşi. Păcală], in Vörös Zászló, noi.1966, [Tg. Mures]

KOVÀCS Ildiko, [„Martin Vicleanul” premieră la Târgu Mureş] in Utunk, 7. dec. 1951.

KOVÀCS Ildiko, [interviu despre viitoarea montare la Tg. Mureş  cu Sânziana şi  Pepelea ] în Steaua roşie, noiembrie 1965

KOVACS Ildikó  [ ….]  Art-Limes II-III., BÁB-TÁR,Tatabánya, 2006, (articol despre specificul teatrului de papusi)

KOVACS István, [….] in vol. Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000

KOZSIK Ildikó, Interviu cu Cristian Pepino, 17. 05. 2010, http ://www.uat. ro/ index.php?pg=news_details&nwid=276&lg=4&lv=2

L

L. C., Lectie de zbor si cor pentru puiul de cocor, recital dupa piesa lui Cristian Pepino, Teatrul de Papusi din Timisoara [scenografia Kristina Ivanescu, cu Maria Gornic si Ionut Brancu]; Giovaninno fara frica de Ioona Rauschan [regia, scenografia Ioona Rauschan, cu Maria Gornic, Cornelia Pop, Nelson Dimitriu, Ioan Brancu]  in revista Teatrul nr. 9/1987

L. I. , Succes peste hotare pentru Teatrul Prichindel in Unirea, 2010, http ://www. ziarulunirea.ro/succes-peste-hotare-pentru-teatrul-prichindel/ (Teatrul Prichindel, Alba Iulia, Universul din lanterna magică, regia Radu Dinulescu, la festivalul internaţional Solstice de la marionette Belfort şi două reprezentaţii pe scena teatrului Deutsche Buhne Szekszard din Ungaria).

L. N., Ion Creangă vine la “Merlin”… [Prostia omenească, regia Alina Hiristea] în Renaşterea bănăţeană, Timişoara, 2008, 10 dec.

LAIU, Maria, [despre Teatrul Tandarica…] revista Luceafarul, 10 ianuarie 2004

LAMBRU, Steliu, Teatrul Ţăndărică, site-ul Radio Romania International, 2008-08-04 (articol despre contributia lui Elena Patrascanu Veakis la infiintarea Teatrului Tandarica in 1945. Transcrierea unei inregistrari de arhiva din 1983. “…Mi-am propus deci să încerc înfiinţarea unui teatru de păpuşi care să se adreseze de data aceasta copiilor. Nu era prima încercare, încă prin anii ’38 activînd în cadrul unui grup de artişti şi de arhitecţi tot cu scopuri politice, am încercat că creăm un teatru de păpuşi cu substrat politic în care anumite critici la adresa regimului, a guvernului şi a atmosferei de război care era deja în aer să fie exprimată prin gura păpuşilor care – credeam noi – vor scăpa mai uşor de cenzură decât un spectacol creat de oameni mari. Încercarea noastră de atunci nu a reuşit mai ales din motive financiare.” “În primăvara lui 1945 ne-am pus pe treabă şi spre toamnă, sub numele de “Ţăndărică” – ideea mi-a venit în urma faptului că noi la început am lucrat cu marionete, marionetele fiind constituite din lemn – mi s-a părut apropiată de ideea acestei marionete. Sub acest nume de “Ţăndărică” am început să dăm primele spectacole. La început ele au avut loc în “Casa Şcoalelor” de pe strada Uranus, într-o încăpere destul de modestă. Foarte curînd, ne-am mutat într-o caravană cinematografică staţionată pe vremea aceea pe un loc viran de pe B-dul Magheru, în centru. Această caravană cinematografică am transformat-o într-un teatru de păpuşi şi timp de doi ani am funcţionat acolo, fie pe vreme bună, fie pe vreme rea – nu era foarte etanşă, deci dacă ningea sau ploua s-a întâmplat să plouă în sală. Dar fervoarea noastră, entuziasmul colaboratorilor noştri şi mulţimea de copii care ne-au vizitat ne-au dat mult curaj. Pot să spun că la premierele acestor spectacole venea aproape în mod regulat Petru Groza, mare amator de teatru de păpuşi. În timpul alegerilor din 1946, am creat un teatru de păpuşi ambulant cu care am făcut propagandă electorală cu caracter caricatural şi satiric.”

LAZĂR, Alexandru, Dorina Tănăsescu, in Zece ani de la infiintarea sectiei Păpusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

LEAHU, Oana, „Cred că în fiecare om există variaţii de culoare…”, interviu de Mircea Sorin Rusu, revista Teatrul azi, nr. 12/2011

LENKISCH, Stefan, Indicatii de regie in vol. Piese pentru  teatrul  de păpuşi, Editura de Stat pentru Imprimate si Publicatii in colaborare cu Casa Centrală a Creatiei Populare, Bucuresti, 1957

LENKISCH, Ştefan, Păpuşari amatori în finală, in Teatrul nr. 12/1958

LENKISCH, Stefan, Indicatii de regie in vol. Teatru  de păpuşi, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, 1958

LENKISCH, Stefan, The Puppet as a Poetic Symbol, in vol. The Puppet Theatre of the Modern World, 1967, UNIMA, pg. 27 si urm.

LENKISCH, Ştefan, Modă, modern şi modernism, o obsesie a regiei de teatru contemporan [in vol. Modern şi modernism Constanţa, 1970]

LENKISCH, Ştefan, O artă majoră: Teatrul de păpuşi, în revista Teatrul, nr. 9, septembrie 1962.

LENKISCH, Ştefan, Interviu, in Teatrul nr. 11/1974

LEONTE, Mihai, În preajma noii stagiuni a Teatrului de păpuşi [din Cluj. În repertoriu, basme de Ion Creangă] în Făclia, Cluj, XII, 1957, 3398

LEU, Rodica, Marin Sorescu pe scena Teatrului pentru copii. Piesa  “Cunoştinţe peste cunoştinţe” după “Unde fugim de acasă” de Marin Sorescu,  in Înainte, Brăila, nr. 9624 (27 sep. 1983), p. 6

LIEBHARD, Hans, Sack der Errinungen /Sacul cu amintiri, in Algemeine Deutsche Zeitung, iulie 1999, (despre teatre de papusi ale unor familii de sasi din Sibiu, cum ar fi trupa lui Hatzach care prezenta spectacole cu Kasperle prin targurile si satele sasesti pana prin 1950).

LINCU, Iulian, Oameni si păpusi – la Teatrul Elpis, in Cuget liber, an XIII, 3308, 30 mai 2001, (despre spectacolul Crăiasa zăpezilor la Teatrul Elpis, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino)

LIPAN, Claudia, Capra cu trei iezi, [cronica Capra cu trei iezi după Ion Creangă, regia Gabriel Apostol, scenografia Cristina Pepino. Teatrul Ţăndărică, Bucureşti, stagiunea 2001/2002] în Teatrul azi, Bucureşti, 2002, 1-2, ian.-feb., p.95

LIPAN, Claudia, Festivalul Bucuriile Copiilor, Bucureşti [Animals dupã Pablo Vergne Quiroga – Compania El Retablo (Spania), Vrãjitorul şi corbul de Carlo Gozzi – Teatrul Puck din Cluj-Napoca, Cenuşãreasa, adaptare după Charles Perrault şi Fraţii Grimm – Teatrul Gong din Sibiu, Zurinka, adaptare de Alina Nelega – Teatrul Pentru Copii şi Tineret ARIEL din Târgu-Mureş şi Fundaţia Concept, proiectul Cultura 2000, Castelul din Carpaţi, adaptare dupã Jules Verne – Teatrul „Gulliver“ din Galaţi], in revista Teatrul azi, nr 1-2/ 2007

LIPAN, Claudia, “A fost odată…” (“Teatrul mic pentru cei mici” adaptare după povestiri de Ion Creangă – Teatrul de Marionete Arad, regia Victor Ioan Frunză, scenografia Adriana Grand), revista Teatrul azi, nr. 11-12/ 2004

LISSAI, Ruth, [cronica Der salz in der speise / Sarea in bucate de Alecu Popovici si Viniciu Gafita, traducere de Ruth Lissai, regia Mircea Petre Suciu, scenografia Eustatiu Gregorian, 1978], in Volk und Kultur, nov. 1978

LOHINSZKY Loránd [Motanul încălţat] in Vörös Zászló, 29 ian.1956. [Tg. Mures]

LŐRINCZI Rozalia, Schimbarile posibile ale unei structuri definite, Symbolon, Analele Universitatii de Arta Teatrala Targu Mures, Anul IX., nr. 15, 2008 (cum se poate ca masca, papusa, sa fie readuse la viata?)

LUCACIU, Ileana [Colomieţ], A fost odată ca niciodată, in Săptămâna, 16.05.1975

LUCACIU, Ileana, Farmecul fanteziei, Visul unei nopti de vara – Teatrul Tandarica, Saptamana, 1988 (Cristian Pepino, Nicu Alifantis)

LUCACIU, Ileana, Spectacol de colectie, in Romania liberă, Joi, 20 Decembrie 2007, http ://www.romanialibera.ro/index.php?section=articol&screen= print&id=114089&page=0&order=0&redactie=0 (despre Candid, Tăndărică, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, cu Mihai Dumitrescu, Liliana Gavrilescu, Daniela Lungeanu, Petronela Purima si Marin Fagu)

LUCIAN, Ion, Copii şi tineret [Iaşi, cronici] in România literară nr. 23/ 6 iunie 1974

LUKÁCS Polixénia, [Cuvânt înainte la premiera cu tematică ştiinţifico-fantastică „Aventură în cosmos”, articol in limba maghiara], in Vörös Zászló, 1963 [Tg. Mures]

LUKÁCS Polixénia [Premieră la Teatrul de Păpuşi: Doctorul Aumădoare, articol in limba maghiara] in  Vörös Zászló, 22. apr. 1962. [Tg. Mures]

LUPAŞCU, Gheorghe, “Capra cu trei iezi“, Spectacol la Brăila în Înainte, Brăila, XXVIII, 1971, 8359

M

M. Al., Succesul lui Tăndărică in URSS, [Umor pe sfori, Micul print, Mana cu cinci degete] in Teatrul nr. 7/1961

M. B., R.P. Polonă (Teatrul de păpuşi Arlekin din Lodz, teatrul Groteska, Wladislaw Jarema, Jan Wilkovski,  in Festivalul internaţional de la Bucuresti), in Teatrul nr. 7/1958

M. B., R.P. Romană [Teatrul de păpuşi din Timişoara Hai păpuşi, păpuşi lumeşti…, de Nella Stroescu, regia Florica Teodoru; Teatrul de papusi din Constanta, regia Claudiu Cristescu – istoria păpusii – fara cuvinte ”regizorul a folosit ajutorul atît al teatrului de umbre cît şi al cinematogarafului, pentru a amplifica si a exprima plastic viziunea sa asupra evoluţiei istorice a păpuşii…”. Moment prezentat de Teatrul maghiar de păpuşi din Oradea, regia Kovacs Ildiko, Keţafan sau Heţafan; Teatrul de Păpusi din Craiova, Domnul Goe, regia Horia Davidescu, scenografia Eustatiu Gregorian. Tăndărică Mîna cu cinci degete, in Festivalul internaţional de la Bucuresti] Teatrul nr. 7/1958

M.C. – in revista Teatrul, uneori, Mihai Crisan semna astfel

M. G., Franta, (Yves Joly si Andre Tahon in Festivalul internaţional), in Teatrul nr. 7/1958

M. H., Creangă, mai bun decât Shakespeare pe ecran, în Cotidianul, Bucureşti, XVI, 2006, 4379, 6 iun., p.24

M. S., O nouă premieră la Teatrul de Păpuşi, [“Punguţa cu doi bani” după Ion Creangă. Dramatizare de Veronica Porumbacu şi Viorica Filipoiu] în Ateneu, Bacău, X, 1973, 11 nov., pg.3

MACOVEI, Radu, Succes de prestigiu al artistilor nostri păpusari in Iugoslavia, in Viata Nouă nr. 11 179, 17 octombrie 1982, Galati (numeroase premii pentru spectacolul Sanziana si Pepelea la Festivalul PIF Zagreb, Premiul I, Premiul special pentru animatie si scenografie, premii pentru Dan Ganea, Mihai Păun, Mariana Ganea, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau)

MACOVEI, Radu, Un spectacol pentru toate varstele, in Viata Nouă nr. din 25 septembrie 1985 (cronica Trandafirul si inelul, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, cu Dan Ganea, Mioara Mocanu, Anghel Enache, Mihai Păun, Anca Jijie, Mariana Ganea)

MANEA, Aureliu, Arta şi tehnica în teatrul de păpuşi [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989, Ţăndărică, CCES, CSPC]

MANEGA, Miron, Triumful discret al păpusilor pe ată, in Cultura, 29 Iunie 2007 (dialog cu Călin Mocanu, Ioan Brancu si Cristian Mitescu despre experienta lor cu papusi in televiziune, numar de spectacole la Tandarica, Bruno Mastan, teatre de papusi particulare)

MANG, Alina, Farmec si stil, revista Scena, mai 2001 (despre Făt Frumos din lacrimă, Ploiesti, regia C. Pepino, scenografia Cristina Pepino)

MANG, Alina, Euromarionete Arad, in Scena nr. 5/2001 (Botosani – Desen animat, regia, scenariul, scenografia Valentin Dobrescu; Ratusca cea urata Arad, Povestiri din buzunar, Botosani, Croitorasul cel viteaz Galati (regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, Spiridusul si zana cea buna (Chisinau).

MANG, Alina, Charleville-Mézières, „capitala internatională a păpusilor“, http :// www .observatorcultural.ro/Citeste-articolul*articleID_16750-articles_details.html

MANTA, P.R, La Teatrul de păpuși “Piticul Nas Pestriț“, in Înainte, Brăila, nr. 8457 (5 mar. 1972), p. 2

MARIN, Maria, Două premiere [cronici, Ţăndărică – O fetiţă caută un cântec, regia Stefan Lenkisch, scenografia Ella Conovici, interpreti Brandusa Zaita Silvestru, Justin Grad, Simion Valeriu; Strop de rouă brotăcelul, regia Olimpia Arghir Varadi, scenografia Ion Truica, interpreti R. Zolla, Suzi Katz, Eugenia Dimitriu] in Teatrul nr. 4/1970

MARINESCU, A. D., La teatrul de păpuşi, in Steaua Roşie, 4 feb.1966. [Tg. Mures]

MARINESCU, Elena, Record teatral la Oradea: trei premiere pentru copii cu sălile  arhipline în weekend, in eBihoreanul acasa,  http ://www.ebihoreanul.ro/ mobile/index.php?&categ_id=20&categ_name=Rm90byBCaWhvcmVhbnVs& news _id=91036&action=display_news [Muzicantii din Bremen, regia Traian Savinescu, Vrajitorul din Oz]

MARINESCU, Marian, Păpuşa actor [mic curs de construcţie, mânuire etc.] [în vol. Copiii şi teatrul lor de păpuşi, Organizatia Pionierilor din RSR, Consiliul Naţional, Bucureşti 1985]

MARINESCU, Mirela, În lumea teatrului de păpuşi, in Gazeta de Sud,12. 06. 2010 http ://www.gds.ro/print/163397 (regizorul Todor Valov pune in scena la Colibri – Craiova „Fata babei şi fata moşului“, scenografia Stefka Kyuvlieva)

MARINO, Adrian, Sensul farsei [articol despre piesele lui Alfred Jarry care cuprinde diferite consideraţii interesante despre teatrul de păpuşi pornind de la faptul că Ubu a fost conceput iniţial pentru marionete , “faptul se reflectă în structura sa mecanică, sacadată, artificială…” ] in Contemporanul nr. 5 [1008] din 4 februarie 1966

MAROSI Ildikó, [A cincea premieră], in Utunk, 20. noi.1964. [Tg. Mures]

MAROSI Ildikó, [Păpuşerie şi artă plastică], Utunk, 9. dec.1966. 33 [Tg. Mures]

MAURER, Rolf, [cronica Die grosse entdeckung / Marea descoperire de Lilly Krauss, 1976, Sibiu]  in Die Woche, 14.11.1976

MAVRODIN, Radu, Festivalul internaţional al păpuşilor, final cu premii şi întrebari [ref. Teatrul din Bochum- Furtuna; Ubu– Meschke; Gdansk; premiul Lucia Calomeri a fost acordat trupei din India] in Contemporanul nr. 40 (990) din 1 oct. 1965

MĂDESCU, Mihai, Teatrul de marionete – o concepţie plastică specifică [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1989, Ţăndărică, CCES,CSPC]

MĂRGINEANU, Ioana, Jocuri populare cu păpuşi la Muzeul satului, in Teatrul, nr. 11/1974, [Ion Borţea, Florica Ciubotaru , Ion Ciubotaru din Piatra Neamţ, Gheorghe Evghenie, Gigi Mocanu, Rudi Nesvabda din Paşcani, Pelian Mihai şi Suzana din Sălaşul de Sus, Stancion Domnosie din Bontari,]

MĂRGINEANU, Ioana, Jocul de păpusi, în Gong, almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1982  [articol despre cîţiva păpuşari amatori: Stanciu Domnosie din Banat, Gheorghe Evghenie din Moldova, Ion Ciubotaru din Piatra Neamţ, Mihai şi Suzana Pelian din Hunedoara]

MĂRGINEANU, Ioana, Ţăndărică pe glob în Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1982 [ succese ale teatrului de păpuşi şi marionete Tăndărică la festivalurile internaţionale precum şi in turnee susţinute în diferite ţări ale lumii ]

MĂSTAN, Bruno; IORDAN, Beatrice; ZBUCHEA, Alexandra,  Ghid practic de teatru de umbre pentru educatorii din muzeu (Bruno Mastan, Beatrice Iordan, Zbuchea) in volumul Teatrul de umbre la muzeu, Bucuresti, editura Tritonic, 2010

MC RANIN, Lasaţi copiii să vină la… teatru [in Monitorul de Sibiu, 21 aprilie 1999]

MC RANIN, Din manualul părinţilor: “adevarul” poveştilor [in Monitorul de Sibiu, 26 aprilie 1999]

MC RANIN, Faţa nevăzută a teatrului [Monitorul de Sibiu, 17 aprilie 1990]

MELENCIUC, Petronela, Prichindel în lumea basmului [Spectacol de păpuşi după povestea lui Ion Creangă “Fata babei şi fata moşneagului”] în Jurnalul de Botoşani şi Dorohoi, Botoşani, 2006, 26 mai

MESAROS, Diana, Lumea fermecatã a Teatrului Puck, Transilvania Reporter, 2 iun. 2012

MESAROS, Diana, Istoria de suflet a unui teatru pe care-l iubiți, in CityNews,  05 Iun. 2012 [Călin Mureşan, Frunzina Anghel, Traian Savinescu, Teatrul Puck]

MESSZER, L., [cronica Tigrişorul Pietrek, Teatrul de papusi Oradea, regia Francisca Mirişan [Simionescu], scenografia Paul Fux] in Familia, 28 iulie 1966

METZ Katalin, [cronica Cu Magellan în jurul pământului], in Vörös Zászló, 28.aug.1964, [Tg. Mures]

METZ Katalin [Necazuri păpuşăreşti – bucurii păpuşăreşti. Bede Olga: Pădurea povesteşte], in Vörös Zászló, 16.ian.1965. [Tg. Mures]

METZ Katalin [Piesă pretenţioasă, spectacol pretenţios], in Vörös Zászló, 2.apr.1965. [Tg. Mures]

METZ Katalin [Din capodoperă kitsch – din kitsch parodie], in Vörös Zászló), 4. feb.1966. [Tg. Mures]

METZ Katalin, [cronica Parodii], in Vörös Zászló, 26. feb.1966. [Tg. Mures]

METZ Katalin [Paprika Jancsi la Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş. Premieră absolută], in Előre, 24. noi.1966.

METZ Katalin, [Oratoriu la teatrul de păpuşi]; cronică despre oratoriul Toldi la Teatrul de Păpuşi Tg. Mureş], in Vörös Zászló), 25.mart.1967. [Tg. Mures]

METZ Katalin [Patru file din istoria râsului], in Új élet, 15. aug.1967. [Tg. Mures]

METZ Katalin, [Aventurile unor tâlhari blânzi], in Vörös Zászló, 11. dec.1968. [Tg. Mures]

METZ Katalin, [Păpuşile nu îmbătrânesc], in Megyei tükör, 19. apr.1969. [Tg. Mures]

MICHAILOV, Mihaela, Avatarurile experimentului, in Observator cultural, nr. 93/2001, [despre spectacolul Steps, regia Horatiu Mihaiu, Teatrul Ariel din Tg. Mures]

MIHAIL, Radu St., Sanziana si Pepelea la Teatrul de Păpusi Galati, in Cronica, nr.20/15 mai 1981 (regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau)

MIHAILOPOL, A., La Constanta, seri de teatru antic (Metamorfoze, regia Cristian Pepino, Teatrul de Păpusi Constanta), in Flacăra, 30 iunie 1981

MIHALACHE, Adrian, Un Švejk melancolic („Galaxia Švejk”, scenariul de Al. Hausvater – Teatrul „Ţăndărică“, Bucureşti), Revista Teatrul azi, nr 11-12/2010

MIHALACHE, Carmen, Bacău – Festivalul Ion Creangă, Sanziana si Pepelea, Teatrul de Păpusi Galati, in Ateneu, nr. 148, decembrie 1981 (regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau)

MIHALACHE, Carmen, Codiţa de drac, [Teatrul de Animaţie Bacău: “Stan Păţitul”, după Ion Creangă, regia Bogdan Ulmu] în Teatrul azi, Bucureşti, 2009, 5-7, mai-iul., pp.258-260,

MIHALACHE, Carmen, Premieră la Teatrul de Animaţie [Bacău], [“Ivan Turbincă” de Ion Creangă] în Deşteptarea, Bacău, 2001, 3355, 1 iun., p.16, [BJBC]

MIHALACHE –POPA, Carmen, Reuniunea teatrelor de păpuşi, marionete şi animaţie de la Bacău [editia a IV-a] Teatrul nr. 11-12/1985

MIHALACHE –POPA, Carmen, Reuniunea teatrelor de păpuşi, marionete şi animaţie de la Bacău [editia a IV-a] in Teatrul nr. 11-12/ 1985 [referiri Cristian Pepino, spectacolele Regele cerb, Sperietoarea de pitigoi, Drum de stele, Trandafirul fermecat; Liviu Steciuc – Povestiri dintr-un buzunar; Pal Altal – Pasarea albastra; Maria Mierlut – Motanul incaltat; Dan Ganea – Fat Frumos din Lacrima; Radu Popovici – Istoriile neintrecutului Lagardere, Cenusareasa; referiri actori: Aneta Forna, Vasile Hariton, Dromihete Ghiman, Rudolf Moca, Cornel Iordache, Dan Ganea, Elena Solomon, Corneliu Dobrescu, Mioara Mocanu; scenografii Mircea Nicolau, Irina Borovski, Garda Aladar, Viorel Meraru, Marcela Fenato, Mircea Hendrich, Anca Constantin, Mircea Simon, Brandusa Zaita Silvestru]

MIHALACHE –POPA, Carmen, Animaţia este o artă care se înnoieşte oricum (interviu cu Cristian Pepino) Deşteptarea, Bacău, 16.11.1998

MIHĂESCU, Dan, Premiera la Teatrul de păpuşi in Dobrogea nouă, 4 aprilie (Inimă rece, Teatrul de păpuşi Constanta, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, muzica Dicran Asarian)

MIHĂESCU, Dan, [despre Săptămâna teatrelor de păpuşi – Constanţa, 1982] [Scanteia tineretului, 24 mai 1982] (Inimă rece, Teatrul de păpuşi Constanta, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau)

MIHĂESCU, Dan, Cum să devii om mare! in Dobrogea nouă, 9 ian. 1983 (scenariul şi regia Cristian Pepino, muxica Dicran Asarian, cu Georgeta Nicolau, Dromihete Ghiman)

MIHĂESCU, Dan, Coada cotoiului roşcat, in Dobrogea noua, 1984 (Teatrul de Păpuşi Constanta, text Nella Stroescu, regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Tărăsescu Jianu, păpuşi Roxana Stancu şi Eugen Stoian, cu Mircea Romanescu, Georgeta Nicolau, Dromihete Ghiman, Traian Popescu)

MIHĂILESCU, Cristian, Ioana pe rug de Arthur Honegger, Filarmonica George Enescu [regia Catalina Buzoianu, scenografia Mihai Madescu, Irina Dimiu; animatie papusi: Brandusa Zaita Silvestru, Paul Ionescu] in Teatrul nr. 9/1987

MITRU, Alexandru, Impresii [în vol. Modern şi modernism, Constanţa, 1970]

MIKLOS, Anca, “Punguţa cu doi bani”, pe scena teatrului de păpuşi, [Teatrul de păpuşi din Baia Mare: “Punguţa cu doi bani”, adaptare după textul lui Ion Creangă, regia Liviu Steciuc] în Adevărul de Seară, Baia Mare, 2010, 5 feb.

MITIŢĂ, B., [cronica Povestea porcului, Teatrul de Păpuşi din Oradea, ref.: Baba: Rodica Schuller, Moşul: Simion Tomescu, Împăratul: Petru Simion, Împărăteasa: Aurelia Laurian, Mădălina: Maria Mierluţ-Simion, regia Francisca Simionescu, scenografia Paul Fux] in Crişana, mai 1961

MÂRŢU, Mihaela, [cronica spectacolul] “Ciubar –  Voda” – în Convorbiri literare, 1997, 17 februarie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

MOCANU, Adina, „Pinocchio” printre „princhindeii” de la Alba-Iulia (Teatrul Colibri in festival la Alba Iulia, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, muzica Dan Bălan) in http ://gandurisparte.blogspot.com/

MOISE ION, Ţitarca V., Un spectacol cu teatrul de păpuşi de amatori, “Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă în Steagul roşu, Bacău, 1957, 1354

MODORCEA, Grid, Viteza amăgirii in Săptămana, 1988 [cronica Visul unei nopti de vară, Teatrul Tăndărică, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, “o adevarată sărbătoare estetică”)

MOLDOVAN, Alexandrina, [interviu; Tg. Mureş] [Olga Băncescu] in Steaua Roşie, 1986

MOLDOVEANU, Dan, La Teatrul “Cărăbuș“: “Căruța cu povești”, Jurnalul de Braila, An 1993,V. 21, pg. 11 [cronică Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

MORARIU, Mircea Em., Harap Alb de Andrei Mihalache dupa Ion Creangă [Oradea, cronica] Teatrul nr. 7-8/1984

MORARIU, Mircea, Gala naţională a păpuşarilor, Teatrul de Păpuşi Constanţa: “Capra cu trei iezi”, după Ion Creangă, regia: Mona Chirilă, în Familia, Oradea, XXXI, 1995, 1, ian., p.83

MORĂRESCU, Jeana, …….Literatorul, nr. 1/1995 [cronică – despre Teatrul Vasilache din Botoşani]

MORĂRESCU, Jeana, Teatrul de păpuşi între fascinaţie şi prejudecăţi [Teatrul azi 3-4/1995] [Gala natională Cluj decembrie 1994]

MUNTEANU, Dan, “Fram, ursul polar” la teatrul de păpuși, in Monitorul de Brăila (2005). An 10, nr. 607 (19 dec. 2005), pg. 4

MUNTEANU, Niculae Constantin – [cronică la spectacolului Parodii de la Teatrul de Păpuşi din Tg. Mureş] in România literară nr. 40/sept.1970

MUNTEANU, Virgil, [semnat V.M.] Răi şi nătărăi [regia Stefan Lenkisch, marionete Ella Conovici, decor Mioara Buescu, cu R. Zolla, Elvira Chladek, Sara Dan, Aurelian Manoliu, cronică, Ţăndărică] in Teatrul nr. 5/1972

MUNTEANU, Virgil, Povestea vorbii de Anton Filip după Anton Pann (regia Anca Ovanez-Dorosenco, 1975), Mofturi la Mosi, regia Constantin Brehnescu, la Teatrul Luceafărul din Iasi, cronici  in revista Teatrul nr.  11/1975.

MUNTEANU, Virgil, Teatrul de Păpusi din Craiova; Praslea cel Voinic si merele de aur de Victor Leahu; Teatrul de Păpusi Vasilache din Botosani, Pasărea de aur de Maxim Asenov, in Teatrul nr. 11/1977 [regia Horia Davidescu; regia Magda Bordeianu]

MUNTEANU, Virgil, Petşe are gripă, in Teatrul nr. 2/1978; [problematica dramaturgiei pentru copii]

MUNTEANU, Virgil, Anul lui Vlădut, in Teatrul nr. 2/1979 [repertoriu adecvat pentru copiii de peste 7 ani]

MUNTEANU, Virgil, Legenda naiului [cronică] Teatrul nr. 3/1980

MUNTEANU, Virgil, Tandala… closca, Teatrul Tandarica, in Teatrul nr. 10/1981

MUNTEANU, Virgil, Atenţie, Ţăndărică, se vine tare din urmă in Teatrul nr. 1/1986

MUSTAŢĂ, Ion, În pragul noii stagiuni la Teatrul de păpuşi, A 17-a stagiune se va inaugura printr-o consfătuire cu tema “Dramaturgia originală” şi premiera pe ţară “Circul” de Cicerone Theodorescu, in Înainte, Brăila, nr. 7061 (3 sep. 1967), p. 2

N

NADIN, Mihai, Cel mai curajos [Teatrul Marcinek din Poznan; spectacole pe muzică de Penderecki şi Stochowski] cronici cu ocazia Festivalului International de la Bucureşti 1965. in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

NADIN, Mihai, Teatrul “mic” [teatru de păpuşi la festivalul Cibinium. ”…Păcat, desigur, că evoluţia autonomă a genului (la un moment dat) a eliminat dintre spectatorii săi pe cei maturi.Acest teatru realizat unitar sub suspicii mai generoase, ar putea constitui şi astazi o sursă de revelaţii, pentru că în materie de stilizare, sugestie artistică, de practică a convenţiei rămane la scara sa superior teatrului mare. S-a văzut la Sibiu că vechiul păpuşar, că nici în formele sale tradiţionale, la noi, nu dispărea în spatele păpuşii, ci dirijarea o folosea ca interlocutor, revine la forme de audientă publică. El tinde din ce în ce mai marcat să fie suportul viu al psihologiei păpuşii sau marionetei, palpitul uman al umbrei (deşi teatrul de umbre e practic dispărut la noi), participă direct la confruntarea dramatică în dialog cu obiectul...”] in Teatrul nr.10/1972

NADIN, Mihai, Petrică şi lupul de S. Prokofiev [Ţăndărică, cronică] Teatrul nr. 2/1976

NADIN, Mihai, Pisica de una singură de Nina Cassian [Ţăndărică, cronică] Teatrul nr. 3/1976

NAGY Pál, [Spectatorul spune. Joc de cuburi], in Vörös Zászló, 29.sept.1963. [Tg. Mures]

NANU, Katia, Stelian Stancu, zis Gulliver în tara papusilor galatene. În: Viata libera, an. 12, nr. 3477, 2 mai 2001, p. 7.

NARTI, Ana Maria, Elefănţelul curios de Nina Cassian [Ţăndărică, cronică, regia Stefan Lenkisch, scenografia Mioara Buescu, cu Brandusa Zaita Silvestru, Mihai Pruszinski, Costel Popovici] Teatrul nr.1/1964

NĂSTASE, Gabriel, Shakespeare la Tăndărică, in Suplimentul literar si artistic al Scanteii tineretului, 1988 (Visul unei nopti de vară, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, muzica Nicu Alifantis, Teatrul Tăndărică)

NECULCE, Maria, La 15 ani [de existenţă a Teatrului de păpuşi din Brăila], in Înainte, Brăila, Nr. 6669 (28 mai 1966), pg. 2.

NEDELCU, Mirela, Recital Yves Joly şi Teatrul Spejbel şi Hurvinek [Cehoslovacia; Clara şi Milos Haken] cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

NEDELCU, Mirela, Amnarul şi Cele trei neveste ale lui Don Cristobal (Ţăndărică, regia Stefan Lenkisch, Margareta Niculescu) cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

NEDELCU, Simona, “Creangă umblă creanga” la Teatrul de Păpuşi [La Teatrul pentru copii “Cărăbuş” din Braila s-a jucat premiera spectacolului “Creangă umblă creanga“, în regia lui Victor Ignat, inspirat după “Fata moşului şi fata babei” de Ion Creangă] în Obiectiv: Vocea Brăilei, Brăila, III, 2004, 672, 25 oct., p.4

NEDELCU, Simona,Țara împăratului Verde”, spectacol de teatru cu impact educativ [la  Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila], in Obiectiv, An 4, nr. 807 (5 apr. 2005), p.  2

NEDELCU, Simona, “Zâna Zorilor” – un spectacol pentru orice fel de public, in Obiectiv, Brăila, An 4, nr. 1002, (21 nov. 2005), pg. 4, [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

NEMŢEANU, Dan, Scenografia modernă şi spatiul de joc al păpuşii  [în vol. Modern şi modernism, Constanta, 1970]

NEMTEANU, Dan, Ştefan Hablinski, in Teatrul nr. 7/1974

NICA, Octavia, O călătorie în lumea fascinantă a păpuşarilor, http ://www.agenda.ro/news/news/4316/sport.html, 09.11.2002 [Despre teatrul de marionete din Buziaş, intemeiat in 1882 de catre familia Berger care a venit aici din Silezia. Trupa a jucat de-a lungul timpului, cu turnee in Banat pana la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. Dupa 1945 au activat ca teatru de amatori, castigand numeroase concursuri].   

NICOLESCU, Livia Mariana, [despre spectacolul Aladin si lampa fermecata de Nina Ghernet, traducere de Al. Caprariu si Dorin Matei, regia Francisca Simionescu, scenografia Febus Stefanescu, 1983, Sibiu], in  Tribuna Sibiului, 30 martie 1983

NICOARĂ, Loredana, Aplauze fierbinti pentru Apolodor, pinguinul călător [Teatrul de Stat pentru Copii şi Tineret “Arcadia” Oradea, regia Ion Mâinea, ref. Zentania Lupşe, Rin Tripa şi Igor Lungu] in Crisana, 19.05.2005

NICOARĂ, Loredana, “Arcadia” a obţinut trofeul Festivalului Internaţional de Teatru pentru copii de la Bucureşti, [Apolodor, pinguinul călător] in Crisana, 24.10.2005

NICOLAU, Mircea, De vorba cu… [P.C.Chitic] in Teatrul nr. 6/1986

NICULESCU, Ionuţ [I. N.], Călin Nebunul – dramatizare de Constantin Brehnescu [Botoşani, cronică] Teatrul nr. 2/1976

NICULESCU, Ionuţ, Teatrul de Păpuşi din Craiova. Păcală în satul lui, Prinţesa Majolenka [cronici] in Teatrul nr. 4/1976   

NICULESCU, Ionuţ, Ionuţ descoperă lumea de Sanda Diaconescu [cronică, Piteşti] in Teatrul, 10/1976

NICULESCU, Irina, Atenţie ! Premieră! [interviu realizat de Doina Berchină] in Contemporanul nr. 41 (1874) 8 oct. 1982

NICULESCU, Iulia Mariana, [despre Calea Soarelui, regia Mircea Petre Suciu, scenografia Febus Stefanescu, Sibiu], in Tribuna Sibiului, 8 mai 1982

NICULESCU, Margareta, Crearea dramaturgiei pentru copii – condiţie a dezvoltării teatrului de păpuşi, în Contemporanul, nr. 38 (415) 17 sept. 1954 [articol amplu care pune în evidenţa preocuparea lui Margareta Niculescu pentru dezvoltarea dramaturgiei româneşti originale destinată teatrului de păpuşi; după ce se declară mulţumită de piesele sovietice puse în scenă la Ţăndărică, autoarea articolului ne dezvăluie avatarurile primelor piese pentru păpuşi scrise de către autorii români din acea perioadă; multe dintre textele  oferite atunci Teatrului Ţăndărică erau lipsite de cea mai elementara logică a acţiunii reflectând prejudecata că textele care sunt destinate acestei arte ar putea fi subproducţii. Margareta Niculescu lansa o invitaţie către cei  mai valoroşi scriitori ai vremii care scriseseră versuri pentru copii (printre care şi Nina Cassian, care va deveni mai tarziu autoarea a trei piese care au fost reprezentate în teatrul de păpuşi) să scrie pentru teatrul Ţăndărică. Margareta Niculescu îndemnă la autoexigenţă, şi nu la promovarea dramaturgiei originale cu orice preţ, îndemnând în acelaşi timp la o politică de atragere a scriitorilor  în teatrele de păpuşi, de informare a lor în legătură cu specificul acestei arte.]

NICULESCU, Margareta, Turneul teatrului de Păpuşi din Tg. Mureş, in Scînteia, 23 dec.1954.

NICULESCU, Margareta –  Si păpuşile au problemele lor… in Contemporanul nr. 43 (525) /26 oct.1956 [despre Săptămâna teatrelor de păpuşi din regiuni; ref. Al. Rusan – Cluj; Don Quijote – Oradea; Traista, turbanul şi fluierul – Braşov – teatru de umbre; regizorul Andrasz Huniady – Cluj – spect. Ludas Maty; regizorul M. Al. Foca – Punguţa cu doi bani – Iaşi; Punguţa cu doi bani – Timişoara, regia Florica Teodoru; Horia Davidescu , Craiova, Aventurile lui Tom si Huck; Străjerul mării – regia Herscovitz Pàl [Antal ]; Fux Pàl – Oradea – stilizarea; Eustaţiu Gregorian; scenografa Marioara Dumitrescu; păpuşarul Constantin Brehnescu de la Iaşi; problema veridicitătii mişcării păpuşii, a imitaţiei; imitaţia împiedică  esenţializarea; şi mişcarea păpuşii poate avea un stil, ca şi o operă de artă plastică; de la stilul caricatural la lirism sau stilizare] [articol de un deosebit interes istoric şi estetic]

NICULESCU, Margareta, Arta lui Obrazţov în Contemporanul nr. 19 aprilie 1957, nr. 16 (550), [referiri la spectacolul Concert neobişnuit, mijloace de expresie, esenţializare, convenţionalism ]

NICULESCU, Margareta, Cuvinte despre păpuşarii chinezi, in Teatrul nr. 7/1957

NICULESCU, Margareta, Indicatii de regie in vol. Piese pentru  teatrul  de păpuşi, Editura de Stat pentru Imprimate si Publicatii in colaborare cu Casa Centrală a Creatiei Populare, Bucuresti, 1957

NICULESCU, Margareta, Indicatii de regie in vol. Teatru  de păpuşi, Editura de Stat Didactica si Pedagogica, 1958

NICULESCU, Margareta, Vivat UNIMA, in Teatrul nr. 3/1958

NICULESCU, Margareta, Festivalul păpuşilor – în Contemporanul, nr. 15 (601)/ 18 aprilie 1958 [teatre invitate la Festivalul Internaţional de la Bucureşti şi teatre din ţară care se pregătesc pentru festival cu noi spectacole]

NICULESCU, Margareta, Prestigiul păpuşarilor in Contemporanul nr. 30 (668)/31 iulie 1959 [presa străină şi artiştii straini despre teatrul de păpuşi românesc]

NICULESCU, Margareta, Cel de-al doilea festival internaţional al teatrelor de păpuşi. Întâlniri şi reintâlniri [Despre festivalul de la Bochum – Braunschweig (Joseph Pehr, Michael Meschke, Yves Joly, Jean Loup Temporal, Albrecht Roser). Despre festivalul naţional al teatrului de păpuşi polonez Varsovia:

“ … dominanta teatrului de păpuşi polonez … arta scenografilor este mult deasupra celorlalte valori ale spectacolului (text, regie, interpretare). Păpuşile şi decorurile expresive afirmă fantezie şi ingeniozitate.”] in Teatrul nr. 9/1960

NICULESCU, Margareta, Cei mai buni [despre artistii păpuşari amatori participanţi la a treia ediţie a Festivalului bienal I.L.Caragiale] Scânteia, nr.5748/ 20 decembrie 1962.

NICULESCU, Margareta/ SILVESTRU, Valentin, Profilul modern al teatrului de papusi, in revista Teatrul nr. 8/1962 [Germania, Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia etc.]

NICULESCU, Margareta, Reîntâlnire cu păpuşarii din Tg. Mureş. Punguţa cu doi bani, in Scânteia, 24 iunie 1963.

NICULESCU, Margareta, Întâlnirile păpuşăreşti de la Colwin Bay [congres UNIMA, festival] in Teatrul nr. 10/1963

NICULESCU, Margareta, Nu practicism ci profesiune artistică, [consfătuirea pe tară a păpusarilor de la Iasi] in Teatrul nr. 1/1963

NICULESCU, Margareta, Calendar UNIMA [despre Profesorul Sesan Valerian, Festivalul naţional al teatrului de păpuşi sovietic, si A 12- a conferintă UNIMA, iunie, Leningrad şi Moscova S.V. Obraztov, Ştefan Lenkisch (“Păpuşa, realitate şi ficţiune pentru spectatorul copil”). Ştefan Hablinski, Eustaţiu Gregorian, Paul Fux, Ella Conovici, Mioara Buescu, Alexandru Rusan, Zizi Frenţiu, Clelia Ottone. Apoi Gelu Naum, Nina Cassian, Valentin Silvestru, Alecu Popovici, Viorica Filipoiu, Octav Pancu – Iaşi] in Teatrul nr. 4/1965

NICULESCU, Margareta, A treia ediţie a festivalului internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete in Teatrul nr. 9/1965

NICULESCU, Margareta, Expresia poetica a marionetei, in Teatrul nr. 12/1967

NICULESCU, Margareta, Fascinantele păpuşi din România” [despre turneul Teatrului Ţăndărică în 1967 la Zilele festive ale Stockholm-ului şi despre turneul în Elveţia din 1968 cu Elefănţelul curios şi Don Cristobal; întâlnirea cu Eugen Ionesco – aprecierile marelui scriitor; menţiuni în publicaţiile Neue Zürcher Nachrichten, Theater, Die Tat] in Contemporanul nr. 29 (1136) din 19 iulie 1968

NICULESCU, Margareta, Una din ipostazele infloririi noastre artistice, revista Teatrul nr. 8/1969

NICULESCU, Margareta, Teatru pentru tineret [despre eforturile Teatrului Ţăndărică de a îmbunătaţi calitatea repertoriului şi a spectacolelor] Contemporanul nr. 9 (1216) 27 februarie 1970

NICULESCU, Margareta, Ţăndărică în Europa [despre turneul teatrului în Norvegia] România literară nr. 2/ 7 I 1971

NICULESCU, Margareta, Sărbătoarea păpuşarilor [despre festivalul de la Charleville –Mezieres la care urmează să participe Teatrul Ţăndărică] Contemporanul nr. 39 (1350) 22 sept. 1972

NICULESCU, Margareta, Poezie, umor, gingăşie. Note dintr-un turneu în Spania. [Primul festival de teatru de păpuşi organizat de către Ministerul Informaţiilor şi Turismului din  Spania. Prezente: Ţăndărică cu Ileana Sânziana şi Don Cristobal, Obraztov – Concertul extraordinar, Yves Joly, Compania Perralta cu spectacolul El retablo de Maese Pedro de Manuel De Falla.] Contemporanul nr. 19 (1434) 30 apr. 1974.

NICULESCU, Margareta, Dialoguri de atelier cu Margareta Niculescu, despre drumul lui Ţăndărică, frumos şi autentic, nevoia de schimbare, ucenicie, copiii din ziua de azi [Ileana Popovici] Teatrul, nr. 8/1974

NICULESCU, Margareta, Interviu, in Teatrul nr. 11/1974

NICULESCU, Margareta, [proiectele Teatrului Ţăndărică – Povestea soldatului, Petrică şi lupul, Pisica de una singură] România literară, nr. 37/11 sept. 1975]

NICULESCU, Margareta, [interviu] [Mira Iosif, Constantin Radu-Maria, Ionuţ Niculescu] in Teatrul nr. 9/1978

NICULESCU, Margareta, Teatrul de papusi – tripla coincidenta, in Teatrul nr. 2/1979

NICULESCU, Margareta, Lumea fascinantă a teatrului pentru copii [interviu realizat de catre Călin Căliman] Contemporanul nr. 22 (1699) 1 iunie 1979

NICULESCU, Margareta, In memoriam, Nicolae Massim, in Teatrul nr. 5/1981

NICULESCU, Margareta, Semnul nostru distinctiv: bucuria invenţiei teatrale [despre spectacolele în pregătire la Ţăndărică] Contemporanul nr. 37 (1870) 10 sept. 1982

NICULESCU, Margareta, Interviu // [Teatrul nr. 10/1982]

NICULESCU, Margareta, Un turneu de succes în Spania. Convorbire cu…..[despre turneul din Spania cu spectacolele Nocturn Stravinski si Punguţa cu doi bani] [interviu realizat de Dinu Kivu] Contemporanul nr. 4 (1889) 21 ian. 1983

NICULESCU, Margareta, De vorbă cu….. despre întilnirea dintre generaţii, Dresda, 1984, [interviu de Mihai Crişan] Teatrul  nr. 12/1984 [Congres UNIMA si festival Dresda]

NICULESCU, Ştefan, Margareta Niculescu vazută de…, in Teatrul nr. 6/1984 (compozitorul Stefan Niculescu)

NISTOR, Sebastian, Premiere la Teatrul Municipal, în Flamura Prahovei, din 29 mai, 1976, Ploiești. „Colectivul de artiști păpușari de la Ciufulici a avut până de curând oaspete pe regizorul din R.P.Polonă, Edward Doszla care a pus în scenă o piesă din dramaturgia specifică poloneză țoiul fermecat de Maria Kann…”

NISTOR, Sebastian, Cinci decenii de bucurii pentru copii si… nu numai, compendiu monografic la intaiul jubileu, in vol. Teatrul pentru copii Ciufulici, Ploiesti, Lumea păpusilor, lumea tuturor varstelor, Ploiesti, 2002

NIŢĂ, Marin, [cronica Martinel artist de circ, scenariul si regia Ion Handoreanu], in Tribuna Sibiului, 13.07.1966

NIŢĂ, Răzvana, [despre Tandarica, Cristian Pepino…] in Cronica romană, 20 mai 2002

NOVÁK Ildikó, Putere, ideologie şi interculturalitate pe scena teatrului de păpuşi, Hatalom, ideológia és interkulturalitás a bábszínpadon, in Symbolon, Analele Universitătii de Artă Teatrală Targu Mures, Anul IX., nr. 15, 2008

NOVÁK Ildikó, Arta păpuşărească – prin prisma teoriei, in Symbolon, Analele Universitătii de Artă Teatrală Targu Mures, Anul X. nr. 16, 2009

O

OANĂ, Rodica, În studioul experimental al Teatrului de păpuși. “Cei trei purceluși”, in Înainte, nr. 7532 (9 mar. 1969), p. 3 [ref. Exarhu, Marius; Teatrul pentru Copii Brăila

OANĂ, Rodica, Mari pregătiri ale unor eroi mici. Interviu cu Maria Neculce, director la Teatrul pentru Copii  Brăila, realizat de Rodica Leu, in Înainte, Nr. 8443 (18 feb. 1972), p. 2

OANĂ, Rodica, Un spectacol de exceptie, Pui de om de Victor Eftimiu pe scena Teatrului pentru copii, in Inainte, marti, 26 mai 1981, Brăila (regia Cristian Pepino, scenografia Zizi Frentiu)

OANĂ, Rodica, Probleme mari pentru cei mici, in Analele Brăilei, decembrie 1981, pg. 26 (festivalul de la Brăila, Boroboată – Tandarica – regia Stefan Lenkisch, Boroboată – Teatrul de Marionete Arad, Cartea cu Apolodor – Craiova, regia Horia Davidescu, scenografia Eustatiu Gregorian, Poveste cu fluture si soare – Galati, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, Porumbita albă – Brasov, regia Liviu Steciuc, scenografia Simo Eniko, Pui de om (regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau) si M-am jucat intr-o zi – Brăila).

OANĂ, Rodica, În premieră pe țară la Teatrul pentru copii “Varietăți cu Păcală“, in Înainte, nr. 9635 (13 dec. 1983), p. 6 [Teatrul pentru Copii Brăila]

OANĂ, Rodica, O viaţă pe “scena” candorii, interviu cu Maria Bianu, directoare la Teatrul pentru copii,  in Înainte, Nr. 9754 (25 mar. 1986), p. 8

OHNWEILER, Martin, [despre Das Schlangenmädchen /Fetita de la circ de Ricarda Terschach, 1982, regia Francisca Simionescu, Sibiu], in Die Woche, 1982

OLARIU, Oana, Toma Hogea, interviu, site Departamentul de Jurnalistică si Stiintele Comunicării al Facultătii de Litere de la Universitatea Al.I.Cuza Iasi, 11 decembrie 2007

OLARU-NENATI, Lucia, Noua stagiune la… Teatrul de păpusi Botoşani, semnat L.O.N., in Caiete botoşănene [Ateneu, Bacău] nr. 9/sept. 1985

OLTEANU, Ştefan, Stan Păţitul, văzut de Bogdan Ulmu, [Teatrul de Animaţie Bacău: “Stan Păţitul”, după Ion Creangă, regia Bogdan Ulmu] în Observator de Bacău, Bacău, 2009, 14 mai

ONU, Mona, Teatrul de păpuşi din Gera (RDG), in Teatrul nr. 7/1975

OPREA, Ştefan, [cronica spectacolul] “Mary Poppins” – în Cronica, 1983, 8 iulie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

OPREA, Ştefan, “Iarmarocul poveştilor”, [O imagine globală a operei lui Ion Creangă realizată de Ion Agachi, în regia lui Sergiu Tudose. Teatrul pentru Copii şi Tineret Iaşi] în Cronica, Iaşi, XIV, 1979, 22, 1 iun., p.3, [BJGTK]

OPREA, Ştefan, Iasi, Zilele artei pentru copii si tineret, in Teatrul nr. 7-8/1979 [Teatrul pentru copii si tineret Iasi, Pinocchio, Joc la soare, Iarmarocul povestilor, Fram ursul polar, teatrele de papusi din Baia Mare si Botosani]

OPREA, Ştefan, [cronica spectacolul] “O raza de soare” regia Toma Hogea – în Monitorul, 2002, 11 martie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

OPREA, Ştefan, Magia lumii de spectacol, Convobiri literare, Iasi, iunie, 2004 (despre cartea lui Natalia Dănăilă, recenzie)

OPROIU, Ecaterina, Lauda modestiei, [cronica Albă ca zăpada] in Teatrul nr. 3/1957

ORHEIANU, Vlad Andrei, Ştiri teatrale din spaţiul chinez [despre colecţia şi stilul de teatru de umbre chinezeşti ale lui Wang Chang sheng] in Teatrul azi, nr. 1-2/1992

P

PAICU, Adrian, La Teatrul de Marionete. Se pregăteste evenimentul stagiunii, … 2 decembrie 1998 (interviu cu Dan Antoci si Cristian Pepino, Regele cerb)

PAIU, Constantin, Un basm modern [cronica Iaşi, Cine-i oare Făt-Frumos de Iuliu Raţiu, regia C-tin Brehnescu], România literară nr. nr. 24/11 iunie 1981

PAIU, Constantin, Spectacole pentru tineret si copii in competitie, in Ateneu, 1982 (Festivalul de la Piatra Neamt, Metamorfoze – Constanta, Frumoasele pasiuni electrice, Tyl Eulenspiegel – Tăndărică, Gulliver – Luceafărul)

PAIU, Constantin, [cronica spectacolul] “Print  si  cersetor” – în Cronica, 1985, 26 iulie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

PAIU, Constantin, O reuniune teatrală păpuşărească, Botoşani, Gala recitalurilor păpuşăreşti, in Teatrul azi, nr. 5-6/1992

PAIU, Constantin, [cronica spectacolul] “Ciubar – Voda” –  în Monitorul, 1997, 13 februarie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

PAIU, Constantin, [cronica spectacolul] “Dragonul” – în Cronica, 1998, 14 aprilie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

PAIU, Constantin, O carte despre „jocul de-a lumea“ (Magia lumii de spectacol – mãsti, pãpusi, actori, marionete de Natalia Dãnãilã, recenzie), revista Teatrul azi, nr. 6-7-8/ 2004

PALADE – SYROTIAK, Mariana, Daca ar fi… in Zece ani de la infiintarea sectiei Păpusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

PAN, T., Despre evoluţia teatrului păpuşăresc [in revista Teatrul nr. 5/1974]

PANFIL, Mirabela, Aneta Forna Christu – Un păpuşar cu suflet de copil, in Adevărul, 13 septembrie 2009, http ://www.adevarul.ro/locale/constanta/ Christu-Forna-Aneta-papusar-suflet_0_115788617.html

PANŢER-CENUŞER, Gabriela, Un spectacol inedit, [Spargatorul de nuci, regia M. C. Ranin, Teatrul de Păpuşi din Sibiu] in Tribuna Sibiului, 7 oct. 1987

PAPP, Doina, Teatrul Ţăndărică şi Festivalul Internaţional de Animaţie 2008, in Bucureştiul cultural, ianuarie 2009, http ://agenda.liternet.ro/articol/8456/ Doina-Papp/Teatrul-Tandarica-si-Festivalul-International-de-Animatie-2008.html

PAPP, Doina, Bucureştiul are doar trei teatre pentru copii, in Bucureştiul cultural, februarie 2008, http ://agenda.liternet.ro/articol/6522/Doina-Papp/Bucurestiul-are-doar-trei-teatre-pentru-copii.html

PAPP, Doina, Galaxia Svejk, in Bucurestiul Cultural nr. 99, 5.10. 2010, Bucurestiul Cultural, http ://www.revista22.ro/bucurestiul-cultural-nr-99–galaxia-svejk-9065.html (regia Alexander Hausvater, scenografia Constantin Ciubotaru, coregrafia Mălina Andrei, muzica Yves Chamberland, Tăndărică, cu Gabriel Apostol, Victor Bucur, Cristian Mitescu, Marin Fagu, Ilona Hrestic, Georgiana Dinescu, Petronela Purima, Roxana Vişan, Alina Teianu, Matei Chioariu, Ioan Brancu)

PAPP, Doina, Teatrele de animaţie în festival la Bucureşti, in Luceafărul, 2011, http ://www.revistaluceafarul.ro/index.html?id=3902&editie=160

PAPP, Doina, Fascinanta lume a animaţiei, (Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie, Bucuresti) in revista Teatrul azi, nr. 1-2/2011

PAPP Ferenc, [cronica La porunca ştiucii], in Előre, 19 mai 1953.

PARASCHIVESCU, Constantin, Jucăriile Mihaelei – Craiova şi Rochiţa cu figuri de Viorica Filipoiu [cronici cu ocazia Festivalului  Internaţional de la Bucureşti 1965] in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

PARASCHIVESCU, Constantin, Teatrul de păpuşi din Zagreb – Ali Baba şi cei patruzeci de hoţi de R. Wolff si Teatrul Central de păpuşi din Moscova – Comedia divină de Isidor Stock [Obraztov] (cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965), in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

PARASCHIVESCU, Constantin, Păpuşile în metrou,  în Gong, almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1981 [articol despre festivalul de teatru de marionete ce s-a desfăşurat în staţiile metroului parizian]

PARASCHIVESCU, Constantin, Teatrul de Păpuşi din Târgu-Mureş [scurtă prezentare, premii, succese] in Teatrul nr. 3/1987 [Cuconitele mele dragi, regia Maria Mierlut; Micul Print regia Pal Antal, scenografia Jozsef Haller]

PARASCHIVESCU, Constantin, Un poem gingaş [cronica Pasărea albastră, Ţăndărică, Regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino] in Teatrul azi 3-4-5-6 /1998

PARASCHIVESCU, Constantin, Puntea poveştilor (Tom Degeţel, după P.S. Stahl – Teatrul Ţãndãricã, regia Daniel Stanciu, scenografia Delia Ioaniu)

in revista Teatrul azi, nr 5-6-7/ 2007

PARASCHIVESCU, Constantin, Euromarionete 2001, in revista Teatrul azi, 2011, Harap Alb  -Tăndărică, scenografia Daniela Voicilă, Frumoasa si Bestia, Spărgătorul de nuci – Arad, regia C. Pepino, scenografia Cristina Pepino, Taurul, măgarul si steaua – Teatrul de păpusi din Simferopol, regia Boris Azarov, Zana lacului – scenariul si regia Maria Gornic, scenografia Zofia Krzyzanowski, Albă ca zăpada – Arad, regia Kovacs Ildiko, scen.  Zofia Krzyzanowski, Botosani – Aventurile lui Chit si Desen animat, regia si scen. Valentin Dobrescu, Galati – Gulliver in tara Liliput – regia Daniel Stanciu, scenografia Cristina Pepino, Licurici Chisinău, regia Ludmina Paiu, scen. Nina Zabrodin, Constanta – Califul barză, regia Daniel Stanciu, scen. Cristina Pepino, Arad – Rătusca cea urată, Vaskakas Gyor, Fiul calului alb, regia Janos Palyi, scen. Gyula Majoros, Vidin – In amintirea lui Petruska, regia Yana Tsankova, scen. Silvia Bucharova, Tăndărică – Cenusăreasa, regia Silviu Purcărete, Arad – Spărgătorul de nuci si Regele cerb regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, Sinbad marinarul, regia Victor Ioan Frunză, scenografia Adriana Grand, Teatrul Csiky Ghergely Timisoara – Strategia porcului si Cu ochi de copil, regia Victor Ioan Frunză, scenografia Adriana Grand, Frumoasa si Bestia – Tăndărică, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino).

PARFENE, Lucian, Dincolo de Umbre …  a trecut Hopul primul!, in  Colocvii teatrale nr. 12, Editura ARTES Iasi, 2011. [despre Ecaterina Ciofu, Dumitru Georgescu si Ioana Iordache, masteranzi ai Universitatii de Arte George Enescu din Iasi, care au primit Premiul pentru cel  mai bun spectacol la Gala Hop 2010].

PARHON, Ion, Premieră la Ţăndărică – Ali Baba şi cei 40 de hoţi, România Liberă, noiembrie 2001, Agenda LiterNet, http ://agenda.liternet.ro/articol/ 5137/Ion-Parhon/Premiera-la-Tandarica-Ali-Baba-si-cei-40-de-hoti.html [regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, muzica Dan Balan, cu Ionut Brancu, Gabriel Apostol, Bruno Mastan, Mihai Dumitrescu etc.]

PARHON, Ion, Surpriză plăcută: Poezie, umor, inteligenţă [despre Oh, Romeo, oh Julieta, regia Pàl Antal, Teatrul de Păpuşi Tg. Mureş, la Festiv. Shakespeare de la Craiova] in Teatrul azi nr. 6-7/1997 (scenografia Joszef Haller)

PARHON, Ion, Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie: “Bucurii fără graniţe de vârstă”, in revista Teatrul azi, nr. 1-2/2012

PARHON, Ion, Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie, Bucureşti „Bucurii pentru copii. Spectacole de colecţie“, revista Teatrul azi, numărul 1-2/2010

PARHON, Ion, Bucureşti – Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie Sărbătoare internaţională la „Ţăndărică“, in revista Teatrul azi, nr. 3-4/2009

PARHON, Ion, Ovaţii pentru… Pulcinella, Cluj – Puck 2008, revista Teatrul azi, nr. 1-2/2009

PARHON, Ion, Pãpusa face diferenta, Festivalul Puck 2006, revista Teatrul azi, nr. 12/ 2006

PARHON, Ion, În tara minunilor (Alice în tara minunilor, dupã Lewis Carroll – Teatrul „Anton Pann“ Ramnicu Valcea), revista Teatrul azi, nr 7-8-9/ 2006

PARHON, Ion, La Teatrul de păpuşi Aşchiuţă – Pe un peron de gară, in România Liberă, decembrie 2001, LiterNet, http ://agenda.liternet.ro/ articol/5236/Ion-Parhon/La-Teatrul-de-papusi-Aschiuta-Pe-un-peron-de-gara.html (Pe un peron in gara, Pitesti, Nicolae Banica scenariul si regia)

PARHON, Ion, Păpuşarii, în concurs. PUCK 2005, in România Liberă, noiembrie 2005 http ://agenda.liternet.ro/articol/2227/Ion-Parhon/ Papusarii-in-concurs-PUCK-2005.html

PARHON, Ion, [cronică Frumoasa si Bestia, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino], in România liberă, 21 martie 2001

PARHON, Ion, Premieră la “Ţăndărică” / Jack şi vrejul de fasole, in România Liberă, noiembrie 2003, Agenda LiterNet, http ://agenda.liternet.ro/articol/641 /Ion-Parhon/Premiera-la-Tandarica-Jack-si-vrejul-de-fasole.html

PARHON, Ion, Eustatiu Gregorian – 75, in revista Teatrul azi, nr.  3-4/ 2006

PARHON, Victor, Săptămana teatrelor de păpusi Constanta, in revista Familia, 8.08.1986 (referiri la două spectacole ale Teatrului Ciufulici din Ploiesti, Elefăntelul curios si Drum de stele, regia Cristian Pepino, scenografia Irina Borovschi, Marcela Fenato in rolul Elefăntelul)

PARHON, Victor, Bucuria jocului şi farmecul copilăriei, [Teatrul “Ţăndărică” Bucureşti: Harap-Alb, după Ion Creangă, regia Cristian Pepino, scenografia Daniela Voicilă, muzica Nicu Alifantis, cu Stefan Săndulescu, Lulu Săndulescu, Mariana Zaharia, Cristina Popovici, Ionuţ Brancu] în Teatrul azi, Bucureşti, 1992, 4, apr., p.25.

PARHON, Victor, Vasile Hariton: “Capra cu trei iezi”. Dramatizare după Ion Creangă Teatrul Dramatic din Constanţa – secţia păpuşi, în Teatrul, Bucureşti, XXXI, 1986, 6, iun., pp. 65-66

PARHON, Victor, Festivalul de teatru de la Piatra Neamţ – Oameni şi zei [PUM Puppettheatre din SUA, fondată in 1985 de Robert Smythe a prezentat Din cenuşă; mânuire după metoda japoneză bunraku] in Teatrul azi nr. 8-9-10/1993

PARHON, Victor, Jurnal teatral finlandez, în Teatrul azi nr. 8-9/1997

PAŞCA, Paloma, Prima generatie de păpusari cu diplomă intră in scenă, in Curierul Naţional, 1996

PAŞCA, Paloma, Pinocchio şi o echipa de artişti talentaţi [Ţăndărică/ATF], in Curierul Naţional, 11 iunie 1996

PAŞCA, Paloma, [despre spectacolul Regele cocoşat de Herbert Helken, regia Bogdan Drăgulescu, Teatrul Gong din Sibiu – 1997] in Curierul Naţional, 23.12.1997

PAŞCA, Paloma, [despre Festivalul “La Strada” de la Sibiu], in Curierul Naţional, 28 iunie 1998

PAŞCA, Paloma, Cu Tandarica la Venetia. In final toti au scandat: Bravi!, in Curierul National, 22 febr. 1994 [interviu cu Cristian Pepino despre turneul la Venetia]

PATAKY, Georgina, [Spectatorii au nevoie], in Hargita, 4 mai 1969. 34 [Tg. Mures]

PATEA, Anca, Mari premii pentru păpusarii băcăuani, 2008, 1 TV Bacau

PATLANJOGLU, Ludmila, “Ţăndărică” între succese şi incertitudini [ref. Jocuri de copii-jocuri de poeţi, Boroboaţă, Osul de peşte fermecat, Don Quijotte, Legenda cântăreţului] in România literară, nr. 14/26 aprilie 1981.

PATLANJOGLU, Ludmila, Ce fel de dramaturgie au păpuşile? in România literară, nr. 21/20 mai 1982

PATLANJOGLU, Ludmila, Păpuşi constănţene [ref. Cristian Pepino, Lectie de zbor si cor, Inimă rece, Metamorfoze] in România literară, nr.35/26 aug. 1982

PATLANJOGLU, Ludmila, Stravinski la păpuşi [Ţăndărică] in România literară, nr. 42/14 oct. 1982 (regia Irina Niculescu, cu Liviu Berehoi etc.)

PATLANJOGLU, Ludmila, Focşani: Festivalul spectacolelor pentru copii [Tinereţe fără bătrâneţe-Brăila – regia Victor Ioan Frunză, Petrică şi lupul – Ţăndărică – regia Stefan Lenkisch, Elefănţelul curios – regia Ctin. Brehnescu- Iaşi, Aventurile popândăului Pop- Bacău, regia Bogdan Ulmu, scen. Olimpia Damian] in România literară, nr.14/7 aprilie 1983.

PATLANJOGLU, Ludmila, Teatrul, prietenul copiilor. [Dramaturgul Nina Cassian – Nică fară frică, Ţăndărică; Basmul în expresie modernă Tinereţe fără bătrâneţe, Brăila, regia Victor Ioan Frunză, ref. Gh. Gruia, Henriette Yvonne Gruia] in România literară, An. 16, Nr. 22 (2 iun. 1983), pg. 16.

PATLANJOGLU, Ludmila, Interviu cu Irina Niculescu, in Teatrul nr. 2/1984, [esenţa tragică a marionetei]

PATLANJOGLU, Ludmila, Aventuri cu Scufiţa Roşie [Ţăndărică, textul si regia C. Pepino, scenografia Mircea Nicolau, cu Radu Vaida, Mişu Pujinschi, Brânduşa Zaiţa Silvestru, Cristina Popovici] in România literară nr.46/13 noiembrie 1986.

PATLANJOGLU, Ludmila, Cultura spectacolelor [despre Săptămâna teatrelor de păpuşi de la Bucureşti; Cartea junglei …..] România literară nr. 23/4 iunie 1987.

PATLANJOGLU, Ludmila, Surâsul Hiroshimei după Eugen Jebeleanu [Gina Nicolae, regia si scenografia C. Pepino] România literară nr. 26/25 iunie 1987.

PATLANJOGLU, Ludmila, Steaua lui Arlecchino [cronică, Ţăndărică, regia Mona Chirilă, scen. F. Pârvulescu] in România literară nr. 17/21 apr. 1988.

PATLANJOGLU, Ludmila, Visul unei nopţi de vară [regia C.Pepino, scenografia Mircea Nicolau, Ţăndărică] România literară nr. 28/iulie 1988.

PATLANJOGLU, Ludmila, Păpuşi europene într-o competiţie românească [Gala recitalurilor, Botoşani; Bambalina, Teatrul Artaud, Teatrul din Cernăuţi, Licurici şi Guguţă din Chişinău, Ţăndărică (Liviu Berehoi, Poveste despre marionetă, Ariel (Arvinte şi Pepelea), Luceafărul – Iaşi, Botoşani, trupa particulară Bibi din Oradea],  in România literară nr.13/aprilie 1993.

PATLANJOGLU, Ludmila, Adunarea păsărilor, [Ţăndărică/ATF, cronică, ref. Cristian Pepino] in Adevărul, 19/12/1993

PATLANJOGLU, Ludmila, Călătorie printre planetele Otiliei [cronica Teatrul Elpis Constanţa, regia şi scenografia Liana Maria Petruţiu] Scena nr. 1/1998

PATLANJOGLU, Ludmila, Suprarealismul, o cale regală, interviu cu Philippe Genty, Teatrul azi 3-4-5-6/1998

PATLANJOGLU, Ludmila, La Teatrul -Tăndărică- Un fermecător dar de Crăciun pentru cei mici, in Curentul, Anul V, Serie nouă, Nr 305(1276), sambătă, 29 decembrie 2001 (Ali Baba si cei 40 de hoti, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino)

PATLANJOGLU, Ludmila, Caragiale – patron in teatrul de animatie, in vol.  Aurelian Balaita, Un univers virtual – figuri papusaresti in opera lui I.L.Caragiale, Ed. Artes, 2006

PAVELESCU, Violeta, Gabriel Apostol elimină sadismul din “Capra cu trei iezi” în Cuget liber, Constanţa, 20 februarie 2009

NOIU, Anca-Maria, Bătături 1: Cu păpuşile… nu-i de joacă!: Anca-Maria Pănoiu, de vorbă cu Adrian Ştefănescu, in  http ://atelier.liternet.ro/ articol/ 9831/ Anca-Maria-Panoiu-Adrian-Stefanescu/Bataturi-1-Cu-papusile-nu-i-de-joaca.html

PĂSCĂLESCU, G., Spectacolul ”Janoş viteazul” prezentat de Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş, in Informaţia Bucureştiului, 20 dec.1954.

PĂTRAŞCU, Elena, Teatrul de papusi, Revista Fundatiilor Regale, an XII, nr. 3, 1945

PĂTRĂŞCANU-VEAKIS, Elena; CONSTANTE, Lena; POPESCU, Ileana; BRĂTĂŞANU, Al., [despre intemeierea teatrului Tăndărică in 1946], Contemporanul, 31 mai 1968

PĂTRĂŞCANU-VEAKIS, Elena, [interviu despre intemeierea Teatrului Tandarica in 1946, transcrierea inregistrarii din 1982] in Children’s culture in communist Romania: The “Tandarica” Puppet Theatre, in  Radio Romania International, Archives: Pro Memoria – The History of Romanians, 19/05/2008, http ://www.rri.ro/arh-art.shtml?lang=1&sec=9&art=11938

PĂUN, Ecaterina, Teatrul de păpuşi Galaţi la Festivalul PIF 1982, [Sânziana şi Pepelea, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, premii Mariana Ganea, Dan Ganea, Mihai Paun, premiul special pentru animatie si scenografie] in Teatrul nr. 1/1983

PĂUNESCU, Ilie, Jarry sau păpuşa mânuind omul  [in vol. Modern şi modernism, Constanţa, 1970]

PÂRLOG, Filip, “Cenușăreasa” la “Cărăbuș [Teatrul de păpuși “Cărăbuș“] in Libertatea 1994-1996. Nr. 1270 (1995), pg. 3.

PÂRLOG, Filip, “Frumoasa din pădurea adormită” – premieră la “Cărăbuș” [Brăila], in Libertatea, An 1997, V. nr. 2114, pg. 4

PÂRVULESCU, Mariana, [Doctorul Aumădoare, Ţăndărică, cronică, in Romania liberă 19/02/1961

PÂRVULESCU, Mariana, Cabaret-issimo [Ţăndărică, ref. Margareta Niculescu, Ştefan Lenkisch, Ella Conovici, Mioara Buescu, Dumitru Capoianu] in România liberă, 28/05/1969

PÉLI Elemer, [cronică la spectacolul Plutty, rătuşca cea deşteaptă – dupa piesa Lie de Ella Conovici, regia Szele Vera, scenografia Bölöni Vilmos ] in Fáklya, 15 mai 1973]

PEPINO, Cristian, A crea înseamnă a ajuta adevărul să se nască, in Tomis, nr. 12/1983

PEPINO, Cristian, Teatrul de păpuşi şi teatrul pentru copii, in Teatrul, nr.7-8/1986

PEPINO, Cristian, Câteva direcţii actuale in scenografia teatrului de păpuşi şi marionete [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete,  iunie 1989, Ţăndărică, CCES, CSPC]

PEPINO, Cristian, Vârstele şi comunicarea [in Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete,  iunie 1988, Ţăndărică, CCES,CSPC]

PEPINO, Cristian, Automate şi păpuşi  [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de  păpuşi şi marionete  iunie 1988, Ţăndărică,CCES,CSPC]

PEPINO, Cristian, Construcţie de păpuşi I, în revista Visul copiilor nr. 4/1996

PEPINO, Cristian, Construcţie de păpuşi II, în revista Visul copiilor nr. 5/1996

PEPINO, Cristian, In teatrul de păpuşi ai libertate, ai autenticitate, poţi sa fii sincer  [interviu de Florica Ichim]  in România liberă, 2 aprilie 1997

PEPINO, Cristian, Animaţia este o artă care se înnoieşte oricum [interviu; Carmen Mihalache-Popa] Deşteptarea, Bacău, 16.11.1998

PEPINO, Cristian, UNIMA in Romania [în Romanian Puppet Theatre, UNIMA Romania, 1998]

PEPINO, Cristian, The popular tradition of the puppet theater in Romania [în Romanian Puppet Theatre, UNIMA Romania,1998]

PEPINO, Cristian, [Participări la festivaluri si premiile sectiei Papusi/Marionete a UNATC] in Zece ani de la infiintarea sectiei Papusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

PEPINO, Cristian, Tehnica teatrului de animatie, in Cartea de păpusi a teatrului Gulliver (ed. Mircea Ghitulescu), Teatrul de păpusi Gulliver, Galati, 2002

PEPINO, Cristian, De la Maeterlinck la Arghezi, în Atelier – Caiet de studii, cercetări, experimente Nr. 1 – 2 /2001, Facultatea de Teatru, Catedra Arta Actorului, UNATC “I. L. Caragiale”, Bucureşti;

PEPINO, Cristian, Dramaturgia teatrului de animaţie, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 2-4 /2002, UNATC, Bucureşti

PEPINO, Cristian, Mostenirea avangardei in teatrul de animatie, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 1-2 (5-6)/ 2004, UNATC, Bucureşti

PEPINO, Cristian, Dorina Tanasescu si intemeierea Teatrului Tandarica, revista Atelier, Caiet de studii, cercetări, experimente, Nr. 1-2 /2004, 1-2/ 2005, UNATC, Bucureşti

PEPINO, Cristian, UNIMA en Rumania, in volumul Ventana a Rumania, Tolosa, Titirijai, 2003

PEPINO, Cristian, La tradicion popular del teatro de marionetas en Rumania, in volumul Ventana a Rumania, Tolosa, Titirijai, 2003

PEPINO, Cristian, El teatro de marionetas en Rumania despues 1806, in volumul Ventana a Rumania, Tolosa, Titirijai, 2003

PERIANU, Rodica, La Teatrul “Cărăbuș” premiera spectacolului “Albă ca  Zăpada”, in Libertatea, Brăila, An 2000,V. 2722 (6 ian.), pg. 16.

PERIŞ Teréz, [Premieră la teatrul de păpuşi], in Vörös Zászló), 27. mart.1967. [Tg. Mures]

PERIŞ, Tereza, [cronica Gulliver, Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] in Vörös Zászló din 29 aprilie 1980

PERIŞ, Tereza, [ cronică Pasărea albastră, Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] in Steaua roşie, 14 iulie 1982

PERIŞ, Tereza, [cronică la Murok Matyi, Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] in Steaua roşie , 9 ianuarie 1984

PERIŞ, Tereza,  [cronică – Cârligate-mbârligate, Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] in Steaua roşie, 20 noiembrie  1982.

PERIŞ, Tereza, [cronică – Cartea cu Apolodor, Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] în Steaua roşie 1983

PERIŞ, Tereza, [cronică – Vrăjitorul din Oz, Teatrul de păpuşi din Tg. Mureş] în Steaua roşie, 10 mai 1987

PERJU, Viorica, Cromatica în reprezentarea scenica a unor basme fantastice de Mihai Eminescu si de A.S. Puskin, Editura Universitas, XXI, 2010

PERPESSICIUS, Iordache Golescu, lexicolog, folclorist si scriitor, in Mentiuni de istoriografie literara si folclor (1941- 1946), Bucuresti, 1957, pp. 265 – 266

PERPESSICIUS, // articol despre satira pentru teatrul de păpusi scrisă de către Mihai Eminescu // [în Viaţa Românească nr. 5-6, 1949]

PESTREA SUCIU, Steluţa, O poveste plină de haz, Regizorul Cristian Pepino a  pus în scenă, la Braşov, „o glumă după tema cunoscută a croitoraşului celui  viteaz“ in Monitorul Expres, 08.02.2006, http ://www.monitorulexpres.ro/? mod=monitorulexpres&a=citeste&p=Viata%20cetatii&s_id=21445

PETRARIU, Anda, Teatrul “Luceafarul” prezent la Festivalul International “Papusa din Podolia”  din Ucraina, in Cronica de Iasi, 19-05-2011,  http ://www.cronicadeiasi.ro/stiri/viata-in-iasi/Teatrul-Luceafarul-prezent-la-Festivalul-International- Papusa-din-Podolia-din-Ucraina,

PETRARU, Claudia, Iulian Furtună, un regizor tulcean la Paris, in Adevarul, 3 octombrie 2011, http ://www.adevarul.ro/locale/tulcea/Iulian_Furtuna- un_regizor _tulcean_la_Paris_GALERII_FOTO_0_571743304.html (despre cariera din străinătate a fostului student la UNATC Sectia Papusi/Marionete Iulian Furtuna)

PETRAŞ, Irina, Pofta de joc a păpuşilor: O cursă de pomină, sau Asin şi Martin [cronică, Cluj] in Teatrul nr. 5/1989 [regia Traian Savinescu, scenografia Walner Gunter si Mihai Nemes, muzica Ivan Carol, cu Smaranda Stratonov, Mircea Varan. Diana Cozma, Carmen Pop].

PETRESCU, Cezar, Despre Festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete [Al. Fianu] [interviu; scriitorul Cezar Petrescu era preşedintele juriului în 1958] in Gazeta literară, 15 sept. 1960

PETRICĂ, Adriana, Gong! [în Teatrul de Marionete Arad 1951-1981], [scurt istoric al teatrului]

POP,  Elisabeta, La Arad – Umbre sfinte si mere de aur, in Teatrul azi, nr. 5/2001 (Euromarionete 2001, Harap Alb  -Tandarica, scenografia Daniela Voicila, Frumoasa si Bestia, Spargatorul de nuci – Arad, regia C. Pepino, scenografia Cristina Pepino, Taurul, magarul si steaua – Teatrul de papusi din Simferopol, regia Boris Azarov, Zana lacului – scenariul si regia Maria Gornic, scenografia Zofia Krzyzanowski, Albă ca zăpada – Arad, regia Kovacs Ildiko, scen.  Zofia Krzyzanowski, Botosani – Aventurile lui Chit si Desen animat, regia si scen. Valentin Dobrescu, Galati – Gulliver in tara Liliput – regia Daniel Stanciu, scen. Cristina Pepino, Licurici Chisinau, regia Ludmina Paiu, scen. Nina Zabrodin, Constanta – Califul barză, regia Daniel Stanciu, scen. Cristina Pepino, Arad – Rătusca cea urată, Vaskakas Gyor, Fiul calului alb, regia Janos Palyi, scen. Gyula Majoros, Vidin – In amintirea lui Petruska, regia Yana Tsankova, scen. Silvia Bucharova, Tăndărică – Cenusăreasa, regia Silviu Purcarete, Arad – Spărgătorul de nuci si Regele cerb regia Cristian Pepino, scen. Cristina Pepino, Sinbad marinarul, regia Victor Ioan Frunză, scenografia Adriana Grand, Teatrul Csiky Ghergely Timisoara – Strategia porcului si Cu ochi de copil, regia Victor Ioan Frunză, scenografia Adriana Grand)

POP,  Elisabeta, Copiii au nevoie de poveşti frumoase (Cenuşăreasa după Charles Perrault şi Fraţii Grimm – Teatrul de Stat Oradea) in revista Teatrul azi, nr. 5-6-7/ 2007

POP, Elisabeta, O poveste trist melancolicã (“Poveste de iarnã”, scenariu de Varga Ibolya – Teatrul de Pãpusi PUCK), revista Teatrul azi, nr. 5-6/ 2006

POP, Gabriel, “Stan Păţitu”, următoarea premieră la Animaţie [Teatrul de Animaţie Bacău, dramatizare a lui Bogdan Ulmu după povestea lui Ion Creangă] în Deşteptarea, Bacău, 2009, 27 mar.

POPA, Dorin, [cronica spectacolul] “Scoala ludica” – în Monitorul, 1996,15 octombrie; [Teatrul Luceafărul din Iaşi]

POPA, Gina, “Purceluşul fermecat” s-a făcut remarcat la Galaţi [Spectacol cu marionete, regizat de Viorel Vîrlan după Ion Creangă, Teatrul Luceafarul Iasi] în Evenimentul, Iaşi, XVI, 2007, 5028, 14 nov., p.11

POPA, Gina, Aniversare la Teatrul “Luceafarul”, in Artline.ro, 05.12.2007, [scurt istoric al  teatrului Luceafarul din Iasi si prezentarea activitatii recente]

POPA, Gina, Omul zilei de sâmbătă: Constantin Brehnescu, in Evenimentul,   02/03/2013, http ://m.ziarulevenimentul.ro/m/stiri/Omul%20Zilei/omul-zilei-de-sambata -constantin-brehnescu–68762.html

POPA, Sebastian-Vlad, O Gală a Teatrului [festivalul de la Costineşti, referiri la Brânduşa-Zaiţa Silvestru, Liviu Berehoi, Elena şi Ştefan Săndulescu] in România literară nr. 31/aug. 1990.

POPA, Sebastian-Vlad, Teatrul de păpuşi – rocada generaţiilor [Teatrul de Păpuşi din Baia Mare, Cenusareasa, regia Ildiko Kovacs, scenografia Ida Grumaz] in Teatrul azi nr. 4-5/1993

POPA, Sebastian-Vlad, Adevăratul public: Mica vrăjitoare [cronică, T. Păpuşi Baia Mare, regia Cornel Mititelu, scenografia Ida Grumaz] in Teatrul azi nr. 4-5-6/1994

POPA, Sebastian-Vlad, Gala internaţională a recitalurilor păpuşăreşti Botoşani [ref. Marius Rogojinski – regie] in Teatrul azi nr. 10-11-12/1994

POPA, Sebastian-Vlad, Punct de sprijin în imponderabil [cronică, Teatrul Arlechino Braşov, Punct de sprijin, regia Liviu Steciuc, Gheorghe Ciolpan, pantomimă] Teatrul azi, nr. 9-10/1995

POPA, Sebastian-Vlad, Inima şi umbra [cronică, T. Arlecchino Braşov, ref. regia Liviu Steciuc, scenografia Simo Enikö; George Ciolpan – mim şi păpuşar] Teatrul azi 6-7/1996

POPA, Ştefan, [numele real al lui Ştefan Augustin Doinaş,  folosit pentru a-şi ascunde identitatea după eliberarea din  inchisoare], O diferenţă care nu spune nimic, în Scânteia tineretului, anul XII, seria a II-a, nr. 2309, sâmbătă 6 octombrie 1956, pg. 2

POPA, Ştefan, Trei spectacole cu  „Punguţa cu doi bani”, în Scânteia tineretului, nr.  2315, sâmbătă 13 octombrie 1956, pg. 2.

POPA, Victor Ion, De vorba cu V. I. Popa  [în Rampa, 27 oct. 1927]

POPESCU, Adina, Iaşi – Festivalul „Hai la teatru!“, revista Teatrul azi, nr. 5-6-7/ 2007

POPESCU, Adriana, Dorina Tănăsescu , în Gong almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1981  [Cum am înfiinţat teatrul de păpuşi din Cairo]

POPESCU, Alexandru, Păpuşa – echivalentul visului [în vol. Modern şi modernism, Constanta, 1970]

POPESCU, Ana Maria, Frumoasa făra seamăn (Teatrul Regional de păpuşi din Ostrava – RS Cehoslovacă) cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965, in Contemporanul nr. 39 (989)/ 24 sept. 1965

POPESCU, Ana Maria, [Teatrul de păpuşi în Ţările Române pe la jumătatea secolului al XIX-lea. Institutul de Istorie a Artei de pe lângă Academia RSR]

POPESCU-CRIŞAN, Victor, “Vreau să fiu mare” (Sapghir și Tifirov), in Libertatea 1989 -1993. An I, Nr. 24 (24 feb. 1990), p. 2, [istoricul teatrului brăilean, premiera,  Exarhu, Marius; Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

POPESCU–JUDEŢ, Eugenia, L’influence des spectacles populaires turcs dans les pays roumains în  Studia et acta orientalia V-VI Bucuresti 1967

POPESCU, Dumitru Radu, Pepino [….]

POPESCU, Marian, O lecţie cu Urmuz [cronică, Ţăndărică, regia Cătălina Buzoianu, sc. Nicolae Stanciu, muz. Liviu Dănceanu, cu Dan Puric] in Teatrul azi, nr. 4/1992

POPESCU, Radu, [Eu şi materia moartă, Ţăndărică, cronică] in Magazin, 23/05/1964

POPESCU, Titu, [cronica Harap Alb, Teatrul de papusi Oradea, regia Petru Diaconu, scenografia Paul Fux], [Din distribuţie am reţinut siguranţa scenică şi vocea stăpânită a lui Verde împărat (loan Moldovan), vocea onctuoasă a Spânului (Simion Tomescu), întreg „grupul celor cinci” (loan Moldovan, Mioara Diaconu, Constantin Miscolczi, Matilda Vitcu, Simion Tomescu), tonul cald, diafan al Crăiesei albinelor (Michaela Nestorescu), îndemânarea interpretativă şi vocală a Măscăriciului (Matilda Vitcu), prezenţa caldă a Domniţei Cătălina (Mioara Diaconu)…” in Crişana, 28 septembrie 1967

POPESCU, Titu, [cronica Pui de om de Victor Eftimiu, Teatrul de Papusi Oradea, ref. Matilda Vitcu (in rolul titular), loan Moldovan (Zmeul), Mioara Diaconu (Gâdiliciul)] in Crişana, 12 decembrie 1967

POPESCU, Titu, [despre spectacolul Comoara piratilor, 1983, regia si scenariul Dan Handoreanu, Sibiu], in Transilvania, nr. 5/1983

POPOVICI, Alecu, Altfel de eroi, in revista Teatrul nr. 1/1956 “…aportul artistic deosebit de valoros ai mînuitoarei Ştefi Nefianu(cronica de Alecu Popovici la Strajerul marii de Mihai Stoian, regia Stefan Lenkisch, Teatrul Tandarica).

POPOVICI, Alecu, Noi personaje si spectatori la Teatrul Tăndarica [cronica la 2-0 pentru noi de Poleakovski, regia Renee Silviu, scenografia Ioana Constantinescu, Stefan Hablinski, referiri ample la Brandusa-Zaita, Justin Grad, Costel Popovici, Carmen Stamatiad ] in Contemporanul nr 16 (498) / 20 apr. 1956

POPOVICI, Alecu, Întalnire cu păpuşile  [despre festivalul Reuniunea teatrelor de papusi din regiuni, Iaşi, Cluj, Sibiu, Brăila, Alba Iulia, ref. scenografie, dramaturgie] in Teatrul nr. 7/1956

POPOVICI, Alecu, Premii acordate papusarilor  [despre festivalul Reuniunea teatrelor de papusi din regiuni] in Teatrul nr. 7/1956

POPOVICI, Alecu, O experienţă neconcludentă [cronica Tăndarică Milioanele lui Arlechin] in Teatrul, nr. 4 /1957

POPOVICI, Alecu, Pe marginea unui volum pentru copii… “Cinci piese pentru teatrul de papusi”, Editura Tineretului, in Teatrul 9/1957

POPOVICI , Alecu, Teatru de păpuşi. Ursuletii veseli, Micul Muck, [cronică, Ţăndărică] Bacău Ispravile lui Păcală, Iaşi “Cocoşul, câinele şi vulpea, Iaşi “Poamele vrăjite in Teatrul nr. 1/1958

POPOVICI, Alecu, Teatru de păpuşi [cronici Piteşti – Şcoala din pădure, Ţăndărică – Măriuca şi merele de aur, Craiova – Evantaiul, Craiova – Găinuşa roşie] in Teatrul nr.4/ 1958

POPOVICI, Alecu, URSS (Obraztov in Festivalul internaţional de la Bucuresti), in Teatrul nr. 7/1958

POPOVICI, Alecu, RP Bulgaria [ teatrele din Sofia si Varna in in Festivalul internaţional de la Bucuresti] Teatrul nr. 7/1958

POPOVICI, Alecu, Finlanda [in Festivalul internaţional de la Bucuresti] Teatrul nr. 7/1958

POPOVICI, Alecu, Japonia [Taiji Kawajiri in Festivalul internaţional de la Bucuresti] Teatrul nr. 7/1958

POPOVICI, Alecu, Festivalul internaţional, in Gazeta literară, 29.05.1958.

POPOVICI, Alecu, Festivalul Internaţional [cronici Craiova- Domnul Goe, Ţăndărică Umor pe sfori, 2-0 pentru noi,  Mâna cu cinci degete, spectacolul din Finlanda, Taiji  Kavajiri, Bulgaria – Băiatul  şi vântul, Varna] in Teatrul nr. 7/1958

POPOVICI, Alecu, Teatrul de păpuşi pe malul Dunării [cronici- Galaţi Sânziana şi Pepelea, regia Valeriu Moisescu, Ursuletii veseli (regia Aurelian Botezatu, scenografia Nicolae Stanescu; actorii Mioara Mocanu, Fani Rozeanu, Constantin Gheorghiu, B. Braunstein); Brăila Glie, voinicul de mircea Florian (regia Dumitru Dinulescu, interpreti Vasile Hariton etc. ] in Teatrul nr.2 /1959

POPOVICI, Alecu, Un mic laborator de creaţie [Studioul experimental” al colectivului teatrului de păpuşi din Cluj] in Teatrul nr. 5 / 1959

POPOVICI, Alecu, 2-0 pentru noi! [despre revista Tăndărică, cu articole scrise de Margareta Niculescu – istoricul t. de p. romanesc, Stefan Lenkisch despre proiectul unui spectacol de estradă cu păpusi, Horia Davidescu – abordarea dramaturgiei clasice, Stefan Iures, Kovacs Ildiko, Mircea Santimbreanu, Veronica Porumbacu etc.] in Teatrul, nr. 7/1959

POPOVICI, Alecu, Mitologia la păpuşi [cronică Ţăndărică, Heracle] in Teatrul, nr. 9 / 1959

POPOVICI, Alecu, Unde e Păcală? [cronică, Ţăndărică] in Teatrul, nr.10/ 1959

POPOVICI, Alecu, Drumuri curajoase la păpuşarii nostrii [Pe marginea consfătuirii cu cadrele de conducere ale teatrelor de păpuşi, ref. directori, regizori, scenografi] Teatrul nr. 1 / 1960

POPOVICI, Alecu, Un mic laborator artistic in Contemporanul nr. 11 (700)/ 11 martie 1960 [despre Teatrul de păpuşi din Oradea]

POPOVICI, Alecu, [Festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete] Gazeta literară, 22 sept. 1960.

POPOVICI, Alecu    – [Festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete] in Scânteia tineretului nr. 3539/1960

POPOVICI, Alecu, Succes, Ţăndărică [despre spectacolele în pregătire, Micul Prinţ si cronici la spectacole din ţara] in Teatrul  nr.9/1960

POPOVICI , Alecu, Micul prinţ [regia Radu Penciulescu, cronică, Ţăndărică] in Teatrul nr. 12 / 1960

POPOVICI, Alecu, [semnat Al. P.] Doctorul Aumădoare [regia Stefan Lenkisch, scenografia Mioara Buescu, cronică, Ţăndărică] in Teatrul nr. 3/1961

POPOVICI, Alecu, Tema majoră pe scena mică, in Teatrul nr. 9/1961

POPOVICI, Alecu, Teatrul de păpuşi din Timişoara  [turneu in Bulgaria cu Păcală, Necazurile lui Surubel, Fetele din măr de Viorica Filipoiu, Pantofiorii năzdrăvani de H. Tugui si Lucia Pop, regia Florica Teodoru, scenografia Ileana Popescu, interpreti Zaira Ebergeni, Olimpiu Vesa, Tiberiu Stoi, M. Cast, Margareta Tatu] in Teatrul nr. 4 /1962

POPOVICI, Alecu, Pe scena mică [artisti păpuşari şi scenografi care au spijinit mişcarea de amatori] in Teatrul, nr. 1/1963

POPOVICI, Alecu, Margareta Niculescu [Scurtă biografie artistică] in Teatrul nr. 4 – 1964

POPOVICI, Alecu, Eroi mici, gânduri mari. Dupa festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi [referiri la spectacolele din festival] in Teatrul, nr. 11 –  1964

POPOVICI, Alecu, Oraşul viselor, Teatrul din Cairo  [regia şi scenografia Nagy Shaker; cronică cu ocazia Festivalului  Internaţional de la Bucureşti 1965] in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

POPOVICI, Alecu, Păpuşi, păpuşi lumesti [75 de ani de la moartea lui Vasile Alecsandri] Dramaturgii: Marcel Breslaşu, Nina Cassian, G. Naum, Veronica Porumbacu, George Călinescu; Valentin Silvestru – umorist complex si lucid, Viorica Filipoiu -atrasă spre metafora lirică, Viorica Huber – intuind graniţa dintre realitate şi fantastic, E. Jurist, I. Mustata, Mihai Georgescu, Lizica Muşatescu, Letiţia Gita, B.T. Râpeanu, Mihai Crişan, Mihai Todea, regizorii Margareta Niculescu, Ştefan Lenkisch, Ildiko Kovàcs, N. Massim, Aurel Anchidin, păpuşarii Brânduşa Zaiţa, Costel Popovici, Horia Pop, Carmen Stamatiade, scenografii Ella Conovici, Paul Fux, Al. Rusan. Tineri poeţi: Ştefan Iureş, Al. Căprariu. Dramaturgi: Dorel Dorian, Al. Adrian. Prozatori: Viniciu Gafiţa, AI. T. Popescu, Al. Mitru, Iordan Chimet, Corneliu Sturzu, F. Garcia – Lorca, Andersen, Hauff, I. Creanga, Saint – Exupery, Grimm, J. Verne, Vasile Alecsandri, Gogol, S. Mihalkov, Goethe, Sains – Sans, Prokofiev, Puşkin, Plaut, Shakespeare, Gianni Rodari, Hasek, Carlo Gozzi, Moliere, Maeterlinck, Mark Twain, Eminescu, Goldoni. Regia – spectacolul Yves Joly, Margareta Niculescu, Ştefan Lenkisch, N. Massim, Radu Penciulescu, Valeriu Moisescu, M. Raicu, Gh. Jora, Horia Davidescu, Florica Teodoru, Claudiu Cristescu, Ildiko Kovàcs, M. Foca, Petru Walter, Francisca Mirişan, V. Dan, Antal Pàll, P. Diaconu, Horia Pop, Aurel Anchidin, I. Hândoreanu, A. Apostol, Cristian Frangopol, B. T. Râpeanu. Scenografia: Ştefan Hablinski, Ella Conovici, Mioara Buescu, Ioana Constantinescu, E. Gregorian, Paul Fux, Clelia Ottone, Maria Dimitrescu, Zizi Frenţiu, T. Ambrus, Tache Brădescu.] in Teatrul nr. 9/1965

POPOVICI, Alecu, Şi păpuşile [Festivalul bienal  de teatru de amatori] in Teatrul nr. 2 / 1966

POPOVICI, Alecu, [Tigrişorul Petre, Ţăndărică, cronică, ref. Ştefan Lenkisch] in Scânteia din 26/04/1966

POPOVICI, Alecu, Păpuşile n-au vacanţă [despre Teatrul de păpuşi din Constanţa; Vrăjitorul din Oz de Iordan Chimet după Frank Baum, regia Şt. Lenkisch, scenografia Ioana Constantinescu; Fata babei şi fata moşneagului , regia Fr. Mirişan, scenografia Paul Fux; Ariciul albastru de Al. Popescu, regia Kovàcs Ildiko, scen. Lucia Trotonghi, referiri la Aneta Forna, Georgeta Nicolau, Puiu Catrava, Vasile Hariton, Elena Moţoc] in Contemporanul nr. 34 (1089) din 25 aug. 1967

POPOVICI, Alecu, Un teatru pasionant [însemnări despre Teatrul National de păpuşi din Cuba – un teatru al mijloacelor combinate; măşti, mânuire la vedere] in Contemporanul nr. 21 (1180) din 28 mai 1969

POPOVICI, Alecu, Păpuşi pe malul mării [primul festival de la Constanţa] in Teatrul nr. 8 / 1969

POPOVICI, Alecu, Păpuşile nu intră la apă [Festivalul de la Constanţa] in Flacăra nr. 731

POPOVICI, Alecu, Cum a furat Zmeul mingea? [cronică, Ţăndărică] in Teatrul nr. 5/1971

POPOVICI, Alecu, Un teatru mare pentru cei mici [teatrul pentru copii, necesitatea dramaturgiei pentru copii] in Teatrul nr.8 / 1972

POPOVICI, Alecu, Povestea timpului pierdut [cronică Ţăndărică] Contemporanul nr. 21 (1384) 18 mai 1973

POPOVICI, Alecu, Povestea timpului pierdut [cronică Ţăndărică] Teatrul nr. 6 /1973

POPOVICI, Alecu, Arta păpuşarească [despre Teatrul pentru Copii şi Tineret din Iaşi şi noua sa direcţie estetică; Patria – regia Cătălina Buzoianu, Bing-Bang Bing – regia Ctin. Brehnescu, Hercule şi merele de aur de V. Silvestru ] Contemporanul nr. 44 (1407) 26 oct. 1973

POPOVICI, Alecu, Îi cunoaşteţi? in Teatrul, nr. 5/1974 [Brânduşa Zaiţa-Silvestru, Zolla, Aşchiuţă- Justin Grad]

POPOVICI, Alecu, La Iaşi, Zilele teatrului pentru copii [in Teatrul nr. 7/1978]

POPOVICI, Alecu, Arvinte şi Pepelea [Ţăndărică] in România literară, nr. 40/4 oct. 1984

POPOVICI, Cristina, Bongiorno maschera, in Telefax magazin, 1994 (despre microstagiunea Teatrului Tandarica la Venetia, in cadrul Festivalului de teatru pentru copii, Carnavalul de la Venetia, Brandusa Zaita Silvestru, Ionut Brancu, Mariana Zaharia, Cristina Popovici, Cristian Pepino)

POPOVICI, Ion, De vorba cu… papusile, in Romania libera, 19 decembrie, 1979 (Lectie de zbor si cor Constanta, regia Cristian Pepino, cu Aneta Forna Christu, Georgeta Nicolau, scenografia Ion Titoiu)

PORUMBACU, Veronica, RDG [Pieps şi Pups al ansamblului din Dessau,

Giscănelul (Teatrul din Magdeburg), Capitanul din Kopenik, Festivalul internaţional de la Bucuresti] in Teatrul nr. 7/1958

POTRA, Florian, Austria [Festivalul internaţional de la Bucuresti] in Teatrul nr. 7/1958

POTRA, Florian, RP Mongola [Festivalul internaţional de la Bucuresti] in Teatrul nr. 7/1958

POTRA, Florian, Valori şi perspective artistice la Constanţa [Micul Prinţ, regia Andrei Belgrader, scenografia Eugenia Tărăsescu-Jianu, cu Aneta Forna, Ioana Jora etc., cronică] Teatrul nr.7/1963

PRICEPUTU, Candiano, Spectacol cu discuţie la Teatrul “Cravata roşie”.  Piesa “Marele vrăjitor” de V. Gubarev, in Înainte, Brăila, nr. 5269 (18  nov. 1961), pg. 2 [Teatrul pentru Copii din Brăila]

PRICEPUTU, Candiano, Teatrul pentru copii. Pornind de la un catren…  Interviu cu Maria Bianu, director la Teatrul pentru Copii Brăila, in  Înainte, Brăila, Nr. 9681 (30 oct. 1984), pg. 6

PROFIT, Romeo [Dr.], La Pecs cu Teatrul de marionete din Constanţa, [Copilul din stele] in Teatrul nr. 10/1973

PROFIT, Romeo, 5 premii pentru papusarii constanteni, in Dobrogea noua, 25 martie 1984 (participarea la Festivalul de la Focsani, Inima rece, regia Cristian Pepino – premiu pentru regie, premiul pentru interpretare Aneta Forna Christu, premiul pentru scenografie Mircea Nicolau, premiul pentru muzica de scenă Dicran Asarian, mentiune pentru interpretare Vasile Gherghilescu)

PROFIT, Romeo [Dr.], Păpuşarii constănţeni la Zagreb şi Varna, in Teatrul nr. 2/1985 [Şoricelul şi Păpuşa – regia Stefan Lenkisch, Copilul din stele – regia Geo Berechet, scenografia Serban Jianu si Gina Tarasescu-Jianu, Metamorfoze – regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Tarasescu-Jianu, Roxy şi bătranul leu – regia Cristian Pepino, interpret Aneta Forna Christu, spectacole premiate la aceste festivaluri]

PROFIT, Romeo, Ce e nou… (repertoriu, proiecte, Teatrul de Păpusi din Constanta] in Teatrul nr. 3/1987

PRUTEANU, George, Feldeinta călinesciană, in http ://www.pruteanu.ro/ 202eseuri/feldeinta-TOT.htm; (….Tragedia regelui Otokar şi a prinţului  Dalibor a fost în întregime interpretată de profesor, avînd vocea înregistrată pe bandă, iar păpuşile aduse dintr-o călătorie în Cehoslovacia. În multe din aceste piesete, apropiaţii lui G.Călinescu ghiceau în subtext aluzii la viaţa şi întîmplările lui mai recente ori mai îndepărtate…)

PRUTEANU, Vasile, Stan Păţitu, [Teatrul de Animaţie Bacău: Dramatizare a lui Bogdan Ulmu, după povestea lui Ion Creangă] în Ziarul de Bacău, Bacău, 2009, 4 apr.

PUŞCACIU, Maria, “Călătoria lui Nepoţel” – baladă a dorului de patrie, in Înainte,  nr. 9361 (19 sep. 1978), p. 6 [Teatrul pentru Copii Brăila]

PUŞCACIU, Maria, După festivalul de la Zagreb: felicitări [Despre succesul repurtat de Teatrul pentru copii Brăila la Zagreb – premii obţinute] in Înainte, nr. 9260 (2 nov. 1979), pg. 6

PUŞCACIU, Maria,Fata babei și fata moșului“, un spectacol pentru cei mici și cei  mari, [cronica spectacolului de teatru pentru copii “Fata babei și fata moșului”], in  Înainte, An 40, Nr. 9731 (15 oct. 1985), p. 6, [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

R

R. G., Petronela Rujan: “Măiestria actorului păpuşar este de a nu uita de  copilul din el”, in Brasov 100%, 2.04, 2012

RADU,  A., Teatrul de păpuşi în pragul noii stagiuni, [Repertoriu de basme: Capra cu trei iezi, Harap-Alb la Teatrul de papusi din Oradea] în Crişana, Oradea, XIII, 1958, 275

RADU-Maria, Constantin, Piatra Neamţ – Festival teatral, in Teatrul nr. 7/1975

RADU-Maria, Constantin, Bing..bang…bing de Dumitru Vacariu, in Teatrul nr. 7/1975 (Teatrul pentru Copii si Tineret Iasi, regia Constantin Brehnescu, Ion Agachi, Nicolae Brehnescu, Camelia Bujdei)

RANIN, Mihai Constantin, Rolul teatrului de păpuşi este şi de a distra, nu numai de a educa, http ://www.telegrafonline.ro/1170972000 /articol/20464/ rolul_ teatrului_de_papusi_este_si_de_a_distra_nu_numai_de_a_educa.html, 09 Februarie 2007, Constanta

RANIN, Mihai Constantin, Printul Cireselor [spectacol de animatie], in Euphorion, Sibiu, An. 21, Nr. 9/10 (sept.-oct. 2010). pg. 20 : il.

RĂDULESCU, Adrian, Tigrişorul Petre (Teatrul din Dresda) cronici cu ocazia Festivalului Internaţional de la Bucureşti 1965. in Contemporanul nr. 38 (988)/ 17 sept.1965

RĂDULESCU, Kostas Pompiliu, Reteta de vedeta – Emilia Nechita: Bucataria Libelulei, in Jurnalul National, 31 mai 2006 (Teatrul particular de papusi Libelula, Emilia Nechita)

RIBINCIUC, Angela, Festivalul Gulliver. Iesenii intineresc Festivalul Gulliver 2000 si teatrul romanesc, in Viata Libera, an XI nr. 3324, 25 octombrie 2000, Galati, (Luceafarul din Iasi – Tinerete fara batranete – regia Constantin Brehnescu, scenografia Rodica Arghir, UNATC sectia papusi/marionete, profesor Liliana Gavrilescu, Craiova – Militarul fanfaron, Ploiesti – Lampa lui Alladin – regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, Tandarica – Ivan Turbinca, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino

RIBINCIUC, Angela, La multi ani maestrului Cristian Pepino! in Viata libera, din 25 oct. 2000 (cuvinte despre Cristian Pepino de la Margareta Niculescu, Stelian Stancu, Daniel Stancu, Mircea Ghitulescu)

RIBINCIUC, Angela, Tine treaz copilul din tine. Festivalul Gulliver (interviuri cu Gabriel Apostol, Bogdan Dragulescu, Daniela Dragulescu, Cristina Pepino, Cristian Pepino), in Viata libera, Galati

RIBINCIUC, Angela, Gălăţeni pe scena Festivalului “Gulliver”, in Viata Libera Galati, http ://www.viata-libera.ro/caricatura-zilei/23743-galateni-pe-scena-festiva lului- gulliver?print=1 (Luminita Iordanescu, Daniela Dragulescu, Dan Balan, Stelian Stancu, Eduard Sisu, Elena Sterian) 2011

RIBINCIUC, Angela, Ecouri după Festivalul „Gulliver”- Două premii pentru Eduard Şişu, in Viata Libera Galati, http ://www.viata-libera.ro/pagina-mea/24046-doua-premii-pentru-eduard-sisu, 2011

RIBINCIUC, Angela, “Gulliver, singurul teatru din tara sacrificat!”, in Viata Libera Galati, http ://www.ziare.com/galati/teatrul-de-papusi-gulliver/gulliver-singurul-teatru-din-tara-sacrificat-2501398  (comasarea Teatrului Gulliver)

RIBINCIUC, Angela,  Secretul spectacolelor longevive de la cele trei teatre din Galaţi, 05 mai 2013, in http ://www.viata-libera.ro/cultura/41775-viata-libera-secretul – spectacolelor-longevive-de-la-cele-trei-teatre-din-galati [Sânziana şi Pepelea, la Teatrul de Păpuşi. Montare din 1997; ”Scufiţa Roşie”, de Fraţii Grimm, în regia lui Daniel Stanciu şi „Croitoraşul cel viteaz”, tot de Fraţii Grimm, în adaptarea şi regia lui Cristian Pepino (ambele au avut premiera în 2000); „Pinnochio”, de Carlo Collodi, adaptare de Daniel Stanciu din 2001, „Muck cel mic”, adaptare după Wilhelm Hauff, de Cristian Pepino şi Lebedele”, din 2003, „Capra cu trei iezi” montată în 2004, „Tom Degeţel” şi „Castelul din Carpaţi” care „datează” din 2005.]

RÂNCU, George, Despre teatrul de păpusi, [recenzie a cărtii semnata de Margareta Niculescu, Justin Grad, Carmen Stamatiade, Rita Stoian, Brandusa Zaita, schite Ella Conovici, dramatizare dupa Capra cu trei iezi], in revista Teatrul nr. 4/1958.

RÂPEANU, Bujor T., Ocheşel şi Bălăioara [cronică, Ţăndărică, regia N. Massim, scenografia Şt. Hablinski] in Contemporanul nr. 3 (953) / 15 ian. 1965

RÂPEANU, Bujor T., [Cele trei neveste ale lui Don Cristobal, cronică, ref. Margareta Niculescu] in Scânteia, 26/10/1965]

RÂPEANU, Bujor T., Repoetizare, respiritualizare în arta păpuşarilor; o nouă etapă în evoluţia modernă a genului [“…O artă modernă care se adreseaza spectacolului de azi, inteligent, cultivat, familiarizat cu lumea obiectelor, gândurilor şi faptelor sec. XX; un spectator cu disponibilităţi pentru poetic, satiric şi fantastic. Pe această direcţie a definirii idealului estetic contemporan în arta păpuşărească, al treilea festival de la Bucureşti s-a înscris cu hotărâre. O artă cultă, vie, de înaltă valoare emotivă şi saturată de idei, o artă a problematicii ei, a trăirilor omului de azi, o artă care vorbeşte într-un limbaj modern, dar care-şi cunoaşte şi respectă tradiţiile cele mai valoroase – aşa se vrea păpuşăria modernă…] in Teatrul nr. 11/1965

ROBESCU, Marius, Teatrul ieşean pentru tineret şi copii, la Bucureşti [Patria – regia Cătălina Buzoianu, Hercule – scenografia Cik Damadian, Bing-bang – regia C-tin Brehnescu, muzica Sabin Păutza] in România literară nr. 43/25 oct. 1973

RODEANU, Magda, Noua premieră a Teatrului de păpuși – o remarcabilă realizare  artistică. “La fagul cu frunza lată”, in Înainte, Brăila, nr. 7783 (28 dec. 1969), p.  3

RODEANU, Magda, O stagiune jubiliară [1970-1971 la Teatrul de păpuşi Brăila], in Înainte, Brăila, nr. 7996 (10 sep. 1970), p. 3

RODEANU, Magda, “Călina Făt-Frumos” – un promițător debut al stagiunii jubiliare, in Înainte, nr. 9203 (30 sep. 1975), p. 6 [Teatrul pentru Copii Brăila]

RODEANU, Magda, În premieră la Teatrul pentru copii. “Urîtul pământului” de Ada Teodorescu-Fărtăiș, in Libertatea 1989-1993. An I, Nr. 45 (3 apr. 1990), pg. 4 [Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila; regia Francisca Simionescu; scenografia Simö Enikö; director Marius Exarhu; actorii: Iulian Gheorghe; Henrieta Gruia; Valentina Lepădatu; Geta Miroiu;  Jana Neşa; Nicuşor Adetu; Liliana Alexandrescu]

RODEANU, Magda, Revenirea la firesc. Problemele cu care se confruntă  Teatrul pentru copii “Cărăbuș” (Brăila); în pregătire, premiera piesei  “Vreau să fiu mare” de C. Tifirov (regia: Marius Exarhu)

RODEANU, Magda, “Vreau să fiu mare” [de Sapghir și C. Tifirov], in Libertatea 1989-1993. Brăila, An I, Nr. 74 (18 mai 1990), pg. 3 [regizor Marius Exarhu; cu Geta Miroiu; Valentina Lepădatu; Nicuşor Adetu; Iulian Gheorghe; Jana Neşa; Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

RODNEI, Vlad, Virtuţi mari pe scena teatrului mic [cronica Craiova, Dănilă Prepeleac] in Ramuri nr. 7/15 iulie 1971

ROMAN, Andrei, Modalităţi scenografice, în revista Arta nr. 5-6/1982

ROMAN, D., Teatrul Banialuka, R.P. Polona, în Teatrul nr. 9/1975

ROMAN, Radu Anton, O reluare fericită, spectacolul “Tyl Ulenspiegel”, la Teatrul “Ţăndărică”, cu actori, marionete şi măşti; după De Coster, dramatizare de Theodor Mănescu, regia Cătălina Buzoianu, in Contemporanul, nr. 22/ 29 mai 1987, pp. 12-13

ROMAN, Radu Anton, Cartea cu jucării [Ţăndărică, regia Mona Chirilă, scen. Anca Sbarcea] in România literară nr. 1/ ian. 1988.

ROTESCU, Eugenia Anca, Ali Baba sau virstele animatiei, [regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, Teatrul Tandarica, cronica] in Observator cultural, nr. 620 din 12.04.2012

ROTESCU, Eugenia Anca, Euromarionete ’99, jurnal de spectator, in Dreptatea, nr. 236, 15-20 aprilie 1999 (despre Carmen Marginean in Fram, ursul polar, Teatrul de marionete Arad, Regele cerb (Arad), Fat Frumos din lacrima (regia si scenografia Cristian si respectiv Cristina Pepino (UNATC), Anca Artimon.   

ROTESCU, Eugenia Anca, Teatrul Ariel: de la Zurinka la Kamikaze, in Observator Cultural, octombrie 2005, http ://agenda.liternet.ro/articol/2156/ Eugenia-Anca-Rotescu/Teatrul-Ariel-de-la-Zurinka-la-Kamikaze.html

ROTESCU, Eugenia Anca, Spectacole de animaţie pentru adulţi – Voci, in Observator Cultural, octombrie 2008 http ://agenda.liternet.ro/articol/7726/ Eugenia-Anca-Rotescu/Spectacole-de-animatie-pentru-adulti-Voci.html (Teatrul pentru copii şi tineret Gong, Sibiu, scenariul: Alina Nelega, regia: Gavril Cadariu, scenografia: Roua Vasilescu, cu: Monica Baldea, Angela Paskuy)

ROTESCU, Eugenia Anca, Premiere în teatrele de animaţie – Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie 2008, in Observator Cultural, ianuarie 2009    

http ://agenda.liternet.ro/articol/8455/Eugenia-Anca-Rotescu/Premiere-in-teatrele -de-animatie-Festivalul-International-al-Teatrului-de-Animatie-2008.html (Gulliver în Ţara Lilliput după Jonathan Swift, Teatrul “Mihai Popescu” din Tîrgovişte, regia Gabriel Apostol, scenografia Daniela Drăgulescu; Punguţa cu doi bani – Teatrul Ţăndărică, regia Decebal Marin, scenografi: Carmen Raszovski; Ghiocelul şi Omul de Zăpadă – Teatrul Vasilache Botoşani, regia Marius Rogojinschi, scenografia Marius Rogojinschi şi Marius Pastramagiu; Teatrul pentru Copii şi Tineret din Constanţa, Visele, regia Mc. Ranin)    

ROTESCU, Eugenia Anca, Teatru. underground Ariel – un deceniu de existenţă in Observator Cultural, octombrie 2009, http ://agenda.liternet.ro/articol/9976/ Eugenia-Anca-Rotescu/Teatru-underground-Ariel-un-deceniu-de-existenta.html

(Jungla X de Gigi Căciuleanu, Steps de Horaţiu Mihaiu)

ROTESCU, Eugenia Anca, Începe Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie, 2010 http ://agenda.liternet.ro/articol/12556/Eugenia-Anca-Rotescu/ Incepe- Festivalul-International-al-Teatrului-de-Animatie-2010.html, noiembrie 2010  (Cristian şi Cristina Pepino, Candid, Gulliver în Ţara Piticilor, Soldăţelul de plumb – Teatrul Vessel din Bulgaria, Eugenia Barbu – Tinerete fara batranete, Teatrul Trastam din Spania, Laura Kibel, Teatrul K3 din Polonia   

ROTESCU, Anca, Experimentul Sfântu-Gheorghe [Festivalul de teatru Atelier, s-au prezentat Mistretul cu colţi de argint de Şt. Aug. Doinaş, regia Theodor Smeu Stermin, Teatrul Arlechino Braşov si Tinereţe fără bătrâneţe, Teatrul de Marionete Arad, regia Ion Mânzatu] Teatrul azi nr. 11-12/1995

ROTESCU, Anca, Un festival pentru viitor [Festiv. studentesc de regie de la Slobozia, conferinţe Cristian Pepino, ref. Play Faust Ţăndărică/ATF] in Teatrul azi 6-7/1996

ROTESCU, Anca, Sfântu-Gheorghe – Forme de sincretism – Festivalul de teatru Atelier [Teatrul de Marionete Arad Nebunul şi călugariţa, Teatrul Arlecchino Braşov Ce zile frumoase, regia Tudor George, ref. sc. Simo Enikö, Elena Manoliu] Teatrul azi nr. 6-7 /1996

ROTESCU, Anca, Păpuşarii între teorie şi practică, Festivalul Euromarionete Arad [ref. Cristian  Pepino, Eva Labady Megyes, Ştefan Iordănescu] Teatrul azi nr. 8-9/1997

ROTESCU, Eugenia Anca, Stagiunea păpusarilor, 2002 – 2002, http ://www. observatorcultural.ro/TEATRU.-Stagiunea-papusarilor*articleID_1591-articles_details.html

ROTESCU, Eugenia Anca, Varianta Alba Iulia, http ://www.observatorcultural.ro /Varianta-Alba-Iulia*articleID_6684-articles_details.html (prima editie a festivalului de la Alba Iulia Povesti pentru copii si oameni mari; referiri la Oana Leahu (Vrajitorul din Oz), Eustatiu Gregorian (Micul Print), Cristina Pepino, Cristian Pepino (Motanul incaltat)

ROTESCU, Eugenia Anca, Forta marionetei. Dialog cu Gilbert MEYER, http ://www.observatorcultural.ro/Forta-marionetei.-Dialog-cu-Gilbert-MEYER* article ID_15329-articles_details.html

ROTESCU, Eugenia Anca, Povestea şi regizorul-păpuşar [Capra cu trei iezi de Cristian Pepino după Ion Creangă, regia Gabriel Apostol, scenografia Cristina Pepino, Teatrul Ţăndărică, Bucureşti, stagiunea 2001/2002] în Observator cultural, Bucureşti, III, 2002, 103, 12 feb., p.20

RUNCAN, Miruna, Săptămâna teatrului scurt de la Oradea [ref. Arad, Mânzatu – Truffaldino şi aiuritele fantasme.] in România literară nr. 19/mai 1993.

RUNCAN, Miruna, Euromarionete ’94. Este optimismul un lux? [Tinereţe fără bătrâneţe – Arad, regia Victor Ioan Frunza, Adunarea păsărilor – Ţăndărică, regia Cristian Pepino; Uriaşul Periferigerilerimini – regia M. Mierluţ, scenografia Joszef Haller, Tg.Mureş; Guguţă- Hârzobul; Punguţa cu doi bani – Timişoara; Oradea – Capra cu trei iezi, Tigrişorul Petre; Botoşani- Jurnalul lui Apollodor (regia Marius Rogojinski, scen. Mihai Pastramagiu); Puck – Cluj-Napoca – Motanul încălţat; Sibiu – Croitoraşul cel isteţ; Plovdiv – Don Quijotte, Braşov – Mistreţul cu colţi de argint, regia Theodor Smeu Stermin, scenografia Cristian Rusu], in România literară, nr. 3/februarie 1995.

RUSIECKI, Cristina, Bucurii pentru copii X 7 (I) E ora incantării, articol aparut pe 08:12:2011, Cultura, Fundatia Culturală Romană, http ://revistacultura. ro/nou/2011/12/bucurii-pentru-copii-x-7-i-e-ora-incantarii/ (Festival Bucuresti, Calin Octavian Mocanu, „Respiratii“, in regia lui Gavril Cadariu, Teatrul Ariel, „Alice in Tara Minunilor“ – regia Alice Barb, scenografia Marian Sandu)

RUSIECKI, Cristina, Bucurii pentru copii X 7 (II). Ba pentru adulti! 15:12:2011, Cultura. Fundatia Culturala Romana, http ://revistacultura.ro/nou/2011/12/bucurii-pentru-copii-x-7-ii-ba-pentru-adulti/ (Play Shakespeare, Tandarica, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, „Bruno Schulz, istoria imaginatiei pacatoase“ de la Teatrul Pinokio din Lodz, Polonia, regia Konrad Dworakowski, scenografia de Andrzej Dworakowski).

RUSIECKI, Cristina, Bucurii pentru toate vârstele (II), 16:12:2010, http ://revistacultura.ro/nou/2010/12/bucurii-pentru-toate-varstele-ii/ (Brândusa Zaita- Silvestru, Festivalul International de Teatru de Animatie, Gheorghe Vasile, Pescarul si pestisorul de aur, regia Magdalenei Miteva, Teatrul de Stat de Papusi, Vidin etc.)

RUSIECKI, Cristina, Catrinţa şi multimedia, http ://adevarul.ro/cultura/teatru/ catrinta-multimedia- 1_515d935e00f5182b8583 eefd /index. html, 4 aprilie 2013, [Teatrul Tandarica,  Fata babei si fata mosneagului, regia Daniel Stanciu, scenografia Daniela  Voicila]

RUSU, Mircea Sorin, Personaje de poveste pentru sufletul copiilor – Prinţul  Garoafă şi Ninigra şi Aligru, in Agenda LiterNet, noiembrie 1999,  http ://agenda.liternet.ro/articol/14595/Mircea-Sorin-Rusu/Personaje-de-poveste-pentru -sufletul-copiilor-Printul-Garoafa-si-Ninigra-si-Aligru.html [ref. regie Lengyel  Pal, Oana Leahu, Gabi Cadariu]

RUSU, Mircea Sorin, Lumea copiilor are pe cer o lună de aur, iulie 2006, http ://agenda.liternet.ro/articol/3135/Mircea-Sorin-Rusu/Lumea-copiilor-are- pe-cer-o-luna-de-aur.html [cronica, Teatrul Ariel Tg. Mureş, Cenuşăreasa şi Califul Barză, regia Oana Leahu]

RUSU, Octavian, [cronica Ucenicul Sache de Victoria Trifu, regia Nicolae Rodean, Sibiu, 1975] in Tribuna Sibiului, 10. 10. 1975

RUSU, Octavian, [cronica Marea descoperire de Lilly Krauss, 1976, Sibiu]  in Tribuna Sibiului, iunie 1976

RUSU, Octavian, [cronica Die grosse entdeckung / Marea descoperire de Lilly Krauss, 1976, Sibiu]  in Tribuna Sibiului, 6.10. 1976

RUSU, Octavian, [cronica, Copilăria lui Gheorghiţă de Emanuel Engel, 1979, regia Mircea Petre Suciu, scenografia Febus Stefanescu] in Tribuna Sibiului, 10 iunie 1979

RUSU, Octavian, 10 ani de creatie dedicata copiilor [expozitia de scenografie Febus Viorel Stefanescu], in Tribuna Sibiului, 12 noiembrie 1980

RUSU, Octavian, Das Schlangenmädchen /Fetita la circ de Ricarda Terschach, 1982, regia Francisca Simionescu, Sibiu] in Tribuna Sibiului, 17.02. 1982

RUSU, Sergiu, Interviu cu Gheorghe Pintilescu “Marionett”, 5.03. 2004, http :// www .electrosound.ro/int_mar.php.htm

S

SADOVEANU, Ion Marin, Cronică la Harap Alb (Ţăndărică) [în Universul, 13 dec. 1949]

SÁNDOR BOGLÁRKA Ágnes, Bábszínházban a Brémaj muzsikosok, în Szabadság, 2 oct. 2009, Timişoara [cronica Muzicantii din Brehm]

SÁNDOR, Istvan, Creangă mesejatek a Babszinhazban [Basmele lui Creangă la Teatrul de păpuşi] în Szabad szo, Timişoara, XXIV, 1967, 7070

SAVIN, Petronela, Formes du théâtre populaire d’origine orientale dans quelques termes et expressions figées du roumain, in „Philologica Jassyensia”, Iasi, An VI, Nr. 1, 2010, pp. 225–230

SĂLĂJEAN, Doina, [cronica] Teatrul de Păpuşi din Sibiu. Cum au ajuns fluierul şi cobza la şcoala de muzică de Valentin Silvestru, regia Ion Handoreanu, in Tribuna Sibiului, 23. 03. 1963

SĂPLĂCAN, C., Teatrul de păpuşi şi-a deschis stagiunea cu “Punguţa cu doi bani” (Teatrul de Păpuşi din Baia Mare) în Pentru socialism, Baia Mare, VIII, 1957, 1157

SĂRARU, Ruxandra, Necesitatea redeşteptării interesului critic, in Teatrul nr. 8/1989

SCARLAT, Alina, Despre problemele spectacolului de teatru de copii, in revista Teatrul azi, nr. 5-6-7/ 2007 (Festivalul „Hai la teatru“, Iasi)

SCHIAU, Mihai, Fox Business: Păpuşile Muppets sunt comuniste şi spală creierul copiilor, in Gandul, 06.12.2011

SELIAN, Sergiu, O “Furtuna” aparte pe tarmul marii, [Furtuna, regia Kovacs Ildiko, Teatrul de Papusi Constanta] in Teatrul nr/ 9/1988

SFINTESCU, Rodica, Majoratul Teatrului Tăndărică, in Teatrul nr. 11/1969 [dezirabil, un repertoriu pentru adulti]

SFÂRLEA, Al., [interviu cu directorul Marius Aron despre repertoriul Teatrului Arcadia din Oradea] in Crişana, 7 octombrie 1999

SILVESTRU, Valentin, Din fotoliul spectatorului – în Contemporanul nr. 20 (606) /23 mai 1958, [despre Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete de la Bucureşti; referiri ample la spectacole; v. Festivaluri, Bucureşti 1958]

SILVESTRU, Valentin, Din fotoliul spectatorului II, în Contemporanul nr. 21 (607) /23 mai 1958 [a doua săptămână a Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete de la Bucureşti; referiri ample la spectacole; v. festivaluri, Bucureşti 1958]

SILVESTRU, Valentin, Ultima filă de cronica a festivalului, în Contemporanul nr. 22 (608) /6 iunie 1958 [referiri ample la spectacole şi la simpozion: Tahon, Obraztov, Roser, Lalka]

SILVESTRU, Valentin, [Punguţa cu doi bani, Ţăndărică, regia Margareta Niculescu] in Contemporanul 18/12/1959

SILVESTRU, Valentin, Arta păpuşarilor, azi, in Contemporanul nr. 39 (728) 23 septembrie 1960 [despre al doilea festival internaţional de la Bucureşti; v. festivaluri, Bucureşti 1960]

SILVESTRU, Valentin, Orientări în dramaturgia pentru păpuşi, in Contemporanul nr. 40 (729) 30 septembrie 1960 [despre al doilea festival internaţional de la Bucureşti, v. festivaluri, Bucureşti 1960 si despre repertoriile cu caracter folcloric: “Punguţa cu doi bani”, “Ursul păcălit de vulpe”, “Capra cu trei iezi”, “Dănilă Prepeleac” etc.]

SILVESTRU, Valentin, Profilul modern al teatrului de păpuşi  [amplu articol prilejuit de al VIII lea Congres al UNIMA de la Varşovia, unde s-a desfasurat şi Festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi şi marionete. Cea mai importantă distinctie – ‘Diploma Ministerului Culturii şi Artei din R. P. Polona’ a fost conferită spectacolului teatrului ‘Ţăndărică” cu piesa Cartea cu Apolodor de Gelu Naum, în regia Margaretei Niculescu, decorurile lui Ştefan Hablinski şi păpuşile lui Ella Conovici.] in Teatrul nr. 8/1962

SILVESTRU, Valentin, [Cartea cu Apolodor, Ţăndărică, cronică, regia Margareta Niculescu] in Contemporanul 22/06/1962

SILVESTRU, Valentin, Spectacole în Spania, in Teatrul nr. 10/1970

SILVESTRU, Valentin, Teatrul de umbre din Malaezia, in România literară nr. 38/ 20 septembrie 1973

SILVESTRU, Valentin, Arta candorilor eterne, în Familia, Oradea, seria V, nr. 11, 1974

SILVESTRU, Valentin, Jurnal de călătorie apocrif, adică scris după aceea, [decernarea premiului Erasmus Teatrului Ţăndărică] in Teatrul nr. 10/1978,

SILVESTRU, Valentin, Alfred Jarry la “Păpuşi”. Ubu Rege – Teatrul de păpuşi din Cluj – Napoca, regia Kovacs Ildiko, România literară, nr. 13/26 martie 1981.

SILVESTRU, Valentin, Dreptul copiilor la artă [Festivalul de la Focşani, Inimă rece – Constanţa, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, muzica Dicran Asarian, cu Lica Gherghilescu, Crenguta Hariton, Vasile Hariton, Georgeta Nicolau, Aneta Forna Christu, Dromihete Ghiman, Secretul Pădurii Bătrâne după Dino Buzzatti – Ploieşti – regia Cristian Pepino, scenografia Irina Borovski, cu Marcela Fenato, Mioara Pagata, Nicolae Draghia, Noul nostru vecin – Ţăndărică, regia Irina Niculescu, scenografia Doina Spiteru, cu Radu Vaida, Gina Nicolae, Crăiasa fără cusur, Bacău] România literară, nr. 13/29 martie1984

SILVESTRU, Valentin, Jurnal de critic [două marionetiste excepţionale, in 1965, Dorina Tănasescu şi Antigona Papazicopol] in Teatrul, nr. 5/1984

SILVESTRU, Valentin, Oaspeţi străini la Bucureşti. Păpuşarii slovaci într-un spectacol sideral, in România literară, nr. 41/10 oct.1985

SILVESTRU, Valentin, Marionetele lui Roser, in România literară, nr. 43/24 oct.1985

SILVESTRU, Valentin, Baia Mare. Sentimente şi produse [cronică la spectacolul Scufiţa roşie, regia Eugenia Ciotlaus, scen. Ida Grumaz, cu Doina Glăvuţ, Marin Dalcaran, Rodica Lazarovici, Maria Mititelu, Cornelia Uţă] in Contemporanul nr. 13 (2054) 28 martie 1986

SILVESTRU, Valentin, Policromii scenice tinereşti, Arta pentru copii [Festivalul de la Galaţi, Sânziana şi Pepelea, -Galaţi, Trandafirul fermecat –Galaţi, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, Amnarul –Galaţi, regia Dan Ganea, Elefănţelul curios – regia V. I. Frunză, scenografia Adriana Grand], in România literară nr. 52/ 24 dec.1987

SILVESTRU, Valentin, Pentru generaţiile noi [cronica, Iaşi] România literară nr. 49/nov. 1989

SILVESTRU, Valentin, Păpusi de ispravă, in Telefax, (despre trei spectacole de Dan Ganea de la Teatrul Gulliver din Galati – Leopardul de argint, Vrăjitorul din Oz, Motanul incăltat, in pregătire pentru participarea la festivalurile de la Silistra si Klagenfurt).

SILVESTRU, Valentin   – [………] Rampa Azi, nr. 46/1995 [despre spectacolul Adam şi Eva, regia Valentin Dobrescu, Teatrul Vasilache din Botoşani]

SILVESTRU, Valentin, S-a dat cuvântul marionetelor [ Festivalul de la Charleville – Mézières] România literară nr. 41/10 oct. 1991

SILVESTRU, Valentin, Urmuz a devenit dramaturg! [cronică, Ţăndărică] in România literară nr. 14/aprilie 1992 (regia Cătălina Buzoianu)

SILVESTRU, Valentin, Sânziana şi Pepelea în vizită la Ţăndărică [Libertatea, 20 martie 1995], regia Cristian Pepino, studentii de la UNATC Sectia păpusi/marionete, prima promotie

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Însemnări despre turneul păpuşarilor români in Africa, in Teatrul nr. 4/1963

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Teatrul Tandarica la Zilele culturii romanesti in Cehoslovacia [Elefantelul curios, Don Quijote] in Teatrul nr. 12/1979

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, interviu [autor Dinu Kivu] Teatrul nr. 9/1983

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Miercuri, joi, vineri, sâmbătă [despre Festivalul Ion Creanga de la Bacău] Contemporanul nr. 46 (2035) 15 nov. 1985 [ref. Drum de stele de Al. T. Popescu, Ploieşti, regia Cristian Pepino, scenografia Irina Borovski, cu Marcela Fenato, Viorel Meraru, Mircea Hendrich, Liana Florescu, Anca Constantin, Regele cerb dupa Gozzi Constanţa, regia Cristian Pepino, scenografia Gina Tărăsescu-Jianu, cu Aneta Forna, Vasile Hariton, Dromihete Ghiman, Pasărea albastră – Tg. Mureş, regia Pal Antal, scenografia Joszef Haller]

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Irina Borowski [biografie artistică] România literară nr. 41/10 oct. 1985.        

                                  

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Păpuşa, artistul si copilul [Teatrul nr. 7-8/1986]

SILVESTRU, Brandusa Zaita, Copilul sufletului meu, in Zece ani de la infiintarea sectiei Papusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tanasescu, UNATC, 14 decembrie 2000

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Teatrul românesc pe scena lumii: Bravi artisti [Maschere romene şi Il fortunato Arlecchino, Teatrul Ţăndărică, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, cu Ionuţ Brancu, Cristina Popovici, Mariana Zaharia, Brânduşa Zaiţa Silvestru, la Festivalul de Teatru pentru Copii si Carnavalul de la Veneţia] Teatrul azi nr. 4-5-6/1994

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Din Irlanda în Egipt, cu păpuşile româneşti [Teatrul azi nr. 3-4/1995]

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Să stăpânesti arta de a te face invizibil [interviu, Adina Bardaş], Teatrul azi 10-11-12/1996

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, De la Limoges la Singapore [note de turneu], Cenusăreasa, regia Silviu Purcarete, scenografia Carmen Rasovskzy, Cotofana hoată, regia Brandusa Zaita Silvestru, in Teatrul azi nr. 10-11-                                                  12/1996

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, Să stăpânesti arta de a te face invizibil [interviu, Adina Bardaş], Teatrul azi 10-11-12/1996

SILVESTRU, Brânduşa Zaiţa, „Păpuşa trebuie s-o simţi“, interviu de Raluca Tulbure, Revista Teatrul azi Nr. 3-4-5/2010

SILVIU GEORGE, Renée, Marea artă a păpuşarilor cehi [Teatrul central de păpuşi din Praga, Jan Malik]  in Contemporanul nr. 49(479) /9 dec. 1955

SILVIU GEORGE, Renée, Elemente de expresie in teatrul de păpusi, in revista Teatrul, nr. 5/1956 [eseu despre specificul teatrului de păpusi, esentializare, metaforă scenică]

SILVIU GEORGE, Renée, Indicaţii de regie [in vol. Piese pentru teatrul de păpuşi, ESIP, Casa Centrală a Creaţiei Populare, Bucureşti, 1957]

SIMION, Valeriu, Despre fiinta păpuşii [interviu; Simona-Nicoleta Lazăr] Deşteptarea, Bacău, 14.06.1998

SIMON, Vladimir, O posibilă definire estetică a dramaturgiei teatrului de păpuşi, [rev. Teatrul nr. 7-8/1983

SIMON, Vladimir, Puppets and Marionettes [în Romanian Review, nr. 5-6-7/1982]

SINCU, Constantin, [interviu despre proiectele Teatrului de Păpuşi din Sibiu], in Romania viitoare, 29 iulie 1948

SÂRBU, Daniel, Prepeleacul de la Puck, in Informatia, Cluj,  29 sept. 2008.

SÂRBU, Daniel, Un ‘Spãrgãtor de nuci’ cu succes, Informatia, Cluj, 9 oct.2008

SÂRBU, Daniel, Gepetto Pepino, (interviu cu Cristian Pepino), Cluj-Napoca (Frumoasa si bestia, cartea de constructie de papusi etc.)

SÂRBU, I. D. , [Festivalul internaţional de la Bucureşti, 1965], in Ramuri, 15 oct. 1965.

SÂRBU, I. D., Păpusile lui Eustaţiu Gregorian [trei pagini] in Teatrul nr. 12/1980

SÂRBU, Maria, IAŞI, Artişti din opt ţări au animat copii şi tineri, in Jurnalul National, 13 octombrie 2008 (Festivalul FITC, Luceafărul, Iasi)

SÂRBU, Maria, Festivalul Luceafărul: Sub semnul dialogului intercultural, in Jurnalul National, 4 octombrie 2008

SÂRBU, Maria, La Iaşi vin teatre din lume, in Jurnalul National, 2 octombrie 2009 (Festivalul FITC, Luceafarul, Iasi)

SÂRBU, Maria, Teatru de animaţie: Spectacole de colecţie, bucurii pentru toţi, in Jurnalul National, 8 decembrie 2009

SÂRBU, Maria, “Bucuriile” scenei, in Jurnalul National, 1 decembrie 2009 [despre festivalul Bucurii pentru copii]

SÂRBU, Maria, Teatre româneşti la Gala “Licurici”, in jurnalul.ro, 14 octombrie 2010

SÂRBU, Maria, Premianţii Festivalului „Bucurii pentru copii”, in Jurnalul national, 6 decembrie 2011

SÂRBU, Maria, Festivalul Teatrului de Animatie la Tăndărică, in Jurnalul National, 22 noiembrie 2011

SÂRBU, Maria, Când Alice visează cu ochii deschişi, in Jurnalul national, 29 martie 2011, (Tăndărică, regia Alice Barb, scenografia Marian Sandu)

SÂRBU, Maria, Multe “aventuri”, la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii de la Iaşi, in Jurnalul National, 8 octombrie 2010

SÂRBU, Maria, Mowgli şi Chopin, pe scenă cu Scufiţa Roşie, in Jurnalul National, 6 octombrie 2010 (Teatrul Luceafarul din Iasi, Cartea Junglei, regia Oana Leahu, scenografia Rodica Arghir)

SÂRBU, Maria, Teatrul şi pictura aduc în scenă povestea, in Jurnalul, 10 aprilie  2013 [Capra cu trei iezi, regia Ion Ciubotaru, Teatrul Luceafarul din Iasi, interviu cu Oltita Cantec]

SLĂDARIU, Mariana, Vara păpuşilor, [Stagiune susţinută de Teatrul de Marionete “Aşchiuţă” la Bojdeuca lui Ion Creangă] în Flacăra Iaşului, Iaşi, II, 2003, 833, 5 iul., p. 4

SOLOMON, Petre, RPF Jugoslavia [Mica stea adormită – Ljubliana, cronică, festivalul international de la Bucuresti] in Teatrul nr. 7/1958

SPINA, G., Păpuşi, copii şi romantism [în Muzică şi Teatru, 1931, An I, nr.19]

STAN, Vlad, O carte consacrată creatorilor păpuşari (recenzie la cartea lui Alexandra Davidescu Un mic teatru mare) Teatrul nr. 3/1980

STANCA, Fr., Rodnica activitate a Teatrului Ţăndărică, în Contemporanul nr. 248(27), 6 iulie 1951; [doi ani de la transformarea in teatru de stat; trecere în revistă a montărilor în stil tipic stalinist; “lichidarea rămaşitelor formaliste din trecut” , ref. primul spectacol pentru adulţi- Circul Atlantic, “o satiră cu un puternic caracter de demascare la adresa imperialiştilor americani” , sprijinul acordat de către Teatrul Tăndărică pentru înfiinţarea teatrelor de marionete din Arad şi Bacău]

STANCIU, Carmen, “Capra cu trei iezi” vine la Teatrul “Vasilache” [Teatrul pentru copii şi tineret “Vasilache” Botoşani: Capra cu trei iezi de Ion Creangă, regia Gabriela Nistorică], în Adevărul de Seară, Botoşani, II, 2010, 22 ian.

STANCIU, Carmen, “Capra cu trei iezi”, de 18 ani pe scena Teatrului “Vasilache”, în Adevărul de Seară, Botoşani, II, 2010, 20 ian.

STANCIU, Carmen, Poveşti din Creangă la “Vasilache”, [Teatrul de Păpuşi “Vasilache” Botoşani: “Fata babei şi fata moşneagului”, după Ion Creangă, regia Valentin Dobrescu] în Adevărul de Seară, Botoşani, 2010, 12 mar.

STANCIU, Carmen, Maestrul si ucenicii vrajitori, in Scena nr. 12/2001 (tinerii regizori Saniel Stanciu, Ionut Brancu, Gabriel Apostol)

STANCIU, Carmen, Metamorfozele teatrului de păpuşi în România, publicat la  14.05.2012 de Yorick, http ://est-etica.ro/comunitate/metamorfozele-teatrului-de-papusi-in-romania

STANCIU, Daniel, Caracterul magic al obiectului, in revista Atelier (nr.1-3), U.N.A.T.C.- 2002

STANCIU, Daniela, Teatrul pentru copii Ciufulici din Ploiesti este cel mai bun teatru din Romania, (Marele Premiu pentru Amnarul fermecat la Festivalul Gulliver), in Telegraful de Prahova, 13 oct. 1999

STANCU, Natalia, [despre spectacolul Copilul din stele, regia Geo Berechet, Teatrul de Papusi din Constanta], [“Acest basm (“Copilul din stele”), povestit după Oscar Wilde,  de către Victoria Gavrilescu, constituie deopotrivă, o  invitaţie la meditaţie pe marginea copilăriei teatrului, a  formelor sale primare, esenţiale, a “vocii” sale specifice şi  o invitaţie la regândirea convenţiei teatrului de păpuşi….  Scenografii au gândit o imagine vizuală a acestei lumi… Au  inventat o caracterologie fantastică: formele, “chipurile”, atent reinterpretate, sugerează “sui-generis” sufletele.  (Oamenii de bine au ochi simetrici, egali şi uneori chiar în  formă de floare sau stea, cei răi – adevărate elaborări de  “urât” – estetic – un ochi mai mic, o privire mai puţin  limpede). Au drapat personajele într-un fel de sariuri în  cenuşiu neutru. Volumele astfel create au favorizat  posibilitatea de a figura cu trupurile interpreţilor:  trunchiuri de copaci, ziduri de case, poate cetate, coline  prin care curge izvorul – oglindă (reprezentat printr-o maramă  purtată pe braţe)”], in Scanteia [nr.?] 1970

STANCU, Natalia, Diversitatea spectacolului teatral – realizari si preocupari pe scenele sibiene [despre Plum-Plum, regia Kovacs Ildiko; Piticul urias, regia Dan Fraticiu, Sibiu; ref. Mihaela Malinschi, Petre Baroncea, Camelia Matei, Dan Handoreanu], in Scanteia, 13.10. 1988

STANCU, Stelian, Teatrul de Papusi “Gulliver”, in Axis Libri. Nr. 5 (2009), pp. 38-39.

STANCU, Veronica, Beatrice Iordan – creativitate in stare pură, in  deco/eco, 17 octombrie 2011

STĂNESCU, Carmen, Regizor francez la Teatrul de Păpuşi, in Monitorul de  Brăila, (2007). An 10, nr. 1180 (8 nov. 2007), pg. 24 [regizorul Emmanuel  Ray; Teatrul pentru Copii “Cărăbuș” Brăila]

STĂNESCU, Clara, În numele păpuşilor, in Gazeta de Sud, 04 Februarie 2010 [interviu  cu Adriana Teodorescu, fundatia Gag, Muzeul papusilor]

STEFAN Izsak, Prin culisele Teatrului de Păpusi de Stat, in Steaua Rosie, 16 dec. 1959

STEFAN Izsak, Punguta cu doi bani. Scena teatrului de păpusi, in Steaua Rosie, 15 iunie 1963

STEFAN Izsak, In lumea feerică a păpusarilor,  in Steaua Rosie, 24 sept. 1964

STEFAN Izsak, Aceste zile la Teatrul de Păpusi,  in Steaua Rosie, 27 martie,  1963

STOICA, Corneliu, Retrospectiva pictorului Mircea Nicolau, in Realitatea, noiembrie 2010, Galati

STOIAN, Mihai, Un spectacol captivant  [cronică la Aventurile lui Tom si Huck, Teatrul de păpuşi din Craiova] Scânteia tineretului, 6 oct. 1956.

STÎNGĂ, Mirela, “Calatorie cu surprize” in lumea povestilor, in Ziua Constanta, http :// www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/calatorie-cu-surprize-in-lumea -povestilor-223520.html, 09 oct. 2007 [Motanul incaltat, Teatrul  Copii si Tineret Constanta, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, Muzica Dan Balan]

STÂNGĂ, Mirela, Dromihete Ghiman, http ://www.ziuaconstanta. ro/rubrici/ cultura/ a-incetat-din-viata-actorul-dromihete-ghiman.html. 2007

STÎNGĂ, Mirela, “Capra cu trei iezi”, o poveste cu tâlc, în viziune optimistă [Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa: Capra cu trei iezi, regia Gabriel Apostol] în Telegraf, Constanţa, 2009, 23 feb.

STÎNGĂ, Mirela, “Capra cu trei iezi”, în premieră pentru micii spectatori

[Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa: Capra cu trei iezi, regia Gabriel Apostol] în Telegraf, Constanţa, 2009, 17 feb.

STÎNGĂ, Mirela, “Capra cu trei iezi”, în repertoriul Teatrului pentru Copii şi Tineret [Constanţa] [Adaptare a regizorului Gabriel Apostol după povestea lui Ion Creangă] în Telegraf, Constanţa, 2009, 21 ian.

STÎNGĂ, Mirela, Micii spectatori, în sala de teatru [Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa: Capra cu trei iezi, după Ion Creangă, regia Gabriel Apostol] în Telegraf, Constanţa, 2009, 17 mar.

STÎNGĂ, Mirela, Personajele lui Creangă îi invită pe cei mici la teatru [Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa: Capra cu trei iezi, regia Gabriel Apostol; Fata babei şi fata moşneagului, regia Daniel Stanciu] în

Telegraf, Constanţa, 11 martie, 2009

STÎNGĂ, Mirela, Poveştile lui Creangă îi atrag pe cei mici în sala de teatru [Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa: “Fata babei şi fata moşneagului”, regia Daniel Stanciu] în Telegraf, Constanţa, 2009, 22 ian.

STOICA ZAIMU, Eugenia, Crocodilul Ghena si prietenii sai, Aventurile Alisei in Tara Minunilor, Drum de stele, Teatrul de Papusi din Craiova, in Teatrul nr. 7-8/1986

STOIU, Valeriu, Sfârșit de stagiune la Teatrul “Cravata roșie”. S-au jucat piesele  “Ursuleții veseli”, “Școala Snegurcăi”, “Scufița roșie”, “Aladin și lampa fermecată”,  in Înainte, nr. 4186 (18 mai 1958), p. 2 [Teatrul de Păpuși Brăila]

STRACULA Attila, [despre spectacolul Romeo şi Julieta de Willian Shakespeare, regia Mihai Constantin Ranin, 1998, Teatrul Gong din Sibiu] in Rampa Puls-Teatru, 21.06.1998

STRAHILEVICI, Arcadie, (Metamorfoze, Teatrul de Papusi Constanta, regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Tarasescu-Jianu), in Dobrogea Noua, 6 ian. 1981

SUCIU, Mircea Petre, Teatrul de Papusi din Sibiu la Intalnirea internationala a teatrelor pentru copii, Evora (Portugalia), in Teatrul nr. 12/1979 [Dulce ca sarea – Sibiu; numeroase referiri la spectacolele din strainatate]

SUCIU, Radu, Spãrgãtorul de nuci – un dar de Crãciun”, in Ziarul de vineri, 21 dec.2007

SUCIU, Radu, Teatrul Muzical, teatralizarea muzicii, in Ziarul de vineri, 22 iun. 2007

SUCIU, Radu, Hansel şi Gretel – pe muzicã de operã, in Ziarul de vineri, 15 iun. 2007

SZEKERNYÉS János, [În loc de bilanţ jubiliar], in Előre, 17 apr.1969, [Tg. Mures]

SZEKERNYÉS László, [Două premiere la Teatrul de Păpuşi], in Vörös Zászló, 20.noi.1965. [Tg. Mures]

Ş

ŞCHIOPU, Ursula, Simbolistica artistică în ontogeneza timpurie [despre specificul receptarii la diferite varste ale copilului] in vol. Modern şi modernism, Constanta, 1970

ŞELMARU, Traian, Bu Ali [Ţăndărică, cronică, regia Stefan Lenkisch] in Informaţia Bucureştiului, 12/10/1971

ŞEPTILICI, Ara, “Am invatat de la copii sa refuz lucrurile in care nu cred”, interviu cu Cristian Pepino, in Cultura, nr. 1, 12-18 ianuarie 2005

ŞERBAN, Alex Leo, Ne m’oublie pas [despre turneul lui Philippe Genty in România] Teatrul azi , nr. 7-8/1995

ȘERBAN Corneliu, Din nou printre păpușarii ploieșteni, în ziarul Flamura Prahovei din 10 noiembrie 1971 (dramatizare după Ion Creangă, Stan Pătitul, text de Agripina Hăulică și Lidia Ionescu, scenografia Irina Borowschi și Marcela Fenato, muzica Leonida Brezeanu, regia Cristian Mihalache)

ȘIPOȘ, Florian, [cronica Fetiţa cu chibrituri, Teatrul pentru Copii şi Tineret Arcadia, regia şi scenografia Eugen Ţugulea, muzica Florin Comişel] in Jurnal bihorean, 29 noiembrie 1999

ȘOFRON, Demostene, Peste douã mii de copii la Povestea porcului, Făclia, Cluj, mai 2010

ȘOFRON, Demostene, Premierã cu Muzicanţii din Bremen, Făclia, 30 ian. 2010

ȘOFRON, Demostene, Un nou success al regizorului Traian Savinescu, Făclia, 6 iul. 2007

ŞOPTELEA, Luminiţa, Copiii, adulţii şi… păpuşile [Spectacolul “Tinereţe fără  bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” la Teatrul de păpuşi “Cărăbuş” Brăila], in Libertatea 1994-1996. Nr. 1314 (1995), pg. 3

ŞUTEU, Corina, Cartea cu jucării [Debuturi. Mona Chirila; cronică, Ţăndărică, regia Mona Chirila] in Teatrul nr.11/1987

T

TĂNASE, Iulian, Teatru (de păpuşi!!!!) – Frumoasa din pădurea adormită, (Tăndărică) in Academia Caţavencu, octombrie, 2006    

TĂNASE, Monica, Fetiţa care trage de o păpuşă pînă o face să rîdă, in Dilema Veche, august 2009, http ://agenda.liternet.ro/articol/9630/Monica-Tanase/Fetita-care-trage-de-o-papusa-pina-o-face-sa-rida.html

TĂNĂSESCU, Anton, Premieră la Teatrul de păpuși, în Flamura Prahovei din 23 martie, 1974, Ploiești: „Textul, o adaptare de M. Vișan după variantele Motanului Incăltat (….) Tânărul compozitor Leonida Brezeanu a ales o formulă eficientă, alternând muzica proprie cu „citate” care ilustrează convingător personajele și dramaturgia. „Cântecul Motanului” ca și citatele discrete din muzica lui Telemann sau Mendelssohn Bartholdi au fost foarte inspirat alese….și plăcute auditoriului

TĂNĂSESCU, Dorina, Prestigiul internaţional al păpuşarilor români, in Teatrul nr. 7/1964

TĂNĂSESCU, Dorina, Interviu, in Teatrul nr. 11/1974

TĂNĂSESCU, Dorina, Societatea are nevoie de acest gen de teatru, in Teatrul nr. 7-8/1987

TEODORESCU, Adriana, Festival Alba Iulia: “Poveşti de toamnă”, revista Teatrul azi, nr. 12/2011

TEODORESCU, Adriana, Ceardaşul păpuşilor la Kecskémet, revista Teatrul azi, nr. 9-10/2010

TEODORESCU, Adriana, Festivalul Internaţional de Teatru Alba Iulia şi Festivalul Internaţional de Animaţie „Gulliver“, Galaţi, „Nostalgii de toamnă“, revista Teatrul azi, numărul 1-2/2010

TEODORESCU, Adriana, Subotica – paradisul poveştilor, revista Teatrul azi, nr. 8-9-10/2009

TEODORESCU, Adriana, Ariel respiră adânc. Respiră teatru, 23 septembrie 2010,  http ://a-din-gag.blogspot.ro/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00& updated- max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=40 [despre Teatrul de păpuşi „Harlekin” din Eger (Ungaria) şi Teatrul de păpuşi „Prichindel” din  Alba Iulia, Universul din lanterna magică, un spectacol de Radu Dinulescu; Gavril Cadariu, Festivalul „Atelier” desfăşurat la Baia Mare, cu Premiul de regie  Gavril Cadariu, tinerii actori din anul I master ai secţiei maghiare de animaţie din  cadrul UAT Respiraţii. Magazinul cu jucării de Al.T.  Popescu, papusi de Cristina si Cristian Pepino), UAT. Dragostea celor trei portocale după Carlo  Gozzi, dramatizarea şi regia Georgeta Lozincă şi Lampa lui Aladin în regia Oanei  Leahu, ambele în scenografia Eugenia Tărăşescu-Jianu. Secţia maghiară Scufiţa Roşie,  scenariul şi regia Király István].

TEODORESCU, Adriana, Cu afectiune. dihotomii cardiologice, in Mozaicul, nr.11/2011 (cronica Inimă de piatră, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, muzica Dan Bălan, Teatrul Colibri)

TEODORESCU, Adriana, Povestind Subotica, 23 iunie 2009, http ://a-din- gag.blogspot.ro/2009_06_01_archive.html

TEODORESCU, Adriana, Cronici restante. Motanul încălţat de Teatrul Colibri

sau demitizarea Motanului, (regia Vili Nicolov Perveli), 10 iulie 2009, http ://a-din- gag.blogspot.ro/2009_07_01_archive.html

TEODOROVICI, Sergiu, Fata babei şi fata moşului, [Teatrul pentru Copii şi Tineret Luceafarul, Iaşi, adaptare de Ion Agachi] în Cronica, Iaşi, XIII, 1978, 6, 10 feb., p.5

TERENIUC, I., [articol cu referire la Florica Teodoru] in Studii si cercetari de istoria artei, vol. 1/1964, Editura  Academiei RSR, pp. 33-34 [valorificarea motivelor de inspiratie folclorica]

TERSCHAK, Ricarda, Schwerarbeit mit Puppen [Muncă grea cu păpusile, articol despre Balada vremii care trece de Marcel Mayan – Aristide Charpentier, 1977, Sibiu, regia Lilly Krauss, scenografia Febus Stefănescu], in Die Woche, 25.02.1977

TILEAGĂ, Rareş, Ceaikovski la Sebeş, POVEŞTI PENTRU COPII şi oameni mari, 9 oct. 2008

TILEAGĂ, Florian-Rareş, A patra zi. In sfarsit.. .in Liternet, 23 oct. 2009 (Candid,  Tăndărică, in festivalul de la Alba Iulia)

TODEA, Cornel, [despre sectia Păpusi/Marionete] in Zece ani de la infiintarea sectiei Păpusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

TOMUŢĂ, Florin, Spectacol 3D cu marionete, in premieră mondială la Arad, in City News, Alba Iulia, 7 Martie 2011, http ://www.citynews.ro/alba/cultura-23/spectacol-3d-cu-marionete-in-premiera-modiala-la-arad-111245/ (Tovarăsul de drum, regia Radu Dinulescu, animatia 3D Armand Richelet)

TONITZA IORDACHE Michaela, [interviu] [Irina Coroiu] in Teatrul nr.11-12/1986

TONITZA IORDACHE, Michaela, Cuvant înainte [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete iunie 1988,Ţăndărică, CCES,CSPC]

TONITZA IORDACHE, Michaela, Să ne luăm în serios, in Teatrul nr. 8/1989

TONITZA IORDACHE, Michaela, Ţăndărică la Charleville-Mezieres [1991, ref. Visul unei nopţi de vară, De-a Vasilache, Dialoguri-Urmuz] [interviu, consemnat de Irina Coroiu] Teatrul azi nr.  1-2/1992 

TONITZA-IORDACHE, Mihaela, Cuvinte pentru Dorina Tănăsescu, in Zece ani de la infiintarea sectiei Păpusi/Marionete, Zana marionetelor, Omagierea doamnei profesoare Dorina Tănăsescu, UNATC, 14 decembrie 2000

TORNEA, Florin, Zilele culturii RFG, Teatrul nr. 7-8/1980

TÓTH Erzsébet, Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş la 20 de ani de existenţă, in România Liberă, 18 apr.1969 [Tg. Mures]

TUDOR, Luminiţa, [cronica Tg. Mureş, Oh, Romeo… oh, Julieta, regia Pal Antal, scenografia Joszef Haller] Evenimentul, 25 aprilie 1997

TUDOR-TOMESCU, Loredana, Actriţă australiancă de origine română, după 23 de ani din nou pe scena Teatrului Ţăndărică, in http ://conexiuni.net/arhiva/ 2007Noiembrie/ Comunicat_TeatruPapusi.htm (Maddy Slabacu)

TUDOR-TOMESCU, Loredana, “Adevărul nu mangaie pe crestet pe nimeni”, in Revista Noi, NU!, 19 Noiembrie 2007, (Interviu cu actrita si regizoarea Maddy Slabacu, după 23 de ani de (auto)exil)

TUDOR-TOMESCU, Loredana, Tandarica: O poveste de iubire, [despre teatrul Horizon din Australia, Maddy Slabacu], in Cuvântul (Bucuresti). An. 13, Nr. 12 (dec. 2007). pg. 8.

TUDORA, Carmen, O constantă dorintă creatoare [Festivalul Săptămana teatrelor de păpusi, Constanta, Lectie de zbor si cor…, Ioanes făr’ de frică – texte si regie Cristian Pepino, Te astept – Cluj, regia Kovacs Ildiko, Patria – Baia Mare – regia Kovacs Ildiko, revista A treia mană] in Tomis, nr. 2 (139) iunie 1980

TUDORA, Carmen, Seri de teatru antic, a doua editie, [referiri la Metamorfoze, Teatrul de Păpusi Constanta], Romania literară, sept. 1982

TUDORA, Carmen, Anotimpuri (Teatrul de Papusi Constanta, regia Cristian Pepino, scenografia Mircea Nicolau, muzica Dicran Asarian), revista Tomis, 1983

TUDORA, Carmen, Roxi si batranul leu, in Tomis nr. 1/1983 (Constanta, regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Tarasescu Jianu si Ion Titoiu, cu Aneta Forna Christu, Vasile Hariton, Ioana Jora etc.)

TUDORA, Carmen, Săptămâna teatrelor de păpuşi, Constanţa ’90 [in Teatrul Azi nr. 9-10/1990]

TUFIŞ, Anca, Ion Creangă: “Punguţa cu doi bani”, Teatrul de Păpuşi Constanţa, scenariul Anaid Tavitian şi Ioana Jora, în Tomis, Constanţa, XXIX, 1994, 3, martie, pg.11

TUGEARU, Liliana, [despre festivalul de pantomima de la Paraul Rece, 1988, ref. Dan Handoreanu, Monica Baldea, Mihaela Malinschi, Marius Galea], in Romania literara, 17. 11. 1988

TULBURE, Raluca, Festival Cluj-Napoca: “PUCK 2011” , revista Teatrul azi, nr. 12/2011

TULBURE, Raluca, Aneta Forna Christu: „Unui artist îi trebuie chemare, talent, imaginaţie, pasiune, studiu, tehnică, răbdare şi DRAGOSTE“, interviu revista Teatrul azi, nr. 7-8-9/2011

TULBURE, Raluca, Cristian şi Cristina Pepino: „Teatrul de animaţie este o lume pe care trebuie so inventezi aproape în întregime. Ca şi cum ai crea o nouă lume“, interviu, revista Teatrul azi, nr. 5-6/2011

TULBURE, Raluca, Jungla indiană la Iaşi (Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi Tineret, Teatrul Luceafărul, Iaşi) Revista Teatrul azi, nr 11-12/2010

TULBURE, Raluca, Vizită de lucru la Chişinău (Gala Internaţională a Teatrelor de Păpuşi, Teatrul Republican Licurici) Revista Teatrul azi, nr 11-12/2010

TULBURE, Raluca, Justin Grad: „N-am regrete“, interviu, revista Teatrul azi, Numărul 1-2/2010

TULBURE, Raluca, PUCK 2009, revista Teatrul azi, Numărul 11-12/2009 (editia a 8-a a festivalului de teatru de animatie de la Cluj-Napoca)

TULBURE, Raluca, Ţăndărică – Ambasador de România, revista Teatrul azi, nr. 1-2/2009

TULBURE, Raluca, “Stafia” de la Bacau [cronica la “Stafia familiei Canterville” de  Oscar Wilde. Teatrul municipal Bacovia, sectia animatie; regia, adaptare text si  ilustratia muzicala Marius Rogojinschi], in Teatrul azi, Nr. 10/12 (oct.-dec. 2007). pg. 202.

TULBURE, Raluca, “Puck 2006”, revista Teatrul azi, nr 12/ 2006 (Festivalul de la Cluj-Napoca)

TULBURE, Raluca, Festivalul Puck 2005, revista Teatrul azi nr 3-4/ 2006

TULBURE, Raluca, Pupi Siciliani, Revista Teatrul azi, nr. 6-7-8/ 2005

TULBURE, Raluca, Festivalul PUCK-ANIMAFEST, Festivalul International de Arta Animatiei, Cluj, revista Teatrul azi, nr. 6-7-8/ 2004

TULBURE, Raluca, Un nou muzeu al păpusilor, revista Teatrul azi, nr. 3/ 2004

TULBURE, Raluca, Festivalul de la Tolosa, revista Teatrul azi, nr. 1-2/ 2004

TULBURE, Raluca,  CANDID premiat la Praga, “oraşul păpuşilor”

in Romania literară,  Numărul 24, 2008 (Cristian Pepino, premiu de regie)

TULBURE, Raluca, Teatrul de animaţie şi rolul de Cenuşăreasă, LiterNet.ro,     

http ://agenda.liternet.ro/articol/7624/Raluca-Tulbure/Teatrul-de-animatie-si-rolul-de-Cenusareasa.html

TURLACU, Dumitru, Pe scena Teatrului de copii Brăila, “Dumbrava minunată” de Mihail  Sadoveanu; “Ionică și vulpea”, in Înainte, Brăila, nr. 9920 (30 mai 1989), pg. 6

TURLEA-CHIFU, Cornelia, Interviu cu Ioan Brancu – Laureat al premiului UNITER 2008 in Reteaua literară, 28  iulie 2008

TURTUREANU, Nicolae, Natalia Dănăilă, in Ziarul de Iasi, 27/08/2010 (necrolog)

TRUICĂ, Ion, Scenografia – călătorie în lumea imaginarului [Retrospectiva Mircea Nicolau] in România literară nr. 29/16 iulie 1988.

Ț

ȚENȚULESCU, Gheorghe, Consemnări la prima editie a Festivalului Interjudețean al păpușarilor amatori – Cîmpina, mai 1978, in revista Îndrumătorul cultural nr.6/ 1978, București. Pe cai, pe cai, pe cai de Viorica Huber Rogoz) (muzica de Leonida Brezeanu)

ȚEPUS, Marinela, Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie: “Bucurii (nu doar) pentru copii”, revista Teatrul azi, nr. 1-2/2012

ȚEPUS, Marinela “Starea de Shakespeare” “Play Shakespeare” – Teatrul Ţăndărică), revista Teatrul azi, nr. 7-8-9/2011 (regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, cu Mihai Dumitrescu, Marin Fagu, Geo Dinescu, Roxana Baghinski)

ȚEPUS, Marinela, Festivalul care bucură pe toată lumea…

revista Teatrul azi, nr. 1-2/2011 (Festivalul Bucurii pentru copii de la Bucuresti)

ŢIC O., Ion Creangă şi… păpuşile [Festivalul “I. L. Caragiale”] în Îndrumătorul cultural, Bucureşti, XXIII, 1970, 8, aug., pg.39

ŢOCA, Mircea, [despre spectacolul Şcoala iepuraşilor, regia Francisca Mirişan, scenografia Nistor Coita, la Teatrul de Păpuşi Oradea] [in Crişana, 28 sept. 1962]

ŢOPA, Liliana, Paradoxul păpuşii, in Secolul 20, nr. 9/1969 [autoarea a făcut parte din trupa de păpusari a lui George Călinescu]

ȚUCULESCU, Radu, Un regal la Ariel, Microstagiunea 25 octombrie-1 noiembrie, 2001, http ://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Un-regal-la-Ariel* articleID_779-articles_details.html (ref. Gigi Caciuleanu, Mona Chirila, Virgil Mihaiu, Alina Nelega, Barabás Olga – regie)

ȚUCULESCU, Radu, Gigi Caciuleanu si sictirul metafizic, in Observator cultural, nr. 74, iulie 2001, http ://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Gigi-Caciuleanu-si-sictirul- metafizic*articleID_1847-articles_details.html; Teatrul Ariel – Tg. Mures. Jungla X sau gustul cotului de Gigi Caciuleanu.

ȚUCULESCU, Radu, La cheremul lumii…, in Observator cultural, nr. 160/martie  2003, http ://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-La-cheremul- lumii…*articleID_7798-articles_details.html, Pinocchio, dupa Carlo Collodi. Teatrul de Papusi Ariel – Tirgu Mures, sectia  maghiara. Regia Kovács  Ildikó.

ŢUGULEA, Eugen, [cronică –Sarea-n bucate de Viniciu Gafiţa şi Alecu Popovici la Teatrul de Păpuşi Oradea, regia Petru Diaconu, scenografia Paul Fux] in Familia, februarie 1967

ŢUGULEA, Eugen, [cronică –Pui de om de Victor Eftimiu – în premieră absolută la Teatrul de Păpuşi Oradea] [Familia, ianuarie 1968]

ŢUGULEA, Eugen, [cronică – Punguţa cu doi bani la Teatrul de  Păpuşi Oradea, regia Francisca Mirişan, scenografia Paul Fux] in Crişana, 26, Oradea, XXIV, 1969, 228, 26 septembrie 1969

ŢUGULEA, Eugen, [cronica Poveste din Carpaţi de Ana Ioniţă, regia Francisca Simionescu, scenografia Paul Fux]  in Familia,   august   1972

ŢUGULEA, Eugen, [cronica Poveste din Carpaţi de Ana Ioniţă, regia Francisca Simionescu, scenografia Paul Fux]  [”… scenografia (decoruri şi păpuşi) create de mâna şi gândirea, sigure, ale lui Paul Fux, care prin simplitatea liniilor şi a elementelor, prin monumentalitatea şi expresivitatea unor păpuşi ridică meşteşugul la rang de artă, acţiunea scenică la nivel de «moment de istorie»”] in Crişana, 1972

ŢUGULEA, Eugen, [cronica Calina Fat Frumos, Teatrul de Papusi Oradea, regia Francisca Simionescu, scen. Bölöni Vilmos] in Crişana, 16 iulie 1972 [„… regizoarea a creat o atmosferă de baladă în care lirismul popular se confruntă cu dramatismul profund, în care acţiunea «curge» într-un tot unitar, tensionat şi cuceritor. Un alt element important al spectacolului este scenografia, care prin simplitatea liniilor şi elementelor, prin monumentalitatea şi expresivitatea unor păpuşi ridică meşteşugul la rang de artă, acţiunea scenică la nivel de «moment de istorie».”]

U

ULMU, Bogdan, Un păpusar teoretizează, in Convorbiri literare, Iasi, oct. 2006, http ://convorbiri-literare.dntis.ro/ULMUoct6.html (despre teza de doctorat a lui Toma Hogea)

ULMU, Bogdan, N.V.Gogol – un autor pe nedrept neglijat de către păpuşari, Convorbiri literare, Iasi

ULMU, Bogdan, Figuri păpusăresti în opera lui I.L. Caragiale, in Convorbiri literare, Iasi, nov. 2006 (despre teza de doctorat a lui Aurelian Bălăită, Figuri păpusăresti in opera lui I. L. Caragiale. Valorificări regizorale)

ULMU, Bogdan, Cartea de teatru, Magia lumii păpusilor, Convorbiri literare, Iasi, iulie, 2004 (recenzie la cartea lui Natalia Dănăilă)

ULMU, Bogdan, O zi cu George W. Bush & alţi români, la Praga (impresii Festivalul de la Praga), Convorbiri literare, Iasi

ULMU, Bogdan, Păpusarul Caragiale, in vol. Aurelian Bălăită, Un univers virtual – figuri păpusăresti in opera lui I.L.Caragiale, Ed. Artes, 2006

UNGUREANU, Inge, [cronica Der gestifelte Kater / Motanul incaltat, de V.M. Visan, traducerea si regia Lilly Krauss, 1970] in Hermannstädter Zeitung, 20. 02. 1970

UNGUREANU, Larisa, Tăndărică: o prezentă vie, Jurnal de Chisinău, Chisinău (Tăndărică in turneu in Republica Moldova, Visul unei nopti de vară si Dumbrava minunată, regia Cristian Pepino, cu Brandusa Zaita Silvestru si Gina Nicolae, Ludmila Szekely – t frumos din lacrimă)

V

VALTER, Radu, Oaspeţi de peste hotare: teatrul de umbre din Malaezia, in Teatrul nr. 10/1973

VALTER, Radu, Proiecte regizorale la Ţăndărică [ in Teatrul nr. 9/1982]

VALTER, Radu, Cu Ţăndărică în lume în Gong, almanahul revistei Teatrul, editat de CCES şi Uniunea Scriitorilor, Bucureşti, 1986  [despre succesele teatrului de păpuşi şi marionete Ţăndărică în lume în anii 1956, 1961, 1967, 1972, 1978]

VARTIC, Daniela, Interviuri, in vol. Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000 .- ISBN: 973-99698-7-9 (Vasile Dan, Constantin Cubleşan, Ion Vlad, Botár Edit, Kovács Nemere, Kovács Ildikó, Sigmond Júlia, Egyed Emese,

VARTIC, Daniela, Epilog, in vol. Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000

VARTOLOMEI, Luminiţa, Nocturn Stravinski la Ţăndărică [Vulpea, regia Irina Niculescu, scen. Mioara Buescu, Anca Zbarcea, cu Liviu Berehoi, Rodica Dobre, Ioana Stoica, Paul Ionescu, Valentina Roman] Contemporanul nr. 42 (1875) 15 oct. 1982

VARVARA, Al., [cronică la spectacolele Teatrului de Marionete al lui Theodor Nastasi] in Rampa, nr. 20 si 21 mai 1928 [“Deplin artistica punere in scenă a pieselor Directorul de teatru si Bastien si Bastienne de W. A. Mozart, cu care s-a inaugurat activitatea teatrului, provoacă entuziaste comentarii si o bună primire din partea publicului. Excelenta caracterizare a capetelor de păpusi, costumele lucrate in stilul epocii si iluminarea mestesugită a micii scene au mărit farmecul inedit al acestui spectacol…”]

VASILE, Dan, [interviu] in vol. Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000

VASILESCU, Stelian, [cronica Oltul şi Mureşul de Alexandru Mitru, Teatrul de Păpusi Oradea, regia Eugen Ţugulea, scenografia Paul Fux. „…Cu «Oltul şi Mureşul» (dramatizarea unei legende făcută de Al. Mitru), Teatrul de păpuşi din Oradea şi-a reafirmat personalitatea artistică de sine stătătoare. Cu un profil propriu… orădenii au obţinut un succes de prestigiu. Regia imprimă spectacolului tonuri grave, parcă asistăm la un ritual ceremonial…”] in Familia, octombrie 1970

VASILESCU, Stelian, Săptămâna păpuşarilor – [Festivalul de la Constanţa] in Familia nr. 7/iulie 1971

VASILIU, Dan, Ce se întamplă în teatre: periplu timişorean [între altele şi despre problema păstrării  mesteşugului construcţiei  de păpuşi] Teatrul azi nr. 1-2-3/1993

VASILIU, Eugen, Două premiere la teatrul de păpusi, in Tomis, decembrie 1979 (Cinci băieti – toti isteti de Emenual Enghel, regia Kovacs Ildiko, Lectie de zbor si cor pentru puiul de cocor de Cristian Pepino, Teatrul de Păpusi Constanta)

VICOL, Ana Maria, Prospeţime şi simplitate. Noua premieră a Teatrului de  păpuşi – “O întrebare cu bucluc” de Vladicina, in Înainte, Brăila, nr.  7860 (1 apr. 1970), p. 2 [Teatrul pentru Copii Brăila]

VINTILĂ, Ramona, Astăzi e ziua ta…”: Radu Dinulescu, in Jurnalul, 16 aprilie 2008, http ://www.jurnalul.ro/calendar/astazi-e-ziua-ta-radu-dinulescu-122 483.htm

RGOLICI, Ştefania, Păpuşi… bugetare, interviu cu directorul Teatrului de Păpuşi “Cărăbuş”, d-na Liliana  Alexandrescu, Libertatea, 1993,V. 876, p. 1,4

RGOLICI, Ştefania, Jubileu la Teatrul “Cărăbuş” Brăila – 45 de ani de la înfiinţare, in Libertatea, An 1996,V. nr. 1575,p. p. 5

VLAD, Ion,  [interviu] in vol. Teatrul de păpuşi “Puck”: semicentenar: monografie; “Puck” Bábszinház: ötven éves évforduló: monográfia, Cluj-Napoca, Editura Remus, 2000

“VLAD” [probabil Cristian Saileanu] Discuție: Antigona Papazicopol, De la Wikipedia, enciclopedia liberă, http ://ro.wikipedia.org/wiki/Discu %C8%9Bie:Antigona_Papazicopol, 19 ianuarie 2006 [amintiri despre marea artista]

VLADU, Bogdan, Prâslea cel Voinic i-a fascinat pe elevii giurgiuveni, in Adevărul, 27 ianuarie 2011, http ://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/ Praslea_cel_Voinic-_i-a_fascinat_pe_elevii_giurgiuveni_0_416358773.html

VLĂDILĂ, Magdalena, Crăiasa zăpezilor, in regia si scenariul lui Cristian Pepino,  [interviu cu Cristian Pepino], in Telegraf, nr. 126 (2760) 1 iunie 2001

VLĂDILĂ, Magdalena, Arta păpusărească dovedeste că rezista in timp si se adaptează, interviu cu Cristian Pepino, Telegraf, nr. 143 (2777) 21 iunie 2001

VOICU, Delia, Osmoza [cronică Bărbierul din Sevilla, regia Felix Alexa] Teatrul azi 3-4-5-6/1998

VOICU, Delia, Un teritoriu al libertătii, in Romania liberă, 10 noiembrie 2000 (interviu cu Cristian Pepino)

VOINEAGU, Georgiana, Regizorul Cristian Peppino din nou la Teatrul Elpis, in Cuget liber, 15 martie 2001

VULCĂNESCU, Romulus, Spectacole cu măşti [in Teatrul nr. 2/1978] [Introducere, spectacole criptice cu măşti, măşti rituale, ceremoniale, spectacole publice cu măşti, spectacole ludice cu măsti, spectacole teatrale cu măşti]

W

WEBER, Horst,  [despre spectacolul Cazul Pinocchio de Dan Handoreanu, regia Kovacs Ildiko, 1986, Sibiu], in Die Woche, 18 septembrie 1087

Z

ZAHARIE, Alin, Premieră cu şoricei la Teatrul Ariel, http ://www.zi-de-zi.ro/premiera -cu-soricei-la-teatrul-ariel/, 3 mai 2012 [Fantastica aventură a şoricelului Roade-n Gând  de Georgeta Lozincă].

ZAHARIE, Alin, Incursiune în “Cartea junglei” cu regizorul Kiraly István, in Mures Zi de zi, Ianuarie 31, 2013 [Teatrul Ariel]

ZAMFIRESCU, Ion, Cuvânt de prietenie către păpuşari [Teatrul nr. 7-8/1980]

ZAMFIRESCU, Ion, Reuniunea studiourilor de teatru de la Piteşti [referire la spectacolele Metamorfoze –Constanţa, regia Cristian Pepino si Ubu rege – Cluj, regia Kovàcs Ildiko] in Contemporanul nr. 12 (1793) 20 martie 1981

ZARAFESCU, Dan Marius, Pinocchio, in Cultura naţională, 10 iulie 1996 (Tăndărică/ATF, regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino)

ZARAFESCU, Dan Marius, Bastien si Bastienne, in Cultura naţională, 11 iulie 1996 (regia Ion Caramitru, scenografia Daniela Dragulescu, coregrafia Miriam Răducanu)

ZARAFESCU, Dan Marius, Frumoasa si Bestia, in Jurnalul de Bucuresti, 3 aprile 2001 (regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino, Tăndărică)

ZATTI, Lucian, Medalia de aur, în Înainte, 2 oct. 1960 [despre succesul Teatrului de păpuşi din Craiova la Festivalul internaţional de la Bucureşti]

ZAVALICHI Anca – Mihaela, MASCA – instrument de comunicare teatrală universală, articol publicat în revista “Colocvii teatrale”, nr. 6, 2007.

ZAVALICHI Anca – Mihaela, Recitalul păpuşăresc – o modalitate scenică cu specific complex, articolul publicat în revista “Colocvii teatrale”,nr. 7, 2008.

ZAVALICHI Anca – Mihaela, Autorul de recital păpuşăresc din ipostaza de şaman, magician, vrăjitor, preot în societatea primitivă, articol publicat în revista “Colocvii teatrale”,nr. 9, 2009.

ZAVALICHI Anca – Mihaela, One-man show-ul sau recitalul păpuşăresc – success, creativitate şi valoare în lumea teatrului contemporan de animaţie, articol publicat în revista “Colocvii teatrale”,nr. 10, 2009.

ZĂLOG, Emil, Selecţiuni din spectacole [Săptămâna teatrelor de păpuşi de la Constanţa] Dobrogea nouă, 6478/12 iunie 1969

ZĂRNESCU, Maria, În care se arată cum a poposit “Candid” la Teatrul Ţăndărică, in Yorick, Revistă săptămânală de teatru, Numărul 102, 5 decembrie 2011, http ://yorick.ro/in-care-se-arata-cum-a- poposit-candid-la-teatrul-tandarica/#more-6227

ZBUCHEA, Alexandra, Istoricul teatrului de umbre in volumul Teatrul de umbre la muzeu, Bucuresti, editura Tritonic, 2010

ZBUCHEA, Alexandra;  MASTAN, Bruno; IORDAN, Beatrice, Teatrul de umbre în context muzeal (Alexandra Zbuchea, Bruno Mastan, Beatrice Iordan) in volumul Teatrul de umbre la muzeu, Bucuresti, editura Tritonic, 2010

ZOLLA, R., Păpuşarul, [profesiune de credinţă] in Teatrul nr.1/1970

ZOLLA, R., Interviu, in Teatrul, nr. 11/1974

Articole fara numele autorului (cronologic)

* * * […] in Zimbrul, 24 iulie 1850, turneul la Iasi al trupei de marionete a artistului Valery

* * * […] in Bukarester Deutsche Zeitung, 27 aprilie, 1850, turneul ”teatrului de automati din Nuremberg” la Bucuresti

* * *       Papusari cu harzobul cu papusi, insotind tacamul irozilor; desen de Stefan Dimitrescu, pe coperta Universului literar, nr. 1, 1926

* * *     Teatru de papusi [articol despre necesitatea infiintarii de teatre de papusi de repertoriu in tara noastra. Imagini cu marionetele cehesti folosite de compania lui Al. Ferrat] in revista Boabe de grau, nr. 1/1931  pg. 50       

* * *      [despre spectacolele Teatrului de marionete al lui Theodor Nastasi de la Sibiu, din cadrul Teatrului German] in Die Neuezeitung nr. 689/6 noiembrie 1933                 

***      [articol despre compania Păcălici de la Galeries Lafayette, spectacole realizate de d-ra Renee Saraga (mai tarziu Renee George – Silviu, fondatoare, in 1950 a sectiei de papusi de la Teatrul Tandarica)], în Gazeta, vineri 4 martie 1935

****        [articol despre compania Păcălici (Renee George –Silviu)], în Dreptatea, 1 martie 1938

****     [articol despre compania Păcălici (Renee George –Silviu)], în Facla, 8 martie 1938

* * * [anunt spectacol in sala Uniunii Femeilor Antifasciste din Sibiu, str. Traian Mosoiu nr. 2, spectacol de teatru de papusi; Hedwig Szaunig, Heda Gockel, Ilse Kleppner; Kalmar-Krauss Lilly era regizoare, autoarea textelor] in Romania Viitoare, nr. 143, 7 august 1947

* * *     […]   în „Lupta Ardealului”, Cluj, 18 martie 1948 [despre iniţiativa unui proiect de înfiinţare a unui Teatru de Copii şi de Păpuşi, cu activitate permanentă şi două secţii: română şi maghiară].

* * *      [articol despre spectacolul echipei de papusari a Sindicatului mixt de la Sibiu] in Romania viitoare, nr. 153/1 august 1948, Sibiu

* * *      [articol despre spectacolul echipei de papusari a Sindicatului mixt de la Sibiu in deplasare la Ocna Sibiului; trupa se chema Tandarica] in Romania viitoare, nr. 159/8 august 1948, Sibiu

* * *      [articol despre spectacolul echipei de papusari a Sindicatului mixt de la Sibiu] in Romania viitoare, nr. 219/17 octombrie 1948, Sibiu

* * *     [despre deschiderea noii sali a Teatrului de Papusi din Sibiu, renovata de scenografa Olga Mutiu, Silvia Radu, Hedwiga Szaunig, Heda Gockel si o seama de tehnicieni ai Teatrului de Stat] in Lupta Sibiului, 21 decembrie 1949

˙* * *  Duminica se deschide Teatrul de papusi [despre Teatrul de Păpuşi Oradea; regia artistică: Farkas Adél; „… Spre bucuria copiilor, se va deschide Teatrul de Păpuşi din oraşul nostru, în clădirea Bazarului, de lângă Teatrul de Stat. Duminică va avea loc, în cadru festiv, reprezentaţia bilingvă cu piesele «Peştera cu comori» şi «Plata hărniciei şi a lenei»… Următoarele reprezentaţii vor avea loc de trei ori pe săptămână: miercurea, sâmbăta şi duminica, în limba română, respectiv în limba maghiară…”], in Fáklya, 19 februarie 1950

***          Ucenicul lăutar. Premieră la Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş, in Népújság, 2 mart.1950.

***          Început de stagiune la Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş. in Népújság, 23 aug.1950

***          Petrică cel leneş. Premieră la Teatrul de păpuşi din Târgu Mureş. in Népújság, 23 aug.1950.

***           [Se dezvoltă secţia de păpuşi al Teatrului Secuiesc de Stat], in Vörös Zászló, 21. oct. 1953 [Tg. Mures]

***               [Teatrul de Păpuşi din Târgu Mureş], in Pionír, 15 iulie 1954.

***               O nouă piesă în pregătire la Teatrul “Cravata roșie”. “Albă ca Zăpada”

in Înainte, nr. 3536 (6 apr. 1956), p. 2, Brăila

***            “Săptămâna teatrelor de păpuși”. 1-7 oct. Teatrul din Brăila va prezenta piesa “Albă ca Zăpada” la “Săptămâna teatrelor de păpuşi” in Înainte, nr. 3678 (22 sep. 1956), p. 2 [Teatrul de Papusi Cravata rosie Brăila]

***         “Capra cu trei iezi”, spectacol al secţiei de păpuşi a Teatrului de Stat din Oraşul Stalin în România liberă, Bucureşti, XV, 1957, 3949

***     Dănilă Prepeleac“, prelucrat pentru cei mici de M. Suciu şi prezentat în spectacol de Teatrul de Păpuşi din Cluj, va fi tipărit în limbile română şi maghiară, de Casa de creaţie populară din Cluj, în Tribuna, Cluj, I, 1957, 6, p.11

***      Artiştii români elogiaţi de presa moscovită Teatrul de Păpuşi “Ţăndărică”, spectacolul “Povestea porcului” de Ion Creangă, în Steagul roşu, Petroşani, VII, 1957, 2436

***      Două premiere ale Teatrului de Păpuşi “Cravata roşie” din Botoşani “Capra cu trei iezi” de Ion Creangă în Zori noi, Suceava, XI, 1957, 2993

***   Repertoriul colectivului Teatrului de păpuşi “Ţăndărică” Basmele lui Ion Creangă, în România liberă, Bucureşti, XV, 1957, 3942

***     Teatrul de Păpuşi din Botoşani prezintă în noua stagiune, piesa “Capra cu trei iezi” de Eugenia Dimitriu, după povestea lui I. Creangă, în Tribuna, Cluj, I, 1957, 34, p.11

***   Teatrul de Păpuşi din Oraşul Stalin se va muta, cu începere din luna decembrie în localul propriu din clădirea Teatrului de Stat. Noua sală va fi inaugurată cu piesa “Punguţa cu doi bani” după Ion Creangă  în Tribuna, Cluj, I, 1957, 34, p.11

***  Teatrul de Păpuşi din Timişoara, recent renovat, îşi va deschide porţile zilele acestea cu premiera “Punguţa cu doi bani”, după povestea lui Ion Creangă, în Tribuna, Cluj, I, 1957, 7, p.11

***     Farmecul unui spectacol pentru copii. “Aladin și lampa fermecată”, in Înainte, nr. 4033 (17 nov. 1957), p. 2 [ref. Marius Exarhu, Teatrul Brăila]

* * *  Despre micuta cenusareasa a Sibiului, in Flacara Sibiului, 23 nov. 1957 [teatrul de papusi din Sibiu neglijat pe nedrept de presa locala]

***    Turneul Teatrului de păpuşi din Iaşi cu piesele “Păcală” şi “Punguţa cu doi bani” în Flacăra Iaşului, Iaşi, XII, 1957, 3273

*** “Glie voinicul” pe scena Teatrului de păpuşi, in Înainte, Brăila, nr. 4057 (15 dec. 1957), p. 2

* * *  [Despre premiera Peter in der Wunderwekstadt/ Petrisor la Mos Gerila, regia Hedwiga Szaunig], in Flacara Sibiului, ianuarie 1957

***   Pe scenele din Capitală, [La Teatrul “Ţăndărică”, “Povestea porcului” de Ion Creangă], în Munca, Bucureşti, XIV, 1958, 3383

***     Piesa “Capra cu trei iezi”, prezentată de teatrul de păpuşi al Casei raionale de cultură Giurgiu, în Lupta naţională, Bucureşti, III, 1958, 115

***    [cronica la Festivalul International al teatrelor de papusi si marionete de la Bucuresti, 1958] in Gazeta literara nr. 219 din 22. 05. 1958 [referire la Teatrul de Papusi din Timisoara, spectacolul Hai papusi, papusi lumesti, regia Florica Teodoru]

***     Teatrul de păpuşi “Prichindel” întreprinde un mare turneu [printre altele, şi cu piesa “Dănilă Prepeleac”] în Steaua roşie, Alba Iulia, X, 1958, 434

***    Teatrul de păpuşi Galaţi [“Punguţa cu doi bani”, “Isprăvile lui Păcală”] în Viaţă nouă, Galaţi, XV, 1958, 4134

***    Notă [Despre dramatizarea basmului lui I. Creangă, “Ivan Turbincă”] în Contemporanul, Bucureşti, XIII, 1958, 12

***                   Teatrul de păpuşi “Cravata roşie”. Activitatea desfăşurată din 1951, anul  înfiinţării, in Înainte, nr. 4370 (23 dec. 1958), p. 2 [raport de activitate; analiză a activităţii, Teatrul de Păpuşi din Brăila]

***                     Punguţa cu doi bani” [Basme si povesti de Ion Creangă în repertoriul teatrelor de păpuşi] în Contemporanul, Bucureşti, XIV, 1959, 50, p.4

***                      Punguţa cu doi bani” [Basme de Ion Creangă în repertoriul teatrelor de păpuşi] în Drapelul roşu, Timişoara, XVI, 1959, 4443

***                                       Harap-Alb” [Basme de Ion Creangă în repertoriul teatrelor de păpuşi] în Steagul roşu, Bacău, 1959, 2140

***                                     “Dănilă Prepeleac” [Basme de Ion Creangă în repertoriul teatrelor de păpuşi] în Flacăra Iaşului, Iaşi, XV, 1959, 4078

***                     Ecourile unei calatorii in  Teatrul nr. 9/1959 [turneul teatrului Tandarica in Germania cu Mana cu cinci degete, Fratii Liu, Ala bala portocala; citate din presa germana]

***                             Pe scena Teatrului “Cravata roşie” [Brăila] “Păcală”, “Împărăţia periei de dinţi”, “Cea mai frumoasă aventură”, in Înainte, Brăila, nr. 4664 (6 dec. 1959), pg. 2

***                     Punguţa cu doi bani” [Basme de Ion Creangă în repertoriul teatrelor de păpuşi] în Informaţia Bucureştiului, Bucureşti, VII, 1960, 2033

***                                 Capra cu trei iezi  [Basme si povesti de Ion Creangă în repertoriul teatrelor de păpuşi] în Clopotul, Botoşani, XVI, 1960, 1286

***                                       Harap-Alb” [Basme de Ion Creangă în repertoriul teatrelor de păpuşi] în Clopotul, Botoşani, XVI, 1960, 1286

***                                       Harap-Alb” [Basme de Ion Creangă în repertoriul teatrelor de păpuşi] în Steaua roşie, Alba Iulia, XII, 1960, 559

***         Premieră la teatrul “Cravata roşie” [Brăila], “Cinci săptămâni în balon” de Anda Boldur, in Înainte, nr. 4999 (6 ian. 1961), pg. 1

***           Punguţa cu doi bani” în Drapelul roşu, Timişoara, XVII, 1961, 5094

***          “Punguţa cu doi bani” în Flacăra Sibiului, Sibiu, XVIII, 1961, 3168

***       “Punguţa cu doi bani” în Flamura Prahovei, Ploieşti, XIV, 1961, 2865

* * *    [cronica Pitac şi Pităcel, Teatrul de Papusi Oradea, regia Francisca Mirişan] in Crişana, 12 mai 1962

***           “Punguţa cu doi bani” în Flamura roşie, Reşiţa, XIII, 1961, 1184

***  “Punguţa cu doi bani” în Informaţia Bucureştiului, Bucureşti, VIII, 1961, 2307

***         Punguţa cu doi bani” în Înainte, Brăila, XVII, 1961, 5155

***       Punguţa cu doi bani” în România liberă, Bucureşti, XIX, 1961, 5256

***      Punguţa cu doi bani  [dramatizare după Ion Creangă]   în România liberă, Bucureşti, XIX, 1961, 5307

***        Punguţa cu doi bani” [dramatizare după Ion Creangă]   în Scânteia pionierului, Bucureşti, XIII, 1961, 38, p.8

***       “Punguţa cu doi bani” [dramatizare dupa Ion Creangă] în Secera şi ciocanul, Piteşti, XI, 1961, 2092

***          Harap-Alb  în Făclia, Cluj, XVI, 1961, 4625

***          Harap-Alb” în Gazeta învăţământului, Bucureşti, XII, 1961, 612

***         Harap-Alb” în Informaţia Bucureştiului, Bucureşti, VIII, 1961, 2307

***         Harap-Alb” în România liberă, Bucureşti, XIX, 1961, 5115

***       Harap-Alb” în România liberă, Bucureşti, XIX, 1961, 5266-5267

***         Capra cu trei iezi în Înainte, Brăila, XVII, 1961, 5155

***          “Capra cu trei iezi” în Pentru socialism, Baia Mare, XII, 1961, 2300

***          “Capra cu trei iezi” în România liberă, Bucureşti, XIX, 1961, 5279

***         Capra cu trei iezi  în România liberă, Bucureşti, XIX, 1961, 5307

***      Capra cu trei iezi  în Secera şi ciocanul, Piteşti, XI, 1961, 2117

***          Capra cu trei iezi  în  Steagul roşu, Bucureşti, XIII, 1961, 3612

***           Capra cu trei iezi  în  Tribuna, Cluj, V, 1961, 10

***        Capra cu trei iezi  în Viaţa nouă, Câmpeni, XI, 1961, 480

***       “Capra cu trei iezi” în Viaţa nouă, Câmpeni, XI, 1961, 490

***                  Dănilă Prepeleac  în Scânteia, Bucureşti, XXX, 1961, 10

***                Dănilă Prepeleac  în Secera şi ciocanul, Piteşti, XI, 1961, 2117

***             Dănilă Prepeleac  în Tribuna, Cluj, V, 1961, 10

***                   Dănilă Prepeleac  în Zori noi, Suceava, XV, 1961, 4131

***      “Povestea porcului” în Crişana, Oradea, XVI, 1961, 129

***     “Ursul păcălit de vulpe” în Viaţa nouă, Câmpeni, XI, 1961, 480

***       “Ursul păcălit de vulpe”  în Viaţa nouă, Câmpeni, XI, 1961, 490

* * *         Piesa de teatru “Marele vrăjitor”, in Înainte, nr. 5247 (24 oct. 1961), p. 2 [Teatrul “Cravata roșie” Brăila]

* * *     [Participarea Teatrului Tăndărică la Festivalul International al Teatrelor de păpusi si marionete de la Varsovia] Scanteia nr. 5567/22.04.1962

****       O artă majoră: teatrul de păpusi, [amplă discutie organizată de redactia revistei “Teatrul” cu: B. T. Rapeanu, regizor al teatrului de păpusi Brasov, Stefan Lenkisch, regizor la Ţăndărică, Valentin Silvestru, Marcel Breslaşu – presedinte UNIMA Romania, Vasile Dan Cluj, Horia Pop Cluj, Horia Davidescu, director al teatrului de păpusi Craiova, Dorel Dorian – dramaturg, David Esrig, regizor al Teatrului de Comedie din Bucuresti, Florica Teodoru, director al teatrului de păpusi Timisoara, Nicolae Massim, regizor la Ţăndărică, Nela Stroescu, Gelu Naum, Radu Valter, secretar literar la Ţandarica, Viorica Huber, prof. Al. Mitru, Miron Niculescu – regizor la T. N. B., Paul Fux, scenograf la teatrul de papusi Oradea, Eduard Jurist, Ion Mustată, Ana Predescu] in Teatrul nr. 9/1962

***     [Premieră la Teatrul de Păpuşi de Stat. Cătălina Nicinumăgândesc], in Vörös Zászló, 23. dec.1962.  [Tg. Mures]

*** [Deschiderea stagiunii la Teatrul de Păpuşi. Joc de cuburi] in Vörös Zászló, 13. sept. 1963. [Tg. Mures]

*** Teatrul de păpuşi în turneu, in Steaua Roşie, 25. sept.1963. [Tg. Mures]

*** Premieră la teatrul “Cravata roșie” Brăila. “Capra cu trei iezi”, in Înainte, nr. 5869  (27 oct. 1963), p. 2

***  [Teatrul de Păpuşi se pregăteşte de două premiere. Elefănţelul curios. Joc de cuburi] in Vörös Zászló, 20. mart.1964. [Tg. Mures]

*** Premieră la Teatrul de păpuşi Brăila – “Micul prinţ” in Înainte, nr. 6074 (26  iun. 1964), p. 1

***  Şi păpuşile… [Povestirile lui Creangă dramatizate pentru teatrele de păpuşi] în Ateneu, Bacău, I, 1964, 5 dec., pg.15

*** [Premieră] in Vörös Zászló, 7 mai1965. [Tg. Mures]

*** [Premieră la Teatrul de Păpuşi] in Vörös Zászló, 12 iun.1965. [Tg. Mures]

*** [Păpuşarii târgumureşeni în deplasare] in Vörös Zászló, 22 iun.1965 [Tg. Mures]

*** [Deschidere de stagiune la Teatrul de Păpuşi de Stat], in Vörös Zászló, 17 aug. 1965 [Tg. Mures]

**** Arta păpuşarilor azi, colocviu international; 13 contributii la problemele contemporane ale teatrului de păpusi. Colocviu realizat de Adrian Rădulescu, Valentin Silvestru, Mirela Nedelcu si B.T. Rapeanu. Interventii: Paul Louis Mignon, Roberto Lago (Mexic, teatrolog), Devi Lal Samar (artist indian), Sabri Esat Siyavusgil (profesor la Universitatea din Istanbul, presedintele PEN-Clubului turc), Bill Baird (SUA), Leokadia Serafinowicz (artistă, directoarea teatrului din Poznan), Michael Meschke, Maria Signorelli (Opera dei Burattini-Roma), Erik Kolar (teatrolog ceh), Philippe Genty, Deszö Szilagy (Budapesta), Nagy Shaker (Egipt), Stancio Ghercicov (directorul Teatrului Central de păpuşi din Sofia), in Contemporanul, nr. 51 (1001) din 17 decembrie 1965. [Genty constata  că nu existau la acea dată studii şi cursuri despre mişcarea păpuşii]

***    Probleme contemporane ale teatrului de păpuşi [rev. Orizont nr. 12/1965]

*** [Teatrul de Păpuşi de Stat] in Vörös Zászló, 25. iun.1966. [Tg. Mures]

*** [Premieră la încheierea stagiunii la Teatrul de Păpuşi]

in Vörös Zászló), 8. iul.1966. [Tg. Mures]

***  [Premiere de închiderea stagiunii. Albă ca Zăpada .Burghezul gentilom]

in Vörös Zászló), 8 iul.1966. [Tg. Mures]

* * * Méhes György, [Toldi în prelucrarea lui Hajdú Zoltán, Karcsi la circ, de Majtényi Erik. Trei premiere absolute], in Utunk, 16. sept.1966. [Tg. Mures]

***  Marea problema a micului spectator, in revista Teatrul nr. 2/1967 [colocviu despre dramaturgie, cu Ion Lucian, Tita Chiper, Alecu Popovici etc.]

*** [Toldi pe scena teatrului de păpuşi] in Vörös Zászló, 3 mart. 1967. [Tg. Mureş]

***   [Deschidere de stagiune la Teatrul de Păpuşi], in Előre, 8. sept.1967, [Tg. Mureş]

****  21 de animatori şi creatori de spectacole despre momente memorabile din aceşti 20 de ani, coloviu realizat de V. Ducea, Mira Iosif, Dinu Kivu, Ana Maria Narti, C. Paraschivescu, Alecu Popovici, Ileana Popovici. [Margareta Niculescu – expresia poetică a marionetei. Galoşul fermecat; Căluţul cocoşat; Umor pe sfori, Povestea porcului, 2 – 0 pentru noi, Mana cu cinci degete; Stefan Hablinski. Moment Ildiko Kovacs şi Paul Fux, Micul prinţ de Saint Exupery –  Letitia Gitza, Radu Penciulescu, Stefan Hablinski, R. Zolla, V. Rebengiuc, Dorina Tănăsescu, Antigona Papazicopol. Cartea cu Apolodor; Elefanţelul curios şi Amnarul de Stefan Lenkisch, scenografia Ella Conovici, Miora Buescu, Stefan Hablinski. Cele cinci neveste ale lui Don Cristobal; Tigrisorul Petre. Ioana Constantinescu, Maria Dimitrescu, Nicolae Massim, Branduşa Zaiţa Silvestru, Simion Valeriu, R. Zolla, Justin Grad, Dorina Tanasescu, Antigona Papazicopol, Carmen Stamatiade, Costel Popovici, E. Popovici.] in Teatrul nr. 12/1967

***   [Teatrul de Păpuşi din Timişoara, Teatrul de Papusi din Craiova, turneu in R.P. Mongolia, R.P. China si R.P.D. Coreea. 44 de spectacole in 50 de zile, peste 20.000 de spectatori. Teatrele  din  Craiova  si Timisoara au prezentat piesele Verde Mugurel, Floricica-Albastra si miniatura Puisorii mei] in Contemporanul nr. 8, 23 februarie 1968

***  20 de ani în slujba celor mici, in Steaua Roşie, 18. apr.1969. [Tg. Mureş]

***   [Teatrul de Păpuşi în sărbătoare], in Vörös Zászló, 22. apr.1969. [Tg. Mureş]

***  [Sărbătoare aniversară], in Előre, 23 apr.1969. [Tg. Mureş]

* * * [cronica Teatrul de Păpuşi din Sibiu sectia germana Die fromme Helene / Cuvioasa Elena de Hedwig Szaunig dupa Wilhelm Busch, 1969, prezentat in cadrul festivalului Cibinium si la Saptamana teatrelor de păpuşi de la Constanta], in Neuer Weg din 12 iulie 1969

* * * [cronica Aventurile lui Chiţ-Miţ de Kovács Ildikó, Teatrul de Păpuşi Oradea, regia Eugen Ţugulea, scenografia: Paul Fux] in Crişana, 23  decembrie  1970

* * * [despre expozitia de scenografie a lui Febus Stefanescu si Lidia Schuster de la Medias], in Tribuna Sibiului, 14.08. 1973

* * * [despre spectacolul Croitorasul cel istet, regia Nicolae Rodean] in Tribuna Sibiului, 18 august 1973

*** Artiștii pădurii” pe scena Teatrului de păpuși, in Înainte, Nr. 9018 (26 dec.  1973), p. 2 [ref. Exarhu, Marius] Brăila

* * *   Sibiu 25: Sanziana si Pepelea; Copilul din stele [spectacole in regia lui Ion Handoreanu, Teatrul de Păpuşi din Sibiu], in Teatrul nr. 11/1974

****  La Piatra-Neamt, Festivalul spectacolelor de teatru pentru tineret si copii, editia a V-a, in Teatrul nr. 11/1977 [ref. Anotimpurile manzului, Tandarica, regia Irina Niculescu; Pinocchio Teatrul pentru copii si tineret din Iasi, regia Constantin Brehnescu]

****  Însemnări dintr-o “carte de aur”. Activitatea Teatrului pentru Copii  din Brăila în 1976-1977, in Analele Brăilei, mai 1978, pg. 20

****   Teatrul Ţăndărică – Premiul ERASM pe 1978 in Teatrul nr. 8/1978 [descrierea ceremoniei, opinii laudative la adresa Teatrului Tandarica]

****      O sarbatoare a artistilor papusari, in Teatrul nr. 5/1979 [prefata festivalului Arta si copilul, articol politizat]

****    Premii de dramaturgie (Georgina Viorica Rogoz şi Al. Popescu), Teatrul nr 7- 8/1980

* * *  [despre Saptamana teatrelor de papusi, Constanta, Lectie de zbor şi corIoanes far’ de frica,] in Steaua nr. 7/398, anul xxxi, iulie 1980

****    Stagiunea 1980-1981- anchetă –proiecte, Teatrul nr. 9/1980

****     Colocviile revistei Teatrul [Vladimir Simon] Teatrul nr. 3/1983

***    O nouă premieră la Teatrul pentru copii. “Micii mușchetari“, in Înainte, Brăila, nr. 9635, (13 dec. 1983), pg. 6 [Marius Exarhu]

****      Margareta Niculescu vazuta de… Dinu Sararu, Gopo, Catalina Buzoianu, Stefan Niculescu, in Teatrul nr. 6/1984

****     La Teatrul pentru copii, o nouă premieră. “Liliana știe-tot” de Rodica  Sima, in Înainte, Brăila, nr. 9786 (4 nov. 1986), pg. 6

* * *       Ce e nou in teatrele pentru copii si tineret in Teatrul nr. 3/1987 [relatari ale directorilor Stefan Dedu Farca, Romeo Profit, Natalia Danaila, Ilie Gyurcsik]

****    Un rodnic schimb de idei şi experienţa – Colocviul creatorilor din teatrele de animatie [temele dezbaterii au fost: Criterii ale politicii repertoriale, Elemente specifice ale regiei şi scenografiei in teatrul de papusi si marionete (28 mai) şi Teatrul pentru copii – mesaj de participare (30 mai). Au luat cuvantul: Dinu Kivu, Mihaela Tonitza Iordache, Kovacs Ildiko, Dina Cocea, Valeriu Simion, Ludmila Patlanjoglu, Zenovia Niculescu, Romeo Profit, Radu Boroianu, Cristian Pepino, Paul Cornel Chitic, George Chirita, Theodor Manescu, Sorana Coroama-Stanca, Mihaela Cojocaru, Viorica Ghită-Teodorescu, Ilie Gyurcsik, Branduşa Zaita Silvestru, Valentin Silvestru] in Teatrul nr. 10/1987

* * *   “Dragostea celor trei portocale” de Carlo Gozzi (Teatrul Ţăndărică, regia Cristian Pepino, scenografia Cristian Pepino, muzica Dan Bălan), in revista Teatrul azi, nr 1-2/ 2002

* * * Tolosa deschide “Ferestre catre Romania”, in Curierul National, Anul 8. Sâmbătă, 15 Noiembrie 2003, http ://www.curierulnational.ro/Specializat/2003-11-15/Tolosa +deschide+ %E2%80%9CFerestre+catre+Romania%E2%80%9D [turneul teatrelor romanesti la Tolosa si expozitia de scenografie]

* * * “Tăndărică 60″ revista Teatrul azi, nr. 4-5/ 2005

* * *  Tăndărică pe alte meridiane, revista Teatrul azi, nr. 7-8-9/ 2006

* * * „Tăndărică “ la 60 de ani , revista Teatrul azi, nr. 6-7-8/ 2005

* * *  Castelul din Carpaţi, adaptare după Jules Verne – Teatrul „Gulliver“ din Galaţi (regia Bogdan Drăgulescu, scenografia Daniela Drăgulescu, muzica Liviu Prossi) revista Teatrul azi, nr. 1-2/ 2007

* * *  Teatrul „Luceafărul“ din Iaşi se prezintă, in revista Teatrul azi, numărul 1-2/2009

* * * “Voltaire la „Ţăndărică“, revista Teatrul azi – nr. 10-11-12/ 2007

* * * Poveşti pentru copii şi oameni mari (Ediţia a II a), in revista Teatrul azi   nr 10-11-12/ 2007 (festivalul de la Alba Iulia)

* * *  Teatrul pentru copii „Arlechino“ la 60 de ani, Revista Teatrul azi, Numărul 11-12/2009

* * *     Festivalul de teatru Poveşti pentru copii şi oameni mari, Alba Iulia, 2006, Agenda LiterNet, septembrie 2006    

***                                   “Capra cu trei iezi” la Teatrul pentru Copii Constanţa [Spectacol în regia lui Gabriel Apostol, text Cristian Pepino, după povestea lui Ion Creangă, 3 mai 2009] în Cuget liber, Constanţa, 2009, 1 mai

***                                       Fata babei şi fata moşneagului“, la Teatrul de Păpuşi în Cuget liber, Constanţa, 2008, 4 dec.

***                                           “Luceafărul” premiat la Bucureşti [Premiul pentru cea mai bună dramatizare pentru “Fata babei şi fata moşneagului” în regia lui Constantin Brehnescu la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Animaţie “Bucurii pentru copii – Spectacole de colecţie”, ediţia a IV-a] în Flacăra Iaşului, Iaşi, VIII, 2008, 4 dec.

***                    “Povestea porcului” a inspirat un musical ce se joacă la Londra [La Teatrul Young Vic din Londra se joacă un musical de 120 de minute intitulat “The Enchanted Pig”, bazat pe textul lui Ion Creangă]  în Ziarul de Iaşi, Iaşi, 2006, 22 dec.

***                  “Purceluşul fermecat”, în premieră la “Luceafărul” [Adaptare după Ion Creangă, de Viorel Vârlan. Iaşi, Teatrul “Luceafărul”, stagiunea 2006/2007] în Evenimentul, Iaşi, XVI, 2007, 4874, 2 iun., p.10

***                               “Stan Păţitu”, la Teatrul de Animaţie [Spectacol de Bogdan Ulmu, după povestea lui Ion Creangă] în Bacău Expres, Bacău, 2009, 25 mar.

* * *                       Muck cel Mic, un spectacol exceptional pe scena Teatrului pentru copii Ploieşti, ziarul Prahova, nr. 1571, 6 oct. 1995 (regia Cristian Pepino, scenografia Cristina Pepino)

***                             Parteneriat public-privat, la Teatrul “Luceafărul” [“Purceluşul fermecat”, spectacol realizat de Viorel Vîrlan, după “Povestea porcului” de Ion Creangă] în Evenimentul, Iaşi, XVI, 2007, 12 mai

* * *  Un dicţionar foarte util, in Romania liberă, 28 decembrie 1999  [Despre Dictionarul teatrelor de papuşi, marionete şi animatie, editia intaia]

* * *   Regizoarea Kovacs Ildiko a incetat din viaţă, in Jurnalul Naţional, 25 ianuarie 2008 (necrolog)

* * *  Pinocchio – un spectacol pentru toate varstele, in Viaţa liberă, nr. 2385, Galati, 4-5 oct. 1997 (Pinocchio ATF/Tandarica, Daria Ganescu, Marcela Sava, Liliana Gavrilescu, Ioana Chelaru, Gabriel Apostol, Mihai Dumitrescu, Daniel Stanciu, Graţiela Stefan, Bruno Mastan)    

* * *    Vrăjitorii Cristina şi Cristian Pepino, Viata liberă nr. 23288, 8 octombrie (Leopardul de argint, Teatrul Ciufulici, Ploieşti, la Festivalul Gulliver)

*  *  *  Marius Rusu [porteret, interviu], in stiri.botosani.ro, 16-03-2009, http ://stiri.botosani.ro/stire/4613/MARIUS+RUSU+-+Vom+avea,+cat+va+fi+lumea,+ nevoie +de+basme,+de+adevar+si+iluzie!.html

* * * Prometeu, sau despre lumina si speranta actorului papusar!, in stiri.botosani.ro, 09-11-2009 [Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache din Botosani. Parteneri ai Teatrului botosanean, Centrul de cercetare “Arta Teatrului-Studiu şi  creaţie” al Universităţii de Arte “George Enescu” Iaşi, Complexul Muzeal Bucovina Suceava, care a initiat, prin  directorul Emil Ursu, proiectul Teatru in muzeu,  Cu: Prometeu – Valentin Ligi; Homer – Marius Rusu; Pandora – Anca Ştefan; Afrodita – Ramona Hriscu; Epimeteu – Tudor Rotaru; Eros – Claudiu Gălăţeanu; Hermes- Laurenţiu Vasilache; Zeus (voce) – Marius Rogojinschi]

* * *   Actorii păpuşari obtin succese notabile in competiţii internaţionale! in Botosani Online 16-11-2009, http ://stiri.botosani.ro/stire/10029/Actorii%20 papusari%20obtin%20succese%20notabile%20in%20competitii%20internatio nale!%20.html (“Cum a ajuns Kastanka artistă de circ”, dupa A. P. Cehov, marele premiu Puck – Cluj. Regia, scenografia şi ilustraţia muzicala Valentin  Dobrescu. “Trimiteţi moartea in vacanţă”, regia Marius Rogojinschi, Marele premiu Galati

* * * Râmnicu Vâlcea: Actorii păpuşari îşi fac singuri marionetele, in Adevarul Ramnicu Valcea, 7 noiembrie 2009, http ://adevarul.ro/locale/ramnicu-valcea/ramnicu-valcea-actorii-papusari-isi-fac-singuri-marionetele-1_50ae506a7 c42d5a6639b917f/index.html [ref. Diana Mitulescu, actor păpuşar, Viorica Stamate, Maria Ştefan]

* * * Bucureşti: Maria Băcescu extraterestrul care îl răpeşte pe Moş Crăciun. in Adevarul, 7 decembrie 2009, http ://adevarul.ro/news/bucuresti/bucuresti-maria- bacescu-extraterestrul-rapeste-mos-craciun- 1_50bdfbd67c42d5a663d137b1 /in dex. html

* * * Arta şi pasiunea sunt două esenţe care nu pot fi plătite, niciodată şi  nicăieri, la valoarea lor adevărată!, in Romania de nota 10, http ://www.romania denota10.ro/ 2009/07/25/arta-si-pasiunea-sunt-doua-esente- care-nu-pot-fi-platite-niciodata-si-nicaieri-la-valoarea-lor-adevarata/

* * * Spectacole ale Teatrului de Marionete Arad, la Avignon Off, 4 mai 2009, http ://www.mediafax.ro/cultura-media/spectacole-ale-teatrului-de-marionete-arad-la-avignon-off-4287873 (“Stare febrilă”, o coproducţie România/ Franţa, regia Denis Chabroullet, coproducţie a Théâtre de la Mezzanine Franţa şi Teatrul de Marionete Arad, şi “Mica sirenă”, de Victor Ioan Frunză)

* * *     Teatrul băcăuan, apreciat si in Tunisia, reporterliber.ro, … 2010, (Cipollino regia Geo Balint la Festivalul internaţional de teatru pentru copii “NEAPOLIS” din oraşul Nabeul Tunisia, editia a XXVa, intre 20-27 decembrie 2010.

* * * Stelian Stancu – Omul cu destinul cameleon, in Viaţa libera, Galati, 16 ianuarie 2010

* * *    Sergiu Grigore. Stiri Botosani, 21. 03. 2010

* * * Păpuşari români, premiaţi la Shanghai, in Jurnalul National, 27 octombrie 2010 (Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” din Craiova a obţinut trei premii la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi “Golden Magnolia” de la Shanghai, China. Regia Cristian Pepino, scenografia Cristinei Pepino. Premiul de excelenţă pentru cel mai bun spectacol de animaţie, Premiul pentru cel mai bun regizor şi Premiul pentru cea mai bună actriţă acordat lui Rodica Prisăcaru, interpreta rolului Pinocchio).

* * *   La mulţi ani, Eugenia Tărăşescu-Jianu!, in Cuget Liber Online, 21 Ianuarie 2010, http ://www.cugetliber.ro/stiri-monden-la-multi-ani-eugenia-tara-escu-jianu-55095

* * *     Galaxia Svejk – “debutul” lui Alexander Hausvater la Tăndărică, in 24fun, 2010, http ://bucuresti.24fun.ro/articol/galaxia_svejk_debutul_lui_ alexander_ hausvater _la_tandarica-8362.html

* * *  Cinci zile dedicate marionetelor, la Festivalul Teatrelor de Păpuşi, in Monitorul Cluj, 26 Octombrie 2010  http ://www.monitorulcj.ro/cms/site/m_cj /news/cinci_zile_dedicate_marionetelor_la_festivalul_teatrelor_de_papusi_92994.html   

* * *  Romantica poveste a Teatrului Copiilor şi Tineretului, in Curierul de Iasi, 12/08/2010 (constructia sediului Teatrului Lucearul)

* * * Omagiu adus României printr-un program special şi două teatre româneşti, la Avignon Off 2010, in Infonews, Mediafax » 02-07-2010 (despre “Universul din lanterna magică” al Teatrului de Păpuşi Prichindel din Alba-Iulia, în regia lui Radu Dinulescu)

* * * Alla Cebotari, un artist complet, in http ://www.businesspress.ro/v3/?p=904, 2010

* * * Nelu Pitic dă viaţă basmelor pe scena teatrului de Marionete din Arad, in Adevarul, 17 ianuarie 2010, http ://adevarul.ro/locale/arad/nelu-pitic-viata-basmelor-scena-teatrului-marionete-arad-1_50ad24277c42d5a6638f783e/ index.html#

* * * Portret: Sofia Gabriela Cătrună dă viaţă păpuşilor de la Teatrul „Cărăbuş”, in Adevarul, 13 noiembrie 2010

* * *  Nicolae Gavrilov a înfiinţat Teatrul de Păpuşi din Galaţi, in Adevarul, 2 octombrie 2010, http ://adevarul.ro/locale/galati/nicolae-gavrilov–infiintat-teatrul-papusi-galati-1_50ae46ee7c42d5a6639b4315/index.html

* * * Silvian Duică a deschis primul teatru privat din Braşov http ://adevarul.ro/ locale/brasov/ portret-silvian-duica-deschis-teatru- privat-brasov-1_50ace6f17c 42d5a6 638b8667/index.html, 6 ianuarie 2011

* * * Iulian Ene dă viaţă personajelor de poveste!, in Adevarul, 17 martie 2011,

http ://adevarul.ro/locale/brasov/portret-iulian-ene-viata-personajelor-poveste-1_50ad9ca27c42d5a663981eb8/index.html

* * *  Mihai Pastramagiu – Scenograful care dă viaţă spectacolelor  (Portret) in Adevarul Botosani, 27 noiembrie 2010,

* * * Mihai Pastramagiu – Arta de a face spectacol!, in stiri.botosani.ro, 28- 10-2010, http ://www.stiri.botosani.ro/stire/24013/MIHAI+PASTRAMAGIU+-+Arta+de+a +face+spectacol!.html

* * *   Branduşa Zaita Silvestru, Păpuşăreasa magică!, in stiri.botosani.ro, 22-09-2010, http ://www.stiri.botosani.ro/stire/23127/BRANDU%C5%9EA+Z%C4%82I%C5%A2A+SILVESTRU+-+P%C4%83pu%C5%9F%C4%83reasa+magic%C4%83!+-+VIDEO.html

* * * Lui Stelian Stancu i-au greşit numele, in Viaţa libera, Galati, 13 ianuarie 2011, http ://www.viata-libera.ro/articol-%E2%80%EMa_bucur_ca_ma_ cheama_ ca_pe% E2%80%A6_mine%E2%80%9D_2.html

* * * Omul din spatele spectacolului 3D de la marionete a făcut posibil visul  regizorului Radu Dinulescu, in Adevarul de seara Arad, 7 martie 2011, http ://adevarul.ro/locale/arad/omul-spatele- spectacolului-3d-marionete-facut-posibil- visul- regizorului-radu-dinulescu- 1_50ad6d247c42d5a66394eda0 /index.html [despre Armand Richelet Kleinberg, realizatorul animatiilor pentru spectacolul Tovarasul de drum. Teatrul de Marionete Arad]

* * * Ioana Bogăţan, un deceniu în universul păpuşilor de la Teatrul „Prichindel“ Alba Iulia, in Adevarul, 3 august 2011

* * *  Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii Aşchiuţă, Pitesti, Zîne bune, demoni şi prinţese pe centrul Piteştiului, in Curierul, joi, 01 septembrie 2011, http ://www.curier.ro/index.php? option=com_content &task=view&id=26032& Itemid= 377 (Teatrul Ţăndărică, Teatrul Gulliver din Galaţi, Teatrul Anton Pann din Rm. Vîlcea, Teatrul Aşchiuţă, Teatrul pentru Copii din Kragujevac – Serbia).

* * * Vom avea din nou Teatru de Păpusi? in Galati.ziare, 28 Septembrie 2011, (in discuţie, sediul pierdut prin retrocedare al teatrului Gulliver)

* * *   Artiştii Teatrului “Luceafărul” din Iaşi, premiaţi la Festivalul Teatrului de Păpuşi de la Praga, Financiarul.ro, 7 iunie 2011 (Cartea junglei, Oana Leahu)

* * * Ioana Bogăţan, un deceniu în universul păpuşilor de la Teatrul  „Prichindel“ Alba Iulia, in Adevarul, 3 august 2011

* * * Baronul scenograf, in Ziarul de duminică. Ziarul Financiar, 23 septembrie 2011 (despre baronul George Löwendal, primul scenograf cult de teatru de animaţie din ţara noastra, care a avut o contribuţie esenţiala la intemeierea teatrului de marionete al lui Teodor Nastasi in 1928 la Cernauti)

* * *    Regizorul băcăuan Geo Balint a găsit lampa fermecată, adevarul.ro, 24.02.2012

* * * Un greiere aproape celebru, de la Sibiu la Washington, in Tribuna, 21 septembrie 2012, http ://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/un-greiere- aproape- celebru-de-la- sibiu-la-washington-80829.html [Teatrul pentru copii şi tineret “Gong” turneu SUA, interviu cu Mihaela Grigoras]

* * *   Spectacol al Teatrului de Animaţie din Bacău, in Turcia, in ziarul Evenimentul, Bacau, 19.03.2012

* * * Teatrul „T. Vianu“ pregăteste al doilea spectacol cu păpusi din istoria sa, 16 martie, 2012, http ://giurgiu.semnal.eu/teatrul-%E2%80%9Et-vianu%E2%80% 9C -pregateste-al-doilea-spectacol-cu-papusi-din-istoria-sa/ („Capra cu trei iezi“; regizorul romano-bulgar Nicolau Perveli Vili)

* * * Mihai Brumă-Uzeanu a plecat dintre noi, http ://satu-mare.einformatii.ro/ stire/magazin /8/22543/mihai-bruma-uzeanu-a-plecat-dintre-noi/85/

*  *  *       Iasi – Festivalul International de Teatru pentru Publicul  Tanar.  O editie aniversara, in Ateneu, nr. 10/ 2012

*    *    *   Actrițele Amalia Pop și Teodora Popa, premiate la Galați pentru piesa „Zulenka”, in Monitorul de Alba, 27/11/2012 [Amalia Pop a câștigat Premiul Special al Juriului pentru rolul „Zulenka”, iar actrița Teodora Popa a câștigat Premiul Special al Juriului pentru rolul Vrăjitoarea Zaralda]

* * * Ioana Constantinescu, in http ://colo-ro.blogspot.ro/2013/04/ioana- constantinescu.html

* * * Ricarda Maria Terschak, in memoriam, in revista Luceafarul, nr. 10 / 2012

Articole scrise de autori străini. Traduceri in limba romană. Interviuri

BERGERON, Regis, Cu Yves Joly inainte de plecare, in Contemporanul nr. 19 (605)/16 mai 1958 [Joly, elev al lui Chancerel care a fost elevul lui Copeau; a realizat un film cu păpusi despre comunicatia de-a lungul secolelor]

BUSSELL, Jan, Ganduri despre păpusi, in Contemporanul nr. 20 (606)/23 mai 1958

CAMEJO, Carucha, Arta păpusilor din Cuba, in Teatrul nr. 1/1968

CLAUDEL, Paul,  Bunraku,  [traducere I. Igirosanu]  in Secolul 20 nr. 6-7/1972

DEMENI, Evgheni, Arta teatrului de păpusi, in Romania viitoare, 10 aprilie 1949 [articol scris de catre directorul din acea vreme al Teatrului de Păpusi din Leningrad despre importanta teatrului de păpusi in educatia copiilor etc.]

DENNISON, George, Foc II [descrierea spectacolului trupei Bread and Puppet] [traducere de Mira Iosif] Teatrul nr. 2/1971 [sursa- Tulane Drama Review T 47/1970]

GEAL, Jose, Cai in teatrul de păpusi [teatrul de păpusi la Bruxelles – pe la 1900 erau 100 de teatre de păpusi] Teatrul nr. 8/1968

GILLES, Annie, Micul organon al marionetei  [trad….] [in Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpusi si marionete, Iunie 1988, Tandarica, CCES, CSPC]

HENSON, Jim,  interviu [……] [in Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpusi si marionete, iunie 1988, Tandarica, CCES,CSPC]

JACOB, Max, Bucuresti: Festivalul teatrelor de papuşi, in Contemporanul nr. 36 (986)/ 3 sept. 1965 [este o prefatare a evenimentului care va avea loc; autorul nu este poetul Max Jacob, ci papuşarul cu acelasi nume, care era la acea data presedintele UNIMA]

JURKOWSKI, Henrik, De vorba cu…..[interviu realizat de Mihai Crisan] Teatrul nr. 12/1984

JURKOWSKI, Henryk, Marioneta şi administratia de stat [trad.] [in Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, Iunie 1988, Tandarica, CCES, CSPC]

JURKOWSKI, Henrik,   Trasaturi caracteristice ale teatrului de papuşi contemporan [in BULETIN DE INFORMARE ATM, nr. 11/1968]

KOURILSKI, Francoise, Şapte zile într-un sat vietnamez   [în Secolul 20 nr. 6-7/1971] [articol despre Bread and Puppet]

MALIK, Jan [Dr.], Prietenia păpuşarilor – în Contemporanul nr. 19 (605)/16 mai 1958 [despre refacerea UNIMA]

MESCHKE, Michael, Spaţiul şi scenografia [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie  1989, Ţăndărică, CCES, CSPC]

MYAT, Utha, Păpuşile birmane, in Teatrul nr.4/1958

PHILLIPS, John, Păpuşa ca sculptură/ Siluetele teatrului de umbre oriental/Jocurile de umbre, [trad….] [în Caiet de documentare pentru creatorii din teatrele de păpuşi şi marionete, iunie 1988, Ţăndărică]

SCHUMANN, Peter, Marioneta, arta totala şi necesara, in Cartea de păpuşi a teatrului Gulliver (ed. Mircea Ghitulescu), Teatrul de păpusi Gulliver, Galati, 2002

Cursuri universitare

MĂRGINEANU, Ioana, Istoria teatrului de păpuşi şi marionete. Partea I . De la origini până în epoca romantismului, IATC, 1974, dactilo., 203 file [Bibl. UATC 791.5 (075) M 37; 791.5 I-87]

PEPINO, Cristian, Modalitatea estetică a teatrului de păpuşi, ATF 1991 [dactilo 106 file, Bibl. UATC]

PEPINO, Cristian, Curs de construcţie de păpuşi, ATF 1991, [copie xerox, 90  pg., planse] Bibl. UATC

PEPINO, Cristian, Spectacolul de animaţie: tehnică, tradiţie, morfologie, UATC 1998 [2 vol., numeroase ilustraţii, dactilo, zerox, 406 pagini] Biblioteca UATC

TEZE DE DOCTORAT

UA George Enescu, Iasi

BUJOREANU,  Raluca, Teatrul de animaţie – problema limbajului autonom (De la teorie la practica)

HOGEA,  Tomiţă, Arta actorului in teatrul pentru copii

BĂLĂIŢĂ, Aurelian, Figuri papuşareşti in opera lui I. L. Caragiale. Valorificari regizorale

  

CIOBOTARU,  Anca Doina, Teatrul de animaţie – intre magie şi arta

SIRITEANU, Costache Gavril, Masca şi conceptul de limbaj plastic in teatrul de animaţie

HUŢANU, Ciprian, Tradiţie, modernitate şi kitsch in teatrul de animaţie

ZAVALICHI [CIOFU], Anca Mihaela, Spectacolul-recital in teatrul de animaţie, 2012

UNATC, Bucuresti

APOSTOL, Gabriel, Animaţia – de la tradiţie la arta computerizată, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti,

BOGĂŢAN, Ioana Silvia, Personajul fantastic în spectacolul pentru copii, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2010

BRANCU, Ioan, Mişcare şi expresie artistică în spectacolul de animaţie, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2005

CETERCHI, Liana, Funcţia scenică a obiectului, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2007 (referiri numeroase la teatrul de animatie, personajul-obiect)

CADARIU, Gavril, Animaţia în spectacolul de teatru. De la avangardă la alternativă, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2008

DĂNĂILĂ, Natalia, Teatrul de păpuşi şi marionete în sincretismul artelor, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2002

DRĂGULESCU, Bogdan, Videoproiecţia in spectacolul de teatru, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2011

DUMITRESCU, Mihai Laurenţiu, Rolul spectacolului de animaţie în formarea estetică şi socială a copilului, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2010

GAVRILESCU, Liliana, Mijloace ale spectacolului de animaţie utilizate în film şi televiziune, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2006

GHERGHILESCU, Vasile, Plurivalenţa comicului şi funcţia sa educativă în teatrul secolului XX. Spectacologie şi receptare, teză de doctorat, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2007

GHIUVELECHIAN, Clara, Personajul animalier in spectacolul pentru copii, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2011

GROSU, Tudor Gheorghe, Estetica teatrului de păpuşi: specific, originalitate, valori spectaculare, teză de doctorat, Conducator stiintific Ion Tobosaru, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 1997

HALAWA, Ahmed Salah Ragab Ramadan, Modalităţi de realizare regizorală a comediilor în teatrul egiptean contemporan, teză de doctorat, biblioteca UNATC, Bucureşti, 1999 [referiri substantiale la teatrul de umbre traditional din Egipt]

LEAHU, Oana-Veronica, Metafora teatrală; specificitate în teatrul de animaţie comparativ cu teatrul dramatic, teză de doctorat, biblioteca UNATC, Bucureşti, 2008

MANEA, Mihaela Crenguţa, Masca. O abordare teatrologică, teză de doctorat, biblioteca UNATC, Bucureşti, 2008193.

MANU, Imelda, Ipostaze expresive ale imaginii în teatrul conteporan, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2009

MARIN, Decebal, Sacru şi profan în artele spectacolului, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2006.

MERARU, Viorel, Actorul în teatrul de animaţie – actor total, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino,  Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2008

OPRIŞAN, Anca, Limbaj specific şi receptare în teatrul de animaţie, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti 2007

PEPINO, Cristian, Etape istorice ale spectacolului de animaţie, teză de doctorat, biblioteca UNATC, conducator stiintific Ileana Berlogea, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 1998

STANCIU, Daniel, Ipostazele teatrului tradiţional popular: de la rit la divertisment, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2005

STAVARACHE, Martha Ioana Georgeta, Valenţe creatoare şi impact formativ în spectacolele pentru copii şi tineret, teză de doctorat, conducator stiintific Cristian Pepino, Biblioteca UNATC, Bucureşti, 2008 (referiri numeroase la teatrul de animatie)

UAT Tg-Mures

RINCZI Rozalia, Relaţia ompăpuşă în speciile dramatice, 2011

COJIC (NOVAK) Ildikó, S-a făcut odată un teatru de păpuşi- capitole din istoria teatrului de păpuşi din Târgu Mureş (1949-1975), 2010

PALOCSAY Kisó Kata, Improvizaţie pentru teatrul de păpuşi – atitudine şi tehnici de animaţie, 2009

FILME

Umor pe sfori (1954) – Margareta Niculescu

Marioara si Vasilache

jurnale Sahia Film

film despre T. de marionete din Buzias

Film despre Ion Bortea – Marioara si Vasilache

Plum-Plum Teatrul Tandarica, regia Margareta Niculescu

FILME TV

Aventuri cu Scufita Rosie

Vitejii Cetatii Bade-Bade

Gulliver

Pinocchio

Capra cu trei iezi

Alice in Tara Minunilor

INREGISTRARI SPECTACOLE

MATERIALE   VIDEO

  

Toma Hogea: Înregistrari, pe suport electronic , al proiectului Art Scool ( Terapie prin arta – proiect UNITER ) la Casa de Copii Bucium din Iasi , si  ale urmatoarelor  spectacole:

  

1.  PRINT SI CERSETOR  de Mark Twain , regia Natalia Danaila , 1984 .

2.  CHIRITA ÎN IASI de Vasile Alecsandri , regia Bogdan Ulmu , 1986 .

3.  AMINTIRI DIN COPILARIE de Ion Creanga,  regia Constantin Brehnescu , 1989 .

4.  TARA LUI GUFI de Matei Visniec regia Mihai Lungeanu , 1995 .           

5. DRAGONUL de Evghenii Svart, regia Ioan Cibotaru, 1998 .

6. NAZDRRAVANIILE  LUI  PREPELEAC de Ion  Creanga , regia Ioan Cibotaru, 2005 .

Scroll to Top
X